Alþýðublaðið - 19.12.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 19.12.1939, Blaðsíða 1
RITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON «í'-í ÚTGEFANÐI: ALÞÝÐUFLOKKURINN XX. ÁBGANGUB ÞRIÐJUDAGUR 19. DES. 1939 296. TÖLUBLAÐ Hausinn var tekinn af hðggorminum í gær t Og byggðabannstillaga Jónasar Jóns- sonar og Magnúsar Jónssonar var f elld l| AUSINN var tekinn a£ ¦*¦¦¦¦ höggorminum á alþingi í gær. Var það, eins og menn muna, tillaga um nefndar- skipun, sem átti að fá mjög víðtækt vald á sviði fram- færslumálanna og meðal annars heimild íii að flytja styrkþega hvert á land sem henni sýndist. í staðinn fyrir þessa tillögu höggormsins var af allsherjar- nefnd efri deildar borin fram svohljóðandi breytingartillaga um bráðabirgðaákvæði við framfærslulögin, en í allsherj- arnefnd eiga sæti Sigurjón A. Ólafsson formaður, Ingvar Pálmason og Magnús Gíslason. „Ríkisstjórnin skal, eftir til- nefningu þriggja stærstu þing- flokkanna, skipa þriggja manna nefnd, er hafi með höndum framkvæmdir og ráðstafáhir til framleiðslubóta og atvinnu- aukningar, undir yfirstjórn ráð- herra. Nef ndin skal gera tillögur um og hafa með höndum, eftir nán- ari fyrirmælum ráðherra: 1. Ráðstöfun á fé því, sem veitt er í fjárlögum til fram- leiðslubóta og atvinnuaukning- ar í erfiðu árferði. Nefndin skal gera tillögur til ráðherra um, hversu miklu fé bæjar- og sveitarfélög skuli verja af sinni hálfu á móti ríkissjóðsframlagi til framleiðslubóta og atvinnu- aukningar í bæjar- eða sveitar- félaginu. Fé þessu skal einkum varið til garðræktar, hagnýt- ingar fiskúrgangs til áburðar, þaratekju, framræslu lands, fyrirhleðslu, lendingarbóta, eldi viðarvinnslu, smíði smábáta. byggingu húsa úr innlendu efni, sVo sem vikri og torfi, vega- gerða og annarra hagnýtra framkvæmda og til þess að stuðla að því, að atvinnulausu fólki sé komið til starfa við framleiðsluvinnu. 2. Framkvæmdir og ráðstaf- anir í framfærslumálum í sam- ráði við eftirlitsmann sveitar- st j órnarmálef na. Skal nefndin einkum hafa eftirlit með framkvæmdum bæjar- og sveitarfélaga í fram- færslu- og fátækramálum, og þá alveg sérstaklega vaka yfir því, að sveitar- og bæjarstjórn- ir notfæri sér alla möguleika til þess að koma mönnum til starfs í stað þess að veita þeim framfæri án vinnu, allt í sam- ræmi við nánari fyrirmæli laga þessara. Ráðherra er heimilt að fela nefnd þessari að gera þær ráð- stafanir í þessu skyni, sem sveitar- og bæjarfélögum er heimilað að gera samkvæmt lögum þessum. Rétt er ráðherra að f ela nef nd þessari vald til fullnaðarúr- skurða um ágreiningsmál, er ræðir Um í 21. gr. laga þessara." Eins og menn sjá er lítið orð- ið eftir af 1. grein höggorms- ins. Þessi breyting var sam- Þykkt. Þá var felld tillaga um byggðabann „til bráðabirgða" frá Jónasi Jónssyni og Magn- úsi Jónssyni. Loks var samþykkt viðbótar- ákvæði við framfærslulögin frá Ingvari Pálmasyni svohljóð- andi: „Heimilt er ráðherra að á- kveða að árið 1940 megi verja allt að 100 þúsund krónum af tekjum jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélags til þess að greiða fram úr fjárhagsvandræðum illa stæðra bæjarfélaga, sýslu- félaga, hreppsfélaga og læknis- héraða, og ákveður ráðherra hverju sinni, hvernig hjálp þeirri ,skuli hagað og .hversu mikil hún skuli vera til bæjar- félags, hreppsfélags eða lækn- ishéraðs, sem slíkrar hjálpar er þörf." Frumvarpið fer nú til neðri deildar. Hegn öánægja í rnssneska innrásarhernnn á Finnlandi Óstaðfestar fréttir um upprelsnir her- mannanna gegn herforingjum sínum. -r-i---------------» LONDON í morgun. FÚ. STALIN átti langar viðræður við Molotov í gær og alla helztu hernaðarleiðtoga Sovétríkjanna. Hátt settir embættismenn eru sagðir hafa lagt af stað frá Moskva til þess að rannsaka fregnir, sem borizt hafa um megna óá- nægju meðal rússnesku hersveitanna í Finnlandi. Óstaðfestar fregnir um þetta haf& borizt frá Svíþjóð um EÍMtíand, og eiga samkvæmt þéim rússneskir hermenn í Finnlaiidi að hafa gert upp- reisn gegn foringjum