Norðurslóð - 21.01.1986, Blaðsíða 2

Norðurslóð - 21.01.1986, Blaðsíða 2
NORÐURSLÓÐ Útgefendur og ábyrgðarmenn: Hjörtur B. Þórarinsson, Tjörn, Svarfaðardal Jóhann Antonsson, Dalvík Afgreíðsla og innheimta: Sigriður Hafstað, Tjörn Sími 96-61555 Ljósmyndari: Rögnvaldur Sk. Friðbjörnsson Prentun: Prentsmiö/a Björns Jónssonar Landbúnaður heldur velli Nú í miðjum janúar boðaði landbúnaðarráðhcrrann, Jón bóndi Helgason í Seglbúðum í Landbroit, til fundar mcð eyfirskum bændum á Hótel KEA á Akureyri. Rösklega 200 manns mættu til að hlýða á mál ráðherra síns ogeiga við hann orðaskipti. Það cr ekki að orðlengja það. að lundurinn sncrist um stöðu landbúnaðarínsog framkvæmd hinna nýju framlciðslu- ráðslaga. sem svo eru kölluð í daglegu tali. Aðsjálfsögöu komu fram miklaráhyggjurfundarmanna út afstöðu markaðsmála ogsér í lagi míkilli aukningu mjólkur- framlciðslu í landinu samtímis því að útflutningsbætur landbúnaðarafurða vcrða drcgnar saman samkvæmt nýju lögunum. Samt sem áður hlýtur ráðherrann að hafa farið af fundinum með þá tilfinningu. aðeyfirskir bændurséu í heild fylgjandi þessum lögum og sjái í þeim miklu Heiri kosti en galla. Það eru einkum 3 atriði í nýju iögunum. sem bændur meta mikils og telja stéttinni stórkostlegan ávinning: í fyrsta lagi cr það rétturinn tit að semja við ríkísvaldið um heildarmagn hefðbundinnar búvöruframleiðslu. sem rtkið ábyrgist fullt verð fyrir. í öðru lagt ákvæðið um staðgreíðslu á framleiðslunni, enda treysta menn því fyrirheiti stjórnvalda. að vinnsluslöðvunum vcrði gcrt klcift að standast þessar greiðslur. í þriðja lagi það ákvæðí laganna að sparaðar útfiutnings- bætur rcnni að miklu leyti í Framleiðnisjóð landbúnaðarins og notist til að koma iotum undir nýjar búgreinar. Þar er loðdýraræktin nú ef'st á blaði bæði mcð bcinum stofnstyrkj- um til nýrra loðdýrabænda og til fóðurstöðva þeirra. Það er væntanlega öllum Ijóst að á þessu ári verður að draga saman seglin, cinkum i mjólkurframleiðslunni og það mun koma hart við margan manninn. Einhvcrjir heltast úr lestinni næstu árín e.t.v. í meira mæli cn vcrið hefur undanfarið. Hinsvegar er cnginn uppgjafatónn í bændum, þeir ætta sér að lifa af og treysta atvinnuvcg sinn með betra skipulagi. Skynsamleg og vinsamleg framkvæmd nýrra framleiðslu- ráðslaga á að geta stuðlað að því. MFÞ Frá sóknarnefnd Urðakirkju Áður hefur verið getið um það í þessu blaði, að á síðasta ári fóru fram miklar endurbætur á Urðakirkju. málun, dúklagning o.m.fl. Er kirkjan nú hina fegursta þegar inn er komið. Nú hefur sóknarnefndin beðið blaðið að birta meðfylgjandi gefenda- lista og koma á framfæri þakklæti til allra þeirra, sem lögðu kirkjunni lið í þessu sambandl Gjafir og áheit til Urðakirkju árið 1985. Börn og tengdabörn Guðrúnar og Jónasar í Koti Heimilisfólkið á Atlastöðum \..\. til minningar um Guðrúnu og Jónas í Koti Sigtryggur Jóhannesson Göngustaðakoti Fjölskyldan Klaufabrekknakoti Fjölskyldan Hóli \.\. til minningar um Torfa Jónsson frá Hæringsstöðum Svana og Sverrir, Melum Fjölskyldan Urðum Helgi Símonarson. Þverá Fjölskyldan Syðra-Hvarfi Gunnar og Kristín, Dæli Kristin Sigurhjartardóttir frá Skeiði Friðrika og Friðjón Hjörtur Ármannsson frá Urðum F'riðrika og Gunnar, Björk Dalvík Anna Jóhannesdótir frá Sandá Erla Gunnlaugsdóttir frá Atlastöðum Halla Gunnlaugsdóttir frá Atlastöðum Margrét og Sigvaldi í Skeggsstöðum Jónína Jóhannsdóttir Pálmi og Lilja í Odda Dalvík Ólafur Tryggvason Lilja Tryggvadóttir \.