Mjölnir


Mjölnir - 01.11.1950, Blaðsíða 1

Mjölnir - 01.11.1950, Blaðsíða 1
32. tölublað Miðvikudagur 1. nóv. 1950. 13. árgangur. í Bæjarstjórn samþykkir breyting- ar á starfsmannahaldi Samþykkir tillögur um samræmingu starf a hjá bænum, sem munu spara ailt að 130 þús. kr. í launagreiðslum árlega. Meirihluti bæjarstjórnar lítur svo á, með tilliti til hins alvarlega f járhagsástands bæjarins, að gæta beri ýtrustu sparsemi í bæjarrekstrinum, þ.á.m. að samræma störf hjá bænum og spara á starf smannahaldi eins og f rekast er unnt. Barnaleg framhleypni eða skemmdarstarfsemi. Síðasti „Neisti" ver allmiklu rúmi sínu tii að foirta hinar f ár- ánlegustu lygar og folekkingar í samfoandi við þá ákvörðun toæjarstjórnar að samræma störf hjá foænum í þeim tilgangi að spara starfsmannahald. — Ennfremur hefur Alþýðufolaðið nú foirt langa grein frá frétta- ritara sínum hér um þetta mál, og eru getsakirnar og lygarnar í garð bæjarstjórnarmeirihlut- ans þar enn grófari, enda eru flestir lesendur Alþýðufolaðsins óíkunnir málum Sigluf jarðar, og foví auðveldara að folekkja þá. Ættu sem flestir Siglfirðingar að lesa þessar greinar, því þær eru glöggt dæmi um það fá- dæma siðleysi, sem er nú orðið höfuðeinkenni á allri stjóm- málabaráttu Alþýðuflokksins. Ennfremur eru þær glöggt dæmi um foarnaskap og fákunn- áttu höfundar síns í félagsmál- um, nema þær eigi að skoðast sem tilraun til skemmdarstarf- semi innan Alþýðuflokksins, því hver maður sem nokkurt skyn bæri á stjórnmál og félagsmál ahnennt, hefði hlotið að skilja, að þær mundu fremur verða til þess að auka fyrirlitningu manna á Alþýðuflokknum en draga úr henni. 130 þús. kr. sparnaður á starfsmannahaldi. Undanfarið hfefur árað i31a, hér í Siglufirði, qg bænum verið illa stjórnað. Hinir tekjulitlu fbúar bæjarins eiga beinlínis heimtingu á því að eins spar- lega sé farið með f jármuni bæj- arins og framast er unnt, m.a. að ekki sé eytt í óþarfa starfsmannahald. — Sjálfsagt finnst sumum, að skemmtilegt væri að geta foorizt nokkuð á í foæjarrekstrinum. — Til dæmis mun Alþýðuflokksforingjunum hér finnast foað, því aldrei hafa þeir lagt fram neinar tillögur um sparaað í starfsmannahaldi eða siíku, og máske eru fleiri á þessari skoðun.; En nú árar foara alls ekki til þess, hvort sem mönnum líkar það foetur eða ver, að veita sér neinn lúx- us á þessu sviði, eftir margra ára síldarleysi, og ikrataóstjórn sem nærri hafði riðið fjárhag og áliti bæjarins að fullu. — Þannig lítur núverandi bæjar- stjómarmeirihluti og bæjar- stjóri a.m.k. ái og hefur því gert samþykktir þær um breyt- ingar á starfsmannahaldi foæj- arins, sem „Neisti" hneykslast mest á. Má gera ráð fyrir, að vegna þessara ráðstafana meiri hlutans muni bærúin spara a.rn.k. 130 þúsund krónur á Sósíalisafélag Siglufjarðar heldur félagsfund í Suðurgötu 10 föstudag- iinn 3. nóv. kl. 9 e.h. Fundarefni: 1. Bæjarmál (G. Jóhannsson) 2. Stokkhólmsávarpið (Helgi Vilhjálmsson) 3. Erlendar fréttir (Benedilkt Sigurðsson) Félagar, f jölmennið og mætið stundvislega Stjórnin starfsmannahaldi næsta ár. 130 fousund krónur er tals- verð upphæð. Hún samsvarar 100—150 verkamannaútsvör- um. 