Alþýðublaðið - 31.10.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 31.10.1939, Blaðsíða 1
RITSTJORI: F. R. VALDEMARSSON UTGEFANDI: ALÞYÐUFLOKKURINN XX. ÁRGANGUR ÞRÍÐJUDAGUR 31. OKT. 1939. 254. TÖLUBLAÐ Kæða Stgíáns Jélianng f gœrkvelilg: . iitiðFiiir úXiiGiin 13, ©íniiii samvinnu aðalf lokkanna um erðarmáf pjóðarinnar. .---------------» . ,, En verði sanwinnan rofin af ©inawerjram pelrra, gyengur Alpýðnflökkurinn onræildlur fil kosninga. Alftingi feeiisr mm- : an á morgnn. LÞINGI kennur saman á morgain. Ver'ðmr engin víð- höfn vegna þess, að þetta er framhaldsþing. Verður fundur í sameinuðu þingi oig athugai kjörbréf Jóns ívarssonar. Forseti sameinaðs þings, Har- aldur Guðmundsson, er eins og kunnugt er erlendis, en fyrsti varaforseti er Pétur Ottesen. Ekki er ákveðið enn þá, hvort fundir verða í alþingi á fimmtu- dag, en ef svo verður, þá verða déildarfundir, og verða til um- ræðu þau mál, sem frá var horfið á síðasta þingi. I ÍSew York loM í "OEIMSSÝNINGUNNI í _New M.5L Y0rk ver'ður lpkað í dag. Hafa íim tvær milljónir mamia séð íslenzku sýninguna. Kostnaður við sýninguna hefir orðið nokkuð mikill, eða um 400 þúsund krónnr. Hagnaður af sýn- ingunni er einungis af frímerkj- um, og m'un hann vera talsverð- ur, en þó ekki nógu mikill til að standast kostnaðinn. v ; Ætiunin var upphaf lega sú, að opna heimssýninguna afíur næsta vor, en ekki er einnþá ákveðið, hvort úr því verður vegna stríðsins. ' EG TEL að íslenzka þjóðin lifi á þeirn alvöru- og kættutímum, að alit velti á því, að öll öf 1, sem geta unnið eitthvað til varnar, verði að leggjast á eitt í bar- áttunni fyrir heill þjóðarinnar. Undanfarið hefir nokkr- um sinnum verið niinnst á kosningar í blöðum Sjálfstæðis- flokksins og Framsóknarflokksins. Stafar það að líkindum af nokkrum kröium, sem blöð Sjálfstæðisflokfesins hafa hampað, en ég tel, að það sé hið mesta ábyrgðarleysi, aS efna til harðrar innanlandsbaráttu, eins og nú standa sakir. Ef nokkur flokkur verður hinsvegar svo ábyrgðarlaus, að hrinda af stað slíkri baráttu, þá er ekki annað en taka því. Alþýðuflokkurinn hefir ekki otað atgeirum að andstæðing- um sínum, en ef þeir óska átaka, þá mun Alþýðuflokkur- inn ganga gunnreifur út í þá baráttu, því að hann óttast ekki kosningar." Svéfán Jóh. Stefánsson fé- lagsmálaráðherra lauk erindi sínu um stjórnmálahorfið með þessum orðum á fundi Alþýðu- fiokksfélags Keykjavíkur í gærkveldi. Var erindinu fylgt af lifandi athygli af hinum mörgu fundarmönnum. Hann byrjaði með því að lýsa ástandinu, þegar sam- stjórnin var mynduð og ástæö- unum fyrir myndun hennar Síðan dvaldi hann alllengi við þá geysimiklu erfiðleika, sem að steðja nú. Hann sagði m. a. „Menn hafa haft það að gamni sínu, að segja, að engin ríkis- stjórn íslands hafi taiað eins mikið við sjálfa sig eins og sú, sem nú situr. Og þetta er víst áreiðanlega rétt. Það varð ó- hjákvæmiiegt fyrir ráðherrana *að stytta hinn opinbera viðtals- tíma sinn. Um leið og ófriður- inn braust út, hlóðst að þeim til úrlausnar svo mikið af vanda- sömum málum, að á hverjum degi síðan hefir ríkisstjórnin setið á sameiginlegum fundum í margar klukkustundir. Og ég get fullvissað ykkur um, að þau hafa ekki alltaf verið létt til úrlausnar, málin, sem legið hafa ijriv. Við höfum verið okkur þess mjög vel vitandi, að veðjnr fll AOSl ©, LÞÝÐUBLAÐINU bárust á 20 ára afmælinu mörg heillaóskaskeyti auk þeirra, sem