Kristeligt Ungdomsblad for Færøerne - 01.12.1908, Blaðsíða 8

Kristeligt Ungdomsblad for Færøerne - 01.12.1908, Blaðsíða 8
8 Forladelse, og han føjede til: »Du skal ikke blot tro, at Gud har tilgivet David og St. Peder deres Synder, for det tror ogsaa Djævlene; men Gud vil, at enhver skal tro, at h a n s , netop h a n s Synder, er ham foriadne*. J.yset brød atter igen- nem, denne Gang stærkere end før. Or- det om Syndernes Forladelse slog ned i Futhers Sjæl. Men nu den hellige Skrift. — Af den var det, han skulde have at vide, om han nu virkelig turde tro dette Ord. Paa Skriften, paa Guds Ord, kom det an, ikke paa hans egen Stemning og Følelse. Hvad sagde da Skriften om denne Sag? Med hvilken Iver havde han ikke studeret den; hvor havde han ikke arbejdet med Pauli Brev til Romerne; men atter og atter blev han standset af det første Kapitels syttende Vers: I Evangeliet aabenbares Guds Ret- færdighed. Udtrykket Guds Retfærdighed forstod Luther som den Retfærdighed, ifølge hvilken Gud dømmer og straffer de Skyldige; men en saadan Gud havde han ingen Brug for, ham kunde han ikke elske; thi han selv var jo Synderen, som Gud vilde dømme, ja. han begyndte hemmeligt at hade denne Gud, som blot sad der med sin Retfærdighed. rede til at straffe Syn- dere, men ikke rakte en Finger ud for at hjælpe Mennesker til at undfly Straffen, ja endogsaa syntes at spærre Vejen for dem, der af al deres Magt vilde ud af de- res Synd. — Og at denne Guds Retfær- dighed aabenbaredes endogsaa i Evange- liet, var det ikke forfærdeligt! Var det dog ikke nok, at Gud ved Adams Synd havde fordømt os til den evige Død! Var der dog ikke i I oven Domme og Trusler nok! Skulde da desuden Evangeliet slynge Guds Retfærdighed og Vrede imod os! Var dette et Evangelium! Var dette det glade Budskab! — Nu tog I.uther atter fat paa dette Pauli Ord. Han bad o« grundede, og da kom ved Guds Aands Bistand For- staaelsen : Guds Rctfærdighed, det betyder« ikke her den Retfærdighed. som Gud har i sig selv, og hvorefter han vil lønne en- hver efter hans Gerninger; thi da maa Gud fordomme os alle; men Guds Retfærdiií- hed o: den Retfærdighed, som Gud giver os, saa at vi trods alle vore Synder kom- mer til at staa rene og skyldfri, retfærdige for ham. Denne Retfærdighed lagde Gud til Rede for os, da han lod sin Søn lide og dø for vore Synder; men vi faar den ikke ved egne Anstrængelser, egne For- tjenester eller gode Gerninger; thi intet af dette kan gælde for Gud; det er jo alt- sammen urent, altsammen uretfærdigt. Kom derfor ikke til Gud med Din Synds- erkendelse, Din Anger, Dine Bønner, Dine Kærlighedsgerninger, Dít Arbejde paa at forbedre Dig selv. Kom ikke og bild Dig ind, at Gud paa Grund af alt dette skal have Velbehag i Dig og anse Dig for at være retfærdig for ham. Kom ikke og bild Dig ind, at Du ved noget afDit eget kan købe Dig Retfærdigtied; thi den kan ikke købes, ikke betales. i k k e e r - h v e r v e s , den kan modtages i Tro, saaledes som der staar skrevet: Den ret- færdige, af T r o e n skal han leve. (Sluttes.) Vort hele Jordeliv er som en Sejlads; men fordi Skibet, hvorpaa vi sejler. er svagt, og svare, frygtelige Storme og Bøl- ger falder over os og truer os med at op- sluge os, saa trænger vi til en forstandig og dygtig Styrmand, som med sit Raad og sin Forstand saaledes kan styre Skibet, at det intet Sted støder paa en Klippe eller gaar under. M.en denne vor rette Styr- mand er Gud, som baade vil og kan styre og bevare Skibet, saa at det, hvor meget det end omtumles af Storme og Bølger, dog naar Havnen uden Skade og i al Sikkerhed. Og saa længe vi har denne Styrmand med os, har det ingen Nød, og selv de voldsomste Storme og Bølger kan ikke skade os. Men skulde de, som er om Bord i Skibet, enten af Kaadhed eller i Overmod finde paa at kaste Styrmanden over Bord, saa maa Skibet jo gaa under; men Skib- brudet sker da ogsaa tydelig nok ikke ved Styrmandens Brøde, men kun ved deres Overmod og Afsindighed, som var i Skibet. Morten Luther. »Kristeligt Ungdomsblad for Færøerne* udkommer I Gang om Maaneden og koster I Kr. om Aaret. Bladet kan bestilles ved Henvendelse tih-J^daktørerne eller til Præsterne Nielsen, Kvivig, og Hansen, Thorshavn. Recligeret af Hans Jensen, Thorshavn, og S. Niclasen, Kvalvig, med Stotte af Præsterne Nielsen, Kvivig, og Hansen, Thorshavn. — Trykt i »Fære Amtstidende«s Bogtrykkeri.

x

Kristeligt Ungdomsblad for Færøerne

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Kristeligt Ungdomsblad for Færøerne
https://timarit.is/publication/20

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.