Alþýðublaðið - 16.06.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 16.06.1939, Blaðsíða 1
17. júní ALÞÝÐUBLAÐIÐ kemur út árdegis á morgun, 17. júní. RITSTJÓBI: F, R. VALDEMARSSON ÚTGEFANöI: ALÞ1 XX. ÁB6A&GUR FÖSTUDAG 16. JÚNÍ 1939 135. TÖLUBLAÐ Auglýsingar sem koma eiga í blaðinu 17. júní þurfa að koma til afgreiðslunnar fyrir kl. 7 í kvöld, föstudag. Alpýðuflokkarnir og sambönd verkalýís- félaganna á Norðurlðndum halda sam- eiglnlegan fulltrnaráðsfund hér i sumar 8 '—\----------*---------------- Tveir fulltrúar koma frá hvoru Norðurlandanna, þar á meðaí Hedtoft Hansen frá Danmörku. Hedíofí Hansen, formaSur danska Alþýðuflokksins. Stefán Jóh. Stefánsson og Jón Axel Pétursson í Stokkhólmi árið 1937. K.HÖFN í morgun. FÚ. KAUPMANNAHAFNAR- BLAÐID „Social-De- mokraten" skýrir frá því, að tveir fulltrúa? frá verkalýðs- samtökum Norðurlandanna, hvers um sig, muni leggja af stað til íslands í lok júlímán- aðar, til þess að semja við fulltrúa frá íslenzku verka- lýðssamtökunum um sameig- inlega fundi og ráðstefnu. Jafnaðarmannaflokkurinn danski hefir kjörið formann sinn, Hedtoft Hansen fólks- þingsmann, til þess að fara þessa för, og samband dönsku verkalýðsfélaganna mun bráðlega tilnefna full- trúa sinn. Um fulltrúa frá hinum Norð- urlöndunum er ófrétt. Alþýoublaoio getur bætt því UtfliUMIi 17. júní á helmssjiiignniiNewTork _--------------$.--------------- Þau fara fram í sýningarsðlum tslands og meðal ræðumanna verða La Guardia foorgarstjóri í New York og Vilhjálm- ur Stefánsson landkðnnuður. 17 INS og áður hefir verið *~* sagt frá í blöðum, hefir 17. júní verið valinn sem há- tíðisdagur íslands á heims- sýningunni í New York. Mikill viðbúnaður hefir verið hafður' til þess að gera athöfnina sem hátíðlegasta. Hún hefst í sýningarsölum íslands kl. 6,15 síðdegis og verður Vilhjálmur Þór for- maður framkvæmdastjórnar forseti hennar. Eagnar E. Kvaran ritari framkvæmdastjórnar íslands- sýningarinnar í New York segir Alþýðublaðinu svo frá: „Eftír að þjóðsöngvar Banda- ríkjanna og íslands hafa verið leiknir flytur V. Þ. fyrstur stutta ræðu og á eftir honum talar Mr. Flynn, formaður framkvæmdastjórnar Banda- ríkjasýningarinnar. Á eftir ræð- um þessum syngur Guðmundur Kristjánsson íslenzk lög. Þá flytja ræður La Guardia, borgarstjóri í New York, senat- or Nye, sem mun tala fyrir hönd Bandaríkjastjórnar, Grover A. Whalen, forseti heimssýningar- innar og dr. Vilhjálmur Stef- ánsson. Þar næst verða leikin af hljóm sveit íslenzk þjóðlög í útsetn- ingu eftir Jón Leifs og Karl Runólfsson. Athöfn þessari, sem útvarpað verður og reynt verð- ur að endurvarpa hér, verður lokið kl. 7.30. Síðar um daginn (kí. 4,30 eft- ir New York tíma) verður sam- sæti í aðalhöll Bandaríkjasýn- ingarinnar." Bílstððvamar og bifreiðasfaeðin. *T« ILLÖGUR lögreglustjóra við- ¦¦¦ víkjandi biireiðastæðum bif- rei&astöðvanna voru til umræðu á fundí bæjarstjórnar í jgjær. Samþykt var ao veita bif- Jreiðastöð Steindórs, B. S. 1. Geysi og bifreiðastöðinni Bifröst leyfi til að hafa áfram bifreiðastæði þau, er þær nú hafa, en þó gegn þeim skilyrðum, sem sett kynnu ao verða. Öðrum bifreiðastöðvum var gefinn frestur til að flytja bif- reiðastæði sin til 1. júlí 1940. Prentvilla var í gær í grein Guðlaugs Rosenkranz. I þriðja dálki miðj- um stóð: „Þegar við biðjum ekki um það", en á að vera: „Þegar við biðjum um það." við þessa frétt, að