Ísafold - 15.05.1926, Blaðsíða 3

Ísafold - 15.05.1926, Blaðsíða 3
ISAPOLD m ur soQjjnni. Hálmstráið. Því var vísað til stjórnar- I Þe«aL Eh; ,hafS‘ *•» " innar með rökstuddri daK- rs >“ h,rtm*“' ““ h““ *krá, með 16 atkv. gegn 11. *k,ll5> '» "“*™“ _____• lamaður um stund a eftir. IteyHdi hann að vísu að hafa alt á horn- um sjer, og þeyta frá sjer ónotum Almenna, undrun vakti það um 5'ðustii helgi, þegar sú fregn . . . • i , ° , verri en nokkru smm aður; en Darst ut af Alþmgi, að neðri deild ... . . „ , , , r ’ fukyrðm voru eigi framhorm með “efði samþykt til 3. umræðu frv.- flburð þann, sem Tr. 1J. bar fram > þingbyrjuii, um stýfing íslenskr-: 9>' krónu. Menn hugsuðu sem svo, hvort íslendingar ættu að verða ^yrsta, og sennilega eina þjóðin,! vr sat hlutlans í ófriðnum mikla, sem ætlar nú að hlaupa frá sínum ^járhagslegu skuldbindingum, og | það af þeirri einni ástæðu, þeir kunnu ekki að fara með íjármál sín á undanförnum árum, tieðan los komst á peninga- og yiðskiftamál þjóðanna. íslenska ríkið er ðklti eina hlut- lausa ríkið, sem hefir fengið að tenna á lággenginu og því böli, $em því er samfara. Mörg ríki hafa orðið að þola þessa sömu taun. En ef íslenska ríkið hefði hú tekið það ráð, að st.ýfa gjald- eyri sinn að nauðsynjalausu, þá tefði það þar með skapað sjer fcá sjerstöðu meðal annara þjóða, sein orsakaði það, að í framtíðinni h'rfti það ekki að hafa áhyggjur af neinu því, er aðrar þjóðir hafa *alið sína helgustu skyldu að gera. íslendingar hefðu sem sje með þessu ráðlagi sínu skipað sjer í þann sess, að þeir hefðu ekki íengur verið taldir sjerstök þjóð hieðal þjóðánna. En sem betur fór, þá fór þetta á annan veg. Stýfingarfrumvarpið var til 3. tanr. 10. þ. m. Þegar í upphafi umræðunnar ílutti Pjetur Ottesen svohljóðandi ■^öksudda dagskrá í málinu: „I trausti þess, að lands- stjörnin, bankar og gengisnefnd kosti kapps um að afstýra því, að röskun verði á gengi ís- lensku krónunnar til næsta þings, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.“ þeim fítonskrafti mannskemda- fýsnar, sem hans var venja. Aftur á móti reyndi hann að hræra menn til meðanmknnar m/ð sjer, aumum manni, er þingmenn liefðu stimplað, sem ónafngreinda veru, fyrir norðan og neðan hið Isjðaða mannfjelag. f öngum sín- haam ajfMtam sjer hið eftirminni- hvort hún vildi leyfa málshöfðun legMta kj*ftehögg. ilmleihl A hendur þingmanni. Pvrir skömmu var skýrt ,frá því lijer í hlaðinu, að Tryggvi Þórhalls- son hefði notað þinghelgina til þess að bera fram staðlausar dylgj- ur og aðdróttanir, mjög meiðandi á eimi pólitískan andstæðing einn, Jón Þorláksson fjármálaráðherra. Yar Tr. Þ. niefi dylgjur um það, að J. Þorl. hefði, meðan hann var aðjiam hiet skinnið þess getið, og iantisverfefræííingur, selt ríkissjóði hefir endurtekið það, að Isafold byggingarefni handa byggingum liti svo á, að dagskrá sú, sem Ed. •samþ. nokkru fyrir þingslit væri eins dæmi. ríkissjóðs, og gaf jafnframt í skyn, a8 landsverkfræðingurinn hefði þar meir gætt sinna eigin hagsmuna. út af ummælum Tr. Þ. eins og skrifararnir hefðu gengið frá þeim. Þingsaga íslendinga ætlar at) verða talsvert frieg af endemum eftir þingveru þeirra Ttmaforkólf- annd, Jónasar frá Hriflu og Tr. Þ. Skamt er síðan efri deild kvaö upp þungan áfellisdóm á hendur J. J. Hvernig lýst þjóðinni á þ.essa „foringja“, sem