Austurland


Austurland - 06.08.1998, Blaðsíða 7

Austurland - 06.08.1998, Blaðsíða 7
FIMMTUDAGUR 6. AGUST 1998 Bréf Hjörleifs Gutformssonar í Kjölfar landsfundar Á landsfundi Alþýðubandalagins 3.-4. júlí síðastliðinn var samþykkt að flokkurinn bjóði sameiginlega fram með Alþýðuflokki og Kvennalista í alþingiskosningunum vorið 1999. Jafnframt féllst meirihluti fundarmanna á fyrirliggjandi drög að málefnaniðurstöðu sem grunn að málefnasamningi/verkefnaskrá til fjógurra ára fyrir væntanlegt framboð. í fundarlok ávarpaði Hjörleifur Guttormsson alþingismaður fundinn og tilkynnti að hann myndi segja sig úr Alþýðubandalaginu. Það gerði hann degi síðar með bréfi til formanns Alþýðubandalagsins í Neskaupstað. Steingrímur J. Sigfússon, alþingismaður, sagði sig einnig úr flokknum nokkrum dögum eftir landsfundinn. Allmargir félagar hafa síðan sagt sig úr Alþýðubandalaginu. í síðasta tölublaði Austurlands, 2. júlí sl., birtist grein eftir Hjörleif þar sem hann lýsti áhyggjum sínum vegna hættu á klofningi flokksins og rekur ástæður þess. í framhaldi landsfundarins sendi Hjörleifur síðan félögum í Alþýðubandalagsfélögum á Austurlandi og fyrrverandi félögum bréf það sem hér er birt að hans ósk, en þar rekur hann helstu ástæður fyrir að hafa sagt skilið við flokkinn. Bréf Hjörleifs, dagsett 12. júlí 1998 til félagsmanna og fyrrverandi félaga í Alþýðubandalagsfélögum á Austurlandi, fer hér á eftir: Góðir vinir og samherjar. Undarfarnar vikur hafa um margt verið erfiðar og afdrifarfk- ar fyrir Alþýðubandalagið og sjálfan mig sem þátttakanda í stjórnmálum og starfi flokksins frá byrjun. Aðdragandi þessara átaka er vissulega orðinn langur en á aukalandsfundi flokksins fyrir viku var komið að kross- götum. Eg vil með þessu bréfi og þeim gögnum sem því fylgja gera ykkur grein fyrir helstu ástæðum þeirrar ákvörðunar minnar að segja skilið við Alþýðubandalagið sem ég hef helgað krafta mína í aldarþriðj- ung. 1. Aðdragandinn. Um nokkurt árabil hefur ver- ið rætt um svonefnd „samfylk- ingarmál" innan Alþýðubanda- lagsins með það í huga að flokk- urinn eignaðist nýja bandamenn og treysti fylgi sitt. Fyrir alþing- iskosningarnar 1995 komu til liðs við flokkinn allmargir fyrr- um félagar úr Þjóðarflokki og hópur fólks sem ekki hafði skipað sér í stjórnmálaflokka. Voru Ögmundur Jónasson for- maður BSRB og Svanhildur Kaaber meðal talsmanna þess óháða hóps í Reykjavfk og Árni Steinar Jóhannsson formaður Þjóðarflokksins, búsettur á Akureyri. í öllum kjördæmum var borinn fram G-listi Alþýðu- bandalagsins og óháðra til Al- þingis vorið 1995 og níu manna þingflokkur fékk nafn til sam- ræmis við það. Samstarfið við hina „óháðu" hefur verið ágætt og hefur Ögmundur Jónasson gert góða grein fyrir reynslu þeirra af samstarfinu og viðhorf- um til Alþýðubandalagsins nýlega. Eftir að slitnaði upp úr sam- starfi Alþýðuflokksins og Sjálf- stæðisflokksins í kjölfar kosn- inganna 1995 hefur aukist um- ræða um samstarf „stjórnarand- stöðuflokkanna". Alþýðuflokk- urinn hefur tekið undir þetta en gert að skilyrði að um verði að ræða sameiginlegt framboð flokk- anna í næstu