Reykjanes - 01.12.2011, Blaðsíða 12

Reykjanes - 01.12.2011, Blaðsíða 12
1. desember 201112 w w w . o p t i c a l s t u d i o . i s VINSÆLAR JÓLAGJAFIR FYRIR ALLA RAY BAN BVLGARI OAKLEY HIN FRÆGU OG VINSÆLU OAKLEY SKÍÐAGLERAUGU HAFNARGÖTU 45 – Móta þarf stefnu til fram búð ar Bæj ar ráð Voga tel ur nauð syn legt að skoða verði öldr un ar mál á Suð ur­ nesj um gaum gæfi lega með það að mark miði að móta stefnu í mála flokkn­ um til fram búð ar. Vog ar vilja í græna hag kerf ið Bæj ar yf ir völdí Vog um stefna að því að verða til rauna sveit ar fé lag í græna hag kerf inu. For seta bæj ar stjórn­ ar hef ur ver ið fal ið að fylgja mál inu eft ir. Á móti íbúa fundi Tek ist var á um það í Vog un um hvort boða ætti til borg ara fund ar og ræða fram tíð ar sýn sveit ar fé lags ins.Meiri hluti bæj ar stjórn ar Voga felldi til lögu um op­ inn borg ara fund. Sækja um byggða kvóta Bæj ar yf ir völd í Sand gerði hafa sam­þykkt að sækja um byggða kvóta til sjáv ar út vegs ráðu neyt is ins. Vax andi kraft ur Fram jem ur í fund ar gerð um bæj ar­yf ir valda í Garði að vax andi kraft ur sé í starf semi fé lags mið stöðv ar inn ar. Þetta eru vissu lega ánægju leg tíð indi. Glæsi legt hjá Gerða skóla Nem end ur í 4.bekk Gerða skóla unnu sig ur í stutt mynda keppni grunn­ skól anna og 66° Norð ur nú á dög un­ um. Gam an að fá svona já kvæða frétt. Reykja nes ósk ar nem end um og Gerða­ skóla til ham ingju með sig ur inn. Ung menna ráð í Sand gerði Bæj ar yf ir völd í Sand gerði hafa lýst yf ir ánægju sinni með það skref sem stig ið hef ur ver ið með stofn un Ung­ menna ráðs Sand gerð is. Já,við tök um und ir það. Gam an að sjá hvað margt já­ kvætt er að ger ast með al unga fólks ins. Jóla mark að ur í Lista torgi Sunnu dag inn 4.des.verð ur hinn vin­sæli jóla mark að ur hald inn í Lista­ torgi Sand gerð is. Heim ilda þátt ur um Suð ur nes Lífs mynd ir(Ari Trausti Guð munds son) stefn ir að því að gera sjón varps og heim ilda þætti um Suð ur nes in. Það e flott fram tak og fær von andi góð ar við­ tök ur hjá sveit ar fé lög un um. Hags mun ir bæj ar full trúa Sam fylk ing in í Reykja nes bæ vill að sett ar verði regl ur um skrán ingu á fjár hags leg um hags mun um bæj ar full­ trúa í Reykja nes bæ og trún að ar störf um sem þeir sinna. 7,6 millj ón ir í við bót ar­ kostn að til end ur skoð un ar og í lög fræði kostn að Fram kem ur í fund ar gögn um bæj ar­yf ir valda í Garði að auka kostn að ur vegna vinnu og grein ar gerð ar vegna stöðu fram tíð ar sjóðs og út komu spá sem end ur skoð end ur hafa unni memi 6 millj ón um króna í við bót ar kostn að. Enn frem ur er við bót ar kosn að ur vegna lög fræði vinnu uppá 1,6 millj ón kr.sem ekki var gert ráð fyr ir. Meiri hluti D­list ann seg ir þenn an við­ bóta kostn að stafa af ósk um full trúa minni hluta N og L lista um upp lýs ing ar. Minni hlut inn tel ur að skrif stof an hefði get að unn ið megn ið af þess um upp­ lýs ing um. Bón us stelp an Mál og menn ing gef ur út bók ina Bón us stelp an sem er eft ir Rögnu Sig urð ar­ dótt ur. Bón us stelp an er gríp andi saga beint úr blæð andi ís lensk um sam tíma. Það er kom ið að út skrift ar verk efni Lista há skól ans og Di ljá veit ná kvæm­ lega hvað hún ætl ar að gera.Hún ætl ar að af greiða á kassa í Bón us.Með Bón­ us bleikt hár og skær bleik ar var ir. Þeg ar sá kvitt ur kemst á kreik að Bón us stelp an geri krafta verk á kass an­ um hik ar Di ljá ekki við að taka gjörn­ ing inn skrefi lengra.Lista há skól inn og fjöl skyld an vilja að hún hætti en þús und þjala smið ur inn Haf liði stend ur með henni. Feigð JPV út gáfa gef ur út bók ina Feigð eft ir Stef án Mána. Í rit dómi um bók ina seg ir France Sa ir. “ Þessi myrki máni er hin nýja perla ís lenskr ar glæpa sagna rit un ar”. Lög reglu mað ur inn Hörð ur Gríms­ son sit ur í ómerkt um bíl fyr ir ut an Litla­ Hraun og bíð ur. Hann er helj­ ar menni að burð um,ein rænn og skyggn,og feigð in kall ar að hon um úr öll um átt um­hann hef ur kom ist af úr sjáv ar háska og hinu mann skæða snjó­ flóði á Súða vík og á hverj um degi berst hann við for tíð ar drauga. En hann vill gera heim inn ör lít ið bæri legri,hvað sem það kost ar. Ramm gert fang els is hús ið opn ast og út geng ur óvin ur inn,dóp sal inn,stera­ tröll ið og und ir heima hrott inn Sím on Örn Rekoja. Það stefn ir í æsi spenn­ andi upp gjör milli þeirra þar sem átök in ber ast millio Reykja bík ur og Vest fjarða. Feigð er kynngi mögn uð saga,full af krafti,kynj um og taug as trekkj andi spennu. Þetta er tí unda skáld saga Stef­ áns Mána sem áð ur hef ur sent frá sér meist ara verk á borð við Svart ur á leik og Skip ið. TVæR GóÐ AR fRÁ foR LAG INU Út skála hús ið er eitt af fal leg­ustu hús un um hér á Suð ur­nesj um. Bú ið að gera mikl ar end ur bæt ur á hús inu að ut an, en því mið ur hafa há leit ar hug mynd ir um áfram hald í upp bygg ingu inn an húss ekki geng ið eft ir. Það vant ar til finn­ anl ea að hafa gott Safn að ar heim ili við Útskð ála kirkju. Von andi birt ir til í pen inga mál un um,þann ig að hægt verði að halda áfram og klára end­ ur bæt urn ar. MESSUR UM jóL oG áRAMót Næsta blað kem ur út 15.des emb er. n.k. Við vilj um endi lega hvetja prest ana á suð ur nesj um til að senda blað inu upp lýs img ar um mess ur og ára mót. einnig væri vel þeg ið að fá stutt an pist il um mik il vægi jól anna fyr ir krist ið fólk.

x

Reykjanes

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Reykjanes
https://timarit.is/publication/990

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.