þegar hafa verið birt, þar á meðal eftirfarandi: Þakkir fyrir 20 ára öfluga batáttu fyrir bættum kjör- um alþýðunnar í'landinu, fyrir réttlæti og mannúð, fyrir menningu og framförum, fyrir framgangi jafnaðarstefn- nnnar á íslandi. Alþýðuflokksfélag Reykjavíkur. Þakkir fyrir ágætt starf frá upphafi vega þinna. Það er ósk félagsins, að þtí haldir áfram að vera íslenzkum verkalýði vopn og vörn. Hið ísíenzka prentarafélag. Æska Alþýðuflokksins sendir Alþýðublaðinu sínar beztu hamingjuóskir á 20 ára afmæli þess, þakkar þann stuðning, sem það ávaít hefir veitt málefnum æskunnar. Félag nngra jafnaðarmanna. á úrlausn þeirra gat oltið vel- ferð þjóðarinnár í heild." Láíjl ¥©rð fyrir fisklnn. St. J. St. sagði:. „Enginn get- ur sagt fyrir um: það, hvernig okkur muni takast að koma af- urðurn okkar á erlenda markáSi og hvernig takast megi að afla tóikúr þeirra nauðsynja, . sem VÍ& fyrst og fremst þurfum að fá. Fisksala togaranna gengur ekki vel, aðeins einn togari mun hafa selt fyrir meira en kostn aði, aðrir hafa tapað og sumir mjög miklu. Enginn veit enn hvernig samningum þeim, sem nú fara fram í London, reiðir af. Um verzlunarviðskiptin við Ameríku er það að segja, að þangað seljum við aðeins lítið af vörum, en allar þær vörur, sem við kaupum þar, verðum við að greiða við móttöku með dollurum. Menn sjá því, að á- standið er fremur ískyggilegt.. Hins vegar er skylt að geta þess, að hin vaxandi samvinna Norðurlanda getur orðið okkur mikil hjálp. Norðurlöndin hafa rætt mikið um gagnkvæma hjáip og þessi gagnkvæma hjálp er þegar farin að sýna sig í verki. yið getum verið vissir um það, íslendingar, að við eig- um góða hauka í horni þar sem hin Norðurlandaríkin eru — og það er mikils virði á þessum tímum." Samstarfíð í rfkissQörii- fnni. Um samstarfið í ríkisstjórn- inni sagði St. J. St. meðal ann- ars: „Samstarfið byggist að öllu leyti á sameiginlegum vilja til að ráða fram úr erfiðleikunum á þann hátt, að það sé þjóðinni allri fyrir beztu. Engin ein stétt má þar komast upp fyrir aðra. Engin stétt getur þolað það, að henni sé íþyngt umfram aðra. En á slíkum tímum sem þess- um vill það oft brenna við, að verkalýðurinn verði harðast úti. Það er reynsla verkalýðs- samtakanna um allan heim, að þegar dýrtíð fer vaxandi hækk- ar kaupið ekki að sama skapi, hins vegar er það líka reynsla þeirra, að þegar dýrtíð minkar, lækkar kaupið ekki jafnharðan. Frh. á 4- síðu. :;:í'!':ff;:lPl ÍSÍSíSígííiiííá Þrír menn, sem-mikið eru nefndir í sambandi við samninga FÍana og Rússa, Stalin, hinn rússneski einræðisherra, Kallio Finnlandsforseti og Roosevelt Bandaríkjaforseg. Svar Finna talið langt frá iví að uppfylla kröf ur Rússa —----,-----------«------------------- Alltr flekker flnnska pingstns elnhúffa um að verjafullveldloghlutleysllandslns Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. KHÖFN í morgun. SAMNINGAMENN FINNA fara ekki af stað til Moskva með svar finnsku stjórnarinnar fyrr en í kvöld, og svar- ið mun því ekki verða afhent sovétstjórninni fyrr en á fhnmtudag.. Eftir því, sem heyrst h'efir,"er í svarinu fullnægt ósk- um Eússa að svo miklu leyti, sem kröfur þeirra snerust um öryggi Leningrad, og er talið, að Finnar muni vera reiðubúnir til þess að láta Hoglandeyjuna í Finnska fló- anum af hendi við þá með það fyrir augum. En fullyrt er að svarið sé að öðru leyti, þrátt fyrir vinsamlegt orðalag, mjög langt frá því að uppfylla