Reykjanes - 01.12.2011, Blaðsíða 10

Reykjanes - 01.12.2011, Blaðsíða 10
10 1. desember 2011 jóLA bæR INN GRINDA­ vÍK hEF UR ALDR EI vER IÐ GLæSI LEGRI Í dag fimmtu dag inn 1. des ember verð ur Jóla bæn um Grinda vík 2011 hleypt af stokk un um. Versl an ir, þjón ustu að il ar, fé laga sam tök og ýms­ ir að il ar standa fyr ir uppá kom um á að vent unni út um all an bæ og kveikt verð ur á jóla tré bæj ar ins á laug ar dag­ inn. Þá verða veitt verð laun fyr ir bestu jóla skreyt ing una í bæn um. Óhætt er að segja að dag skrá Jóla­ bæj ar ins hafi aldr ei ver ið glæsi legri. „Fjör ug ur föstu dag ur“ er í Hafn ar göt­ unni á föstu dag inn og í versl un ar mið­ stöð inni verða lands þekkt ir skemmti­ kraft ar í des emb er. Út um all an bæ verð ur eitt hvað skemmti legt að vera á að vent unni. Jóla mark að ur verð ur í Kvik unni og þá verða tón leik ar, mynd­ lista sýn ing ar, frið ar ganga, jóla hlað borð og margt fleira á dag skrá. „Grind vík ing ar eru hvatt ir til þess að standa sam an og versla í heima byggð fyr ir jól in. Hér eru marg ar prýð is góð­ ar versl an ir og þjón ustu fyr ir tæki sem bjóða upp á góða og per sónu lega þjón­ ustu og gott verð. Versl un hér hef ur átt erf itt upp drátt ur að mörgu leiti og því er mik il vægt að við gef um þess um að il um gaum þeg ar við hug um að jóla­ versl un inni. Við þurf um að gera það upp við okk ur hvort við vilj um hafa þessa þjón ustu á ann að borð í bæn um. Ger um Grinda vík að sann köll­ uð um jóla bæ á að vent unni. Líkt og und an far in þrjú ár verð ur Grinda­ vík­Ex peri ence með spenn andi jóla­ leik með glæsi leg um vinn ing um og eru bæj ar bú ar hvatt ir til að vera með en all ar upp lýs ing ar eru á heima síðu bæj ar ins,” seg ir Þor steinn Gunn ars­ son, upp lýs inga­ og þró un ar full trúi Grinda vík ur bæj ar. „Versl um sem mest í heima byggð­ inni, því það mun koma í ljós að það hef ur skil að okk ur mestu þeg ar loka­ upp gjör ið ligg ur fyr ir. Er ekki kom inn tími til að við sýn um ? Við vilj um sýna sam stöðu með fyr ir tækj um hér í bæ og beina við skipt um okk ar til þeirra. Ef við berj umst ekki fyr ir bæn um okk­ ar hver ger ir það þá?” sagði Sig urð ur Óli H. Katrín Júlíusdóttir heimsótti Fjórhjólaævintýri í Grindavík sem er vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki í bænum. með henni eru Jakob sigurðarson og sigurður Óli Hilmarsson frá Fjórhjólaævintýri sem jafnframt er formaður Grindavík-experience. hRöÐ UPP byGG ING áL vERS Í hELGU vÍK hEFÐI já KvæÐ áhRIF Því mið ur ger ist lít ið í upp bygg­ingu ál vers ins í Helgu vík. Stopp stefna vinstri grænna svíf ur yf ir öllu. Það er sama hvert lit ið er, ekk ert að ger ast í at vinnu upp bygg ingu.