Reykjanes - 01.12.2011, Blaðsíða 6

Reykjanes - 01.12.2011, Blaðsíða 6
6 1. desember 2011 Pottar og pönnur í miklu úrvali Fjölbreytt úrval af pottum og pönnum fyrir allar gerðir eldavéla. Allt að 50 lítra pottar. Góð gæði og frábært verð. Fastus ehf. | Síðumúla 16 | 108 Reykjavík | Sími 580 3900 | www.fastus.is GEGN EIN ELtI ALLA DAGA áRS INS Þann 8.nóv emb er var sér stak ur dag ur gegn ein elti. Marg ir skól­ar og fleiri munu ef laust nota þenn an dag til að ræða ein elt is mál­ in.Allt er í sjálfu sér gott að segja um þetta. Rétt er að hafa í huga að ekki er nægj an legt að gera mik ið mál úr ein­ elt is mál un um einn dag árs ins. Bar átt an gegn ein elti þarf að vera alla daga. Mik il um ræða hef ur átt sér stað hérna í Garð­ in um hvað varð ar ein elti í Gerða skóla og full yrt að fjöl skyld ur hafi hrein lega flutt brott vegna þess að ekki hafi ver­ ið tek ið nægj an lega á mál um. Þetta er graf al var legt mál. Auð vit að er það ekki nóg að hafa flott ar áætl an ir á blaði ef svo er lít ið unn ið í mál un um. Auð vit að er það samt spurn ing hvort sú full yrð­ ing er rétt. Ég á erf itt með að trúa því að stjórn end ur skóla vinni ekki eins mik ið og mögu legt er til að koma í veg fyr ir að nem end ur verði fyr ir ein elti inn an eða ut an skóla. Sé það rétt að stjórn­ end ur skóla taki ekki á þess um mál um er það mjög al var legt, sem íbú ar geta ekki sætt sig við. Fyr ir nokkr um ár um tóku for eldr ar sig til og hófu for eldra rölt á kvöld in vegna þess að börn og ung ling ar voru með ólæti á kvöld in á göt um bæj ar ins. Þetta fram tak forl eldra á sín um tíma skil aði gíf ur lega já kvæð um ár angri. Eigi að nást veru leg ur ár ang ur í bar­ átt unni gegn ein elti verða all ir að taka hönd um sam an, forl edr ar,nem end ur, skól inn og bæj ar yf ir völd. Að leggja ein hvern eða ein hverja í ein elti er al veg skelfi legt,hvort sem í hlut eiga börn,ung ling ar eða full orðn­ ir.Það er ástand sem sam fé lag ið get ur ekki lið ið. Hér í Garði hef ur á und an förn um ár um ver ið unn ið að því að skapa glæsi lega að stöðu í skól an um, sem kost að hef ur gíf ur leg ar upp hæð ir. Það er ekki nóg að hafa flott ar bygg­ ing ar, skjávarpa og önn ur kennslu­ tæki ef innra starf ið geng ur ekki sem skyldi. Kast ljós inu hef ur ver ið beint að ein­ elt is mál um og að ár ang ur skól ans sé ekki nógu góð ur. Við verð um að gæta okk ar að draga ekki upp allt of nei kvæða mynd af skól an um okk ar. Ég gæti bent á að marg ir nem end ur úr Gerða skóla hafa náð frá bær um ár angri, sem vak­ ið hef ur at hygli. Það má líka benda á þá þætti. Auð vit að er það aðl at rið ið að nem end um og íbú um al mennt líði vel í sam fé lag inu.Við eig um ekki ein göngu að horfa á ár ang ur í samæmd um próf um. Það geta marg ir þæt ir spil að inní hvers vegna mis jafn ár ang ur næst í skól um. Það er nú svo að fólk er mis jafn lega hæft til að stunda bók legt nám. Okk ar þjóð þarf ekki ein göngu á ein stak ling um að halda sem hafa há skóla próf.Því mið ur er allt of lít il áhersla lögð á verk lega nám­ ið. Að al at rið ið er að ein stak lings mið að nám séu ekki ein göngu orð in tóm. Það þarf að ná til nem anda og finna hvað hent ar hverj um og ein um. Að al at rið ið í skóla starfi er að nem­ end um líði vel og hafi ánægju af því að vera í skól an um. Nem end ur og starfs fólk þurfa að hlakka dag hvern til að mæta í skól ann sinn. Hlut verk sveit ar stjórn ar er að skapa gott starfs­ um hverfi fyr ir nem end ur,starfs fólk og stjórn end ur. Það þarf eins og mögu legt er sam­ starf við for eldra. Skól inn á að leggja áherslu á slíkt sam starf. Ábyrgð for­ eldra er einn ig mik il að nem end ur finni fyr irj ákvæðri um ræðu og að til gang ur um ræð unn ar sé bæta skóla starf ið en ekki að rífa það nið ur. Öll að staða er fyr ir hendi hér í Gerða skóla til að nem endu þar geti lið ið vel og ef hver nem andi reyn ir að gera sitt besta og starfs fólk skól ans, forl