þær kröfur, sem Eássar gera og ekki eru taldar samrýmanlegar fullveldi og hlut- leysi Finnlands. Svar finnsku stjórnarinnar var tilbúið þegar á sumiudags- kvöld, en það hefir dregizt að senda það af stað vegna þess, að nauðsyn þótti til þess bera að þýðing þess á rússnesku væri sem allra njákvæmust, þannig, að enginn efi geti leikið á efni þess. Formenn flokkanna á þingi Finna voru kallaðir á fund með stjórninni í Helsingfors á laugarfaginn til þess að ræða svari||"jbg það er tilkynnt opin- berl?^&> að fullkomin eining haflá'íkt milli þeirra og stjórn- arinnar bæSi um efni þess og orðalag. í Helsingfors gætir nokkru meiri bjartsýni nú en undan- farið um að samkomulag muni nást. Því er lýst yfir, að það sé nú undir Stalin komið, hvort samkomulagsumleitan- irnar haldi áfram, og jafnframt skírskotað til yfirlýsingar, sem Stalin gaf nýlega þess efnis, að Sovét-Rússland ætlaði sér ekki að skerða sjálfstæði Finnlands. Finnar (atta Bandarfkf nnnm m NorðnrM anðsfnda sami KAUPM.HÖFNí í reorgun. FO. Erkkö utahríkismálaráðherra Finna leyfði blaðamanni að hafa það eftir sér á laugardag- J Finna. inn, að það væri engin ástæða til að draga dul á, að við mikla erfiðleika væri að stríða til þess • að saman gæti gengið með Finnum og Rússum, svo að báðir teldu sig mega una við. Á sunnudaginn var heldur létt- ari tónn í blöðunum. Finnska stjórnin leitast nú við að safna saman öllum kröftum, er orðið geta til að- stoðar við varnir landsins, til þess að vera við öllu búin. Bæði á Norðurlöndum og víða um lönd hafa menn safnað fé til styrktar Finnum. Rauði kross- inn finnski fékk í gær 40 millj- ónir marka að gjöf, og í dag barst Mannerheim hershöfð- ingja stór peningagjöf til land- varnanna frá krónprinsessu Svía. - Á sunnudaginn söfnuðust 200 helztu söngvarar í Helsing- fors saman og gengu til bústað- ar sendiherra Bandaríkjanna. Hylltu þeir hann með söng, og einnig var þar flutt ræða, þar sem Bandaríkjunum var þökk- uð vinátta þeirra. og siðferðileg- ur stuðningur við Finnland. — Safnaðist þar saman geysimikill mannfjöldi. Söngvararnir og mannfjöldinn gengu síðar til ræðismannsbústaða Svía, Dana og Norðmanna, og voru þessir sendiherrar einnig hyltir fyrir vináttu þessara þjóöa í garð Blððbað i fainiMð- ¦n ft ÞpMafii? Mú fangarnfr skotnfr, seglr franskt blað, pað vantar rúm fpfr nffa. LONDON í morgun. FÚ. FEANSKA blaðið „Paris Soir" heldur því fram, aS sérstök nefnd hafi verið sett á laggirnar til þess að losna viS ýmsa þá, sem nú dveljast í fangabúðum í Þýzkalandi vegna pólitískra ofsókna. Hlutverk nefndarinnar telur blaðið: 1) að losa yfirvöldin við frekari óþæginda af þeim, sem alltaf verða ótryggir, 2) skjóta föngunum sktelk í bringu, 3) til þess að hægt verði að fá rúm fyrir nýja fanga. BlaðiS segir, aS frá 19, okt. hafi um 1100 pólitískir fangar veriS skotnir í Þýzkalandi. Vðrabfllter í sjélnii. Bílstjórim tijargai ist út um glnggae UM HÁDEQI í gœr fðr vöru- bíllinn R 1267 út af bryggju ög í sjóúrn. Bílstjórinn komst út um glugga og var bjargað. Bifneiðarstjórinn var að vinna að uppskipun, en sleipt var á bryggjiunni, og rann bíllinn út af, en þarna var mjög aðdjúpt. Svo heppilega vildi til, að stðr rúða á bílhúsinu var opin, og komst bílstjórinn þax út. Bjargaðist hann og kenndi sér einskis meins. 50 ára afmæli á í dag Þorleifur Guð- mundsson, Grettisgötu 22 B,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.