Austurglugginn


Austurglugginn - 31.01.2002, Blaðsíða 8

Austurglugginn - 31.01.2002, Blaðsíða 8
8 - AUSTUR • GLUGGINN Fimmtudagur 31. janúar fiskeldi framtíðin? Er Fyrirséð er að á næstu árum muni fiskeldi ryðja sér til rúms á Austurlandi í miklum mæli. Þau áform sem þegar eru uppi munu fyrirsjáanlega hafa stórfelld áhrif á atvinnulíf og byggðaþróun á næstu 5 til 6 árum og er þá ekki öll sagan sögð því svigrúm til mun meiri framleiðslu er til staðar. r I greininni hér á eftir er farið yfir stöðu fiskeldismála á Austurlandi og spáð í framtíðarmöguleika. FISKELDI hefur verið mikið í umræðunni undanfarið, núna síðast í ljósi möguleika okkar Islendinga í þorskeldi. Þar er fyrst og fremst um þróunarstarf að ræða enn sem komið er en hins vegar er laxeldi að fara af stað í stórum stíl, ekki síst hér á Austurlandi. Þegar betur er að gáð er fiskeldi að finna með einum eða öðrum hætti á allmörgum stöðum í fjórðungnum, oftast á þróunar eða undir- búningsstigi, en í nokkrum stórum verkefnum er að því komið að hefja framleiðslu. Einnig hafa ýmsir minni aðilar lagt stund á fiskeldi í nokkum tíma. Ef vel tekst til má telja fullvíst að fiskeldi verði stór og vaxandi þáttur í atvinnulífi og verðmæta- sköpun á Austurlandi innan fárra ára. Þau áform um laxeldi sem þegar eru að fara af stað gætu hæglega veitt hundmð manna atvinnu og menn binda miklar vonir við að þorskeldið verði ekki minna í sniðum þegar fram í sækir. Laxeldisáform Nokkrir aðilar em með áform um umtalsverða framleiðslu á laxi á Austurlandi. I Mjóafirði em þegar komnir 200.000 laxar í kvíar en 1,2 milljónum seiða verður bætt við í vor. Þar er áformað að hefja framleiðslu á 4000 tonnum fyrst í stað og verður fiskinum slátrað í Neskaupstað. Það er Sæsilfur hf sem stendur að laxeldinu í Mjóa- firði en stærstu hluthafar í fyrir- tækinu em Samherji á Akureyri og Sildarvinnslan í Neskaupstað. Að sögn Guðmundar Vals Stefánssonar framkvæmdastjóra Sæsilfurs verður staðan skoðuð eftir 2 ár og ef allt gengur eftir verður framleiðslan tvöfölduð upp í 8000 tonn á ári. I Reyðarfirði er Samherji að undirbúa laxeldi en þar er hug- myndin að byrja á 3-4000 tonnum á ári og stækka upp í 6000 ef vel gengur. Þeim fiski verður einnig slátrað í Neskaupstað. Verið er að undirbúa matsskýrslu sem lögð verður fyrir skipulagsstjóra vegna umhverfismats. Annað stórt verkefni sem er í burðarliðnum er framleiðsla á 8000 tonnum í Bemfirði og sama magni í Fáskrúðsfirði. Það er fyrir- tækið Salar Islandica sem stendur þama á bakvið og hafa fengist leyfi fyrir eldi í Berufirði en að sögn Guðmundar Gunnarssonar hjá Salar Islandica em þegar til seiði sem sett verða í kvíar í vor. Eldi í Fáskrúðsfirði þarf að fara í umhverfismat og hefst því síðar. Þegar fullt skrið verður komið á framleiðsluna er því um 16.000 tonn að ræða sem verður slátrað á Djúpavogi. Að fyrirtækinu standa ýmsir aðilar, innlendir og erlendir, en nafn fyrirtækisins er dregið af latneska heitinu á laxi, salar. A Seyðisfirði er Austlax hf. með tilraunaeldi á laxi og regn- bogasilungi en samtals em þeir með 60.000 seiði í kvíum og er á- formað að bæta þar við í sumar. Að sögn Sigfinns Mikaelssonar framkvæmdastjóra hjá Austlaxi er hér um að ræða tveggja ára til- raunaverkefni til að fá úr því skorið hvort losna megi við ýmsa umhverfisþætti sem hafa áður valdið usla í laxeldi í firðinum. Að Austlaxi standa meðal annarra Vestlax í Færeyjum og Hafnar- sjóður Seyðisfjarðar. Þorskeldi á tilraunastigi Að undanfömu hefur verið mikil umræða um þorskeldi enda stefna margar nágrannaþjóðir okkar á slíkt eldi í miklum mæli. Norð- menn era lengst komnir en þar er framleiðsla á sláturfiski þó enn í litlum mæli. Hér á landi em ijölmargir aðilar þegar famir að gera tilraunir með þorskeldi og er einkum verið að rannsaka fóðurgjöf og vaxtar- hraða. Oftast fer þetta þannig fram að smáfiskur er veiddur og settur í kvíar en síðan alinn upp í slátur- stærð og er þá fylgst með því hversu hratt hann þyngist með mismunandi fóðurgjöf. Hér á Austurlandi hafa slíkar tilraunir verið hafnar hjá Hraðfrystihúsi