Alþýðublaðið - 01.03.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 01.03.1939, Blaðsíða 1
% RITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKUBINM XX. ÁRGANGUR MIÐVIKUDAG 1. MARZ 1939 50. TOLUBLAD Aðalfnnðnrí Baldri á Isafirði MMðQflokksmenn kosnir með nm 1190 aíkvæðam, bomm- únistar fesgu 34. AÐALFUNDUR var haldinn í f yrra kvöld í verkalýðs- félaginu Baldur á fsafirði. Var fundurinn mjög vel sóttúr. Hannibal Valdimarsson skóla stjóri, sem verið hefir formaður félagsins í 10 ár, baðst undan endurkosningu í formannssæti. Var honum þakkað mikið og gott starf og í hans stað kosinn Helgi Hannesson kennari. Hannibal Valdimarsson var kosinn varaformaður, Sverrir Guðmundsson ritari, Halldór Ólafsson (eldrij gjaldkeri ög Ragnar Guðjónsson fjármála- ritari. Voru þessir Alþýðu- f lokksmenn kosnir með um 190 atkvæðum hver. Kommúnistar stiltu upp mönnum og bundu uppástung- ur sínar þó ekki allar við sína flokksmenn; fengu þeir 34 at- kvæði. Hin mesta ótíð er nú á ísa- fírði og engar gæftir. SiMryyginpféiig- ið tekv ií brnna- traingonenL 20V, læfelíiio á brnnaojðldum. BÆJARRÁÐ hefir sam- þykt að taka tilboði Sjó- vátryggingarfélags íslands um brunatryggingar í bænum. Var því tiiboði tekið meðal margra amiara sem bárust utan lands frá, Þettá tilboð'Sjóvátrýggingar- félagsins hefir það í för með sér 20% lækkun á brunatrýgging- argjöldum í bænum. Drottningkoim enn ið leita að selveið- fjlXjP Biargaði einnifskipiiöfninni í oær. Övíst um Drlðg hinna. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins KHÖFN í morgun. ROTTNINGHOLM" er enn að leita að norsku selveiðiskipunum, sem lentu í fárviðrinu suðaustur af Græn- landí um helgina. í gær fann skipið selveiðar- ann „Isfjell" og bjargaði skips- höfninni á honum, samtals 18 manns. En til hinna skipanna fjögra hefir „Drottningholm" ekkert séð. Menn eru þd að vona, að „Polarbjörn" og „Polaris", sem vitað er að björguðu skipshöfn- inni á „Saltdalingen", séu úr allri hættu, En frá „Nyken" hefir ekkért lífsmark heyrst síðan á sunnudagsmorgun, og óítast menu alvarlega að það skip hafi farist. Ekkl hægt ai f á 18 orsetaá_SpánlT Martinez Barrios faefir tekið við iorsetatign til bráðabirgða af Azana, sem sagði af sér í gær. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins KHÖFN í morgun. |7lÐURKENNING Frakk- r, lands og Englands á stjórn Francos hefir nú haft það í för með sér, að Azana, forseti spánska lýðveldisins, hefir lagt niður völd. Samkvæmt stjórnarskrá spánska lýðveldisins hefir Martinez Barrios, forseti spánska þjóðþingsins, tekið við embætti hans til bráða- birgða, þar til nýr forseti hefir verið kosinn. En á nýju forsetakjöri eru talin mörg vandkvæði eins og ná stendur á á Spáni, Stjórn Dr. Negrins kom sam- an á fund í gærkveldi einhvers staðar í grend við Valencia til þess að taka afstöðu til þess ástands, sem skapast hefir við embættisafsögn Azana. Engar áreiðanlegar fregnir hafa borizt af þeitn fundi, en talið er víst, að rætt muni hafa verið um möguleikana á því, að kjósa hýjan forseta. Samkvæmt stjórnarskrá spánska lýðveldis- ins er hann kosinn áf þjóðþing inu (cortez). en aö minnsta kosti 100 þingmenn verða að vera á fundi, og menn efast um, að nokkur möguleiki sé á því, að ná svo mörgum þingmönn- um saman eins og nú er ástatt. Bmbættisalsöon Azana forseta. LONDON i gæikveldi. FÚ. I bréö, siem ¦tesSÖ var í úag fyrir bla^iaimöiumm' i lystóhúsi Martinez