Bæjarblaðið - 06.05.1983, Blaðsíða 7

Bæjarblaðið - 06.05.1983, Blaðsíða 7
Bœjorbladid 7 Akstur starfsmanna á Grundartanga: Lægsta tilboðinu var hafnað Ástæöan fyrir því að ég sting nú niður penna er sú, að ég get ekki orða bundist yfir hinni einkennilegu afgreiðslu fslenska járblendifél- agsins á Grundartanga á tilboðum í akstur á starfsfólki verksmiðjunn- ar. Tilboð í aksturinn voru opnuð fyrir skömmu og bárust alls sex til- boð í þennan akstur. Lang lægsta tilboðið var frá Sæmundi Sig- mundssyni í Borgarnesi. Nú skyldi maður ætla að lægsta tilboð yrði tekið. — En hvað skeð- ur? — Nei, nú þarf ekki að spara. Tilboði Sæmundar rútukóngs úr Borgarnesi er hafnað og í staðinn er tekið tilboði Reynis Jóhanns- sonar í Lambhaga, sem er á annað þúsund kr. hærra á dag. Maður spyr því ósjálfrátt: Hvað er að ske ORÐ í BELG hjá hinni blönku stóriðju á Grund- artanga? — Til hvers var aksturinn boðinn út? — Var það til að ná niður verði á akstri þessum, eða ráða einhver önnur undarleg sjón- armið. Nú er það svo, eins og alþjóð veit, að rekstur járnblendiverk- smiðjunnar hefur ekki gengið eins vel og margur vildi. Það sýnist því ekki veita af að spara og ég fæ ekki séð að það sé gert með þessum hætti. Hafi verksmiðjan hins vegar efni á að styrkja einkarekstur með þessum hætti, þá er slíkt virðingar- vert, en hræddur er ég um að það stæði í stóriðjumönnum á Grund- Ein af rútum Sæmundar í skólaakstri á Akranesi artanga að styrkja þá einstaklinga sem vinna á verksmiðjunni með launahækkun upp á 1/2%, sem lætur nærri að sé svipuð upphæð og munurinn er á tilboðum Sæmundar og Reynis og þeir rétta Reyni upp í hendurnar. En ekki er víst að öll kurl séu komin til grafar í þessu máli. Hitt er svo annað heyrst hefur á skotspónum hér á Akranesi og í nágrenni að Skilmannahreppur hafi veitt verk- smiðjunni álitlega fjárhæð í afslátt frá gjöldum til hreppsins, hvort þetta er rétt og hvort einhver tengsl eru á milli þessa afsláttar og þess sem ég hef fjallað um hér, skal ég ekkert fullyrða. Gaman væri hins vegar að heyra álit fleiri aðila á þessu máli og ekki síst þeirra sem hlut eiga að máli. Arngrímur Sveinsson Alyktanir frá málmiðnað- armönnum Bæjarblaðið hefur verið beðið um að birta eftirfarandi frá Sveina- félagi málmiðnaðarmanna á Akranesi: Aðalfundur Sveinafélags málm- iðnaðarmanna á Akranesi, haldinn 15. mars 1983 að Kirkjubraut 40, ályktar eftirfarandi. 1. Fundurinn furðar sig á því stjórn- leysi alþingis, að á sama tíma og atvinnuleysi blasir við íslenskum skipasmiðum, skuli leyfður inn- flutningur á skipshlutum og skipsskrokkum. Einnig fordæmir fundurinn það háttalag, að skipa- viðgerðir, sem auðvelt er að fram- kvæma innanlands, skuli fluttar úr landi. Vegna þessa, skorar fund- urinn á iðnaðarráðuneytið að taka ábyrga afstöðu í þessum málum og leiða þau til betri vegar. Guðfinna Rúnarsdóttir: Nú eru góð ráð dýr eða svo finnst nemendum Fjölbrautaskólinn á Akranesi mun nú í haust hefja sitt 6. starfsár og á sama tíma hefur störf sín ný stjórn nemendafélags F.A., en hún mun, eins og hinar fyrri, sjá um skipulagninu á lélagslífi nemenda. Dansleikjahald félagsins er mikið fyrirtæki ef vel á að vera og getur verið leið til fjáröflunar og þá t.d. til styrktar klúbbastarfsemi NFFA. Þaðdetturvístfæstumíhug