Það myndi breyta svo miklu fyr ir Suð ur­ nes in að allt færi á fullt í fram kvæmd­ um við ál ver ið í Helgu vík. Auð vit að myndu ekki öll mál leys ast og ef laust hent ar það ekki öll um að vinna í slík um störf um en atvc innu ástand ið myndi gjör breyt ast til hins betra. Þessi glæsilega mynd er a heimasíðu Grindavíkurbæjar. Haraldur Hjálmarsson áhugaljósmyndari tók myndina. Ótrúleg litadýrð og fegurð sem sést oft hjá okkur á suðurnesjum. FEStARFjALL bAÐAÐ Í NoRÐURLjóSUM28 sjónvarpsdagskráin » Miðvikudagur 28. september 2011 06:00 Pepsi MAX tónlist 08:00 Rachael Ray (e) 08:45 Pepsi MAX tónlist 16:25 Outsourced (3:22) (e) 16:50 The Marriage Ref (5:10) (e) 17:35 Rachael Ray 18:20 Nýtt útlit (3:12) (e) 18:50 America’s Funniest Home Videos - OPIÐ (38:50) 19:15 Rules of Engagement - OPIÐ (11:13) (e) 19:40 Hæ Gosi - OPIÐ (6:6) (e) 20:10 Friday Night Lights (6:13) 21:00 Life Unexpected (4:13) Bandarísk þáttaröð sem notið hefur mikilla vinsælda. Cate á í vandræðum í vinnunni á meðan Lux kemur sér í klandur hjá þeim sem síst skyldi. 21:45 Tobba (2:12) Hin eina sanna Tobba Marinósdóttir er óhrædd við að segja skoðun sína og kafa ofan í óþægileg mál til að komast að kjarnanum. Þessi glænýi málefna - og skemmtiþáttur er stútfullur af upplýsingum, hlátri og einlægni. Tobba fer á stúfana og kynnir sér umdeild mál, kemur tveimur konum af stað í heilsuátak og að sjálfsögðu fær létt sprell að fljóta með. 22:15 The Bridge - LOKAÞÁTTUR (13:13) 23:05 Jimmy Kimmel 23:50 The Borgias (5:9) (e) 00:40 HA? (1:12) (e) 01:30 Psych (14:16) (e) 02:10 Pepsi MAX tónlist 07:00 Meistaradeildin 07:40 Meistaradeildin 08:20 Meistaradeildin 09:00 Meistaradeildin 15:35 Meistaradeild Evrópu 17:20 Meistaradeildin 18:00 Meistaradeildin Hitað upp fyrir leiki kvöldsins í Meistaradeild Evrópu. 18:30 Meistaradeild Evrópu (Valencia - Chelsea) Bein útsending frá leik í Meist - radeild Evrópu. 20:45 Meistaradeildin 21:25 Meistaradeild Evrópu (Arsenal - Olymiacos) 23:15 Meistaradeild Evrópu (Bate - Barcelona) 01:05 Meistaradeildin 1 2 8 . s ep t. 2 0 1 1 15.50 Djöflaeyjan 16.35 Leiðarljós 17.20 Loftslagsvini (8:10) (Klima nørd) Dönsk þáttaröð. Hvað er ð gerast í loftslagsmálum? Og hvað getum við gert? 17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Disneystundin 18.01 Finnbogi og Felix 18.22 Sígild r teiknimyndir 18.30 Gló magnaða 18.54 Víkingalottó (4:52) 19.00 Fréttir 19.30 Veðurfréttir 19.35 Kastljós 20.15 Læknamiðstöðin (Private Practice) Bandarísk þáttaröð um líf og starf lækna í Santa Monica í Kaliforníu. 21.05 Kiljan Bókaþáttur í umsjón Egils Helgasonar. Dagskrárgerð: Ragnheiður Thorsteinsson. 