Ísafold - 18.10.1916, Blaðsíða 4

Ísafold - 18.10.1916, Blaðsíða 4
ISAFOLD Þingmálafundur verður haldinn í Iðnaðarmannahúsinu föstudaginn 20. þ. m. kl. 8^/a síðdegis. Þess er vænst að allir frambjóðendurnir komi á fundinn og lýsi afstöðu siani til þingmála og svari fyrirspurnum, sem upp kunna að verða bornar. Nokkrir kjósendur. Orðsending. Landið hefir tvisvar sýnt mér þann sóma að láta nafns míns getið. í fyrra skiftið var það í sumar i sambandi við veizlunarsamning þann er stjórn vor hefir gert við Breta og á þakkir skilið fyrir, og skal eg við urkenna, að mér þótti sórri að þvi. að það taldi mig vinveittan Eng- lendingum, og þátttöku þeirra í hin- um mikla ófriði skal eg gjarna taka það fram í þessu simbandi, að eg álít það sérstaklega skyldu allra þeirra sem hafa fram fylgt sjálfstæð- isstefnu vorri að sýna þeim samúð, og eg trúi hvorki né treysti neinum þeim sjálfstæðismanni, sem hefir sam- hygð með mótstöðumönnum Eng- lendinga. Síðara skiftið, sem Landið gerir mér þann sóma að nefna nafn mitt, er i dag, þ. 17. okt, þar sem það segir, að málaferli standi til milli okkar Sig. roag. Guðmundsson, og eiga tildrög málaferlann að vera þau, að ¦ hann kallaði mig >langsum- mannc En tildrög til þessa munu vera þau, að eg hitti hann og vin minn Sig Eggerz á götu og barst i tal milli okkar um í hönd farandi al- þingiskosningar. Hvernig orð féllu 1 upphafi, man eg ekki, en S. G. segir við mig í fullyrðingar tón, hvort eg sé »langsum-maður«, sner- ist eg allsnúðugt við og frábað mér öll pólitisk uppnefni, því eg vil engan flokk fylla að svo komnu og fara mínar eigin götur, en eg bætti því við, að sízt muudi eg binda bagga mína með þeim mönnum, sem styddu til kosninga Jörund Brynj- ólfsson, og brjóstheilir roega þeir menn vera, sem ganga til kosninga með þeim flokk manna, sem hafa orpið' þeirri hugmynd að gera hann að þingmanni lyrir höfuðstað lands- Ins. Til þess skítverks fær enginn mig, hverjum flokki svo sem eg tilheyrði. P. Stejánsson frá Þvetá. Ath8. — Þessi uppspunafrétta- burður Landsins um tmeiðyrða- málc milli greinarhöf." og Sig. mag. Guðmundsson er frá hvorugum þeirra runninn, heldur hlýtur að vera frá þriðja mauninum, sem var viðstaddur samtalið hr. Sigurði bggerz, sem hefir því bæði laþið privatsamtal í Landið sitt og sagt ósatt um það um leið. málafundi, eins og áður hefir tíðkast við kosningar hór, en nú mætti tregðu frá annarra frambjóðenda hálfu en Magnúsar Blöndahl og Sveins Björns- sonar. Gnllfoss-ferðamennirnir, sem frá Vesturheimi komu með skipinu sfðast láta hið bezta yfir ferðalaginu og róma mjög bæði skipið sjálft og skipstjór- ann, svo sem má, þar sem vandfund- inn mun eins lipur og samvizkusamur maður í þá stöðu og Sigurður Péturs- son. Er það eitt happ Eimskipafólags- ins hvernig valið á skipstjórum þess Lefir tekist. Goðafoss fór til Vesturheims á laugardag með nokkura farþega. Meðal þeirra voru Sigfús Blöndahl kaup- maður og Jón Bergsveinsson síldar- mat8maður frá Akureyri. Á laugardag bar svo við, að þeir »bræðurnir« Gullfoss og Goðafoss lágu fyrsta skifti saman hór í Reykjavík, síbyrtir við fyrstu hafskipabryggju höfuðstaðarins. — Falleg sjón, og vakti margar