Framsóknarflokk- a urinn hefir valiö til þess að bera fram máLstáð íslenskra bænda? Fer það ekki að verða til lítils sóma fyrir íslenska bændastjett, aö slík- ir menn hafi borið fram merki hennart Skipstraitd. í>ilskípið „Hákon“ strandar í Grindavík. Þann 10. þessa mán. var fiski- skipið ,.Hákon“ hjeðan úr Rvík leið heim af veiðum sunnan fyrir land. Um nóttina gerði, eins og kunnugt er, grenjandi norðán- byl, mestn stórhríðina, sem hjpr hefir komið sunnanlands um Sáttafundur á Alþingi. Tr. Þ. afturkallar hin meið- andi ummæli í garð fjár- málaráðherra. En mjög ernú 3. landskjörinn ^ }leklur en ríkmjóCs. Ýmsar fleiri ruglaður í ríminu, er liann telur, dyj^jnj. leyfði Tr. Þ. sjer aB bera sjer það til málsbóta, að dagskrfi _ frainj m a. nni verslun firmans sú, sem deildin samþvkti, væriíj j^j & xortmann og samband harðorðari en gerist í þingsögu, þo6S finna viö fjármálaráeh. og jafnt hvítra manna, sem hinna efniskanp ríkÍ88Í6«3 nú sí8o. J. blökku. Þorl. varð fjármálaráCherra. Hver eru tildrög samþyktarinn- Áður hefir verið frá því sagt ar ? Hvað keniur til að þingmenn hjer í blaðinu, að Tr. Þ. reyndi Efri deildar Alþingis, og það slík-! ekki moð einu orði a<S rölnrtyðja ir hæglætis- og stillingarmenn, þessar dylgjur «inar, enda voru eins og Jón Magnússon, forsætis- þajr ástæBulausar með öllu. ráðherra, Jóhannes hæjarfógeti, Meðan J. Þori. var landsverkfræð- Halldór Steinsson, þeir Vestmanna ingur hafði hann enga verslttn og ieyingamir Gunnar Olafsson, Jó- seldí ekki ríkinu -byggingarefni Jiann Jósefsson o. fl., samþykkja ^ fyrir einn einasta eyri. Og sam- dagskrá eins og þá, sem samþykt kvæmt embættisstöBu sinni nú, sið- var um daginn, er gaf 3. land- ;m ]iann varð fjármálaráðh., hefir , kjörnum og alþjóð það fyllilega í ^ hann engin afskifti af verklegum skyn, að eigi væri orðum eyðandi j framkvasmdum ríkissjóðs, heldur við jafn ómerkan rjjann eins og heyra þær undir atvinnumálaráð- Jónas Jónsson. iherra, þar með að sjá nm inn- Áður en gengið var til dag- skrár í Xd. 10. þ. m., var nokk- uð rætt um beiðni þá, er f jármála- ráðherra hafði sent forseta, þess ‘efnis, að hann leitaði leyfis deild- arinnar fjTÍr því, að mega höfða mál gegn Tr. p. fyrir meiðandi ummæli þau, sem getið er um á öðrum stað hjer í blaðinu. Flestir þingm., sem til máls tóku, voru mótfallnir því yfir höfuð, að leyfa slíka málshöfðun. En Tr. Þ. ósk aði þess sjálfur, að málshöfðunin yrði leyfð, ekki aðeins iit af um- mælum þeim, er fjármálaráðherra fann sig móðgaðan af, heldur og öðrum, sem hann hefði látið falla í garð fjrh. á þingi í vetur. Fjár- málaráðherra kvaðst hins vegar ekki hirða um þáð, þótt stórum orðum, skammaryrðum eða þess- liáttar, væri til hans beint innan Menn komust af. Tilefnið þekkja allir, finna >að ]canp á byggingarefni o. s. frv. ega utan. en >egar að hon-!^_" og skilja — nema 3. landkjonnn, Trúnaðarmönnum ríkisstjórnarmn-1 yæri dróttað giæpsamlegn at- naðSt Ut morg ar. Á sunnudagsmorguninn um kl. kendi „Hákon“ grunns. Var svartabylur, og vissu skipverjar ekki fyr en þeir voru strandaðír skamt frá Hrauni', insta bæ í Grindavík, r jett fyrir austán Þórkötlustaðanes. Steytti skipið 4 ,skeri og kom strax sjór í það. Engin tiltök fanst skipverjtrta að komast í land, því brim var mikið, en sást þó óglögt fyrir 'hríðarbylnum. Lögðu þeir því í í&ipsbátinn, 21 