\. Júlíus Friðriksson, Gröf Áheit frá Margréti og Guðmundi Áheit frá Marinó Sigurðssyni Þau mörgu sóknarbörn og velunnarar kirkjunnar, sem lögðu fram vinnu við gagngerar endurbætur á kirkjuhúsinu, gáfu alla sína vinnu eða 380 vinnustundir. Þá bárust kirkjunni eftirtaldir munir: Hökull og stóla, gefendur Kristín og Gunnar í Dæli. Efni og vinna við bólstrun á kirkjubekkjum, minningargjöf um Tryggva Halldórsson á Þorsteinsstöðum frá börnum og tengdabörnum. Þá gaf Ungmennafélagið Atli teppi á kirkjugólfið til minningar um látna félaga. Ennfremur gáfu Birna og Halldór, fyrrum búendur á Melum, kirkjunni 6 blómavasa og 6 kertastjaka úr silfri. Gefendum þökkum við allar þessar góðu og höfðinglegu gjafir, hvort heldur þær eru fram færðaripeningum, vinnuframlagieðamunum. Ekkisíst þökkum við þann hlýhug og velvilja, sem þeir hafa sýnt kirkjunni á árinu. Sóknarnefndin. Kr. 10.000 kr. 6.500 kr. 5.000 kr. 2.500 kr. 4.000 kr. 2.000 kr. 5.000 kr. 2.000 kr. 6.394 kr. 5.000 kr. 1.550 kr. 2.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 2.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 2.000 kr. 1.000 kr. 5.000 kr. 1.500 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 7.581 kr. 1.500 kr. 1.000 Gísli Kristjánsson 28. 2. 1904 - 24. 12. 1985 Gísli Kristjánsson f'rá Brautar- hóli andaðist í Reykjavík á aðfangadag jóla, 24. desember 1985. Það var hráslagalegt veður og hríðarslydda í lofti daginn 4. janúar, þegar útför hans var gerð frá sóknarkirkju hans, Lágafelli í Mosfellssveit. Hann var lagður til hinstu hvíldar þar í kirkjugarðinum. Kirkjan á Lágafelli var þétt- setin f'ólki við hina látlausu athöfn. Presturinn var sr. Jón Helgi Þórarinsson á Dalvík, gamall heimilisvinur Gísla og Þóru og barna þeirra. Meðal viðstaddra virtust einkum vera 3 hópar. Það voru vinir og nágrannar Gísla heitins úrsókn- inni. Það voru samstarfsmenn Gísla frá Búnaðarfélagi íslands og aðrir landbúnaðarmenn. Og það voru gamlir sveitungar úr Svarfaðardal búsettir syðra og nokkrir komnir beint að heiman. Það var geðþekkur blær yfir þessari athöfn, látlausum og sönnum orðum prestsins yfir kistu hins burtkallaða bróður og hljóðfæraleik og einradda söng, sem vinir fjölskyldunnar úr KFUM og K aðallega önnuðust, en Guðrún Tómas- dóttir nágranni og vinur söng einsöng. Samstarfsmenn og vinir Gísla frá Búnaðarfélagi íslands og Stéttarsambandi bænda báru kistuna úr kirkju til grafar. Þar með var á enda runnin jarðlífsgana Gísla í Brautarhóli. Með honum er genginn óvenju- legur mannkostamaður og góður Svarfdælingur. Æfiferill hans hefur verið rakinn í dag- blöðum og verður ekki endur- tekinn hér. Aðeins skal þess getið að á árunum milli tvítugs pg þrítugs var hann að mestu hér heima við nám og störf (Hólaskóla 1924 og 25) en í Danmörku var hann samfellt næstu 10 árin 1935-45. Hann lauk prófi frá Búnaðarháskól- anum í Kaupmannahöfn 1941. í Danmörku varð Gísli fyrir því óláni að veikjast af berklum, sem m.a. bundu hann við rúmið í nærri 3 ár. í því sambandi varð hann einnig fyrir því láni að kynnast hjúkrunarkonunni Thore Margrethe Nielsen frá Holster- bro á Jótlandi. Þau gengu í hjónaband árið 1937. Fjölskyldan, hjónin með 3 dætur, flutti heim 1945 og tók Gísli við ritstjórn Freys og hélt þeirri stöðu til ársloka 1974, í tæp 30 ár. Þau bjuggu við þrengsli og mikið óhagræði uppi á lofti í gamla Búnaðar- félagshúsinu við Lækjargötu í 10 ár. Þar fæddust þeim tvíburar, piltur og stúlka, árið 1949. Þau dreymdi um meira svig- rúm og frelsi nær grasi oggróðri og 1956 varð sá draumur að veruleika, þegar þau fluttu í nýbyggt hús sitt í því sem nú er smáþorpið Hlíðartún við þjóð- veginn