Ísafold - 08.05.1921, Blaðsíða 1

Ísafold - 08.05.1921, Blaðsíða 1
ISAFOLD 4i)u Ol> ff'O Ritstjori: Vilhjábmir Fmsen. [f.a*nidarpienlS ¦ i' ja. XLVII! Reykjavík, inánudagiun g mai 1921. •7 10 tölublað. |j(Jj gott til þeirrar sýningar, því sum af þeim áhöldum sem undir hana Ákveðið hefir verið að fyrsta falIa eru ekki bekt nema J faum landbúnaðarsýningin, sem haldin sveitum en burfa að vera víða er hér á landi, verði opnuð al- kunm ^róðlegt verður einnig að ingar sjálfir eflaust lagt margt j ennþá orðin nógu ljós þýðing sú, er sýiiingarnar hafa. Hvað land- búnaðinn snertir Mifir þessi sýn- ing fyrst og fremst þýðingu fyrir alla þá sem skoða hana. En fyrir þá sem sýna hefir ihún eigi minni þýðing. Besta auglýsingin sem unt er að fá fyrir vörur sínar er ein- mitt sú, að koma þeim á góða sýningu. Þetta ættu þeir smiðir og menningi 27. júní næstkomandi. bera saman verkfæn úr ýmsum Er þar um merkan viðburð að Mutum k™dsins og afbrigði þeirra ræða, sem koma mun að miklu °S mismun >ann> sem er a al" __• gengustu verkfærum. Ætti sýninr gagni. Sýningin verður haldin við Lauf bessi að vera m->ög fJölskrúðug. umboðsmenn fyrir erlendar verk ásveg sunnarlega. Kennaraskólinn Flutningatæki. Það verða eink- j smiðjur er smíða landbúnaðará- verður notaður fyrir sýningarstof- um bifreiðar, vagnar, hjólasleðar j höld að hafa hugfast, og taka ur og andspænis honum, að neð- og kerrur- Frá Noregl kemur mik" í bátt S sýningunni. Haf a sum versl- anverðu við veginn er verið að af- ið a bessa sýninSu af vögnum og unarhús skilið þetta og taka mjög góðan þátt í sýningunni, en þó eru hin fleiri, sem látið hafa málið af- girða stórt svæði, sem ætlað er kerrum °= somnleiðis fra Dan" stærri vélum og þess háttar. Verk- mörku bifreiðategund, áður óþekt færahús Gróðrarstöðvarinnar verð- hér' verður einnig sýnd bar" ls" skiftalaust. ur einnig notað til sýningarinnar. lenskir smiðir ættu einnig að geta Af erlendum þjóðum eru það Tilraunir þær, sem gerðar verða lagt sýningnnni ýmislegt af þessu einkum Norðmenn og Svíar sem senda mikið á sýninguna og svo Danir. Prá Þýskalandi verður einn c e ™ í n^AX-* tagi, svo sem \agna, sleða kláfa verklega munu fara fram í Grroor- ° ' _ 6 ' arstöðinni að mestu leyti. og nnp- Sýningarmunirnirverða:allskon Undir "iðskap telst: hnnkkar.'ig nokkur þátttaka og sennilega ar verkfæri og áhöld, smærri og söðlar> reiðmgar, klyfberar, reipi, | líka frá Canada. stærri, sem á einn eða annan hátt aktýgi og yfirleitt alt sem er í j Sérstök sýning verður á íslensk- varða búskap, hvort heldur er ut- *ambandi við notkun hesta, nema j um héimilisiðnaði og ætlar Heimil- an húss eða innan. Verður þeim vagnarnir. Geta íslenskir bændur: igiðnaðarfélag íslands að sjá um skipað niður í flokka, sem hér og svo söðlasmiðir og aktýgja, ef- hana. segir: 1. Jarðyrkjuáhöld, 2. Garð- laust sýnt margt l bessum flokki. | Þátttakendum út á landi gefst yrkjuáhöld, 3. Heyvinnuáhöld, 4. Gkðingaefnis-sýningin nær eink-1 kostur á að senda sýningarmuni Flutningatæki, 5. Reiðskapur, 6. um til allskonar vírtegunda ogsína fyrir ekki neitt hingað til Girðingaefni, 