Mjölnir


Mjölnir - 01.11.1950, Blaðsíða 4

Mjölnir - 01.11.1950, Blaðsíða 4
Hvers vegna er ekki unnid að tunmusmíði? Það er krafa siglfirzkra verkamanna, að þegar verði settar niður vélar nýju tunnuverksmiðjnn- ar, svo hægt verði að hef ja smíði á síldartunn- um með minnst 50 verkamönnum. um áramót. Úndanfarin tvö sumur hefúr verið unnið að byggingu tunnu verksmiðju hér í Siglufirði. — Síldarver-ksniiðjur ríkisins tóku að sér að sjá um smíði hússins og haf a unnið að byggingu þess aðalega verkamenn, seiJl ráðnir hafa verið á tryggingu hjá S.R, Snúði hússins er nú lokið. Þá hafa verið fluttar tunnusmíða- vélarnar úr gömlu tunnuverk- smiðjunni í hina nýju, en ekki er ferið að vinna neitt að niður- setningu þeirra. Haraldur Loftsson, sem verið hefur ráðunautur síldarútvegs- nefndar og ríkisstjórnar, hVað viðkemur byggingu tunnuverk- smiðjunnar, mun hafa gjört teikningar' af innréttingu verik- smiðjunnar og niðursetningu Tlélanna. Hvað langt þessu verki er komið er blaðinu, ókunnugt um, en bæjarstjórn og bæjar- stjóri hafa margítrekað áskor- anir sínar til ráðamanna fyrir- tækisins, um að hraða þessu verki eins mikið og möguiegt er, svo hægt verði að hefja smíði á síldartunnum í verksm. í vetur. Allt fram að þessu og máske enn, hefur Síldarútvegsnefnd borið því við, að ékki hafi tek- izt að fá fé til að ijúka við byggingu verksmiðjunnar, þ.e. til innréttingar á húsinu og nið- ursetningar á vélunum. Aftur á móti telur Síldarútvegsnefnd sig hafa fé til að reka verksm. eftir að búið er að koma henni í rékstrarhæft ástand. Það er stórfurðulegt að eftir að búið er að byggja þetta stóra verksmiðjuhús, sem sjálf- sagt kostar nú mörghundruð þús. kr., eða jafnvel milljónir, skuli ekki vera haldið áfram að koma því í gang. Það má vel vera að erfiðlega gangi að fá peninga, svo hægt sé að ljúka við verkið, er engin vafi, að væri virkilega til staðar góður vilji og skilningur hjá ríkis- Aldarþriðjungs ráðstj. (framh. af 3. síðu) einni þjóðinni var att gegn ann arri af duglausri og siðspilltri yfirstétt, hefur verið jafnað við jörðu, og af grunni þess hefur risið ríki jafnréttis og bræðra- lags, byggt frjálsu, starfsglöðu og vel menntu fólki sem "iifir í innbyrðis sátt og samlyndi, fulit trúar á eigin mátt óg möguleika og sækir með frið- sömu starfi fram til síbatnandi rifskjara og meiri menningar. Byltingin í Rússlandi er ein af mestu viðburðum sögunnar. Hún markaði tímamótin milli hins úrelta skipulags borgara- stéttarinnar, sem er í hrópandi ósamræmi við ríkjandi fram- leiðsluhætti og tækni nútímans, og skipulags framtíðarinnar, sem þriðjungur mannkynsins hefur þegar valið sér, sikipulags sósíalismans. stjórn og Síldarútvegsnefnd fyrir því að koma verksmiðj- unni upp í vetur, hlýtur það að vera yfirstíganlegt. Ulm þörf siglfirzkra verka- manna fyrir það að hér verði smíðaðar tunnur í vetur, œtti ölium að vera ljóst, eftir hið mikla atvinnuleysi, sem verið hefur hér seinnipartinn í sumar og haust, í hinu nýja húsi ætti að vera hægt að- koma mun fleiri mönnum að verki, en í hinu gamla. Eitthvað mundi þó þurfa að hæta við af nýjum vélum, enda til þess ætlast í upphafi að keyptar yrðU nýjar vélar, — ein samstæða til við- bótar þeirri sem fyrir er. Auk þess þarf fleiri menn ef keypt- ur er óunninn stafur, en ekki fulunninn eins og sá sem smíð- að var úr í fyrravetur. Þá eru til nógir vanir verkamenn, sem unnið gætu í verksmiðjunni á tveim vöktum. Ekki er hlaðinu kunnugt um, hvort Síldarútvegsnefnd hefur pantað