alþingiskosningum. Þessu hefur tengst staða Þjóð- vaka, en þinglið hans hefur verið í upplausn og síðastliðinn vetur gengu þrír af fjórum þingmönn- um Þjóðvaka í Alþýðuflokkinn. Kvennalistinn klofnaði eftir landsfund í nóvember 1997 vegna afstöðu til „samfylkingar- mála" og aðeins einn þingmaður listans af áður þremur, Guðný Guðbjörnsdóttir, hefur síðan átt hlut að viðræðum flokkanna. Á landsfundi Alþýðubanda- lagsins í nóvember 1997 var samþykkt að kanna grundvöll til frekara samstarfs félagshyggju- flokka og boða til aukalands- fundar Alþýðubandalagsins er niðurstaða lægi fyrir. Svonefndir málefnahópar fimm talsins voru ekki settir á laggir fyrr en í mars 1998 og ætlaður naumur tími til starfa. Undirritaður tók sæti í hópi sem fjallaði um umhverfis- mál, efnahags- og atvinnumál o.fl. og tók fullan þátt í starfi hópsins. I ljós kom í hópvinn- unni verulegur ágreiningur um ms vio pao. samstarno vio unni veruiegur agreimngur ur Hönnum vefsíður fyrir fyritœki, i^ stofnanir og einstaklinga ELDSMIÐURIIVIN Sími: 478-1600 webmaster@eldhorn.is Eldsmiöurinn - austfirskt 21. aldar fyrirtœki mörg mikilsverð mál, þar á með- al grundvallarmálefni, og leiddi það til þess að ég skilaði séráliti. Svipuð niðurstaða varð í mál- efnahópi um utanríkismál, þar sem Steingrímur J. Sigfússon gerði grein fyrir sinni afstöðu í greinargerð. Auðvitað reyndist samstaða milli fulltrúa flokk- anna um ýmis efni. Á heildina litið leiddi málefnavinnan í ljós svipaðan ágreining milli flokk- anna og birst hefur í sameigin- legri stjórnarandstöðu á Alþingi á kjörtímabilinu, að ekki sé talað um þann mikla ágreining sem var við Alþýðuflokkinn á meðan hann starfaði með Sjálfstæðis- flokknum í ríkisstjórn á árunum 1991-95. Ég sendi álit mitt og álit meirihluta starfshópsins um 10. júní sl. til stjórna Alþýðubanda- lagsfélaga á Austurlandi og gerði jafnframt grein fyrir hon- um og hættunni á klofningi flokks- ins í blöðum [Morgunblaðið 21. júní, Dagur 23. júní, Vikublaðið Austurland 2. júlí] væri ógæti- lega unnið í framhaldinu. Þá sat ég fund framkvæmdanefndar kjördæmisráðs Alþýðubanda- lagsins á Fáskrúðsfirði 6. júní og fund stjórnar kjördæmisráðs 28. júní á Egilsstöðum þar sem staðan í aðdraganda aukalands- fundar Alþýðubandalagsins var aðalumræðuefnið. Báru menn sig þar saman um stöðuna og ég gerði grein fyrir því mati mínu að sameiginlegt framboð flokk- anna væri óaðgengilegt í ljósi fyrirliggjandi málefnastöðu og muni það fyrr en síðar leiða til þess að Alþýðubandalagið hverfi af sjónarsviðinu sem þjóðmálaafl. 2. Landsfundurinn 3.-4. júlí 1998. Niðurstöður málefnahópa flokk- anna lágu fyrir aukalandsfundin- um á Hótel Sögu 3.