22.00 Tíufréttir 22.15 Veðurfréttir 22.20 Jonas Kaufmann á tónleikum (Jonas Kaufmann) Tenórsöngvarinn Jonas Kaufmann syngur óperuaríur eftir Mozart, Wagner og verk eftir Carl Maria von Weber við undirleik Útvarpshljómsveit- arinnar í München. 23.20 Landinn 23.50 Kastljós 00.25 Fréttir 00.35 Dagskrárlok 07:00 Barnatími Stöðvar 2 08:15 Oprah 08:55 Í fínu formi 09:10 Bold a the Beautiful 09:30 Doctors (42:175) 10:15 Cold Case (14:22) 11:00 Glee (13:22) 11:45 Grey’s Anatomy (24:24) 12:35 Nágrannar 13:00 In Treatment (49:78) 13:25 Gossip Girl (22:22) 14:10 Ghost Whisper r (7:22) 14:55 iCarly (32:45) 15:25 Barnatími Stöðvar 2 17:05 Bold and the Beautiful 17:30 Nágrannar 17:55 Simpsons 18:23 Veður 18:30 Fréttir Stöðvar 2 18:47 Íþróttir 18:54 Ísland í dag 19:11 Veður 19:20 Two and a Half Men (4:24) 19:45 Modern Family (15:24) 20:10 Borgarilmur (6:8) 20:45 Romantically Challenged (1:6) 21:10 Cougar Town (11:22) 21:35 Hawthorne (4:10) 22:20 True Blood (10:12) 23:15 Satisfaction (3:10) 00:05 The Closer (9:15) 00:50 The Good Guys (9:20) 01:35 Sons of Anarchy (9:13) 02:20 Medium (19:22) 03:05 The Cutter 04:35 Immortal Voyage of Captain Drake 06:05 Fréttir og Ísland í dag Kiljan21:05 Borgarilmur20:10 toBBa21:45 meistaradeildin18:00 08:25 Ghost Town 10:05 Billy Madison 12:00 Copying Beethoven 14:00 Ghost Town 16:00 Billy Madison 18:00 Copying Beethoven Hugljúf og áhrifamikil mynd með Ed Harris og Diane Kruger í aðalhlutverkum. Hér er sagt frá síðastu árum Ludwigs van Beethovens. 20:00 Armageddon 22:25 Seven Pounds 00:25 The Vanishing 02:15 Sione’s Wedding 04:00 Seven Pounds 06:00 Sleepless in Seattle 0-13kg. 15-36kg 9-36kg15-36kg Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16, 110 r. s-5672330 www.Bilasmidurinn.is Baby Sam Móðurást Fífa 28 sjónvarpsdagskráin » Miðvikudagur 28. september 2011 06:00 Pepsi MAX tónlist 08:00 Rachael Ray (e) 08:45 Pepsi MAX tónlist 16:25 Outsourced (3:22) (e) 16:50 The Marriage Ref (5:10) e) 17:35 Rachael Ray 18:20 Nýtt útlit (3:12) (e) 18:50 America’s Funniest Home Videos - OPIÐ (38:50) 19:15 Rules of Engagement - OPIÐ (11:13) (e) 19:40 Hæ Gosi - OPIÐ (6:6) (e) 20:10 Friday Night Lights (6:13) 21:00 Life Unexpected (4:13) Bandarísk þáttaröð sem notið hefur mikilla vinsælda. Cate á í vandræðum í vinnunni á meðan Lux kemur sér í klandur hjá þeim sem síst skyldi. 21:45 Tobba (2:12) Hin eina sanna Tobba Marinósdóttir er óhrædd við að segja skoð n sína og kafa ofan í óþægileg mál til að komast að kjarnanum. Þessi glænýi málefna - og skemmtiþáttur er stútfullur af upplýsingum, hlátri og einlægni. Tobba fer á stúfana og kynnir sér umdeild mál, kemur tveimur konum af stað í heilsuátak og að sjálfsögðu fær létt sprell að fljóta með. 22:15 The Bridge - LOKAÞÁTTUR (13:13) 23:05 Jimmy Kimmel 23:50 The Borgias (5:9) (e) 00:40 HA? (1:12) (e) 01:30 Psych (14:16) (e) 02:10 Pepsi MAX tónlist 07:00 Meistaradeildin 07:40 Meistaradeildin 08:20 eistaradeildin 09:00 Meistaradeildin 15:35 Meistaradeild Evrópu 17:20 Mei taradeildi 18:00 Meistaradeildin Hitað upp fyrir leiki kvöldsins í Meistaradeild Evrópu. 