Eskifjarðar og Síldarvinnslunni hf í Neskaupstað. A ráðstefnu sem haldin var á Akureyri þann 11. janúar síðast- liðinn kom fram að möguleikar íslendinga í þorskeldi væm um- talsverðir enda er þorskurinn mun harðgerari en laxinn og þolir því ræktun við erfiðari kringumstæður. Seiðaframleiðsla er mjög lítil hér á landi enn sem komið er. A síðasta ári framleiddi Hafrannsókna- stofnun 10.000 seiði sem seld vom til tilraunaverkefna á Vestfjörðum og Norðurlandi en telja má víst að ef stunda á þorskeldi í cinhverjum mæli hérlendis þurfi að stórauka framleiðslu á seiðum. Athyglisvert verkefni er að fara af stað á Vopnafirði en þar era menn að skoða nokkurs konar gildrar eða búr sem lögð verða á hafsbotninn en að sögn Guðmund- ar Wium Stefánssonar á Fremri- Nýpum er verið að smíða fýrsta búrið og verður það sett niður í mars. Hvert búr er um 12 metrar á kant og 2 metrar á hæð og verður fóðri dælt niður í búrið í gegnum barka. Hugmyndin er að smáfiskar sem komast jafnt inn sem út venjist á reglulega fóðurgjöf og leiti því ávallt á sama stað en eftir því sem fiskamir þyngjast og stækka lokast sífellt fleiri inni í búrinu. Búrið er síðan híft upp í lok árs og flutt að bryggju þar sem fiskurinn er tekinn. Þessi aðferð hefur aldrei verið reynd hérlendis áður en erlendis hefur svipuðum aðferðum, svo sem gildram og fóðurgjöf, verið beitt með góðum árangri. Hafrann- sóknastofnun gerði tilraunir með fóðurgjöf í Stöðvarfirði fyrir nokkrum ámm og kom þá í ljós að þorskurinn var fljótur að læra hvar og hvenær fóðurgjöfin átti sér stað og mundi það allt að 8 mánuðum seinna þegar hluti tilraunarinnar var endurtekinn. Ýmsir möguleikar Fleiri tegundir en lax og þorskur geta hentað vel til eldis. Hjá fyrirtækinu Hlýri ehf í Neskaupstað hafa farið ffarn tilraunir með hlýraeldi en fyrirtækið er í meirhluta eigu Sild- arvinnslunnar. Þar er um 3-4 ára rannsóknarverkefni að ræða og tilgangurinn m.a. sá að ná tökum á seiðaframleiðslu. Hlýraeldið fer fram í kerjum uppi á landi en hlýrinn er botnfiskur og kerin því aðeins um 40 cm djúp. Fyrirtækið Hafskil ehf. er að hefja kræklingaeldi í Mjóafirði og Hamarsfirði. í Mjóafirði hafa til- raunir staðið yfir í nokkur ár en hófust í Hamarsfirði í fyrra og lofa fyrstu niðurstöður góðu. Hafskil stefnir á að framleiðsla árið 2004 geti orðið 50-80 tonn í skel en stefnan er að ffamleiða ekki minna en 2000 tonn eftir 6-7 ár. Verð fyrir hvert kíló í skel er milli 150 og 300 krónur. Við eldið em notaðir kaðlar sem hanga niður í sjóinn, hver um 5 metra langur, en 30 km af köðlum þarf til að framleiða 100 tonn af krækling. Fyrstu niðurstöður úr eldinu benda til mikilla gæða þótt vaxtar- hraðinn sé eitthvað minni en í öðrum landshlutum þar sem kræklingaeldi fer fram. Mikið eftirlit þarf að hafa með eldinu og reglulegar sýnatökur em stór kost- naðarliður en að öðm leyti er eldið mjög vélvætt og þarfnast fárra starfsmanna. Bleikjueldi er stundað víða á Austurlandi en oftast í tiltölulega smáum stíl í tengslum við annan landbúnað. Bleikjueldi þarfnast fyrst og fremst aðgangs að góðu sjálfrennandi vatni og þurfa magn og gæði vatnsins að haldast árið um kring. Bleikjueldi er stundað á nokkmm bæjum í Homafirði og Öræfum og í einhverjum mæli víðar á Austfjörðum. Á Breiðdals- vík er verið að hefja bleikjueldi samhliða framleiðslu á laxaseiðum til sleppingar í Breiðdalsá. Áhrif á Austurlandi Af þeim fiskeldisáformum sem talin hafa verið upp hér að ofan er ljóst að laxeldið mun vega þyngst á Austurlandi í náinni framtíð. Talið er að eldið og slátmnin á þeim um það bil 30.000 tonnum sem til stendur að framleiða hér á Hamraborg Verkfræðistofun Humrnltora vnr stoínuð úrið 1962 oa heíur ú umliðnum úrum sinnt mnriivísleori verkíærði- kióuustu við einstsikliniin, verktuka oa opinberu uðiln. VH Verkfræðistofan Hamraborg Hamraborg 10- 200 Kópavogi Sími: 554 220 - Fax: 564 2217 netfang: hamraborg@simnet.is

x

Austurglugginn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austurglugginn
https://timarit.is/publication/1687

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.