Reykjanes - 01.12.2011, Blaðsíða 2

Reykjanes - 01.12.2011, Blaðsíða 2
2 1. desember 2011 Leiðari Ágæti les andi Reykja ness. Hér ert þú að fá í hend urn ar nýtt blað. Ætl­ un in er að blað ið komi út hálfs mán að ar lega og verði dreift í öll hús á Suð ur nesj um. Reykja nes hef ur þann til gang að fjalla um mál Suð ur­ nesja manna. Blað ið verð ur öll um op ið til að senda inn grein ar,frétta­ til kynn ing ar eða fyr ir spurn ir. Stopp stefna gagn vart at vinnu upp bygg ingu. Stað an á Suð ur nesj um er graf al var leg. Þráttv fyr ir marg ar frá bær ar hug­ mynd ir um at vinnu upp bygg ingu ger ist ansi lít ið. Ál ver ið í Helgu vík er í bið stöðu. Þrátt fyr ir þá stað reynd að með full um hraða í upp bygg imgu myndu skast all að tvö þús und störf. Við vit um um stöð una gagn vart hug mynd um um sjúkra hús á vell in um. Við vit um um stöð una gagn vart þjón ustu við flug vél ar varð andi her æf ing ar.Auð vit að þatf þetta allt ef til vill ekki að koma á óvart. Við sitj um uppi með Vinstri græna í rík­ is stjórn. Ráð herr ar VG vinna að því leynt og ljóst að koma í veg fyr ir alla upp bygg ingu í at vinnu líf inu. Suð ur nes in eru ekki ein sem verða fyr ir barð inu á þess ari stopp stefnu. Norð lend ing ar fá að kenna á því, ekk ert ál ver og eng in upp bygg ing í ferða þjón ustu. Vinstri græn ir mega ekki heyra minnst á orð ið er lend fjár fest ing. Ég hef oft dáðst að þeirri miklu bjart sýni og bar áttu þreki,sem Árni Sig fús son,bæj ar stjóri hef ur. Hann hef ur kynnt fjöl marg ar hug mynd­ ir hvern ig hægt væri að byggja upp at vinnu líf ið hér á svæð inu. Allt af rek ur hann sig á sama VG vegg inn. Ekki er tek ið já kvætt í eitt eða neitt. Von andi rofa til á næst unni þann ig að við losn um við aft ur hald söfl in úr rík is stjórn. Stjórn ar þimng menn í Suð ur kjör dæmi þurfa að sýna mun meiri grimmd,held ur en þau hafa gert.Það er ekki hægt að horfa upp á sí­ fellt meira at vinnu leysi. Það er ekki hægt að horfa upp á flótta fólks til út landa. Það er ekki hægt að horfa uppá að fleiri hundr uð fjöl skyld ur þurfi að leita eft ir mat ar að stoð á mán uði hverj um. Stað an þarf ekki að vera svona. Ef við fá um að byggja upp á Suð ur­ nesj um mun stað an lag ast fljótt. Þol in mæði Björg vins,Odd nýj ar og Ró berts Sam fylk ing ar þing manna hlýt ur að vera á þrot um gagn vart stopp stefnu Vinstri grænna. Sigurður Jónsson Nýtt blað Frí blað ið Reykja nes vill gjarn an kom ast í sam band við íbúa Suð ur nesja. Seg ið ykk ar skoð un með því að senda inn pist il. Send ið inn fyr ir spurn. Vin sam leg ast send ið okk ur tölvu póst á net fangið asta.ar@sim net.is eða hring ið í síma 847 2779. Reykjanes 1. Tbl. 1. áRganguR 2011 Útgefandi: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, netfang: amundi@fotspor.is. framkvæmdastjóri: Ámundi Steinar Ámundason, netfang: as@fotspor.is. auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykja vík. Auglýsingasími 578-1190, netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: Sigurður Jónsson, netfang: asta.ar@simnet.is. Myndir: Ýmsir, netfang: ritstjorn@fotspor.is, sími: 698-6789. Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Upplag: 7.000 eintök. dreifing: reykjanes er dreift í 7.000 eintökum ókeypis í allar íbúðir á reykjanesi. Viltu segja skoðun þína? SNjóR INN vELD UR vAND RæÐ UM EN SKAP AR LÍKA GLEÐI Ææ fyrsti snjór inn kom­inn hrópa marg ir upp ár hvert. Sum ar dekk inn enn þá und ir bíln um með til heyr­ andi vand ræð um.Bíll inn spól ar eða sit ur fast ur. Fólk kem ur allt of seint í vinn una þessa fyrstu daga. Reynd ar hlakka sum ir til að sjá fyrsta snjó­ inn. Hjól barða verk stæð in öðl ast nýtt líf. Eft