að það geti verið nokkrum erfið- leikum bundið að halda dansleik, en það er nú öðru nær. Eins og bæjarbúar vita er Hótel Akraness éini staðurinn hér í bæ, sem þjónað getur öllu því fólki sem hér um ræðir (150-350 manns) NFFA hefur í vetur haldið 5 dansleiki í Hótel Akraness og alla á miðvikudögum. Núverandi aðal- stjórn er sátt við þetta fyrirkomulag, og vill að því verði viðhaldið, svo langt sem það nær. í vor ber sein- asta prófdag upp á laugardaginn 14. maí og finnst aðalstjórn NFFA vel við hæfi að Ijúka skólaárinu með „slútti“, þennan sama dag. En hvar? Áfengisneysla er að sjálfsögðu bönnuð á dansleikjum félagsins og því er einnig áfengissala á dans- stöðum þeim er dansleikir þessir eru haldnir á bönnuð. Fyrir þessa sök stöndum við, 500 bæjarbúar Akraness, frammi fyrir því að vera neitað um eina dansstaðinn í bæn- um sem komið gæti að notum. Hvers vegna? Jú, veltan á ,,börum“ Hótelsins um helgar er það mikil, að það þyrfti að leigja húsið, án áfengissölu þessa sömu daga, fyrir svimandi háa upphæð, ef veltan ætti að vera sú sama og önnur laugardagskvöld. Þess vegna: Því miður ekkert hús. Hér er ekki verið að fordæma Hótel Akraness, sjónarmið þess er skiljanlegt út af fyrir sig, þó að nemendur FA sjái nú ekki í fljótu Með gestsaugum að kosningum loknum Þá eru kosningar búnar og Geira hefur verið falin stjórnarmyndun, og ef vel gengur þá er þessi maður kominn í sömu spor og tillögur Bandalags jafnaðarmanna að ráð- herra er utan þings, nema í tillög- um Bandalags jafnaðarmanna er gert ráð fyrir að fólkið fái að ráða hverjir eru í ríkisstjórn, en Geiri svo til skipar sig sjálfan, eftir að fólk hafði svo um munar sýnt að það vill hann ekki, en eins og málin standa í dag að ráðherraerlíka þingmaður og þingmaður líka í framkvæmda- stofnun er skýlaust brot á stjónrar- skrá íslands. Eins og flestir vita á að vera þrí skipting valds, eða framkvæmda- vald, löggjafavald og dómsvald enda ef fólk hugsar hvort því finnist eðlilegt að mennimir sem stjórni landinu geri það í hjáverkum. en helsta orsök að mínum dómi að tillögur Bandalags jafnaðarmanna fengu ekki meiri undirtektir eru í mörgum tilfellum ekki rétt fólk í framboði úti á landi, fólk sem átti bara að vera í gömlu flokkunum átti enga samleið með þessum tillög- um, eða jafnvel vissu ekki fyrir hvað þau voru í framboði fyrir. En ég skora á fólk að kynna sér þetta, ORD I BELG það voru tillögur Bandalagsins í stjórnskipan sem hrifu mig mest. Ef þetta væri stjórnskipan okkar í dag, þá væri ekki þessi tvísýna því þá myndi fók sjálft velja sér ríkisstjórn. Allir vilja vera sigurvegarar kosninganna annaðhvort af því að þeir komu mönnum á þing eða bættu við sig einum manni eða töpuðu minna en þeir reiknuðu með, en frá mínum bæjardyrum séð var þetta tómt tap hjá öllum aðilum. Enginn getur gert neitt til stjórnarmyndunar nema slá af mest öllu sem þeir voru að boða, og sama sundrungin heldur áfram. En einn var þó sigurvegari og það var Valdimar Indriðason því fullt af fólki hér á Akranesi fór til að kjósa Valdimar en ekkert frekar Sjálf- stæðisflokkinn og það tel ég vera helstu orsök atkvæðafjölgunar Sjálfstæðisflokksins í kjördæminu því við megum ekki gleyma að Ak- urnesingar eru 36% kjördæmisins og sá staður þar sem þeir hafa ver- ið