7. Mjólkuráhöld, 8. stolPa> ásamt grmdum í hlið og. Reykjavíkur með næstu ferð Sterl- Matreiðsluáhöld, 9. Áhöld til hirð- abiildnm til að strengja vír. | ing og ætti það að vera nokkur ingar og meðferð búfjár, 10. Raf- Mjólkuráhöld. Ein sýningarstof-' hvatning. magnsáhöld og 11. Önnur áhöld. an verður eius °S fynrmyndar búr j Búnaðarfélag íslands hefir aUa Verður sýnt alt það sem til næst og sýnd bar ÖU áhöld sem einkum, f orstöðu sýningarinnar og þang- af 'ofangreindum áhöldum, hvort barf til meðferðar mjólkur, svo a8 ættu þeir að snúa sér sem fyrst heldur er nýtt eða gamalt, útlent sem fötur og skjólur allskonar, eða innlent. ískilvindur, strokkar, smjörhnoðun- T * , . ., ..... xt j- , - ,. arvélar ostamót, skyrkeröld o. s. Jarðyrkjuaholdin. Undir þau teli „ ,,, ,„ . . mt dráttarvélar, plógar, herfi, frv" Ma gera rað fvrir að bar skurðgrsfur c. s. frv. Hefir sýn. j ^i saman gamalt og nýtt. • u„«,-„+ n i j. • Margbreyttust verður po mat- :r.gunm borist margt af þessu tagiI .«Tz. ,, , . . ^^ , , , +„ir1„ , i reiosluahalda-synmgin. Þar munu og ma ,\ir > stakle \ i:t»:s.« plæg- ^ , , ,, ___• o1. , ~ iverða í serstökum flokki öll eldri! ingavel ema, sem genr alt i senn er ekki hafa enn gefið sig fram, en eitthvað hafa að prýða sýn- insruna með. eldhúsáhöld og nýrri áhöld í öðr- um flökki. að plægja, herfa, valta og jafna jarðveginn. Vél þessi hefir 80 h.a.'; og vegur 5 smálestir. Er hún þýsk | Rafmagnsáhalda-sýningin mun en send hingað af sænsku firma. jverða mJög fullkomin. Hefir sýn- Plógar, bæði norskir og sænskir,! ingarnefndinni borist mikið af raf- danskir og íslenskir, verða enn- j magnsáhöldum og Guðm. Hlíðdal fremur á þessari sýningu og sömu- ] verkfræðingur lofað að sjá um leiðis margar gerðir af herfum.! niðurröðun á þeim og tilhögun alla Dönsk verslunarhús senda hingað ' á herberginu, sem þau verða sýnd allmikið af handverkfærum til [ í- Þar verða rafsuðuvélar, hitunar- Konungskoman 1921. Það er nú ráðgert að konungur og drotning komi hingað til Reykja víkur sunnudaginn 26. júní að morgni. í för með konungshjónum verða synir þeirra báðir, Friðrik ríkisarfi og Khud prins, enn- jarðyrkju. Verður sýning þessi'vélar, lampar allskonar og ótaljfremur fröken Sehested hirðdama mjög f jölskrúðug til þess að gera. \ smærri áhöld, sem gerð hafa verið [ drotningar, oberstleutenant Appel- Maður verður sendur hingað með j fyrir sem víðtækasta notkun raf- ] dorn, málarinn próf essor Tuxen, plægingarvélinni og auk þess kem- \ magns. 1 sambandi við þetta má ] kommandör Carstensen, Gjernals ur hingað próf. Anton Christen- geta þess, að á sýningunni mun' ofursti, Juel kammerherra, Jðn sen frá Landbúnaðarháskólanum í verða bifreið knúð með rafmagni Sveinbjörnsson konungsritari, enn- Kaupmannahöfn og mun hann °S er hún sú fyrsta sem komið fremur tveir adjutantar, Sander hefir til landsins. kapteinn og Gotfred Hansen kap- Af öðrum áhöldum má nefna temn og loks n°kkuð af Þjónustu- vatnsleiðsluíæki allskonar, vind- mylnur, grjótvinnutæki o. fl. o. fl. Ennfremur mun verða á sýn- stjórna tilraunum þeim sem gerð- ar verða með