ir ró leg heit síð ustu vikna er nú allt vit laust að gera, lang ar bið rað ir, snör hand tök og pen ing ar streyma í kass ann. Bíl stjór inn fer ánægð ur í vetr ar færð ina. Börnin kunna að meta snjó inn. Við rák umst á þessa sskemmti legu snjó­ karla, sem sjást á mynd inni. Já, snjór­ inn skap ar einn ig gleði hjá mörg um. GIStI hEIM ILI Í GARÐ IN UM All ar spár benda til þess að mik il aukn ing geti orð ið í heim sókn ferða manna til lands ins. Ekki hef ur ver ið um nein gisti heim ili eða hót el að ræða í Garð in um. Fyr ir nokkr um ár um voru há leit ar hug mynd ir um hót el­ bygg ingu í ná grenni Út sála krikju. Svo kom hrun ið og eft ir stend ur sökk ull og ekki sög una meir. Nú hef ur ræst úr, þar sem haf inn er rekst ur á mynd ar legu gisti húsi í Garði. Gistihúsið Garður RoSALEGA ER búIÐ AÐ vERA KALt Sumum finnst alveg æðislegt að hafa snjó og kulda. Æ, ég veit ekki. Allavega verður manni hugsað til þeirra mörgu yndislegu daga sem voru hér á Suðurnesjum síðasta sumar. vEGA GERÐ IN DREG UR úR öR yGGI á REyKjA­ NES bRAUt INNI Hvar eru þing menn irn ir? Suð ur nesja menn stóðu þétt sam an og börð ust lengi fyr ir tvö föld un Reykja nes braut ar. Vega gerð in var á móti og vildi 2 plús 1 veg. Vegna bar áttu fólks ins á Suð­ ur nesj um og sam stöðu þing manna tókst að gera Reykja nes braut ina að 2 plús 2 vegi. Um ferð ar ör yggi hef­ ur auk ist mik ið og dreg ið veru lega úr slys um. Suð ur nesja menn stóðu þétt sam­ an í bar átt unni fyr ir að fá lýs ingu við Reykja nes braut ina. Þing menn Kjör­ dæm is ins stóðu einn ig all ir sam am í bar átt unni. Vega gerð in dró lapp irn ar og taldi lýs ingu óþarfa. Suð ur nesja menn höfðu sitt í gegn og braut in er upp lýst. Það hef ur ör ugg lega auk ið enn á ör yggi braut ar inn ar. Það er því með ólík ind um að nú skuli Vega gerð in hafa tekið þá ákvörð­ un að hafa ein göngu ljós á öðr um hvor­ um staur. Það verð ur mik il breyt ing til hins verra þeg ar skyggni verð ur slæmt í vet ur eins og ger ist æði oft. Eyja menn settu heils íðu aug lýs ingu um týnda þing menn Suð ur kjör dæm is vegna sam göngu mála. Von andi þurf­ um við á Suð ur nesj um ekki að aug lýsa. Þing menn Suð ur kjör dæm is hljóta að taka fram fyr ir hend ur Veg ar gerð ar­ inn ar og stoppa þessa vit leysu. Við vilj um hafa ljós á öll um staur um og auka þann ig um ferð ar ör ygg ið. Krist ján Möll er og Sig mund ur Ern ir og svo Odd ný, Björg vin og Ró bert. Það er merki legt að fylgj ast með við­ brögð um þing manna í ólík um kjör­ dæm um þeg ar ósk ir heima manna um at vinnu upp bygg ingu eru huns­ að ar. Eink um er at hygl is vert að fylgj­ ast með við brögð um og við brags leysi þing manna Sam fylk ing ar fyr ir norð an og hér í Suð ur kjör dæmi. Þing menn Sam fylk ing ar inn ar þeir Krist ján Möll er hafa lát ið dug lega í sér heyra vegna slátr un ar á ál veri á Húsa­ vík, vegna neita un ar á áform um um upp bygg ingu ferða þjón ustu og um eyði legg ing ar starf semi gagn vart sjáv­ ar út veg in um. Þess ir tveir þing menn hafa lát ið í það skína að þol in mæði þeirra gagn vart stopp stefnu Vinstri grænna væri á þrot um. Þing menn Sam fylk ing ar í Suð ur­ kjör dæmi bregð ast öðru vísi við eða rétt ara sagt þeir bregð ast lít ið við þótt ekk ert gangi upp í at vinnu upp bygg­ ingu á svæð inu. Það hafa ekki heyrst mikl ar yf ir lýs ing ar frá tríói Sam fylk­ ing ar inn ar í Suð ur kjör dæmi. Eru þeir virki lega sátt ir við stopp stefnu Vinstri grænna? ÞING MENN oG ÞING MENN, EKKI ÞAÐ SAMA

x

Reykjanes

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Reykjanes
https://timarit.is/publication/990

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.