18:30 Meistaradeild Evrópu (Valencia - Chelsea) Bein útsending frá leik í Meista- radeild Evrópu. 20:45 Meistaradeildin 21:25 Meistaradeild Evrópu (Arsenal - Olymiacos) 23:15 Meistaradeild Evrópu (Bate - Barcelona) 01:05 Meistaradeildin 1 2 8 . s e p t. 2 0 1 1 15.50 Djöflaeyjan 16.35 Leiðarljós 17.20 Loftslagsvinir (8:10) (Klima nørd) Dönsk þáttaröð. Hvað er að gerast í loftslagsmálum? Og hvað etum við gert? 17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Disneystundin 18.01 Finnbogi og Felix 18.22 Sígildar teiknimyndir 18.30 Gló magnaða 18.54 Víkingalottó (4:52) 19.00 Fréttir 19.30 Veðurfrétt r 19.35 Kastljós 20.15 Læknamiðstöðin (Private Practice) Bandarísk þáttaröð um líf og starf lækna í Santa Monica í Kaliforníu. 21.05 Kiljan Bókaþáttur í umsjón Egils Helg sonar. Dagskrárgerð: Ragnheiður Thorsteinsson. 22.00 Tíufréttir 22.15 Veðurfréttir 22.20 Jonas Kaufmann á tónleikum (Jonas Kaufmann) Tenórsöngvarinn Jonas Kaufmann syngur óperuaríur eftir Mozart, Wagner og verk eftir Carl Maria von Weber við undirleik Útvarpshljómsveit- arinnar í München. 23.20 Landinn 23.50 Kastljós 00.25 Fréttir 00.35 Dagskrárlok 07:00 Barn tími Stöðvar 2 08:15 Oprah 08:55 Í fín formi 9:10 Bold and the Beautiful 09:30 Doctors (42:175) 0:15 C ld Case (14:22) 11:00 Glee (13:22) 11:45 Grey’s A atomy (24:24) 12:35 Nágrannar 13:00 In Treatment (49:78) 13:25 Gossip Girl (22:22) 14:10 Ghost Whisperer (7:22) 14:55 iCarly (32:45) 15:25 Barnatími Stöðvar 2 17:05 Bold and the Beautiful 17:30 Nágrannar 17:55 Simpsons 18:23 Veður 18:30 Fréttir Stöðvar 2 18:47 Íþróttir 18:54 Ísland í dag 19:11 Veður 19:20 Two and Half Men (4:24) 9:45 Modern Family ( 5:24) 20:10 Borgarilmur (6:8) 20:45 Romantically Challenged (1:6) 21:10 Cougar Town (11:22) 21:35 Hawthorne (4:10) 22:20 True Blood (10:12) 23:15 Satisfaction (3:10) 00:05 The Closer (9:15) 0:50 The Good Guys (9:20) 01:35 Sons of Anarchy (9:13) 02:20 Medium (19:22) 03:05 The Cutter 04:35 Immortal Voyage of Captain Drake 06:05 Fréttir og Ísland í dag Kiljan21:05 Borgarilmur20:10 toBBa21:45 meistaradeildin18:00 08:25 Ghost Town 10:05 Billy Madis n 12:00 Copying Beethoven 14:00 Ghost Town 16:00 Billy Madison 18:00 Copying Beethoven Hugljúf og áhrifamikil mynd með Ed Harris og Diane Kruger í aðalhlutverkum. Hér er sagt frá síðastu árum Ludwigs van Beethovens. 