'L/íka má reikna dæmið öðmvisi. Fyrir 130 þúsund krónur væri hægt að kaupa inn j foæinn atvinnutæki, t.d. bát éða 'báta, sem gæti gefið þá upphæð í vinnulaunum á nokkr- um mánuðum. Með þeirri upp- hæð mætti ilíka greiða einhverja óreiðuskuldina, sem kratarnir stofnuðu til meðan þeir stjórn- uðu bænum. Tillögur meirihlutans. Tihogur meirihluta 4 manna nefndarinnar, sem tkosin var til að athuga um sparnað á starfs- mannahaldi bæjarins eru þannig: 1. 1 stað tveggja ársráðinna hafnarvarða verði ráðinn einn ársmaður og annar maður yfir sumarmánuðina. Báðir mennirnir þurfa að geta gegnt hafnsögumanns- starfi. — Aðalhafnarvörður verði ráðinn frá næstu ára- mótum. Starfið verði aug- lýst laust til umsóknar. Um- sóknarfrestur verði hálfur mánuður og renni út eigi síðar en 20. nóv. n.k. 2. Sérstakur vélstjóri verði ekki ráðinn framvegis við hafnartrilluna. Hafnarvörð- ur annist það starf. 3. Sameinuð verði störf foæjar- verkstjóra, venkstjóra hol- ræsa, og heilbrigðisfuiltrúa. (Framhald á 4. síðu) Silfurbrúðkaup Hinn 22. október s.l. áttu hjónin Hailfríður Jóhannesdótt- ir ng Kristmar Ólafsson bæj- arfulltrúi 25 ára hjúskaparaf- mæli. Flytur Mjölnir þeim hér- með fyrir hönd allra sósíailista og annarra vina 'þeirra hér í bænum beztu árnaðaróskir í til- efni af þessum merkisdegi. og óskar þeim og vandamönnum þeirra heilla í framtíðinni. Níræðisafmæli Hinn 27. okt. s.l. átti frú Jó- hanna Gísladóttir, Aðaigötu 19, níræðisafmæli. Blaðið óskar henni hjartanlega til hamingju með þessi tímamót ævi hennar. ¦k Við framkvæmdir í Innri- höfninni vinná nú 10—12 menn. Nokkrir menn eru í vinnu við grjótmulning og nokkrir við ýmsa bæjarvinn.u. M 1 R Skemmtifundur verður haldinn sunnudaginn 5. nóv. í Suðurg. 10 kl. 9 e.h. Minnst verður 33 ára afmæhs Ráðstjórnarríkjanna. DAGSKRA: 1. KAFFD3RYKKJA 2. RÆDA (Eberg FJefsen) 3. UPPLESTUR (Pétur Laxdal) 4. DANS Aðeins fyrir félaga og gesti þeirra. STJÓRNIN Fréttir úr bænum -k Margt af því fólki, sem fór héðan úr bænum í atvinnu- leit suður á land, þegar síldar- vertíðinni lauk, er nú að tínast heim aftur. Hefur það borið misjafnlega mikið úr býtum. "k Héðan róa nú sex dekkbátar, Særún, Hjalti, Þormóður rammi Kópur, Skúli fógeti frá Óiafs- firði og Nói frá Dalvík, en þann bát hafa eigendur Mumma á leigu, en Mummi er með bilaða vél, og er ekki búizt við að varastykki í hana fáist fyrr en eftir áramót. Hafa eigendur Mumma, ásamt hinum alkunna dugnaðar- og aflamanni Jóni Jóhannssyni, sýnt virðingar- vert framtak með þessu við- bragði þegar foátur þeirra foil- aði. Skjöldur er nýkominn heim af síldveiðum fyrir sunnan. — Grótta og Milly eru í flutning- um. Sigurður mun hef ja kaup á foátafiski næstu daga og sigla með hann til Englands. — Ingvar Guðjónsson hefur verið á s'ildveiðum fyrir sunnan og var aflinn saltaður um borð. Er iskipið á forum til Gauta- borgar með aflann. Auk dekkbátanna róa héðan margar triOur. Afli hefur verið fremur tregur. Allur þorskur hefur verið