það verður í ifyrsta sinn í stumar, sem fulltrúar frá Alþýðuflokkunum og lands- samböndum verkalýðsfélaganna á öllum Norðurlöndum koma saman hér á íslandi á sameigin- legan fund. Áratugum saman hefir verið starfandi samvinnunefnd norrænu Alþýðuflokkanna og verkalýðsfé- laganna, sem haldið hefir sam- eiginlegar ráðstefnur, síðustu árin árlega, en það var fyrst árið 1937, sem Alþýðuflokkurinn og verkalýðsfélögin hér á landi tóku þátt í ráðstefnu nefndarinnar, sem þá fór fram i Stokkhólmi. Voru þar mættir fyrir hönd ís- lénzka Alþýðuflokksins og Is- lenzku verkalýðsfélaganna Stefán Jóh. Stefánsson og Jón Axel Pét- ursson. Þeir buðu þá nefndinni að halda næstu ráðstefnu sína á Is- landi, en samkomulag varð síðar um það, að sú ráðstefna skyldi haldin í Oslo, en ráðstefnan 1939 hér í Reykjavik. Fyrir skömmu síðan fékk Ste- fán Jóh. Stefánsson bréf frá skrifstofu samvinnunefndarinnar í Oslo — en nefndin hefir skrif- stofu sína til skiftis, eitt og eitt (ar í senn á þeim stöðUm, sem ráðstefnan er haldin — þess efn- is, að nefndin sæi sér ekki fært vegna hins alvarlega ástands í heiminum, að halda reglulega ráðstefnu á íslandi í ár, en sam- komulag hefði orðið um það, að Alþýðuflokkarnir og verkalýðsfé- lögin í Noregi, Danmörku Svi- þjóð og Finnlandi sendu í þetta sinn einn eða tvo fulltrúa frá hvoru landi á sameiginlegan full- trúafund hér. Þetta hefir nú verið endanlega ákveðið, eins og getið er um í fréttinni ,sem höfð er eftir „So- cial-Demokraten" í Kaupmanna- höfn hér að framan. Rafmagnsverðið var hæbkað. Tillðgu MHýðuflokksins vísað til bæjarráðs. var B ÆJABSTJÓEN samþykti í gærkveldi að hækka raf- magnið frá ágústaflestri um allt að 10%. Er þetta talið óhjá- kyæmilegt vegna gengislækk- unarinnar eins og skýrt var frá í Alþýðublaðinu í gær. Frh. á 4. síðu. Framkvæmd Mtweitun- ar bpjar í næsta mánnði Samningar undirrifaðlr í gœr. » ---------— TJ' ULLTRÚAR bæjarstiórnar Reykjavíkur undirrituðu ¦*¦ í gær kl. 6 samninga við danska firmað Höjgaard & Schultz um framkvæmdir á hitaveitu Reykjavíkur. Fékk borgarritari símskeyti um þetta frá borgarstjóxa í gær á bæjarstjórnarfund. Engar líkur eru til þess að við höfum í samningum við firmað fengið allar kröfur okkar fram eða þær, sem aðaláherzla var lögð á við umræðurnar um málið áður en fulltrúar bæjarins fóru utan. Höfðu og borist fregnir um það hingað, að erfiðlega gengi með umbætur á tilboðinu. Hins vegar má fyllilega gera ráð fyrir, að einhverjar um bætur hafi fengist. Þrátt fyrir það, þó að samningarnir kunni að vera harðír aðgöngu fyrir okkur, þá er það víst, að þessar fréttir vekja gleði hér í bænum, ekki eingöngu vegna þeirra umbóta á högum bæjarbúa, sem hitaveitan sjálf getur skapað, heldur og vegna vinnunnar, sem framkvæmd verksins hefir í för með sér. Fulltrúar bæjarins og verkfræðingar firmans munu koma I; hingað um mánaðamótin og má gera ráð fyrir, að vinna geti hafist í næsta mánuði. Er og ekki vanþörf á því að vinna aukist, því að aldrei hefir bæjarvinna verið enis lítil og þaS, sem af er þessu sumri. i: »+i FormanDi Bygoingarféiags alpýðo ntanfnndífélaginn Þar fær á að fá lír pví skorið hvort félaglð réttlndl tll að fá lán og byggja áfram verkaniannabiístaði f Roykjavfk. ----------------«---------------- U ÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTIÐ ritaði í gær stjórn I ingarfélags í Reykjavík, er rétt ¦*¦ Byggingarfélags