20:00 Armageddon 22:25 Seven Pounds 00:25 The Vanishing 02:15 Sione’s Wedding 04:00 Seven Pounds 06:00 Sleepless in Seattle 0-13kg. 15-36kg 9-36kg15-36kg Bílasmiðurinn hf, Bíldshöf 6, 1 0 r. s-5672330 ww .Bilasmidurinn.is Baby Sam Móðurást Fífa 28 sjónvarpsdagskráin » Miðvikudagur 28. september 2011 06:00 Pepsi MAX tónlist 08:00 Rachael Ray (e) 08:45 Pepsi MAX tónlist 16:25 Outsourced (3:22) (e) 16:50 The Marriag Ref (5:10) (e) 17:35 Rachael Ray 18:20 Nýtt útlit (3:12) (e) 18:50 America’s Funniest Home Videos - OPIÐ (38:50) 19:15 Rules of Engagement - OPIÐ (11:13) (e) 19:40 Hæ Gosi - OPIÐ (6:6) (e) 20:10 Friday Night Lights 6:13) 21: 0 Life Unexpected (4:13) Bandarísk þáttaröð sem notið hefur mikilla vinsælda. Cate á í vandræðum í vinnunni á meðan Lux kemur sér í klandur hjá þeim sem síst skyldi. 21:45 Tobba (2:12) Hin eina sanna Tobba Marinósdóttir er óhrædd við að segja skoðun sína og kafa ofan í óþægileg mál til að komast að kjarn num. Þessi glænýi málefna - og skemmtiþáttur er stútfullur af upplýsingum, hlátri og einlægni. Tobba fer á stúfana og kynnir sér umdeild mál, kemur tveimur konum af stað í heilsuátak og að sjálfsögðu fær létt sprell að fljót með. 22:15 The Bridge - LOKAÞÁTTUR (13:13) 23:05 Jimmy Kimmel 23:50 Th Borgias (5:9) (e) 00:40 HA? (1:12) (e) 01:30 Psych (14:16) (e) 02:10 Pepsi MAX tónlist 07:00 Meistaradeildin 07:40 Meistaradeildin 08:20 Meistaradeildin 09:00 Meistaradeildin 15:35 Meistaradeild Evrópu 17:20 Meistaradeildin 18:00 Meistaradeildin Hitað upp fyrir leiki kvöldsins í Meistaradeild Evrópu. 18:30 Meistaradeild Evrópu (Valencia - Chelsea) Bein útsending frá leik í Meista- radeild Evrópu. 20:45 M staradeildin 21:25 Meistaradeild Evrópu (Arsenal - Olymiacos) 23:15 Meistaradeild Evrópu (Bate - Barcelona) 01:05 Meistaradeildin 1 2 8 . s ep t. 2 0 1 1 15.50 Djöflaeyjan 16.35 Leiðarljós 17.20 Loftslagsvinir (8:10) (Klima nørd) Dönsk þáttaröð. Hv ð er að gerast í loftslagsmál m? Og hvað getum við gert? 17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Disneystundin 18.01 Finnbogi og Felix 18.22 Sígildar teiknimyndir 18.30 Gló magnað 18.54 Víki g l tó (4:52) 19.00 Fréttir 19.30 Veðurfréttir 19.35 Kastljó 20.15 Læknamiðstöðin (Private Practice) Bandarísk þátt rö um líf og starf lækna í Santa Monica í Kaliforníu. 21.05 Kiljan Bókaþáttur í umsjón Egils Helgasonar. Dagskrárgerð: Ragnheiður Thorsteinsson. 22.00 Tíufréttir 22.15 Veðurfréttir 22.20 Jon s Kaufmann á tónleikum (Jonas ufmann) Tenórsöngvarinn Jonas Kaufmann syngur óperuaríur eftir Mozart, Wagner og verk eftir Carl Maria von Weber við undirleik Útvarpshljómsveit- arinnar í München. 