að tölu, og reyn4u að komast vestur með landi. •— Tókst þeim það. Og eftir nfii klukkustunda ferð í stórhríð o& hrimí, lentu þek* upp á líf dauða í bás einnm hjá litla vit- anum á Reykjanesi, og komust heilu og höldnu í land. Þaðan fóru þeir gangandi heim að Reykjanesi til vitavarðar. Var þar vel tekið á móti þeim. En þeir voru allmjög þjakaðir, blaut- ir og kaldir, því sumir höfðu ver- ið verjulausir. Á mánudagsnótt- ina voru þeir hjá vitaverði, en fóru daginn eftir til Grindavíkur til þess að líta á skipið. Skipið var mölbrotið þegar á fyrsta degí, og hefir því ekki sjálfur. ferli, gæti hann ekki setið þegj- andi hjá, án þess að leita rjettai síns. Tilmæli komu fram nm það, að -T. Þ. fjelli frá málshöfðunarkröfu sinni, ef Tr. Þ. lýsti því yfir í ar, vegamálastjóra, landsímastjóra Með sífeldri rógmælgi sinm, 0. s. frv., er falið að kaupa hygg- strákslegum dylgjum, óslökkvandi ingarefni og annað, sem ríkið þarf mannskemdafýsn og aliið þeirri, fil sinna framkvæmda, á þeim stðð- sem hann hefir lagt við það, að nm> sem þeir fái efnið best og ó- ofbjóða þolinmæði þingmanna og dýrast. Með því að bera fram dvlgj- rækja það hlutverk sitt, að gera ur nm það. að firmað J. Þ. & Norð- þinginu smáu, hefir hann — loks-|mann njóti þarna sjerstakra hlunn- kann ^'eföf^kki * viljaV drótte ,ins, getað misboðið þolmmæði sam- inda, þá er um leið verið að drótta neinu óheiðarlegu að ráðherranum P. Ott. gTeiddi við 2. umr. þmgismanna sinna og aunmð sjer þv; triinaðarmönnum stjórnar- Ttkv. móti dagslkrá meirihluta Þa lítilsvirðingu hjá þeim, að þeir innar, að þeir misbrúki stöður sín- íjhn. og einnig móti frv. Hann ■gat ekki felt sig við dagskrá f jhn. „Hákon“ var bygður 1878 í Englandi, og var keyptur hingað til lands 20 árum síðar. Hann er 74 „smálestir brúttó. Eigandi hans var nú Geir Sigurðsson, skipstjóri sökum þess, að þar var gert ráð %rir f járhagsáhættu rikissjóðs við það að halda genginu stöð- hgu. Hjer ska.1 ekki nánar út í Þetta atriði farið að svo stöddu, .stimpla hann, sem útlaga úr sið- ar. Öfundsverður er Tr. Þ. ekki af • V p • i • I . i eerði pvi næst þessa yiirlysingu, uðu mannfjelagi. því, að bera slikar aðdróttanir á m-* i * ' ' „ , , „ .... U ’ • og var malið þar með ur sogunni. En þa fyrst var þmgmonnum núverandi trúnaðarmcnn ríkis-' , . , . . . • , ¥... 0 . ,, ¥.' . For hest a þvi, og er þess jatn- orboðio, er 3. Jandskjorinii SBtlaoi stjomarinnar. heyranda hljóði i þingheimi, að °S fleiri. Hann mun hafa verið vátrygður sæmilega. Með „Hábon“ er nú farið síð- með dylgjum sínum og asta þilskipið af gamla tæginu, lofaði Jón Þorl. því. Og Tr. Þ.,scm var eítir orðið híer * Reyk3a“ vik. sjer þá dul að koma fram sem siðameistari deildarinnar og lirefj- J. Þorl. var ekki inni í þingdeild- inni þegar Tr. Þ. flutti sína ræðu "einungis hent á, að menn geta ýog Alþingi böfðaði mál á liendur 8 í ð u r v.