-4. júlí en til fundarins var boðað til þess eins að taka afstöðu til þess afrakst- urs og hugsanlega aukins sam- starfs við aðra flokka. Það var fyrst í setningaræðu á fundinum að formaður flokksins kynnti tillögu sína og varaformanns þess efnis að af hálfu Alþýðubanda- lagsins skuli stefnt að sameigin- legu framboði flokkanna í kom- andi alþingiskosningum. Á fjórða tug landsfundarfulltrúa undir forystu Steingríms J. Sigfússon- ar lögðu hins vegar til að hægar yrði farið í sakirnar, flokkarnir stilltu saman strengi sína mál- efnalega eftir föngum og yrðu samferða í afstöðu til ríkisstjórn- armyndunar að kosningum lokn- um. Hinsvegar byðu þeir fram hver í sínu lagi og öfluðu fylgis á sínum forsendum. Engar marktækar tilraunir til málamiðlunar milli þessara sjón- armiða voru gerðar af hálfu flokksforystunnar fyrir lands- fundinn eða á fundinum sjálfum og gengu tillögurnar því til at- kvæða. Hlaut tillaga formanns og varaformanns rösklega 70% atkvæða viðstaddra fulltrúa en tillaga Steingríms tæp 30%. Ég flutti ræðu í almennum umræð- um á fundinum og gerði þar grein fyrir mínum viðhorfum. Fylgir ræða mín hjálagt og skýrir hún afstöðu mína í aðalatriðum. Þegar niðurstaða atkvæðagreiðslu lá fyrir ávarpaði ég fundinn og gerði grein fyrir því að ég ætti samvisku minnar vegna ekki lengur samleið með Alþýðu- bandalaginu. Kveðjuávarp mitt fylgir einnig með þessu bréfi. Daginn eftir tilkynnti ég for- manni Alþýðubandalagsins í Neskaupstað um úrsögn mína úr félaginu og þar með úr flokkn- um. Eins og sjá má af ofansögðu og flest ykkar vitið var þetta erfiða skref ekki tekið í neinu fljótræði eða í „hita leiksins" eins og stundum vill verða heldur að yfirlögðu ráði. Ég treysti mér einfaldlega ekki samvisku minnar vegna og þeirra málefna og hugjóna sem ég hef barist fyrir og hef enn að leiðarljósi í stjórnmálum að fella merkið og gerast þátttakandi í ferð sem liggur í allt aðra átt. Samþykkt landsfundarins var engin hefðbundin ákvörðun stjórnmálaflokks, þar sem spurn- ing er um meirihluta og minni- hluta, heldur um sjálfan grund- völl og tilvist flokksins. Engin meirihlutasamþykkt um slík undirstöðumál getur bundið fé- laga í flokki sem er að hverfa af sjónarsviðinu, heldur er hver og einn frjáls að því að gera það upp við sig hvort hann eða hún vill láta flytja sig í allt annað pólitískt samhengi. 3. Framtíðin. Ég sé vissulega eftir því Alþýðubandalagi sem við höfum átt sem vettvang saman og unnið hefur mörg þrekvirki í þrjátíu ára sögu sinni. En úr því sem komið er þýðir ekki að sýta það heldur að vinna úr stöðunni eftir bestu getu hver á sínum forsendum. Verkefnin eru síst minni en áður til að berjast fyrir í stjórnmálum og ég mun leggja málum lið framvegis sem hingað til, þótt í nýju samhengi verði. Þau stóru álitamál sem réðu afstöðu minni um næstliðna helgi snerta á engan hátt sam- skipti mín við ykkur viðtakendur þessa bréfs. Undan samskiptum við félaga í Alþýðubandalaginu á Austurlandi þarf ég í engu að kvarta, heldur hef ríka þörf fyrir að þakka þau og þann trúnað sem mér hefur verið sýndur. Eg er áfram þingmaður ykkar og kjördæmisins og kveð ykkur sem slíkur. Ykkar einlœgur Hjörleifur Guttormsson Góður matur og flott föt! Viltu kunna að búa það til? Ein önn í Hallormsstaðaskógi ¦ og þú getur það. Nokkur pláss laus á haustönn Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað uppl. ísíma471 1172

x

Austurland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austurland
https://timarit.is/publication/808

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.