23.20 Landinn 23.50 Kastljós 00.25 Fréttir 00.35 Dags rárlok 07:00 Barnatími Stöðvar 2 08:15 Oprah 08:55 Í fínu formi 09:10 Bold and the Beautiful 09:30 Doctors (42:175) 10:15 Cold Case (14:22) 11:00 Glee (13:22) 11:45 Grey’s Anatomy (24:24) 12:35 Nág annar 13:00 In Treatment (49:78) 13:25 Gossip Girl (22:22) 14:10 Ghost Whisperer (7:22) 14:55 iCarly (32:45) 15:25 Barnatími Stöðvar 2 17:05 Bold and the Beautiful 17:30 Nágra nar 17:55 Simpsons 18:23 Veður 18:30 Fréttir Stöðvar 2 18:47 Íþróttir 18:54 Ísland í dag 19:11 Veður 19:20 Two and a Half Men (4:24) 19:45 Modern Family (15:24) 20:10 Borg rilmur (6:8) 20:45 Romantically Challenged (1:6) 21:10 Cougar Town (11:22) 21:35 Hawthorne (4:10) 22:20 True Blood (10:12) 23:15 Satisfaction (3:10) 00:05 The Cl ser (9:15) 00:50 The Good Guys (9:20) 01:35 Sons of Anarchy (9:13) 02:20 Medium (19:22) 03:05 The Cutter 04:35 Immortal Voyage of Captain Drake 06:05 Fréttir og Ísland í dag Kiljan21:05 Borgarilmur20:10 toBBa21:45 meistaradeildin18:00 08:25 Ghost Town 10:05 Billy Madison 12:00 Copying Beethoven 14:00 Ghost Town 16:00 Billy Madison 18:00 Copying Beethoven Hugljúf og áhrifamikil mynd með Ed Harris og Diane Kruger í aðalhlutverkum. Hér er sagt frá síðastu árum Ludwigs van Beethovens. 20:00 Armageddon 22:25 Seven Pounds 00:25 The Vanishing 02:15 Sione’s Wedding 04:00 Seven Pounds 06:00 Sleepless in Seattle 0-13kg. 15-36kg 9-36kg15-36kg Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16, 110 r. s-5672330 ww.Bilasmidurinn.is Baby Sam Móðurást Fífa 28 sjónvarpsdagskráin » Miðvikudagur 28. september 2011 06:00 Pepsi MAX tónlist 08:00 Rachael Ray (e) 08:45 Pepsi MAX tónlist 16:25 Outsourced (3:22) (e) 16:50 The Marriage Ref (5:10) e) 17:35 Rachael Ray 18:20 Nýtt útlit (3:12) (e) 18:50 America’s Funniest Home Videos - OPIÐ (38:50) 19:15 Rules of Engagement - OPIÐ (11:13) (e) 19:40 Hæ Gosi - OPIÐ (6:6) (e) 20:10 Friday Night Lights 6 3) 21: 0 Life Unexpected (4:13) Bandarísk þáttaröð sem notið hefur mikilla vinsælda. Cate á í vandræðum í vin unni á meðan Lux kemur sér kla dur hjá þ im sem síst skyldi. 1:45 Tobba (2:12) Hin eina sanna Tobba Marinósdóttir er óhrædd við að segj skoð n sína og kafa ofan í óþægileg mál til að komast að kjarnanum. Þessi glænýi málefna - og skemmtiþáttur er stútfullur af upplýsingum, hlátri og einlægni. Tobba fer á stúfana og kynnir sér umdeild mál, kemur tveimur konum af stað í heilsuátak og að sjálfsögðu fær létt sprell að fljóta með. 22:15 The Bridge - LOKAÞÁTTUR (13:13) 23:05 Jimmy Kimmel 23:50 The Borgias (5:9) (e) 00:40 HA? (1:12) (e) 01:30 Psych (14:16) (e) 02:10 Pepsi MAX tónlist 07:00 Meistaradeildin 07:40 Meistaradeildin 08:20 eistaradeildin 09:00 Meistaradeildin 15:35 Meistaradeild Evrópu 17:20 Meistaradeildi 18:00 Meistaradeildin Hitað upp fyrir leiki kvöldsins í Meistaradeild Evrópu. 