við rætur hins 300 metra háa Úlfarsfells í Mosfellssveit. Þar sköpuðu þau fallegt heimili umlukið stórum matjurta- og skrúðgarði, sem var stolt heim- ilisins. Þar heimsóttu Gísla og fjölskylduna margir Svarfdælir og geta borið vitni um gestrisni og hjartahlýju á þeim bæ. kistu hans lá fagur blómkrans frá grænlensku landstjórninni. En hér í þessu blaði væri þó ef til vill réttast að sleppa öllu þessu, sem aðrir hafa þegarsagt þó með öðrum orðum sé. Tala heldur um það, sem tengdi okkur Svarfdæli við Gísla annars konar og sterkari böndum en aðrir geta státað af. Gísli var tengdur óslítandi böndum við uppruna sinn og æskuumhverfi hérna í dalnum. Hugur hans Gísli og Þóra í maí 1983, þegar hann var gerður heiðursfélagi í Búnaðarfélagi íslands. Hvað á að segja um Gísla nú þegar hann er allur. Hvaða orð á að nota um þann óvenjulega mann? Áhugi, dugnaður, óþreyt- andi elja að fræða og leiðbeina. Góðfysi, velvilji, jákvætt hugar- far til manna og málefna. Þrek og viljastyrkur að berjast við ásækna vanheilsu. Þetta voru orð sem komu greiðlega fram á varirnar, þegar tveir sveitungar voru að ræða um Gísla hér á dögunum. Allt eru þetta sann- yrði og segja þó næsta lítið brot af því sem segja mætti og vert væri að segja. í starfi sínu hjá Búnaðar- félaginu var hann öllum öðrum fremur maðurinn, sem allt vildi gera, sem gera þurfti og aldrei hliðraði sér hjá að takast á hendur erfiði og ábyrgð, sem alls ekki voru hluti af hans skyldu- starfi. Mér kemur í því sambandi í hug eftirlit með forðagæslu, sem var og er mikið ábyrgðar- starf. Eða þá umsjá hans með Ráðningarstofu landbúnaðar- ins eða vistun útlendinga við landbúnaðarstörf hér. Eða meðalganga hans vegna íslenskra námsmanna við erlendar bú- vísindastofnanir. Eða þá og ekki síst umsjá hans með grænlenskum sauðfjárræktar- nemum og aðstoð hans við grænlenska bændur almennt. Það var ekki að ófyrirsynju að við dvaldi oft og löngum við fólk og athafnir manna hér á svarf- dælskum vettvangi, líklega í vaxandi mæli eftir því sem aldurinn hækkaði og heilsuleysi bannaði æ meir heimsóknir í dalinn kæra. Hann var einn aðalfrum- kvöðull að stofnun Samtaka Svarfdælinga í Reykjavík og nágrenni og var þar liðsmaður af lífi og sál á meðan heilsa leyfði. Hann fylgdist af lifandi áhuga með öllum lífshræringum hér í byggðum Svarfdæla og gladdist innilega yfir hverju framfaraspori, sem honum virt- ust stigin hér á æskuslóðunum. Hann sýndi þessu blaði mikinn velvilja og skrifaði í það margar greinar. Fyrir það skulu honum færðar bestu þakkir á þessum vettvangi. Ég leyfi mér að tjá Gísla Kristjánssyni virðingu og þökk fyrir hönd sveitunga hans og votta fjölskyldunni, Þóru og börnunum, Rúnu, Stínu, Eddu, Hans og Lilju og barnabörnun- um samúð nú, þegar hann hefur safnast tit feðra sinna. Héðan af á Svarfaðardalur hlutdeild í kirkjugarðinum á Lágafelli í Mosfellssveit. Blessuð sé minning Gísla Kristjánssonar. H.E.Þ. Frá Svarfdælingasamtökum Samtök Svarfdælinga í Reykjavík og nágrenni senda sveitungum heima og heiman kveðju guðs og sína og óska þeim öllum hamingjuríks nýs árs 1986. Um leið viljum við tilkynna að aðalfundur Samtakanna, sem hald- inn verður í safnaðarheimili Langholtskirkju að Sólheimum 13 í Reykjavík fimmtudaginn 6. febrúar kl. 20.00. Fundarefni: venjuleg aðalfundarstörf og góðra vina fundur. SVARFDÆLINGAR SÆKIÐ VEL FUNDINN. Stjórnin 2 - NORÐURSLÓÐ

x

Norðurslóð

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðurslóð
https://timarit.is/publication/1253

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.