Kosningablað Alþýðuflokksins - 24.06.1934, Blaðsíða 3

Kosningablað Alþýðuflokksins - 24.06.1934, Blaðsíða 3
KÖSNINGABLAÐ ÁLÞÝÐUFLOKKSINS 3 Fj árhagur Isafj arðarbæj ar. Jón Auðunn og íhaldið lcggja til sannanirnar. fsfirðingHi' hata fleatir aeð það tyrir lðngu, að skrit Jóns Auðuns um, að ísatjarðarbær væri á gjald- þrotsins barmi vogna óstjórnlegra skulda, voru einungis kosningaskrií. Be/,ta sönnunin fyrir þessu er það, að Jón Auðunn og allt íhald- ið heiir einróma lagt. til að tekið yrði nálega 400 þúsund króna Ián til bátahafnarinnar. Þeir hafa keppst um að lýsa þvi yfir, að hafnarsjóð- ur gæti vel siaðið straum af þessu lám, og voru þannig alveg óhrædd- ir við að auka skuldir bæjarins um nokkur hundruð þúsunda á sama tima og Jón Auðunn skrif- aði rógs- og barlómsgreinar sín- ar um fjárhag bæjarins. En það er ekki nóg með það, að Jón Auðunn og íhaldið slái sig sjálft svona rækilega á munninn, heldur vildi það enn bæta 600 þúsund króna láni við til rafveit- unnar, vildi sem sé, íhaldið, bæta Eftirfarandi fyrirspurn hefir mið- sljórn Alþýðuflokksins sent mið- stjórnum íhalds og framsóknar, og skorað á þær að svara opinberlega frammi fyrir kjósendum fyrir kosningar: Vilja Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn lofa því og skuldbinda sig til þess eins og Alþýðuflokkurinn gerir, að vinna að því, að gengi íslenzku krón- unnar verði haldið óbreyttu eins og það er nú miðað við sterlings- Tryggvi Þórhallsson segist. selja það að skilyrði fyrir stjórnarmynd- un, að krónan verði felld til mik- illa muna. Fjölda margir íhakls- þingmenn eru stýfingarmenn, — Ihaldið getur ekki myndað stjórn, nema helzt með aðstoð Eænda- flokksins, ef hann fær nokkurn sinna manna kosinn. Hvaða þýð- ingu hefir krónulækkunin ? — Hún þýðir kauplækkun verkaiólks og þeirra allra, sem laun þyggja. Það er launalækkunarherlerð a hendur allra vinnandi stótta. Vörur hækka í verði, þannig minnkar kaupgeta fólksins. Við það þrengist. mark- aður bænda, af þvi bíða iðnaðar- menn tjón og viðskifti smákaup- mannanna miunka, sparifjáreigend- ur, sem dregið hata saman nokkur hundruð eða nokkur þúsund krónur fullri míljón króna við skuldir bæjarfólagsins, sem Jón Auðunn skrifaði tuttugu eða þrjátíu álna langar greinar um, að væri að fara á höfuðið VEGNA ISKULDA. Jón Auðunn vildi tvöfalda skuldir bæj- arins á nokkrum mánuðum. Þetta er samræmið milli orða hans og aðgerða. Og hór við bætist., að Jón Auðunn sagði það 1 votta við- urvist í símtali við forsætisráðherra ríkisins Ásgeir Ásgeirsson, að það væri einróma skoð- un allra flokka í bæjar- stjórn, að bærinn gæti vel ráðist í þessi fyrirtæki bæðí á sama tíma og staðið straum af þessum lánum samtímis. Þannig er vitnisburður Jóns Auðuns um fjárhag pund, og það að minnsta kosti ekki lækkað í náinni framtíð. Svör óskast í blöðum ílokkanna. Ennþá hefir ekkert fullnægjandi svar fengist við þessari fyrirspurn, og verða því kjósendurnir