efni í tunnur eða hvort veitt hefur verið gjaldeyrisleyfi fyrir innfluttu tunnuefni, en að sjálfsögðu þarf slíkt að gerast nú þegar ef smíða á tunnur í verksmiðjunni í vetur. MikiUar óánægju gætir meðai verka- manna yfir þeim seinagangi sem átt hefur sér stað í þessu máli, og er það að vonum. — Margir hverjir höfðu gert sér vonir um að með byggingu nýrrar tunnuverksmiðju í Siglu firði, myndi vetraratvinna aUk- ast að miklum mun, og það er vissulega krafa siglfirzkra verkamanna að svo verði, en ef ismíða á tunnur hér í vetur, verður Síldarútvegsnefnd og ríkisstjórn að taka þetta mái öðrum og fastari tökum en hingað til. IÁ; sama tíma og iþessar línur eru skrifaðar, liggur einn „foss- inn" hér og affermir 20 þús. tómtunnur. það er að sjálf- sögðu ágætt að fá atvinnu við að táka á móti þessum tóm- tunnum, en heldur er það köld kveðja til atvinnulausra sigl- firzkra verkamanna, að sjá hér fluttar í land í stórum stíl full-' smíðaðar sænskar tómtunnur, þegar það er haft í huga, að allar þessar síldartunnur og margfalt fieiri hefði verið hægt að smíða hér á Siglufirði, ef nýja verksmiðjan hefði verið tilbúin, eða jafnvel í gömlu verksmiðjunni, ef vélarnar hefðu ekki verið fluttar burtu úr henni. Um gæði þeirra síldartunna, sem smíðaðar hafa verið hér á Siglufirði, þarf eikki að tala. — Þær hafa reynst hinar beztu og standast að öllu leyti sam- keppni við norskar og sænskar tunnur ,hvað gæði snertir, og langt fram yfir það. Það er krafa allra siglfirzkra verka- amnna, svo og bæjarstjórnar og yfirleitt ailra Siglfirðinga, til þeirra manna, sem ráða í þessu stórmáli, að nú þegar verði hafizt handa um raun- hæfar aðgerðir, og tunnuverk- smiðjan verði fullgerð. Jafn- f ramt verði nú þegar, — ef það er ekiki búið, — pantað efni og sótt um gjaldeyris og innflutn- ingsleyfi fyrir því, svo hægt verði að' hef ja smíði á sjldar- tunnum í vetur, með minnst 50 mönnum. Miðvikudagur 1. nóv. 1950 32. tölublað. 13. árgangur AUGLYSING Þar sem bæjarstjóm Sigluf jarðar hefir samþykkt að sameina störf tveggja verkstjóra bæjarsjóðs og heilbrigðisfuUtrúastariið í eitt starf, auglýsist hér með verkstjórastarfið hjá Sigluf jarðar- kaupstað laust tU umsóknar frá og með 1. jan. n.k. Upplýsingar um launakjör og annað varðandi starfið gefur undirritaður. Umsóknir um starfið skilist á bæjarsikrifstofuna. Umsóknarfrestur er til 12. nóv. n.k. Siglufirði, 27. október 1950. BÆJABSTJÓRI GÖÐUR JEPPI til sölu (er á nýlegum dekkumj. — Mjög hagstætt verð. VIGFtTS FRIÐJÓNSSON, sími 65. Bæjarstjórnin samþykkir breytingar á starfsmannahaldi. HÚSEIGNIN Norðurgata 1 er til leigu. Upplýsingar veitir Andrés Hafliðason (Framhald af 1 .síðu). 1 starfið verði ráðið frá næstu áramótum. Starfið verði auglýst laust til um- sóknar. Umsóknarfrestur verði hálfur mánuður og renni út eigi síðan en 20. nóv. n.k. 4. Aukagreiðsla vegna hests- halds við sorphreinsun falli niður. 5. Eldfæraeftirlit verði falið byggingarfulltrua án auka- greiðslu. 6. Ársstarf við röragerð og vatnssölu falii niður. 