ænst þess, að gengið Sigurði Þórðarsyni. baldist stöðugt, ef ríkið vill e k k- r t í sölurnar leggja til þess að ®Ú*3gt sje að varna sveiflum. Af lúinkimum verður ekki milkils a8 vænta, meðan seðlaútgáfan er i Þeirri óreiðu, sem, hún nú er í. ast þess, að einstakir þingmenn; og heyrði þess vegna ekki ummæl- in eins og þau voru töluð af flutn- ivigsma.nni. ITann bað því skrifstofn . framt að vænta, að þingmenn skoði ekki hinn friðhelga stað Al- þingis sem neinn griðastað, þar sem þeir megi láta alt fjiika, líkt sumir telja sáttanefndarfund- . ., , „¥. T, ina. Djörf framkoma og karl- Mannmum, sem lyst hafð! Jonas(Stjóra Alþingis að sjá rnn. að þing- mannleg sæmir stað eins og M. ærulausan lygara og rogbera, og skrifararnir hreinskrifuðu ræðuna þingi; en ódrengiieg framkoma og Jonas staðið raðþrota og eigi scm fyrst og sjer yrði hún síðan rufWaleg sómir sjer þar iUa. ‘t-reyst sjer að bera liond fynr afhent, auðvitað eftir að Tr. Þ. Engan furðar á því> þó Tr. p hofuð sjer Jhefði iesi« ræðuna >'fir ’-^taki aftur ummæli Þa var þolmmæðm protm; þvi 1 rjett‘ ‘. i sín í garð ann- ara. Hans er venjan að rjúka upp með bæxlagangi og stórvrðum. — Hvað sem annars má segja um j litlar eru þær sakir og lítt. sam- Þegar svo handrit. skrifaranna afgreiðslu þingsins á þessu máli tbærilegar sem S. p. liefir borið á kom úr höndnm Tr. Þ., vom þær En þegar hann mætir alvoru kikn. orðnar tvær ræðurnar. Önnur var ar hauQ allur við og biður menn sú, er þingskrifaramir sknfvÆu ^ lengstra orða j ollum bæn. eftir flutningsmanni Tr. Þ. ag ^ ekki mark á þVl> ræðuna skrifaði Tr. Þ. sjálfur og , , „• , - sem hann hati sagt. ætlaðist til að hún yrði prentuð í Þú, munu sjálfsagt flestir fagmi (aðra menn, samauborið við sök Því, að stýfingarfrumvarpið er úr þá, sem liann hefir borið á Jónas. Sogunni. Þeir urðu nú ekki fleirij Jónas einn gaf tilefni lil 011 11, sem greiddu atkv. nioti (hvemig með hann var farið.Hann ciagskránni (9 Framsóknarm., B. hefir sjálfur í Tímanuin viðurkent ^v- og M.T.), en 16 með, (allir|að enginn þingmaður, sem sögur 'haldsmenn, Jak. M., Kl. J. og J. fara af, hvorki meðal hvítra Hald.), manna eða hinna blökku, lia.fi á- Henn höfðu misjafnar forsend- unnið sjer aðra eins svívirðu. ur fypir atkvæði sínu, eins og ger- , Þegar hann grípur hálmstráið 3st og gengur; en aðalatriðið er, rað stýfingin er úr sögunni. það, að hvergi þekkist önnur eins þingsamþykt, gætir hann eklci að því, að þingmaður eins og hann er jafti sjaldgæfur, gætir Þess »kki, að mtSfi húlinstrámu gefvu' Þingtíðindmmm. Strikaði hann þar yfir hálfar og heilar síður af þvi sem skrifararnir skrifuðu eftir lionum. Kjarkurinn var nú ekki meiri en það, aS hann þorði ekbi að standa við orð sín, sem hann fiutti yfir þingheimi. Innflutíar vömr. Fjármálaráðuneytið tilkynni#: Jnnfluttar vörur í aprílmámiði all» kr. 5,260,169,00. Þar af til Reykjavíkor krónur Jón Þorláksson fór svo fram á 1 >,524,012.00. | það við forseta neðri deildar Al-j þingis, að hann spyrði deildina ' FJÁRSKAÐAR. í Árnessýslu vantar enn f jölda f jár eftir bylinn síðastliðinn sunnudag. Fjeð er að finnast dautt og Jifandi í fönnum og skurðum (Símtal við Ölfusá 12. þ. m.) Það var við því að búast, því miður, að frógnir ættu eftir a'S berast hingað um fjárskaða af völdum hríðarveðursins, sem svo snögglega skall á, aðfaranótt, sunnudags s.l. Og því miður lítur út fyrir, að fjárskaðarnir hafi orðið all tilfinnanlegir sumstaðar, einkurn í Árnessýslu neðanverðri. ísafold átti tal við Ölfusá. nýlega, til þess að spvrjast fyrir um fjárskaðana. Yantar enn fjölda fjár í Flóa, Ölfusi og Grímsnesi. Fjeð hafði hrakið í skurði og gil, og hefir verið að finnast þar ým- ist dautt, hálfdautt eða lifandi. Enn er ekki unt að segja neitt i

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.