Norðlýsi - 10.03.1916, Blaðsíða 1

Norðlýsi - 10.03.1916, Blaðsíða 1
¦ i." ¦ ,. •i'aHt >?! I tC'Vl- i.*'MUJrc) M 'JM ¦^^V*U'^ :^'''t**'* ' • t ;:^*',sfi*i*. v" *' Fsrjjto Aju-giUg. Sjr. 18. Klak&Tlg. Fredag; 'dca 10. Marts 1916. Fir« Sidor.- Syr Bre ; 'En' Esjea'telig Tssík siges alle dem, der med mindie og ,st--*n;e Bidrag gjorde c'.trcs til, at den . Indsamling,.'som gojie Vhihi-.i\. satto i -Gang til. os, kom til at , ydo os en saa... stor .03: kærkoninien l.!j;wlp, ttí Bestridelse af , Udgif ter ved :vor Son John's Ophold paa Koloiiien »Philadel- pkia« i Danmark. . . , Mørkenøre den 8. Marts 1910. Hans Joensen og Hustrn. 1 'f .1 Det m'eddel'es horvod Sltólrt og Veiinor, at vor kære Fudev, Nlc- lás 'Andreasen, dode i Nat Kl. 1. Kuno den 7. Marts 191G. Paa Søsters og egne Vegno. Andreaa Androasen-Soy-'ibovg. ¦! <Wfei<lfiitw^Tinmyiiiiniiminiimii Káaswgsæn paa 'fesí. Den Verdensberømte nornke Di'?, t.er Heurik Ibsen har i sit Digt »Tevje Vigeh*' skildret en norsk SeniandKtypo fra Begyndelson ' nf det ni-tende Aar- hundrede, da Dantnark'havde Krig nied England. Da Norge' ó"£ Danmark var fore'nede .•"deH'ganjh folte Nordmændena ¦ demie Krigs trykkende Virkningor. Digteren skildrer Forholdene f Novgo i "følgende Ord: »'Deri futtige sulte.d den rígo led Savn — to krMtige Armtj var ijjgen til Gavn — i Landat vav Misrtekst og Nød. Terje Vi',-en, deti ino:!ige norske Lods, kommor ]i;em 1" ¦£ D-iiim.trk mod on lille Rajtii} hid»t mod; Wo Tønler Byg. Da lm iti ala Fi- íkeihytto inde paa Øon, hvor Kone og Pavn venver ham fra den favefnlde lango Fævd, kommer den engelsko r,;an of icar og hindrer Terjo Vigen i at lindre Noden hos Moderen og Bavnet derhjemme, lian kom i engelsk Pangenskab. Moderen og Earnet er' døde, da Tevje Vigen efter lang Tidg Fangenskab kommer lvjem. — Saadan var Porholdene dengang — for, over hundrede .Aár siden. . • . . . I denne . Verdenskrig- staar de' nordiske Lande endnu uberørt af Krigen. Og yi, der i Eusomhedens En- somhed lig'ger adskilt fra Omverdenen, ved vidtstrakte Vande, mrerker ktin svnge Donninger af det vældigo Vor- densopr«»r. Sidsto' Efteraar gilc ganske vist en- Del Færinger, som var paa Hjem'- vejeii' 'fra Island, ad den lange Omvej Kirkwal- København,- grundet paa Eng- la;nderne3 forsigtige Porlioldsregler. Ligeledes blev der et Fiskerskib her fc'á Klnksvig indbrag't til Lerwick! Andro Ulemper synes vore Piskera ikke nt hove hntt at slæbe páa i sidste Pangst- sa'SOii, naar der er Tale om Krigens dirokte Indvirkninger. Værre stiller Porholdene sig, naar dcr ses hen til Porbindelsen med Om- M'rdenen. I det første Krigsaar holdt Dampkibene nogenlunde Plan,. men den sidste Del af 1915 og de to Maanoder, der er rundne af 1916, har' tydeligt vist, hvor svært det er for det "Pore- nede Damskibsselskabs Skibo at holdo den plaulagte Ruto. Sejladsen fra Kobeuhavn via Leith til Pærøerne, som i nonnale Tider tager ca. 6 Dage mecí t% Daí'B Ophold i Leith, har man nii tii Tider maattet ofro 10—12 Daga pan.. Og selvoiu Skibe, der afgaár fra Koiionhiivrr til Færøeme, ikke anløber Leith, sk-il diese gaa ind i en Havn pna engelsk Soterritorium, for at den en'j'-lskó Ptegering kan faa Vished for, hvi'ki Varer Skibet medfører." Flere af voi-o Kiittere, sóm'alloro-' de sktildo være íil Pi^kori, Jmaa yente en Inng Stund endnu da der mangler en Del til den novendigst8 Skibudrtibt- ning. For at afhjælpe datte er »Smirih; dampet afsted til England. * •>¦• * En stor Del af den færøske- lln^r dom gaar ombord i vore Fiskekittt*1 ¦¦> ved Poraarstid, og i mere end et - ha'vt Aar færdes de fleste Knttero oitt jias Havet under omskiftende Vejrforhold, on Dag stryger den lette Brise ovev Havet en anden Dag piskea HaVet til Skum af den vældige skaanseiloso Storm, og Skibet maa ofto ligge back- fietv Dage i Træk. Fiskerne kender saaledes nbe'lmgelige som de behageligo^ Sider ríI Livet til Soa. . , ¦ ' r Naar demaníre Backclage indtræffnv og Mandíikabet ikko ft»T naa lidt, TW tilovors, var det da ikiío paa sin Plads, at vor Fiskere pøgte en Fritidsbe-ikæi- tigolse, der er cn intel'igent og oplysí, Ungdom 'værdig? Her skulde "voro' Re- dere slutto sig sammen o^ skaffe e:i god, aiind og underlioldehde ¦ Læsning' for de Fiskero, der er i deres Tjeneste. En Del af Vor Ungdom komme1' ombord i Fiskeskibe iHL'4-—15 A'arsal- deren og sættes under fuldstændig 1il- fældig Paavirkning. Hor gjaldt 'dit om at læggo et sundt - og betrygpendo Grundlag for den kommende aandelige Udvikling. Thi intet Afsnit af Livet er mere betydende end de første Ungdoms- aar. Der er ingen, som betvivlor, at vore Fiskere er dygtige ti.l at varota?o dot Arbejde, der gøres ombord i voro Fiskekuttere, men vor Tid fordrer og- saa andet og mero. For at. man skal kunne klare síí? 't Kampen for Tilværelsen, m\a dev. 0 n- lysning til, og den Kund-ikab ó*í ¦ Aandudvikling, vi modtog i B.iro'skolon, tjener kun som Gruncllag for den Ud- vikling, som fortsættes i Ungdomvtary- no op i Manldomsalderen. Den intallek- tuelle Sido af Livet saaledes sora dot fovmer sig i vovt Aavhnndvedo ev ikka mindre betydenle on den materielle.

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.