18:30 Meistaradeild Evrópu (Valencia - Chelsea) Bein útsending frá leik í Meista- radeild Evrópu. 20:45 M istaradeildin 21:25 Meistar deild Evrópu (Ars nal - Olymiacos) 23:15 Meistaradeild Evrópu (Bat - Barcelona) 01:05 Meistaradeildin 1 2 8 . s e p t. 2 0 1 1 15.50 Djöfl eyjan 16.35 Leiðarljós 17.20 Loftslagsvinir (8:10) (Klima nørd) Dönsk þáttaröð. Hvað er að gerast í loftslagsmálum? Og hvað getum við gert? 17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Disneystundin 18.01 Finnbogi og Felix 18.22 Sígildar teiknimyndir 18.30 Gló magnaða 18.54 Víkinga ttó (4:52) 19.00 Fréttir 19.3 Veðurfrétt r 19.35 Kastljós 20.15 Læknamiðstöðin (Private Practice) Bandarísk þátt röð um líf og starf lækna í Santa Monica í Kaliforníu. 21.05 Kiljan Bókaþáttur í umsjón Egils Helgasonar. Dagskrárgerð: Ragnheiður Thorsteinsson. 22.00 Tíufréttir 22.15 Veðurfréttir 22.20 Jonas Kaufmann á tónleikum (Jonas Kaufmann) Tenórsöngvarinn Jonas Kaufmann syngur óperuaríur eftir Mozart, Wagner og verk eftir Carl Maria von Weber við undirleik Út arpshljómsveit- arinnar í München. 23.20 Landinn 23.50 Kastljós 00.25 Fréttir 00.35 Dagskrárlok 07:00 Barnatími Stöðvar 2 08:15 Oprah 08:55 Í fínu formi 9:10 Bold and the Beautiful 09:30 Doctors (42:175) 0:15 C ld Case (14:22) 11:00 Glee (13:22) 11:45 Grey’s Anatomy (24:24) 12:35 Nágrannar 13:00 In Treatment (49:78) 13:25 Gossip Girl (22:22) 14:10 Ghost Whisperer (7:22) 14:55 iCarly (32:45) 15:2 Barnatími Stöðvar 2 17:05 Bold and the Beautiful 17:3 Nágrannar 17:55 Simpsons 18:23 Veður 18:30 Fréttir Stöðvar 2 18:47 Íþrót ir 18:5 Ísland í dag 19:11 Veður 19:20 Two and Half Men (4:24) 9:45 Modern Family ( 5:24) 20:10 Borgarilmur (6:8) 20:45 Romantically Challenged (1:6) 21:10 Cougar Town (11:22) 21:35 Hawthorne (4:10) 22:20 True Blood (10:12) 23:15 Satisfaction (3:10) 00:05 The Closer (9:15) 0:50 The Good Guys (9:20) 01:35 Sons of Anarchy (9:13) 02:20 Medium (19:22) 03:05 The Cutter 04:35 Immortal Voyage of Captain Drake 06:05 Fréttir og Ísland í dag Kiljan21:05 Borgarilmur20:10 toBBa21:45 meistaradeildin18:00 08:25 Ghost Town 10:05 Billy Madis n 12:00 Copying Beethoven 14:00 Ghost Town 16:00 Billy Madison 18:00 Copying Beethoven Hugljúf og áhrifamikil mynd með Ed Harris og Diane Kruger í aðalhlutverkum. Hér er sagt frá síðastu árum Ludwigs van Beethovens. 20:00 Armageddon 22:25 Seven Pounds 00:25 The Vanishing 02:15 Sione’s Wedding 04:00 Seven Pounds 06:00 Sleepless in Seattle 0-13kg. 15-36kg 9-36kg15-36kg Bílasmiðurinn hf, Bíldshöf 6, 1 0 r. s-5672330 ww.Bilasmidurin .is Baby Sam Móðurást Fífa

x

Reykjanes

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Reykjanes
https://timarit.is/publication/990

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.