jarðyrkjuvélar. Garðyrkjusýningin. Þar verður sýndur vermireitur og meðferð hans, áhöld öll til garðyrkju, svo sem sáðvélar, garðvaltarar, hand- sláttuvélar, hlúplógar o. þ. h. Sýn- fólki, um 11 manns. Konungur og fylgdarlið mun koma hingað til lands á herskipinu ingunni allskonar upplýsingatöfl- í Valkyrien, nema prinsarnir, sem ur um vöxt og ástand landbúnað-! báðir koma á herskipinu Heimdalli ing þessi verður í Gróðrarstöðinni arins, myndir af fyrirmyndarbýl- j er verður með í f örinni og munu margar tilraunir verða sýndar í sambandi við hana. Heyvinnuáhöld sem sýhd verða eru einkum sláttuvélar og rakstr- arvélar, þar á meðal nýjar tegund- ir nokkrar, ýtur og vögur, hey- vagnar og þrúgur, sVo og öll al- menn hahdverkfæri, 0rf og ljáir, dengingarvélar, hverfisteinar, hríf- ur og rakstrarkonwr. Geta íslend- um í sveit o. s. frv. Sama dag og stigið er á land Tíminn er nú orðinn svo naum-; verður konungsf jölskylduntni fagn ur til sýningarinnar að þeir.' að við móttökuhátíð í Alþingishús- hér í Reykjavík og annarstaðar,' inu. Verður þar meðal annars sung sem hafa í hyggju að taka þátt in kantata, sem Þorsteinn Gíslason í sýningunni verða að gefa sig hefir ort, en lagið hefir Sigfús fram sem fyrst. Undirtektirnar Einarsson samið. Að kvöldi sama hér innanlands haf a orðið nokkr- j dags hefir Alþingi boð inni í Iðnó. ar, en þó ekki eins góðar og átt Næsta dag yerður haldið kyrru hefði að vera. Mönnum hér er ekki fyrir í Reykjavík. Að morgni þ. 28. verður lagt upp í 5 daga ferðalag austur í sveitir. Pyrsta daginn verður hald- ið til Þingvalla í bifreiðum og komið þangað um hádegi. Verður þar sýnd glíma, enn fremur verða ræðuhöld og annar fagnaður. — 2. daginn snemma að morgni verð- ur farið til Geysis ríðandi. Á leið- inni verður morgunverður snæddur á flötunum austan við Laugarvatn. 3. daginn um hádegi verður far- ið að Gullfossi og aftur að Geysi um kvöldið. 4. daginn að morgni verður lagt af stað frá Geysi ríðandi um Hvítá á Brúarhlöðum suður Hreppa, um Skipholt, og þar snæddur morgun- verður, suður yfir Stóru Laxá að Ósabakka eða Húsatóftum. Þaðan verður ferðinni haldi áfram á bifreiðum að Ölfusá og náttað þar. 5. daginn verður farið á bifreið- um austur fyrir Sogsbrú, en síðan ríðandi að Sogsfossum. Þar verður snæddur morgunverður og dvalið um stund. Um eftirmiðdaginn verð ur haldið til Reykjavíkur eða til Olfusár aftur, og þá 'þaðan næsta morgun til Reykjavíkur. Síðan verður dvalið í Reykjavík 3. og 4. júlí, en þriðjudag 5. júlí verð- ur haldið á brott áleiðis til Græn- lands. 1 Reykjavík dvelur konungs- fjölskyldan með fylgdarliði í Mentaskólanum. Á Þingvöllum og við Geysi býr konungsf jölskyldan í konungshúsunum, sém reist voru 1907, en fylgdarlið og aðrir gestir á Þingvöllum sumpart í Valhöll og sumpart í tjöldum, en við Geysi sumir í skála, sem reistur var síð- astliðið sumar, en sumir í tjöldum. Við Ölfusá verður búið í útibús- húsi Landsbankans og í Tryggva- skála. Komið geta þau atvik fyrir, að breytt verði að einhverju frá því, sem hér hefir verið skýrt frá. Stjórnin og alþingisforsetar haf,a falið þeim Geir