Norðlýsi - 16.06.1916, Blaðsíða 3

Norðlýsi - 16.06.1916, Blaðsíða 3
wom jeg havde repareret for »Roydin Pn'ða* (hvorfor henvender han sig ik- fce fnrat til Foreningen, den er min Over- ordnade?) og at disae Mænd, skriver han, feuude utlbedre cn saadan Skade, den ene i 2 Timer og den anden i Løbet, *f 4 Timer. Om han'har faaet to Maskinarbej- ðere fra Thorshavn til at bedømme rait Avbejde, og om de har udtalt »ig, som han skriver, ved jeg ikke, men da stør- ste Delen af det som han skriver denne- gang er TJsandhed, vil jeg antage, at der slot ikke har værot nogen Maskin- arbejder fra Thorshavn ombor,d í »Royndin Fríða« for at beiigtige og bedemme mit Arbejde; og skal det t.fene som et Bevis iraod mig, saa maa disse to Mænd give en skreven Erklæ- ring om, at de har besigtiget og be- dørat mit Arbejde, og desuden maa hver af don lave et lignende Arbejde, den ene i Løbet af 2 Timer og den ainden i Løbet af 4 Timer, medens jeg og to af Retten udnævnte Mænd er overværende, først da kan jeg kalde det et Bevis. Jeg har den største Agtelse for Smodone, eller som Julitts udtrykker Kig, Maskinarbejderne i Thorshavn; men at ikke alt, som kommer fra Thorshavn, er førsteklasses Arbejde, derom vidner et Par brugte Motoidele, som findoB paa mit Værksted. Med den lille Maskinskade, som Julius ger et saa stort Knald over, forholdt det sig, som han skriver, at jeg modtog de brækkede Motordele Lørdag Eftermlddag, men da var jeg optaget af Arbejde til en anden Mo- tor,, og jeg sagde tU Jnlius, afc han íkke kunde gøre Reguing paa at faa sine Motordele igen før Onsdag Efter- middag, raen Tirsdag Eftenniddag Kl. 5 og 55 Min. blev Arbejdet færdigt. I Mellemtiden hávde jeg repareret Mo- toren i en Baad, som blev slæbt til Klaksvig, for en lille MaskinBkade. Ðette ved Jnlins meget godtj hau talte selv inde paa mit Værksted med on af Mændene, som var med Baaden. Det var den første Mai, Dagen før han skrev sin første Artikel. Det er forresten mærkeligt, at Julius Biskøpstø siger, at det intet er at ærgre sig over, om jeg ikke faar mit Kontingent fra ham eller »Royndin Frida* før et Aar efter Forfaldstid, at han ikke undser sig ved i »Morðly- pi« at klage over om der gaar halv- tredje Arbejdsdag fra hans Motordele er indleveredo, Indtil de er færdige. Jeg har flere at tænke paa og arbej- de for end »Royndin Fríða«, og naar flere kommer samtidig maa nogle ven- te. Den, som da føler sig forurettet, bør lvenvende sig til Foreningen i Honhold til Kontrakten Bnnkt 7, og et Udvalg af 3 Mænd vil da afgcre i hvilken Rækkefølge Eeparationerne ville være at udføre, Hvis Julins skulde vente paa sine Motordele (eaa længe som jeg har ven- tet paa bans Kontingent) i tre til fira Hundrede Dage, saa tror jeg nok han vilde, hvis han knnde, lade det knalde med Bomber og Granater, og da blev han nok ikke til at spøge med. Julius tror, at om jeg begynder i Morgen at lave en ny Motor, saa vil jeg komme bjøjtjop i Alderdommen inden jeg faar den i Gang. Jeg har aldrig tænkt paa alene at lave helt nye Baad- motorer, det overstiger en enkelt Mands Kræfter; men hvis jeg havde de nød- vendige ArbejdsmaBkiner og nogle dyg- tige Mænd at hjælpe mig, saa kunde jeg nok lave en Petroleumsmotor i en ikke aaa forfærdelig lang Tid; men Julius Biskopstø vilde jeg ikke havt til at, hjælpe mig, thi han kan ikke lave et Stykke ordnntligt Arbejde. At lave nye Motorer har jeg dog aldrig tænkt paa; naar jeg kan rðparere de brugte Ma- skiner, saa er jeg tilfreds. Motorbaaden »Jadlnr«, skriver Ju- lins, fik en