Austurland


Austurland - 15.02.1979, Blaðsíða 1

Austurland - 15.02.1979, Blaðsíða 1
NESKAUPSTAÐUR: Alþjóðaár barnsins 1979 29. árgangur Neskaupstað, 15. febrúar 1979. Eins og flestum iriun kunnugt,- --------------- hafa Sameinuðu þjóðirnar ákveð- 7. tölublað. ið, að beina þeirri áskorun til Nýr skóli á Breiðdalsvík ¦ 'Á Breiðdalsvík er hafin bygging riýs grunnskóla og hefur verið unnið fyrir um 20 milljóriir króna, aðallega síðustu mánuðina fyrir áramótin. Skólinn sem börnin á Breiðdals- vík sækja er í Staðarborg og að- eins upp í 8. bekk. Staðsetning pess skóla er afar óhentug þar sem aka parf öllum börnunum pangað. Bygging grunnskólans verður fjárfrek framkvæmd og sveitar- stjórinn, Helgi Guðmundsson, segist ekki vera búinn að reikna pað dæmi til enda, en peir hafi reynt að nota hið eindæma góða tíðarfar fram að áramótum til hins ýtrasta til að vinna að pessu hags- munamáli byggðarinnar. Bræðslan á Breiðdálsvík er nú tekin til starfa eftir nokkrar end- urbætur og viðgerðir sem nauð- synlegar póttu. Það er Varðarút- gerðin á Stöðvarfirði sem rekur ' præðsluna, forstjóri er Friðrik Sól- mundsson. Þar vinna nú 12—14 manns. — lóa Námsflokkar IVeskaupst. Námsflokkarnir hafa nú byrj- að starfsemi sína. Ekki fékkst hægilegur fjöldi í allar greinar sem boðið var upp á. í peim nám- skeiðum sem hófust í janúar er pátttaka pessi: fimmtán í ensku, níú í frönsku, 25 í leikfimi, 13 í garðyrkju og 12 í skattskýrslu- gerð. — Krjóh. Helgi Seljan alþingismaður Aðeins örfá orð útaf allbiturri grein Ingólfs, vinar míns, Aru- arsonar í Austurlandi síðast. Mér pykir býsna sárt ef peir vinir mínir á Fáskrúðsfirði, sem ég hef heimsótt jafnoft og raun ber vitni, ímynda sér að einhver afturkippur sé par í kominn vegna ótta við gerðir mínar eða nánast afbrot gegn peim. Ekki kannast ég par við. En lítum á málin í heild. í fjárveitingarnefnd var lögð höfuðáhersla á sem allra hæsta fjárveitingu til skólans á Fáskrúðs- firði og hygg ég að par hafi vart verið unnt að ná lengra miðað við allar aðstæður. Ekki síðri áhersla var Jögð á framlag til heilsugæslu- stöðvar, sem var úti með 0 krón- ur allt fram ti! hins síðasta hjá undirnefnd, ekki af neinni ill- girni par, heldur aðeins af pví hve fjárskortur var mikill í áðurhafin verk. Allt of lágt er framlagið, en ef tekst að byrja á pessu ári er ísinn brotinn og pað er fyrir mestu. Að pví er nú stefnt og ég get fullyrt pað nú að fyrir for- NESKAUPSTAÐUR: Breytt skipan félagsmála Á fundi bæjarstjórnar Neskaup- staðar 6. febrúar var sampykkt ný reglugerð um skipan félagsmála í kaupstaðnum í samræmi við sam- pykkt bæjarstjórnar frá afmælis- fundinum 7. janúar. Skv. 1. grein hinnar nýju reglu- gerðar starfa í Neskaupstað fé- lagsmáiaráð og tómstundaráð, og hafa pau framkvæmd félagsmála- starfsemi í kaupstaðnum með höndum. Félágsmálaráð fer með stjórn lýðhjálparmála og er höfuðverk- efni pess að vinna að eflingu fé- lagsiegrar pjónustu í Neskaupstað, skipuleggja fyrirbyggjandi félags- starf og hjálpa fólki til sjálfsbjarg- á'r með ráðgjöf, upplýsingum og X endurhæfingu. Tómstundaráð fer með stjórn tomstundamála að svo miklu leyti ¦ §em bæjarfélagið lætur pau til sín iaka. Höfuðmarkmið pess er áð ;vinna að eflingu