G. Zoéga vega- málastjóra, Guðjóni Samúelásyni húsameistara og Haraldi Árnasyni kaupmanni að hafa á hendi allan undirbúning og framkvæmdir vegna konungskomunnar. Til þess að standa fyrir veiting- um í Reykjavík og á ferðinni hafa verið fengnir þeir veitingamenn- irnir Hákansson og Rosenberg. Sönginn annast 2 flokkar, bland- aður kór undir stjórn Páls Isólfs- sonar og karlakór undir stjórn Jóns Halldórssonar ríkisféhirðis. Enn fremur mun lúðrafélagið Harpa skemta með hljóðfæraslætti. Undir stjðrn formanns Iþrótta- sambandsins, Axel Tulinius, sem einnig verður fararsjóri og lög- reglustjóri í landferðinni, mun verða höfð íþróttasýning einhvern daginn á íþróttavellinum. Fjárlögin eftir 3. umr. í neðri deild. Pjárlögin voru afgreidd úr neðri deild til efri deildar fyrra latig- ardag. Um 40 breytingatillögur höfðu komið fram við þessa um- ræðu. Pundur stóð langt fram á nótt, en hiti í umræðum var venju fremur lítill. Brtill. frá Jakob Möller um hækkun sendiherralaunanna úr 12 þús. upp í 20 þús. var feld með 17 : 4 atkv., en varatill. hans um hækkun upp í 16 þús. samþykt með 14 :11 atkv. Brtill. frá fjárveitinganefnd ust 8000 kr. styrk til Læknafélagsina til þess að kosta umbúðasmið til útlanda f eld með 13 :8 atkv. Brtill. frá fjárveitinganefnd um endurveitingu til símalagningu milli Hólmavíkur og ReykjarfjarS ar (kr. 60.000) og Búðardals og Króksfjarðarness (kr. 75.000) voru báðar samþyktar. Brtt. frá E. E. um að fella burtu styrkinn til bæjargerðar í Reykholti, feld með 14 :12 atkv. Brtt. frá fjárveitinganefnd um að vextir af fé lánuðu til húsabóta á prestsetrum skyldu lækkaðir úr 6% niður í 3% var feld með 13 :10 atkv. Brtt. frá J. A. J. um að ákveða nú á þingi hvaða unglingaskólar skyldu njóta styrks úr ríkissjóði, feld með 17 :6 atkv. Brtt. frá Jak. M. um að hækka styrkinn til skólans í Bergstaða- stræti, samþ. með 15 :4 atkv. Brtt. frá fjárveitinganefnd um að hækka f járveitinguna til kaupa á listaverkum ú:1 3000 kr. upp í 5000 kr. samþ. mað 14 :12 atkv. Brtt. frá E. E. um 5000 kr. styrk til útgáfu þjóðsagna Jóns Árnasonar, feld með 18 :4 atkv. Brtt. frá fjárveitinganefnd 2000 kr. námsstyrkur til B. Stefánsson- ar, samþ. með 14 :4 atkv. Brtt. frá fjárveitinganefnd um 9300 kr. styrk til leiðbeiningar um húsagerð til sveíta samþ. með 16 :5 atkv. Brtt. frá H. K. um eftirgjöf 1 láni til Suðurfjarðarhrepps, feld með 16 :10 atkv. Brtt. frá fjárveitinganefnd um 45000 kr. til útgerðar björgiinar- skipsins Þórs, samþ. með 14 :12 atkvæðum. Brtt. frá J. A. J. um 5000 kr. til sjómannahælis Hjálpræðishers- ins á ísafirði samþ. með 20:6 atkv. Brtt. frá fjárveitinganefnd, 300O kr. til hjónanna á Staðarfelli samþ. með 17 :1 atkv. Brtt. um hækkun á styrktarfé til Páls sundkennara 1000 kr., samþ. með 14 :4 atkv. Brtt. 'frá fjárveitinganefnd um 20000 kr. af fé til annara útgjalda skuli varið til að endurgreiða Ásg. Péturssyni kaupm. nokkurn hluta af síldartollunum fyrir árið 1919. Brtt. frá fjárveitinganefnd un heimild fyrir stjórnina til að veita Dalasýslu 30000 kr. lán úr vi6-

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.