edr ar og bæj ar yf ir völd þá geta all­ ir ver ið sátt ir. Það þarf að fara fram um ræða í bæj­ ar fé lag inu um þessi mál af yf ir veg um án þess að íbú ar og ráða menn láti fara frá sér allt of stór ar og harð orð ar yf ir­ lýs ing ar. Það á að vera mark mið okk ar allra að taka hönd um sam an og berj ast gegn ein elti alla daga árs ins. Við verð um að finna skyn sam lega leið til að kveða þenn an draug nið ur án upp hróp ana og æs ings. Við vilj um öll að Gerða skóli sé fyr ir mynd ar skóli. Skól inn hef ur alla burði til þess ef v ið tök um sam eig in lega á mál un um. Nú líð ur senn að jól um bæj­ar bú ar rétt að kom ast í jóla­skreyt inga stuð bú ið er að kveikja á götu skreyt ing um sem von­ andi fá að vera í friði fyr ir pöru pilt um að al jóla tré bæj ar ins verð ur tendr að á af mæl is degi Sand gerð is sem er 3 des með til heir andi heim sókn jóla sveina sem gefa börn um góð gæti Það hef ur ver ið líf legt í ferð þjón ustu á Suð ur nesj um það sem af er þessu ári, þó hef ur geng ið efri lega að fá Vega­ gerð ina til að merkja nyj an veg sem teng ir Sand gerði og Garð við veg in útá Reykja nes þar er veg ur in merkt ur Hvals nes 11 km, en veg ur in ligg ur til Sand gerð is þeir sem starfa í ferða mál­ um eru mjög ósátt ir við þessa merk­ ingu, enda er Hvals nes ekki merkt á öll um kort um sem ferða menn eru með en það er von andi að fyr ir næsta sum ar verði kom in rétt merk ing á vega mót inn ef vel tekst til með merk ingu er von­ andi að koma ferða manna til Sand gerð­ is og Garðs eigi eft ir að auk ast Grjóta krabbi vek ur at hygli starfs­ menn Rann sókna set urs Há skóla Íslands í Sand gerði hafa stund að rann­ sókn ir á þess um nyja land nema við Ís lands strend ur og hafa þær geng ið vel Veit inga hús ið Vit inn í Sand gerði hef ur boð ið uppá ný stár lega krabba­ rétti þar sem boð ið er uppá als kon ar krabbakræs ing ar þar á með al grjót­ krabba sem smakk ast vel, krabba mat­ seð il inn hef ur vak ið at hygli margra Bát um fækk ar hér í höfn ini það er af sem áð ur var hér í Sand gerð is höfn er marg fald ar rað ir af bát um voru hér við bryggj ur, Það bú ið að selja marga­ báta með kvóta, svo er önn ur vá hér í höfn ini á tveim ár um hafa tveir tré­ bát ar sokk ið hér við bryggju eft ir að hafa feng ið peru stefni stál báts í síð­ una Hólm steinn sem nú er til sýn is við Byggða safn ið á Garð skaga og nú ný lega Salka sem hef ur ver ið dæmd ón ít. það er greini lega full þörf á að skifti bún­ að ur báta sé yf ir far in eða skip stjór ar sigli hæg ar inn an hafn ar svo ekki fækki meir í flot an um Vetra starf hina ýmsu fé laga er nú haf ið það er margt í boði fyr ir íbúa til að sinna sín um áhuga mál um má þar nefna íþrótt ir á veg um Reyn is barna­ starf kirkj un ar, fjöl breitt starf í Mið hús­ um fyr ir eldri borg ara, list un end ur geta sótt nám skeið í Lista torgi í als kon ar hand verki, Lions og Kvenn fé lag ið eru með reglu lega fundi svo til að hressa uppá heilsu og út lit er hægt að stunda als kon ar æf ing ar í tækj um í íþrótta mið­ stöð inni það ætti eng um að leið ast nú er skam deg ið fær ist yf ir Jóla mark að ur í Lista torgi verð ur opn að ur 4. des. þar geta gest ir versl­ að fjöl breitt ar vör ur til jóla gjafa mest hand unn ið, enda marg ir hæfi leika mikl ir lista menn sem koma að starfi Lista torgs sem er blóm legt Lions menn vinna nú að út gáfu á 25. jóla blaði Lions klúbbs Sand gerð is. Blað ið er orð in að hluta sagn fræði leg heim ild um mann líf í Sand gerði í ára­ tugi, í blöð un um hafa ver ið við töl við aldna Sand gerð inga og frá sagn ir frá fyrri tíð. Ósk ar Jó hanns son Lions mað­ ur hef ur lengst um haft veg og vanda af út gáf unni og á hann þakk ir skild ar fyr ir fórn fúst starf SAND GERÐ IS PIST ILL Reyn ir Sveins son

x

Reykjanes

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Reykjanes
https://timarit.is/publication/990

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.