saltaður, en annar fis'kur verið frystur. Hefur ver- ið talsverð vinna við þessa út- gerð og verkun aflans. ic Elliði kom inn af veiðum s.l. fimmtudag með rúmlega 413 tonn af karfa. Hraðfrystihúsið Hrímnir tók um 40 tonn af afl- anum til frystingar, og Egill Stefánsson kaupmaður tonn til reykingar. Togarinn fór út aft- ur á föstudag og var í gær- morgun búinn að fá 130 tonn eftir þriggja daga veiði. — AUmikil vinna hefur verið við frystingu karfans. Vinna við hana 17—18 stúlkur og 10—12 ikarhnenn, og afkasta ca. 8 tonn um á dag. Er nú um mánuður síðan Hrímnir hóf karfafryst- inguna, og hefur frystihúsið á iþeim tíma greitt yfir 40 þús. krónur í vinnulaun. "Ar Þrjár fiskþurrkunarstöðvar eru nú í smíðum í bænum. — Hefur verið dálítil vinna við foyggingu 'þeirra. T*r Ráðunautur frá Búnaðarfél. 'lslands var hér nýlega á vegum bæjarstjórnar og mældi upp land á Hóli. Munu niðurstöður af athugunum hans væntánleg- ar bráðlega, og kemur bá til kasta Hólsbúsnefndar og foæjar stjórnar, að taka til athugunar, hvort ráðist skuli á næstunni í nýrækt á Hóli. Ráðunauturinn hefur látið í ljós þá skoðun, að hagkvæmast muni vera að taka til ræktunar land vestan megin fjarðarins. Aukin ræktun á Hóli er frum- skilyrði fyrir því, að búrekstur- inn geti borið sig. T*r Verkfræðingur frá Almenna foyggingarfélaginu var hér fyrir skömmu á vegum bæjarstjórn- ar til að gera áætlun um stækk un vatnsveitunnar. Hefur hann lagt til að vatnið verði tekið í Fjarðará fyrir framan ræktar land Hólsbúsins og dælt inn í aðalvatnslögnina framan úr firðinum. Verkfræðingurinn fór með niðurstöður athuguna sinna tii Reykjavíkur og mun gera kostnaðaráætlun um verk- ið og er hún væntanleg innan skamms. Verður þá hafizt handa um útvegun f jár til fram kvæmdanna, og hefur féngizt vilyrði fyrir láni til þeirra. + Verið er að gera uppdrátt að vatnslögnum { hús í bænum, en slíkur uppdráttur hefur ekki verið til áður. Vinna vatnsveitu stjóri og Guðmundur Einarson vélstjóri að þessu verki. •k Bærinn hefur nú látið forjóta garðlandið úti á Strönd. Hefur jarðýta bæjarins unnið að þv'i að undanförnu, og er ætlunin að plægja iandið líka. Munu þeir, sem hafa ræktað í garð- landinu hafa forgangsrétt að görðum sínum áfram. * Bæjarstjórn hefur óskað eft ir því við stjórn og framkv. stjóm gíldarverksm. iRauðku að löndunarútbúnaði verksm. verði breytt svo fljótt sem unnt er, með það fyrir augum að verk- smiðjan geti landað karfa úr togurum. * Bæjarstjórn vinnur nú að iþví að fá nýjan togara í foæinn. A síðasta bæjarstj.fundi var ikosin þriggja manna nefnd til að athuga um möguleika fyrir útvegun lánsfjár til að koma togaranum af stað, og á nefnd- in að því fengnu að ganga til samninga við ríkisstjórnina um 'kaup á skipinu, en undirbúnings umræður um það mál munu hafa farið fram. Nefndina skipa Jón Kjartansson, foæjarstjóri, Bjarni Bjarnason, bæjarfógeti, forseti bæjarstjórnar og Þór- oddur Guðmundsson, bæjarfull- trúi.

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/864

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.