Skaftfellingur - 29.09.1949, Side 1

Skaftfellingur - 29.09.1949, Side 1
SKAFTFELLIN G UR I. Árgangur. Firamtudagur 29. sept. 1949. 1. tölublað. Benzínskatturinn STEFNUR OG FLOKKAR Eitt af síðustu og verstu verk- um stjórnarliðsins á síðastliðnu þingi var hækkun á benzínskatt- inum um 22 au. á lítra. Hefur benzín þá hækkað alls um 39 aura líterinn í tíð núverandi stjórnar, eða um 68%, og er það meiri hækkun en á tóbaki og áfengi á sama tíma. Stjórnarliðið vildi láta líta svo út sem skatturinn væri hækkað- ur vegna vegaviðhalds og brúa. Allir vissu þó að þetta var ekki annað en helber blekking. Ben zínskattshækkunin var ekki annað en eitt þeirra örþrifaráða, sem stjórnarliðið greip til, til að jafna greiðsluhalla fjárlag- anna. Segja má að nokkurt réttlæti sé í því að leggja hóflegan skatt á benzín, svo að þeir, sem mest nota vegina borgi mest til við- halds þeim. Þannig er það að- eins á pappírnum. Benzínskatt- urinn leggst á atvinnurekstur- inn og almenning með hækkuð- um flutningskostnaði — og hækkuðu vöruverði. Bílar eru nú einustu flutn- ingatækin hér á landi. Benzín skattur kemur því þyngra niður hér en þar, sem flutningatæki eru fjölbreyttari. Þyngst kemur hann niður í þeim héruðum, sem liggja langt frá höfn, svo sem austursveitum Suðurlands. Og þar er benzínið dýrast. Bændur, þar sem annarsstaðar, eru nú að fá sér nýtízku landbúnaðarvél- ar, sem flestar brenna benzíni. Hinni vísu stjórnarforustu hefur þannig þóknast að láta bændur í þessum héruðum, og þá ekki sízt í Vestur-Skaftafells- sýslu, bera tiltölulega þyngstu byrðarnar í hækkuðu benzín- verði. Skylt er að geta þess að þeir Ingólfur Jónsson og Jón Gísla- son (ásamt Skúla Guðmunds- syni) flutta í neðri deild breyt- ingartillögur við benzínskatts- frumvarpið, sem miðuðu að því að hækkunin kæmi ekki að fullu til greina að því er snerti vöru- flutninga á langleiðum. Breyt- ingartillögurnar voru felldar. Hvernig atkvæði féllu við loka- afgreiðslu málsins, hefur blaðið ekki getað fengið áreiðanlegar upplýsingar um, því nafnakallj ÞjóÖfélag okkar, sem á síð- astliðinni hálfri öld, eða þar um bil, hefur þróast úr frumstæðu bændaþjóðfélagi í auðvaldsþjóð- félag, stendur nú frammi fyrir sama vandamáli og önnur auð- u valdsþjóðfélög nútímans: Þióofé- lagsformið, eignaskipulagið, sam svarar ekki lengur framleiðslu- öflunum. Borgaralegt þjóðiélag, sem í öndverðu sioraði undir kiör c7 ' orðinu: „frelsi, jaínrétti, bræSri- lag“, er nú orÖið andstæða þess. Örfáir auðmenn drottna í kraíei fjármagnsins, ekki aðeins yfir framleiðslunni og efnahagslegri afkomu þjóðanna, heldur einnig yfir andlegu lífi. Gegn alræði auðsins stendur sósíalisminn, sem hugsjón og veruleiki. Bar- áttan milli þessara andstæðna er raunverulegt inntak allra stjórn- mála, bæði á innlendum og al- þjóðlegum vettvangi. Sósíalisminn á allstaðar mestu fylgi að fagna meðal verkalýðsins, enda á hann í dag- legum erjum við peningavaldið og gallar skipulagsins koma fyrst og haröast niður á honum. Milli- stéttir svo sem bændur, hafa að miklu leyti fylgt hinum íhalds- sömu flokkum, ýmist „milli- flokki“ eða sjálfum flokki bur geisanna. Margir bændur líta svo á, að þeir eigi pólitíska sam- stöðu með stóratvinnurekendum bæjanna, með því að bændur eigi sjálfir framleiðslutæki sín og séu jafnvel atvinnuveitendur Þegar dýpra er skoðað kertiur ; !jós mikill aðstöðumunur milli þrss- ara stétta. Um það eru skýr og nærtæk dæmi. Þegar kreppurnar skella á, þessi óhugnanlegu fvrir- bæri, sem fylgja auðskipulaginu eins og skugginn, halda auðstétt- irnar yfirleitt sínum hlut, end.a var ekki viðhaft. Hefði þó verið fróðlegt að vita, hvort breyting- artillögumenn og aðrir þm. fjar- sveitanna hafa meira metið, fylgi spekt sína við stjórnarklíkuna, eða hag' umbjóðenda sinna. En það geta kjósendur þeirra feng- ið að vita. Kjósendurnir hafa rétt til að spyrja, þingmennirnir skyldu