heilbrigðs : tómstundastarfs bæjarbúa og skal pað beita sér fyrir nánu sambandi ¦óg samstarfi við skóla, félög og samtök sem tómstundastarf hafa á stefnuskrá sinni. Skal tómstunda- ráð hafa forgöngu um að halda fundi með pessum aðilum ekki sjaldnar en tvisvar á ári. Talið er eðlilegt að hin beina framkvæmd tómstundamála verði að mestu í höndum starfandi fé- laga og skóla sem njóta styrks bæjarfélagsins beint eða óbeint, p. e. fjármagns eða aðstöðu nema hvorttveggja sé. Skal ráðið m. a. hafa umsjón með rekstri mannvirkja og að- stöðu til almennrar tómstunda- starfsemi í eigu eða á vegum bæj- arfélagsins, leggja fram tillögur um aðgerðir á sviði tómstunda- mála, hvetja til nýjunga og gera tillögur um uppbyggingu á að- stöðu og stuðning við tómstunda- starf í skólum, félögum og sam- tökum. Félagsmálaráð leysir af hólmi framfærslunefnd, barnaverndar- nefnd, áfengisvarnarnefnd og leik- vallanefnd. Tómstundaráð kemur í stað ípróttanefndar, sundlaugar- stjórnar, stjórnar sjómannastofu og æskulýðsráðs. Hér er um reglugerð að ræða og parf pví sampykki félagsmála- ráðuneytis. Má ætla að reglugerð- in komi til framkvæmda í jiiní í sumar. — Krjóh. Helgi Seljan: Framlagið er mikil mistök Svar við grein Ingólfs Arnars. göngu formanns fjárveitingar- nefndar, Geirs Gunnarssonar, í samstarfsnefnd, mun verkið hafið nú og reiknað með heilsugæslu- stöðinni fokheldri á miðju ári 1980. Ávinningur sem ég met mikils eftir aðgerðarleysi síðustu fjögurra ára. Hafnarframlagið flokkast undir mikil mistök, sem meðal annars byggjast á röngum upplýsingum frá Vita- og hafnamálaskrifstof- unni um milljóná ónotað geymslu- fé á lokastigi afgreiðslunnar. Full- trúar Fáskrúðsfirðinga hafa verið hér s/ðustu daga og úr hefur verið og mun verða bætt á næstunni svo sem unnt er. Hins vegar berast frá nær öllum stöðum á Austur- landi kvartanir og ásakanir um of lítið í hafnarframkvæmdir, og pær ásakanir eru réttar. Allt of lítið fé er til þessa málaflokks til skipta. Framhald á 3. síðu Undur og stórmerki „Svo trúa menn ekki lengur á cirauga". wmm^ Ljósm. lóa I froststillu og vatnsleysi síðast- liðinnar viku sá ég dag einn mann vappa um lóðina fyrir utan hús- ið. Hann hélt báðum höndum fram svo að pær mynduðu vinkil og í hvorri hendi var teinn líka beygður í vinkil og lék teinninn laus í hendinni. Þegar maðurinn gekk áfram gerðust parna undur og stórmerki, teinarnir fóru skyndilega að hreyf- ast, nálgast hvorn annan, lögðust síðan í kross og loks alveg sam- síða hvor öðrum. Þá stoppaði maðurin og sagði: „Lögnin er hérna". Vatnslögnin, sem árangurslaust hafði verið leitað að í marga dága með gröfu, loftbor og mannafla, fannst nú með aðstoð tveggja venjulegra víra sem krakkarnir mínir notuðu í kricettleik. Engin nútímatækni, enginn segull aðeins venjulegir teinar úr járni. Mann- inum varð líka að orði „Og svö trúa menn ekki lengur á drauga'. Þeír sem parna notuðu járn- teinana í fyrsta skipti voru pípu- lagningamennirnir, Sigurpór Valdimarsson og Jón Svanbjörns- son. Báðir höfðu peir verið á nám- skeiðinu um snjóflóð, sem frá er sagt annars staðar í blaðinu. Sig- urpór serh slökkviliðsstjóri bæjar- ins og Jón sem meðlimur slysa- varnadeildarinnar. Á námskeiðinu sem peir