einna sterkastir og eini mögu- leikinn að fá þingmann frá Akra- nesi, sem kannski veitir ekki af á þingi, þar sem þingmaðurinn hugsar fyrst og fremst um sjálfan sig svo um flokkinn svo sem kjör- dæmið, en síðast um þjóðina í heild, en það á að vera öfugt, ef menn vilja frekar að kjósa menn en stefnu eða hugsjón, þá er það gott, og ein af betri tillögum Bandalags- ins gerir ráð fyrir að auka þennan möguleika meir en fyrir hendi er í dag. En furðulegast af úrslitum kosn- inganna er fylgi Alþýðubandalags- ins það missir lítið fylgi þó þeir i stjórn hafi brotið flest öll grundvall- aratriði flokksins. Þetta sannar fyrir mér það sem ég hef löngum haldið fram, að þetta sé trú en ekki skoð- un eða hugsjón. Og síðast en ekki síðst og sel ég það ekki dýrar en ég keypti, en heyrt hef ég að við næstu kosning- ar ætli Geiri að bæta Jjremur mönnum á þing fyrir Sjálfstæðis- flokkinn, á stefnu hins hagsýna húsbónda. Georg Þorvaldsson 2. Fundurinn ályktar, að samflot það, sem verið hefur með ASÍ í samn- ingum hafi gengið sér til húðar. Fundurinn kvetur því MSÍ til þess, að semja sér í komandi samn- ingum. 3. Fundurinn leggur þunga áherslu á, að þegar verið sé að koma bónus- eða premíukerfum á í málmiðnaði, megi ekki gleymatímakaupinu. Því verði að standa vörð um það í samningum, svo hagsmunir eldri manna og þeirra, sem skerta starfsorku hafa, séu ekki fyrir borð bornir. Fundurinn skorar á vinnuveit- endur í málmiðnaði á Akranesi, að koma saman hið bráðasta og sam- ræma hina svokölluðu „vinnu- tímastyttingu", hjá fyrirtækjum sínum í samráði við stéttarfélagið. Fundurinn ályktar, að sú aðferð Hitaveitu Akraness og Borgar- fjarðar, að hækka taxta veitunnar um 25% á þeirri forsendu, að vatnsnotkun sé mikið minni en áætlað var, sé röng. Nær hefði verið að hækka lámarksskamt upp í 2 mínútulítra, svo notendur fengju orku á móti auknum útgjöldum, þar sem um nægt vatn er að ræða. Rétt hefði verið að efna til fundar með bæjarbúum, til að upplýsa efna- hagslega og faglega stöðu veit- unnar og til að gefa notendum fremur kost á aukinni vatnsnotkun í stað gjaldskrárhækkunar. Fundurinn skorar á ráðendur at- vinnutækifæra í málmiðnaði á félagssvæði SMA að halda eins og frekast er kostur, öllum verkefnum heimafyrir. Brautin hf. bílaleiga Leigjum út: - Lada Sport - FordTaunus - Ford Fiesta - og sendibíl Brautín hf. Dalbraut16, Akranesi Símar 93-2157 og 2357 bragði hvernig eitt ,,barlaust“ (gos yrði þó selt) laugardagskvöld gæti sært það banasári. Með uppsetningu á þessu skrítna dæmi er kannski eingöngu verið að undirstrika aðstöðuleysi skólans í hvívetna. Og þó, hús- næðismál skólans til kennslu, vistunar nemenda o.s.frv. fer batn- andi, en hvað um félagslífið, sem er nauðsynlegt í þessari stóru stofnun? Mun næsta aðalstjórn NFFA og þær sem á eftir henni koma þurfa að miða dansleikjahald sitt hér í bænum, við þau kvöld, sem ganga af og enginn annar þarf að nota? Við biðjum alla þá er láta sig málefni nemenda skólans ein- hverju skipta að velta þessu fyrir sér og setja sig í okkar spor. Fyrir hönd aðalstjórnar NFFA Guðfinna Rúnarsdóttir, forseti

x

Bæjarblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Bæjarblaðið
https://timarit.is/publication/1353

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.