Barrios. mágs Azania fopslBta i náwd vi& Gemv lýsir hainin bpiiibierlega yfir því, ao hianin segi af sér embætti siem fiorlsieti spánisíka lý&w veldisinis. I bréfiniu siegir Azaniá,-_ao yfir- ma&ur herforingjairáðs lýðvteldis- hersinis á MibwSpámi hafi tjáö sér, ao: frekari barátta væri vorila'us1. Kváðst Azania pá hafa ueynt a|o\ 'fá dr. Negrin forsætiisiráðhema til að semj'a mas frið á manmúðlieguim gnundvielli, en dr. Niegrin-"hefði ékkf viljáð fallasit á pá tillögiu. Azana kvaðsit fiík!ki hafa viljáð &&& 9& feér fyr gn pjitta, af pvi Azana forseti (í miðjunni), sem sagði af sér í gær. Frakkar afkenda Bnllforða Sjánarhanka. Dr. Negrin hafði í varúðarskyni látið flytja hann yfir frönsku landamærin. LONDON í gærkveldi. FÚ. ITILKYNNINGU frá Bur- gos segir, að meðal fjár- muna þeirra, sem Frakkland hefir fallist á að skila stjórn Francos, sé gullforði sá, er Spánarbánki átti í Frakklandi, ásamt verðbréfum hans, skulda- bréfúm og gjaldeyrisbirgðum. Enn fremur hergögn þau, sem lýðveldisstjórnin hefir keypt í Frakklandi og spönsk skip, sem kyrsett hafa verið í frönskum höfnum. í staðfestri frétt frá París segir, að M. Berard hafi hafnað því að verða fyrsti sendiherra Frakklands hjá stjórn Francos á Spáni. Franoo fliutti ræðfu í gæKkvieldi i.itilefni af viðurkeninilngu frönsku og bnezkiu sitjiófmaninÐ' og komst toeðal onmlars isvo að orði, að' pá væri sigunsitundin upp ruraná'n. „I dag viðiurtoeninir Bnetlamd osis, og á morgun mun aílu'r heimiuirÍMn vSmrkenna osts. En vér megum a'ð hanm hefði vonað, áð komast mætti að samkomulagi um frið- samJega lausn; en miú, pegar Frakfcland og BiMamtí hef ðiu við- urtoemt Franoo, gæti hamm ekki framflT haft á henidi petta emb- ottá. , ekki gleyma pieiim, sem hafa trú- aB á oss frá lupphafi, og vér fimmum osis skylt á þiessari stund að* lýsa yfir vináttu vorri vfö t'ortugal og vfö voia elskuðu ¦Italiiu og hið vinsamlega Þýzkai- lamd. Eimmig lýsium vér yfir pakk- Ipati voru til pieirra ríkja í Am|e- rjku, sem hafa. situtt ossti^ > VantraastsyfirlýsiQD in á Gbamberlain feld. LONDON í morgun. FÚ. TT ANTRAÚSTSYFIRLÝS- * ING stjórnarandstæðinga í brezka þinginu vegna þess, að brezka stjórnin hafði viðurkent Franco, var felld í gærkvöldi með 344 atkvæðum gegn 137. Anthony Eden fylgdi stjórn- inni að málum og kvaðst á- líta, að það myndi ekki lengur hafa komið að neinu haldi að neita Franco um viðurkenn- ingu. En hann lét í ljósi mikinn ótta um það, að ástandið á Spáni hlyti framvegis að verða næsta áhyggjuefni, á meðan út- lendur her hefðist við þar í landi. öoistii verkalfðsfélðgin eininp að baki MMðsi- fiokknnm í kosninpnnm. Kosningaharáttan í Danmörku byrjuð. ÞAÐ ætti að verða meðlim- um verkalýðsfélaganna hér á landi töluvert umhugsun- arefni, að á sama tíma og kom- múnistar og íhaldsmenn í verkalýðsfélögunum hér þykj- ast vera að skapa „ópólitísk" og „óháð" verkalýðsfélög og hafa undir yfirskini þeirrar blekk- ingar tekið höndum saman um að reka helztu talsmenn Al- þýðuflokksins úr sumum stærstu félögunum til þess að reyna að tryggja sér völdin í þeim framvegis — á sama tíma taka dönsku verkalýðsfélögin sem heild alveg ákveðna póli- tíska afstöðu með danska AI- þýðuflokknum í kosningabar- áttu þeirri, sem nú er að byrja í Danmörku. Þessi afstaða var tekin á aukaþingi, sem landssamband dönsku' verkalýðsfélaganna, „De samvirkende Fagforbund", hélt í byrjun febrúarmánaðar, þar sem mættir voru 8—900 