auð- vitað að svara með því að snúa hreinlega baki við íhalds inu í öllum þess myndum við kjörborðið á sunnudaginn. — Kjósið ekki lággengismenn íhaldsins, kaupkúgarana og arðránsmennina. Verndið ykkar hag! Kjósið Alþýðuflokkinn! til hjálpar súr í sjúkdómum, eða á elliárum, l.apa verulegum hlula aí sinum verðmætum. Afborganir og vextir aí út.lendum skuldum hækka eftir þvi sem krónan er geið verðminni. Þannig tapar rikissjóður við niðurskurð krónunnar. Það er þjóðartjón og vansæmd að niður- skurði krónunnar úr því sem er. Engir nema Kvöldúlfur og Alliance og örfáir stórbændur græða á kot- ungskrónunni. Á að fórna hags» niunum allra stétta þjóðfelagsins iyrir gróðaaðstöðu orfárra stórút- flytjenda? Það vill Bændaflokkurinn og íhaldið. Gengislækkunin drepur iðnaðinu og verzlunina og hnekkir stórkostlega afkomu alls almenn- fngs. Berjist gegn aukinni dýrtið og lækkuðu kaupi, móti íhaldinu. Fyrír sigri XlþyÐUFLOKKSINS ! ísafjarðarbæjar, þegar hann talar eins og maður með ábyrgðartilfinningu, en er ekki að þjóna rógbetahlut- verki sinu i þýlegri kosningaþjón- ustu sjális sin og ihaldsins í landinu. BÆRIN 'í GETUR NÚVELRÁÐ- IST í MILJÓNAFYRIRTÆKI AÐ DÓMI ALLRA FLOKKA, en íhaldið hólt því fram sjálft rétt eftir að það skilaði af sór stjórn bæjar- málanna í hendur jafnaðarmann- anna, AÐ ÞAÐ MYNDI SETJA BÆINN Á HÖFUÐIÐ, EF RÁÐ- IST VÆRI í AÐ BYGGJA SJÚKRA- HÚSIÐ, OG ÞANNIG KVAÐ ALLTAF VIÐ, ÞEGAR KITTHVAÐ ÁTTI AÐ GERA Á ÁRUNUM 1923 —1926. Og samt fór bærinn al- drei á höfuðið, heldur efldist að fjárhagslegu afli, eftir því sem jafnaðarmenn satu lengur við stýr- ið og framkvæmdu meira. Herðum sóknina. ,Engar minnstu líkur eru til, að Jón Auð- unn nái kosningu á landslista", segir Vesturlandið á fimmtu- daginn var. Eftir þessu hefir þá blaðtetrið sannfærst um, að fylgið sé hrunið af Jóni Auðuni niður fyrir allar hellur. — Það er von þú grenjir Arngrímur tetur! Alþýðuflokksmenn! Enginn má láta þessa „andlátsfregn" íhaldsins draga úrkjörsókn Vilmundar-manna. Þeir hafa fyr þóttst vera dauðir íhaldsreflrnir, og viljað láta flytja sig yflr í þeirri góðu trú. Enginn frjálsiyndur maður má nú sitja heima í sýslunni. Allir á kjörstað! Allir verða að styðja að sem glæsilegustum sigri Vilmundar, því hvert einasta atkvæði, sem umfram verður, kemur að gagni og getur íjölgað uppbótarþingmönnum Al- þýðutlokksins. - Allir fram! Siðferðisástand ilialdsins. tíjóðþurðir og fjársvik eru dag- legir viðburðir. típillingin heflr hel- tekið yflrstéttirnar, vegna þess að „mórall" Morgunblaðsstefnunnar heÞ ir ráðið í viðskiftum og stjórnarfari stofnana og ríkis. Þeir sem kjósa með íhaldinu, bjálpa fjársvikurum og svindlurum og auka óreiðuna og spillinguna í landinu. Endurgreiðsla sildartollsíns. Alþýöuflokkurínn hefir sent mið- stjórn Sjálfstæðisflokksins og Fram- sóknar fyrirspurn um það, hvort þeir flokkar vilji tryggja endúr- greiðslu síldartollsins og niðurfell- ingu hans. Svör við þessu