til að svara. eru allar kreppuráðstafanir mið-l aðar við að svo geti orðið. Veítu-| féð heldur áfram að streyma! gegnurn hendur stóratvinnurek- enda, þó að fyrirtækin ,,tapi“, eru skuldirnar látnar safnast í bönkunum, unz þær eru skornar niðu með gengisfellingu og öðr- um svipuðum ráðstöfunum. A slíkum tímum hafa bændur og smáatvinnurekendur ekkert láns- traust, þeim cr boðað, eins og blað Framsóknar gcrði 1931, að þeir verði að neita sér um allt, „nema að halda við starfskröft- um og greiða vexti og afborganir af skuldum“. Byrðum kreppn- anna er ávalt velt yfir á alþýöu til sjávar og sveita. Þessi reynzla lið- inna tíma sannar að auðmennirn- ir einir hafa hag af núverandi skipulagi, en alþýðan lifir við fullkomið öryggisleysi. Sjálfstæðisflokkurinn, hinn eiginlegi auðmannaflokkur, stendur ekki aðeins á móti öll- um grundvallarbre)'tingum á skipulaginu, heldur einnig á móti öllum þeim umbótum inn- an þess sem miða að því að jafna lífskjörin. Hann er því svarnasti andstæðingur sósíalismans. Fram- sóknarflokknum, sem er í sýnd- arandstöðu við Sjálfstæðisflokk- inn, hefur reynst um megn að móta ,,milliflokks“-afstöðu þá, sem hann hefur jafnan á orði, vegna þess að hann þekkir enga lausn á þjóðfélagsvandamálunum í heild. Hann hefur því átt tveggja kosta völ, annaðhvort að hallast að róttækni eða íhaldi og hefur jafnan, er á hefur reynt, valið síðari kostinn Alþýðuflokk- urinn, sem samkvæmt upptuna sínum, umbjóðendum og stefnu- skrá, ætti að vera í fullri andstöðu við auðmennina, er orðinn einskonar málalið þeirra. Virðist það vera aðalkeppikefli hans að taka þátt í hverri stjórn, sem mynduÖ er, hvað sem ináletnum líður, enda hefur engiii þingra’ð- isstjórn verið mynduð síðastliðin 15 ár, svo að Alþýðuflokkurinn hafi ekki átt þar sæti. Hefur það að vísu gefiö foringjum hans og þingliði nokkuÖ í aðra hönd, en baráttan fyrir stefnumálunum hefur að sama skapi dofnað. Þegar allt er litiÖ má skoða þessa flokka sem einn flokk. AS vísu er dægurmálaágreiningur milli þeirra, þó ekki djúpstæðari en oft innan þeirra sjálfra hvers um sig. Þeir standa sameiginlega vörð um skipulagsgrundvöll einkarekstursins. Af því leiðir að þeir taka höndum saman um stjórn landsins hvenær sem auð- mennirnir telja sína hagsmuni í hættu. Þó sjá þeir sér jafnan fyrir ,,ágreiningsmálum“ til þess að Framhald á 4. síðu. Dýrtíð og kaupdeilur Þegar kaupdeilurnar hófust í sumar, hafði verkalýðurinn þol- að bótalaust í 17 mánuði kaup- skerðingu þá, sem fólst í dýr- tíðarlögum stjórnarliðsins. Með þeim var samningsbundið kaup- gjald skert um 10%. Var í það látið skína, að þetta væri fórn verkamanna í baráttunni gegn verðbólgunni, aðrar stéttir myndu á eftir koma, ekki sízt auðmenn og braskarar. Það var svikið, eða öllu heldur, það var aldrei áformað. Hin opinbera vísitala kauplagsnefndar og hagstofunnar hefur hækkað um 9 stig síðan dýrtíðarlögin voru sett, úr 319 stigum í 328. En rétt vísitala mun nú vera um 450 stig, að áliti hagfræðinga. Þetta heitir á máli stjórnarliðsins, bar- áttan gegn dýrtíðinni. Með þess- ar forsendur hófu verkalýðsfé- lögin kaupgjaldsbaráttu sína og má með sanni segja, að sjaldan hefur hún verið háð með sterk- ari rökum, enda sjaldan meiri einhugur og skjótfengnari sigrar. Óstjórnin getur sjálfri sér um kennt, hvernig fór, hún fékk tækifæri til að sýna hver alvara var bak við heityrðin um bar- áttu gegn dýrtíðinni, en hún lét það ónotað. LANDSBðKASAFN JYi fsLANBS

x

Skaftfellingur

Direkte link

Hvis du vil linke til denne avis/magasin, skal du bruge disse links:

Link til denne avis/magasin: Skaftfellingur
https://timarit.is/publication/1922

Link til dette eksemplar:

Link til denne side:

Link til denne artikel:

Venligst ikke link direkte til billeder eller PDfs på Timarit.is, da sådanne webadresser kan ændres uden advarsel. Brug venligst de angivne webadresser for at linke til sitet.