alþýðu bréf, sem svar við bréfi henn- ar dagsettu í fyrradag, og tilkynnti henni, að það hefði fal- ið hinum nýskipaða formanni félagsins að boða til fundar í félaginu að nýju. Hefir formanninum Guðmundi I. Guð- mundssyni lögfræðingi og verið tilkynt þetta. Má gera ráð fyrir, að upp úr þessu, muni takast að fá löglega kosna stjórn í félaginu og að síðan geti félagið hald- ið áfram að starfa að byggingarmálum alþýðu hér í bænum og að undirbuningur geti tafarlaust hafist að byggingu verkamannabústaða, sem allir bíða eftir með óþreyju. Hvað er að gerast i Tékkóslóvakiu? i----------------------«--------------------_ Himmler, yfirmaður þýzku leynilög- reglunnar kominn tii Prag. LONDON í morgun. FÚ. PREGNIR um það, hvað * sé að gerast í Tékkíu og Slóvakíu, eru enn allmjög á reiki, en þó þykir það aug- ljóst, að eitthvað óvanalegt sé á seiði. í einni fregn frá Bratisla- va segir, að yfir fimmtíu manns þar í borginni hafi verið teknir fastir síðustu 48 klukkustundir og sendir í fangaherbúðir. Himmleí, yfirforingi þýzku leynilögreglunnar er þegar kom inn til Prag, án þess að nokkuð væri boðað fyrir fram um komu hans, og búizt er við Konrad Henlein til Prag í dag. Þýzka stjórnin hefir tilkynnt, að heræfingar eigi bráðlega að Frb. á 4. síðu. Það eina, sem getur kom- ið í veg fyrir þetta, er það, að fundi þeim, sem formaður fé- lagsins boðar til, verði hleypt upp, en það myndi vitanlega leiða til nýrra vandræða. Bréf félagsmálaráðherra er svohljóSandi: „Ráðuneytið heíir taóttekið bréf Byggingarfélags alþýðu, dags. 14. þ. m., ásamt viðauka við samþykktir félagsins, er samþykktur var á fundi þess 13. þ. m. og er farið fram á stað- festingu ráðuneytisins á því, að félagið fullnægi þeim skilyrð- um, sem sett eru fyrir viður- kénningu byggingarfélaga, sam- kvæmt lögum um verkamanna- bústaði. Út af þessu skal eftirfarandi tekið fram: Mð bréfi, dags. 13. þ. m. var Byggingarfélaginu tilkynnt að ráðnuneytið hefði skipað lög- fræðing Guðmund I. Guð- mundsson formann þess bygg- hef ði til að f á lán úr Byggingar- sjóði verkamanna. Jafnframt var tekið fram, að ef Bygging- arfélag alþýðu breytti sam- þykktum sínum í samræmi við bráðabirgðalög frá 27. maí þ. á. tæki hinn stjórnskipaði formað- ur þegar við formennsku í fé- laginu og annaðist um að félag- ið kysi 4 meðstjórnendur í sam- ræmi við gildandi ákvæði laga um verkamannabústaði. Á téð- um fundi Byggingarfélagsins var hinum stjórnskipaða for- manni eftir að samþykktar höfðu verið breytingar á sam- þykktunum, meinað að taka við f ormannsstörf um samkvæmt tilnefningu ráðuneytisins og þar af leiðir að félagið hefir ekki fullnægt skilyrðum þeim, um kosningu meðstjórnenda, sem ráðuneytið hafði sett, og verður ráðuneytið því að líta svo á, að stjórnarkosningin er fram fór á téðum fundi sé ólögmæt, enda er það brot á almennum reglum, þegar formaður er tilnefndur í félagi, að hann taki ekki strax við kosningu meðstjórnenda sinna. Þá telur ráðuneytið að á- kvæði 4. gr. og 5. gr, í satnþykt- um þeim, sem gerðar voru á fundinum fái ekki staðist. — Byggingarfélagið verður, ef það vill njóta hlunninda laga nr. 3 1935 um verkamannabústaði, að fullnægja að öllu leyti á- kvæðum téðra laga og bráða- birgðalaga frá 27. maí s.l. og getur að sjálfsögðu ekki sett nein skilyrði í samþykktir sínar, Frh. á 4. síðtt. •4

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.