framtíðarvonir. MjóOvursalan. Mjólkurfélag Reykja- ur hefir svarað samþykt Verðlags- nefndar um 32 aura hámarksverS á mjólkurpottinum, í stað 36 aura, sem Mjólkurfólagið hafði ákveðið, með því að kippa alveg að sér hendinni og hætta að selja mjólk. Má segja, að þessi ráðstöfun Mjólkur- fólagsins, lendi á lftilmagnanum, þar sem hún lendir áungbörnum og dugir auðvitað ekki deginum Iengur að láta við svo búið standa. Framsóknarsjóðnr Islands Til þingmálafundar hafa »nokkir kjósendur« boðað í Iðnaðarmannahús- Inu á föstudagskvöldið. Er þess vænst, að allir frambjóðendurnir í höfuðstaðn- um komi þangað og taki til máls. Með þessu móti er að nokkru bætt úr því, að eigi varð úr »stórum« þing- Á leiðinni vestur um haf stofnuðu farþegar á Gullfossi myndarlegan sjóð, er þeir nefna Framsóknarsjóð Islands. Er sjóðnum ætlað að sjyrkja efnilega íslendinga sem af eigin ramleik hafa ekki fjírhagslegar ástæður til þess að afla sér þeirrar mentunar, sem það lífsstarf krefst, er þeir hnfa valið sér? Sjóðsstofnunarhugmyndina átti 1 hor Jensen kaupraaður og hét hann að gefa þegar til sjóðsins jafnmikið og safnaðist hjá öllum hinum farþegun- um og siðan næstu 5 ár jafnmikið árlega og fyrsta tillag sitt og þeirra væri samanlagt. Samskot farþega annara en Th. J. urðu i^oooghans þá einnig 1500, en næstu fimm ár gefur Th.}., ef hann lifir, 3000 kr. árlega í sjóðinn. — Má þetta stór- mannleg rausn heita og sæmdartilvik af Thor Jensen. A leiðinni að vestan safnaðist enn í sjóðinn á 3. hundrað og verður frekari samskota leitað bæði hér í bæ og út um land. Bráðabirgðastjómsjóðsinsvarkiöiin Thor Jensen (form). Jón Björnssori (varaform). Arni Einarsson (ritari). Arent Claessen (féhirðir.) Hallgrímur Benediksson. Jónatan Þoisteinsson o,g Sigurjón Pétursson. Stígvél fundm nálægt veg- inum fyrir innan Reykjavík. Vitjist að Kjaransstöðum i Biskupstungum. Hnakktaska hefir fundist á götum bæjarins. Réttur eigandi getur vitjað hennar gegn fundarlaunum og auglýsingarkostnaði á Lindargötu 20. Páll Isaksson. Tilsögn í orgelspili veitist í Garðastræti 4. Hindsberg Piano og Flygel eru viðnrkend að vera þan beztu og vönd- uðustu sem búin eru til a Noiðurlöndum. Verksmiðjan stofnsett 1853. Hljóðfæri þessi fengu »Grand Prix« i London 1909, og eru meðal annars seld: H. H. Christian X. H. H. Haakon VII. Hafa hlotið meðmæli frá öllum helztu tónsnilHngnm Norðurlanda, svo sem t. d.: Joackim Andersen, Professor Bartholdy, Edward Grieg, J. P. E. Hartmann, Pro- fessor Matthison-HanBen, C. F. E. Horne- mann, Professor Nebelong, Ludwig Schytte, Aug. TVinding, Joh. Svendsen, J. D. Bonde- sen, Aug. Enna, Charles Kjerulf, Albert Orth. Nokkur hljóðfæra þessara eru ávalt fyrirliggjandi hér á staðnum, og seijast með verk8miðjuverði að viðbættum flutn- ingskostnaði. Verðlistar sendir um alt land, — og fyrirspurnum svarað fljótt og greiðlega. G. ElYÍksS, Reykjavik. Einkasali fyrir ísland. Deilornar nm FljótaprestiDD. ------*-9—-------1 ísafold hefir flutt nokkurar deilu- greinar um Fijótaprestinn fyrv., sira Jónmund Halldórsso;i. Enn hafa henni borist nokkurar greinar bæði með og móti prestinum. En þar sem síra Jónmundur hefir nti sagt af sér prestsskap, virðist