MasMnskade i Kovember d. A., da meldte Motorlapperen fuld- stændig Pas, men der var ikke altsara- men slaaet i Stjkker. Don íaa stille i 4—5 Maaneder og aaa naar det nødven- dige kom fra København maatte der dog yentes 1 eller 2 Dage for at faa et lijle Stykke fra Hr. Basmussen som han havde faaet Ordre paa at besørge hele Viateren igennem. Motorbaaden »J&dlur< der har en 12 H. K. Danmotor brækkede Krumtap- akslen i Slntningen af Novembermaa- ned 1915, (ikke detto Aar som Julius skriver) den kunde jeg ikke lave. Det blev da tolegraferet tíl »Motordan« i Købealiavn om at sende en Krumtap mod Dampskibet »TjaIdar«, som Bkulde gaa til FæroernB 3. December men der kom ingen Krnmtap, med »Tjaldur< døn Rejse, íkkfl 'førend i Aprilmaanod d. A. kom den omskrovne Krumtap, og skal Aarsagen være, saaledes sigas der, at Dan Fabrikken ikke laver raa Krum- tappe, do blivor kun drejedo der, og det skal have været vanskeligt, at skaffe raa Krumtappo siden Krigen be- gyndte. Ved Eftersyn af Konto for Motor- haadon »Jadlur< ser jeg ,at det enelille Stykke, som Julius skriver om, bliver til nogle større og mindre Stykker nemlig: 1 Drivaksel, 17 Skruebolte, 1 Tandstang, 1 Luftventil, 1 Kile til Svinghjulet, 1 Medrykkerrulle, Repara- tion af Regnlatoren, Kamakslen istand* sat og 1 Exentrik istandsat. »Jeg har aldrig faaet nogen Kopl af Motorforeningens Kontrakt,' og ved saaledea ikke da ærværdige Termindago i denne Kontrakt, »skriver Julius«, men jog ved at han altid har faaet sin Be- taling baade for et og andet saa mart han har sendt Regning, og han har aldríg besørget noget gratia for »Royn- din Frída«.. Dette lyder noksaa godt, hvis det var Sandhed, men det tor jeg nu ikke forlange af Julins BJskop- Btø. (Forta.) Ærbødigst. Joen Rasmnssen. BISTðBIE. (Fortsat) De første Kdloriister fra Kap Code og Syd "paa til Øen Nantucket og Long Islaad paa Amerikas Østkyat — det saakaldte Ny England — drevFangst efter Rethvalen, der ofte i store Mæng- der kom helt ind nnder Kysten. Denne Rethval, der aí Amerikanerne fik !i Navnet »Blackwhale«, er den samme, som i Norge kaldes for Nordkaperen. Indianerne, der længe før de Hvide ¦" efterstræbte dennne Hval, dræbte den med Harpuner eller Pile fra deres Ka- , noner; men da Anglo- Amerikanerne om- kring Aar 1600 begyndte Fangsten paa den samme 'Hval, fortrængte da Indianerne, der dog blev antaget til at gøre Tjeneate i deres Baade. Amerl- kanerne begyndte samtidig Fangst paa det aabne Hav. De søgte mod Nord, langs Kysten til New Focndland og mod Sydtil Bormude- Øen. Hvalfangsten gik fremad, idet man begyndte Fangsten efter den værdifulde Kaskelot oller Spermacethval. \ Den første Spermacethval skal væ- 't re fauget i aabent Hav i 1712 og et • Par Aar sendte Amerlkanerne en halv ; Snes Skibe paa Jagt-efier denne Hval- \ art. í Foruden i det saakaldte Ny Eng- '< land drov Amerikanerne nu ogsaa Fang- sten fra saavel Rhode Jsland, Boston som vod New Bedford. I 1750 ndvíklede den amerikanske Hvalfangst sig meget stærkt, idet den strakte sig fra New Fonndlandsban- kerne til de vestindiske Øer, fra jBra- ailiens Kyster og .helt ned til Falklans- øorne; og omkring Aar 1800 havde den naaet sit Højdepunkt. Paa denne Tid havde Amerikanerne en Flaado, bestaaende af 360 Skibe af forskellíg Storrelse i Virksomhed, med en Dræg- tighed af tilseramen 33,000 Tons. Den aarliga Fangst gav et Rosultat af ca. 45,000 Fade Spermacetolie, foruden Rethvalolie og Barder. Iiaidlertid kom Krig med England,

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.