létu mjög vel af var peim m. a. kennd notkun víra til leitar. Vírarnir sem eiga áð vera 2—-3 mth í pvermál eru beygðir í vinkil með annan endann ca 15 cm langan og hinn endann 35—40 cm. Síðan eru peir lagðir í sitt hvora hönd, pannig að peir leiki lausir og ef síðan er gengið yfir t. d. vatn eða mann undir snjó eða jörð krossast vír- arnir. Svo einfalt er pað. Eina.: skilyrðið er að logn sé annars fjúka vírarnir til. Hins vegar er mönnum misjafnlega lagið að handleika vírana og geta ekki all- ir. Þó er talið að um 8 af hverjum 10 geti 'læ'rt pessa ktinst. — lóa aðildarríkja sinna,: • áð -'árið 1979 verði helgað málefrii barna í heim- iiimii. í frambaldi af -|ivi hefur Menntamálaráð skipað limdirbún- ingsnefnd til að hvetja þá: aðjía, sciii á einhvem hátt láta "sig mðl- efni barna varða,. til aðgerða á barnaárinU. Barnaverndarnefnd Neskaup- staðar fór pess á leit nú nýlega við ýmsar nefndir og félög í bænum, að pær hefðu samvinnu um að vekja athygli á kjörum og málefnum barna í byggðarlaginu nú á pessu ári. Var stungið upp á pví, að komið yrði á fót eins konar framkvæmdarráði sem ynni að pessu máli. Auk fulltrúa úr barnaverndarnefnd, eiga eftirtald- ir aðilar fúlltrúa í pessú fram- kvæmdaráði: Jafnréttisnefnd, menningarnefnd, bókasafnsnefnd, æskulýðsráð, foreldrafélag grurin- skóla, dagheimilið og nemenda- ráð G. í N. Auk pess er í ráði að kalla til aðra aðila við framkvæmd einstakra málaflokka, s. s. Sjálfs- björgu ög starfsfólk spítalan's; Á fundi sem pessir aðilar héldu nýlega, voru lögð drög að dagskrá fyrir árið. Var ákvéðíð, að hafa kynningar- og umræðufundi einu sinni í mánuði fram á sumar og taka upp práðinn að nýju í haust. Meðal málaflokka sem kynntir verða sérstaklega eru: 1. Bókmenntir fyrir börn og um börn. 2. Samvera foreldra og barna. 3. Áhrif skipulags bæja á lífs- hætti og leikmöguleika barna. 4. Börn og tómstundir þeirra. 5. Barnið og atvinnulffið. 6. Heilsugæsla barna og heil- brigðispjónusta fyrir börn. Fyrsti fundurinn verður haldinn nú á sunnudaginn og er hann kynntur nánar annars staðar í blaðinu. Önnur atriði verða kynnt nánar síðar. Það er Ijdst, að pd margt sé hér vel gert fyrir börn nú á tím- um pá er líka margt ógert og margt mætti betur fara. Barna- árinu er einmitt ætlað að vekja fólk til umhugsunar um stöðu barna f samfélaginu og finha leið- ir til úrbóta. Það er von peirra sem í pessu framkvæmdaráði sitja, að Norðfirðingar fjölmenni á pessa dagskrárliði og sýni pannig í verki að okkur er ekki sama um velferð barnanna. Þá er barnaverndarnefnd Nes- kaupstaðar fús til sámstarfs við barnaverndarnefndir og aðra aðila A Austurlandi um pessi mál. — S. S. Loðnuafli : Á priðjudagskvöld hafði verið landað riímlega 150 pús. tönnum sem skiptist pannig milli staða: Vopnafjörður 19.000 tonn Seyðisfjörður 42.000 tonn Neskaupstaður 22.000 tonn Eskifjörður 38:000 tönn Reyðarfjörður 14.000 tonn Fáskrúðsfjörður .9.500 tonn Stöðvarfjörður 3.500 tonn Breiðdalsvík r; 2.000 tpnn Djúpavogur . 3.500 tonn Höfn í Hornafirði Í.ÖÖO tonn Samt. 154.5000 tonn

x

Austurland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austurland
https://timarit.is/publication/808

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.