engu bætt- ara, þótt deilunum sé haldið áfram, og leyfir rúm blað'sins það alls ekki. Er því hér með tekið fyrir þessar deilur í dálkum ísafoldar — með yfirlýsing þeirri, er hér fer á eftir, og ísafold — eftir atvikum — eigi hefir viljað synja upptöku. Yfirlýs- ingin — frá nokkrum mönnum í Mjóafirði — er á þessa leið: Yfirlýsing. Vér uudirritaðir safnaðarmenn i Mjóafirði, sem kynst höfum kand. theol. fónmnndi Halldórssyni og notið prestsþjónustu hans næstl. ár, viljum láta þess getið nú við fyrir- hugaða burtför hans héðan, að hann rækti prestskap hér með skörungsskap og alúð, sýndi dugnað og ráðdeild i borgaralegum störfum, hluttekningu og hlýleik þeim, sem erfitt áttu, gestrisni og alúð grönnum og sveit- ungum, og gat sér vinsældir alis þorra safnaðarmanna. Fyrir þessa stuttu viðkynningu, sem vor vegna hefði mátt vera lengri, kunnum vér horium beztu þakkir. Að dugnaði og drengskap höfum vér hann reynt, og einlægar hamingjuóskir vorar fylgja honum héðan. Mjóafirði i september 1916. Sveinn Ólafsson. Gunnar Sigíússon. Ólafur Sveinsson. Tóm?s Ólafsson. Víglundur Þorgrímsson. Jón Ólafsson. Sigdór Vilhjálmsson. Jón Arnason. Guðmundur Halldórsson. Óskar Ólafs- son. Eiríkur G. ísfeld (í sóknarnefnd). Gunnar Jónsson. Sigurður Eiriksson (i sóknarnefnd). Sigurður Þorsteins- son. Magntis Arnason. EinarÁrna- son. Benedikt Sveinsson. Helgi Há- varðsson. f Lars Kr. Jónsson. Guð- mundur Guðmundsson. Vilhjilmur Hjálmarsson. Einar Þorsteinsson. Sveinn Benediktsson. er öl tssst SS&JS öe forenede Bryggerier. issons Brothers & Co. Ltd. Hull -- London. Hér með tilkynnist hinum mörgu viðskiftamönnum verksmiðjunnar víðsvegar um land að eg hefi nd heildsöiubirgðir af flestum þeim máln- ingavörum sem verksmiðjan framleiðir. Eg skal leyfa mér að tilgreina helztu tegunditnar: Hali's Distemper, utanhúss og innan, og alt sem þessum vel kunna faifa tilheyiir. Botnfarfi á járn & stáiákip, þilskip og mótorbáta. Olíufarfi, ólagaður, í öllum litum, bæði í litlum blikkdósum og járndúnkum. Oliufarfi, lagaður, í öllum litum, í 1, 2^og 4'^bs. dósum. Hvítt Japanskt Lakk. Lökk (gljákvoður) allar algengar tegundir. Kítti, Lím, þurir litir, Terpentinolia, þurkefní, Skilvinduolía. Járnfarfi, sérstakl. gerður á galv. járn, o. m. fl. Sissons vörur eru viðurkendar fyrit gæði og eru óefað beztu málningavörur sem til landsins flytjast. ^9» Pantanir kaupmanna afgreiddar fljótt og reglulega. f( Reykjavík, 7. október 1916. Kristján Ó. Skagíjörð, Alpha-mötorinn. Alpha-mótorinn er útbreiddasti mótorinn kér á landi og hefir fengið bezta með- mæli allra þeirra er nota hann. Alpha-mótorinn hefir fengið hæsta verðlaun a nær öllum mótorsýningum, er haldnar hafa verið. , Alpha-mótorinn er með hinum nýju endnrbótum talinn ábyggilegastur allra mótora. Alpha-mótorinn brennir ýmsum jarrJolium. Umboðsmaður á svæðinu frá Gilsfirði vestra til Portlands, að undanskildum Vestmannaeyjum, er undirritaður, sem einnig útvegar öll varaatykki til þ&ssa mót- ors, svo fljótt sem auðið er, og gefur að öðru leyti aller nánari upplýsingar. Hannes Hafliðason Sími 294. (heima kl. 2-5 e. h. & Smiðjustig 6 í Rvik).

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.