heflr mið* stjórn Alþýðuflokk9ins heimtað að fá fyrir kosningar, en það hafa eng- in svör komig enn, og spáir það ekki góðu um, að þau verði jatandi, þegar þau loksins koma. Sjálfstæðisflokkurinn svívirðir isfirska bindmdismemi. Ísaíjörður liefir löuguin akarað fram úr uui alla bindindiastarí- serui. Honum einum allra bæja hefir tekist að hafa uokkrar höml- ur á áfengisflóðinu, þrátt fyrir vald- hoð rikisstjórnanna. Og enn stönd- uui við betur að vígi i þessurn efnum en nokkur annar bær. Templarar hafa að sjálfsögðu i eins og þeirn ber skylda til, staðið framarlega i fylkingu i þessum málura. En þó mundu þeir sökum fæðar sinnar, litlu liafa orkað, ef fjölmargir aðrir bæjarbuar hefðu ekki lagst á sveif með þeim. Má þar fyrst og fremst telja verka- menn og alla alþýðu manna. Af þvi, sem hór er sagt, og allir vita, mætti því ætla, að stjórnmálaflokkarnir allir tækju það tillit til þessarar augljósu afstöðu allflestra bæjarbúa til þessara mála, að þeir hefðu ekki í kjöri her aðra menn en ein- huga bindindisvini og vinhat- endur. En hver hefir svo orðið raunin í þessu máli? í mörg undanfarin ár hefir Sjálfstæðisflokkurinn boðið hór fram stæka andbanninga, drykkju* menn og víndýrkendur. Og þó tekur nú út yfir. Nú hafa þeir í kjöri einn af stofnendum andbanningafólagsins fræga og formann þess um langt skeið. Verður þvi varla lengra komist í þessu efni né greinilegri yfirlýsing gefin um hug þeirra til almennra samtaka allra beztu manna hór um að takmarka og leggja hömlur á þetta bæjar- og þjóðarböl. Það er vonandi engin þörf á að benda sönnum Templurum á þessar staðreyndir. En sökum þess, að á næsta þingi eigum við bindindismenn meira i húfi en oftast áður um afgreiðslu mála okkar, þar sem hin nýja áfengis- löggjöf hlýtur að verða afgreidd þar, þá vildi óg þetta sagt hafa, svo að óg gæti ekki ásakað mig um að hafa vanrækt starf uiitt með þvi að þegja, ogverða þann- ig valdur að því, að einhver litt hugsandi bindindismaður ynni málum okkar það tjón, sem hann gæti aJdrei bætt. Því það má vera hvorjum bind- indismanni ljóst, að ef við láturn bindindismálin þoka fyrir öllum öðrum áhugamálum okkar, þá þurfum við aldrei að vænta sig- urs og þá er barátta okkar fyrir þvi ekkert annað en skripaleikur, eða það sem verra er; fals og fláttskapur. Gunnar Andrew. Aths. Grein þessi átti að koma i seinasta Skutli, en varð að biða vegna rúmleysis. Ritstj. Gjalddagi Skutuls var 1. júní og nú Jiggur hon- um mikið á greiðslunni. Styðjið Alþýðuflokkinn. allir! Stór-markverð fyrirspurn. íhaldið þorir ekki að svara fyrir kosningar. Krónan verður skorin niður, ef Bændaflokkurinn og íhaldið ná meiri- hluta. Stórkostleg launalækkunarherferð. fyrir glæsilegum sigri Alþýðuílokksins!

x

Kosningablað Alþýðuflokksins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Kosningablað Alþýðuflokksins
https://timarit.is/publication/1558

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.