7. Starfræksla bókasafnsins verði þannig, að safnið verði opið aðeins þrisvar í viku, 3 klst. á dag. Gæzlumanni bókasafnsins verði greiddar kr. 1000,00 í grunnlaun yfir vetrarmánuðina. I starfið verði ráðið frá næstu ára- mótum. Starfið verði aug- lýst laust til umsóknar. Um- sóknarfrestur verði hálfur mánuður og renni út eigi síðar en 20. nóv. n.k. 8. Rafveita Siglufjarðar fækki um einn starfsmann á skrif- stofu. Jafnframt leggur nefndin til við bæjarstjórn, að önnur störf en þau, sem hér eru nefnd, verði óbreytt og því fólki, sem við þau starfa verði boðið að taka við þeim aftur, enda undir- riti starfsmennirnir erindis- toréf, sem bæjarstjórnin, raf veitunefnd og hafnarnefnd setja". Af staða kratanna. Kratarnir eru geysilega hneykslaðir yfir því, að því starfsfólki, sem hefur stöður, sem ekki þótti fært að gera neinar breytingar á, sikyldi vera hoðið að taka við þeim aftur. ŒÆunu þeir vera einir um þá hneykslun. Hitt var sjálfsagt og eðlilegt að auglýsa þau störf sem breytingar höfðu verið gerðar á. 'Það er sem sé alls ekki víst, að maður, sem haft hefur á hendi starf hjá bæn- um, hafi sömu aðstöðu til þess eftir að þvi hefur verið breytt og hann hafði áður. Dg hverja átti að velja 'og hverjum að hafna? Réttasta leiðin og sú eina, sem sæmileg var, var að auglýsa störfin. Hin aðferðin, sem kratarnir virðast aðhyll- ast, að ganga á milli manna, er haft höfðu stöður, sem búið var að breyta eða leggja niður og spyrja suma hvort þeir vildu taka að sér eitthvert hinna nýju starfa, eða hvort þeir hefðu í hyggju að snúa sér að öðru, en ganga fram hjá hinum, hefði ibeinlínis verið hlægileg. Atkvæðagreiðsla um tillöguna í Ibæjarstjóm fór á þá leið, að kratarnir sátu hjá við atkvæða- greiðsluna um 1. tölulið, — greiddu atkvæði með 2., 3., og 4. tölulið, en á móti 6., 7., og 8. tölulið. Afgreiðslu 5 töluliðs var frestað. Getur hver sem vill fengið gott sýnishorn af starfsaðferð- um kratanna með því að bera afstöðu þeirra við atkvæða- greiðsluna um fyrstu f jóra tölu- liði tillögunnar saman við blást urinn í Neista og Alþýðublað- inu. Kratarnir voru sammála meirihlutanum um að leggja niður starf vélstjóra við hafnar trilluna og að sameina störtf bæjarverkstjóra, verkstjóra hol ræsa og heilbrigðisfulltrúa í eitt, og voru ekki mótfallnir því að annað hafnarvarðar- starfið yrði lagt niður sem árs- starf. — Síðan ikoma þeir og stimpla þessar breytingar sem pólitískar ofsóknir meirihlut- ans. Sér er nú hvert samræmið! Um fyrirhugað form á rekstri bókasafnsins er það að segja, að til eru fordæmi um það, að safnið hafi aðeins verið opið til útlána. Þarf ekki að fara langt aftur í bæjarstjóra- tíð Gunnars Vagnssonar tE að finna þau. Þeir, sem búa í glerhúsi, ættu ekki að kasta grjóti. Menn hafa undanfarna daga verið að fleygja á milli s;ín gamanyrðum út af móðursýkis- öskrum kratanna um, að hér séu á ferðinni pólitískar at- vinnuofsóknir " gegn Alþýðu- flokksmönnum í þjónustu bæj- arins. Hvernig hefði verið hægt að segja upp nokkrum hópi bæjarstarfsmanna án þess að einhverjir kratar fyndust meðal þeirra ? Alþýðuflokkurinn nýtur yfir- leitt lítillar virðingar, enda hef- ur hann fátt unnið sér til frægð ar.Þó er hann frægurfyrireitt: dugnað sinn og harðfylgi við að troða flokksmönnum sínum í fastar stöður og embætti. Hafa íkratar hér ekki verið neinir eftirbátar á þessu sviði. Má í því sambandi minna á, að eftir síðustu bæjarstjórnarkosningar settu þeir það skilyrði fyrir samvinnu við aðra flokka um stjórn bæjarins yfirstandandi kjörtímabil, að krati yrði kos- inn í bæjarstjórastarfið. Sömu afstöðu höfðu þeir allt s.l. kjör- tímabil. Krataforingjarnir hér ættu ékki að gera sig að athlægi með vanhugsuðu hjali um pólitíska hlutdrægni í sambandi við stöðu veitingar. iÞeir sem búa í gler- húsi eiga ekki að kasta grjóti. STÚLKA óskast til ýmissa verka. Afgr. vísar á.

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/864

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.