fulltrúar frá hinum ýmsu verka lýðsfélögum Danmerkur. Eftir að meðal annara Stau- ning hafði haldið ræðu fyrir fuUtrúunum um stjórnmálaá- standið í landinu, hina fyrir- huguðu stjórnarskrárbreytingu 3g kosningarnar, sem hún hef- ir í för með sér, samþyktu full- trúarnir eftirfarandi yfirlýs- ingu í einu hljóði: „Þing verkalýðsfélaganna heitir því, eftir að hafa hlust- að á greinargerð Staunings, að styðja Alþýðuflokkinn til nýrra kosnmgasigra. Verka- lýðsfélögin verða að vera virkur þátttakandi í því að verja þær umbætur, sem fengist hafa með alþýðu- fryggingalöggjöf, auknum framkvæmdum til að vinna bug á atvinnuleysinu, lög- skipuðu sumarleyfi, banni við eftirvinnu og öllum þeim mörgu ráðstöfunum, sem gerðar hafa verið fyrir frum- kvæði Alþýðuflokksins til hagsbóta fyrir verkalýðinn í þessu Iandi. Verkalýðsfélög- in geta heldur ekki setið hjá, þegar danska þjóðin hefir nú möguleika til þess að skapa sér stjórnarskrá, sem er í fullu samræmi við þessar umbætur og anda lýðræðis- ins yfirleitt, eftir svo margra ára óanægju yfir Iandsþing inu, þar sem afturhaldssam- ur meirihluti gat fram til ársins 1936 stöðvað eða skemt alla löggjöf lýðræðis- flokkanna. Verkalýðsfélögin munu berjast kröftuglega fyrir því, að ríkisþingskosningarnar tryggi það, að lýðræðisflokk- arnir verði áfram við stjórn, þannig að hið vinnandi fólk hafi þau áhrif á stjórn hins danska þjóðfélags, sem því ber í hlutfalli við fjölda. Þing verkalýðsfélaganna skorar því á stjórnir verka- lýðssambandanna að taka strax ákvarðanir með það fyrir augum, að leggja fram það fé. sem nauðsynlegt er til þess að í hönd farandi þjóðþingskosningar, lands- þingskosningar, þjóðarat- kvæðagreiðsla og kosning- arnar til hins nýja ríkisþings samkvæmt hinni nýju stjórn arskrá, endi með nýjum stár- um kosningasigrí Alþýðu- flokksins." Óneitanlega dálítið annar tónn en í samþyktum Dags- brúnar og Hlífar upp á síðkast- ið. Lesandinn getur hugleitt það með sjálfum sér, hvar verkalýðsfélögin standa betur á verði um hagsmuni verkalýðs- ins: í Danmörku, þar sem þau fylkja sér nú ojpinberlegá og einhuga um Alþýðuflokkinn — eða hér, þar sem kommúnistar og íhaldsmenn eru nú undir yf^ irskini „óháðrar" og „ópóli- tískrar" verkalýðsmálastefnu að liða sum stærstu verkalýðs- félög landsins sundur í blindu hatri til Alþýðuflokksins, sem hefir bygt þau upp. HjAkranarnámskei Kvenfélags Aftýði- flokkaðns. Félaglð eyknr síarfsenl slna að fmsn ieiíl ITVENFÉLAG Alþýðuflokks **¦ ins er mikið að auka starf- semi sína. Er vaxandi áhugi innan félagsins fyrir því að skapa ýmis konar starfsemi fyrir konur. Innan skamms hefst nám- skeið í hjúkrun undir leiðsögn varaformanns félagsins, frú Kristínar Ólafsdóttur læknjs. Verður á námskeiðinu lögð á- herzla á hjálp í viðlögum, heimahjúkrun og yfirleitt und- irstöðuatriði hjúkrunar. Er ráð- gert að námskeiðið verði eitt kvöld í viku og standi í 2 mán- uði eða svo. Kristín ólafsdóttir mun hafa hjúkrunarkonu sér til aðstoðar. Enn er ekki fylli- lega ákveðið hvenær námskeið- ið byrjar. Þá vill Kvenfélag Alþýðu- flokksins vekja athygli félaga sinna á því, að í næstu viku hefjast æfingar í málfundafé- lagi þess. Áríðandi er að þátt- takendur gefi sig fram sem fyrst við einhverja af eftirtöld- um konum: Jónínu Jónatans- dóttur, Lækjargötu 12, Guðrún Sigurðardóttir, Hofsvallag. 20 eða Soffíu Ingvarsdóttur, Smáragötu 12.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.