sínum. Segir í fregnum þessum, að mcnn úr rússneskri herdeild, er var fyrir norðan Ladogavatn, hafi neitað að hlýðnast fyrir- skipunum yfirmanna sinna, skotið þá og gengið í lið með Finnum. Fregnir hafa einnig borizt um ókyrð og æsiugar meðal al- mennings í Moskva og Lenin- grad, og í Leningrad er sagt, að gripið hafi verið til víðtækra varúðarráðstafana. Hermtenn eru á verði við allar helztu byggingar og lögreglan hefir gert húsrannsókn víða í einka- híbýlum manna, útvarpsvið- tæki verið gerð upptæk o. s. frv. Finnar á taægn nndan- haldi í Norðor-Finnlandi. Finnar hafa enn hrundið öllum Prfa. i i- sfbu. Þýzka beitiskipið „Leipzig", s'em hæft var og stórskemmt af brezkum kafbát. Það er 6000 smálestir og því jafnstórt og þýzka beitiskipið, sem skotið var í kaf af öðrum brezkum kaf- bát í Elbemynni. Þýzkí beitiskip skotið í kaf af brezk- uni kafbát inni í mpni Ibefljétsins I Kafbáturinn fór í gegnum tundurgirðingar Þjóðverja Tvo þyzk beitiskip hæfð | ^ af öðmm brezkum kaf bát. I ornsta m M^ f land í oœr. Frá fréttaritara Alþýðubl. KHÖFN í morgun. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. Kaupmannahöfn í morgun. "f^ ÝZKI FLOTINN hefir orðið fyrir ógurlegum áföllum ¦*¦ síðustu dagana. í gær, daginn eftir að „Admiral Graf von Spee" var sökkt í mynni La Platafljóts í Suður-Ame- ríku, var tilkynnt í London, að brezki kafbáturinn „Ursula" hefði komizt í gegn um tundurduflagirðingar Þjóðverja úti fyrir Norðursjávarströndinni og alla leið inn í mynni Elbe- fljóts og skotið þar í kaf þýzkt beitiskip af sömu tegund og beitiskipið „Königsberg," sem er 6000 smálestir að stærð. Þessi atburður gerðist á fimmtudaginn í vikunni, sern leið. Var beitiskipið í fylgd með sex þýzkum tundurspill- um milli Cuxhafen og flotastöðvarinnar Brunnsbúttel, þeg- ar árásin var gerð á það. Slapp kafbáturinn að árásinni lok- inni aftur út í gegnum tundurduflagirðingu Þjóðverja, og er för hans talin álíka afrek og för þýzka kafbátsins, sem fór inn Scapa Flow við Orkneyjar og sökkti brezka orustu- skipinu „Royal Oak". Þá var einnig tilkynnt í London í gær, að brezki kaf- báturinn „Salmon", sem á dög- unum komst í færi við „Bre- men", hefði nýlega gert mik- inn usla í þýzkri flotadeild. Mætti kafbáturinn þýzku beiti- skipunum „Leipzig", „Scharn- horst", „Gneisenau" og „Blii- cher" á leið á haf út og skaut sex tundurskeytum á þau. Hæfði eitt tundurskeytið „Leip- zig" og önnur tvö eitt hinna beitiskipanna, en ókunnugt er, hvert þeirra það var, og ter full- yrt, að bæði beitiskipin, sem hæfð voru, hafi skemmzt svo, að þau muni verða ósjófær um lengri tíma. Þýzkir tundurspillar, sem voru í fylgd með beitiskipunum, réðust á kafbátinn, en honum tókst að kafa og komast undan eftir ýmsum krókaleiðum, þótt djúpsprengjunum rigndi allt í kring um hann. Það er nú einnig upplýst, að þessum sama brezka kafbát, „Salmon", hafði tekizt að sökkva þýzkum kafbát. Varð sá atburður rétt áður en hann Frh. á 4. si&u. t MESTA loftorustan, sem háð hefir verið '> í stríðinu hingað til, var háð milli Breta og Þjóð- verja hjá Helgóland, skammt frá þýzku Norð- !; ursjávarströndinni í gær. Attust þar við að sögn Breta 24 brezkar flugvélar ;; og fjöldamargar þýzkar \\ Messerschmidtflugvélar. Bretar stegja, að 12 þýzkar flugvélajrj hafi verið skotnar niður, en 7 j; brezkar hafi vantað í gær- kveldi. En Þjóðverjar segja að 24 brezkar flug- vélar hafi eyðilagzt, en að- ;; eins 2 þýzkar. ;¦ :! Sraf von Spee var búlnn at sikkva 9 brezknm sklpnm — » — Hann hafði verið á sveimi á Suður- Atlantshafi i hálfan þriðja mánuð. LONDON í morgun. FÚ. fjÚSUND yfir- og undir- *^ menn af þýzka vasaorustu- skipinu „Graf von Spe" verða kyrsettir í Argentínu. Sérstök nefnd hefir verið skipuð í Mon- tevideo til þess að athuga hvort hætta stafar af flaki „Graf von Spee", en það er mjög nálægt siglingaleið. Skipstjórinn á „Tacoma'S þýzka flutningaskipinu, sem lagði af stað með hluta af áhöfn „Graf von Spee," mteðan eyði- legging skipsins fór fram, verð- FA. á á. Bretar fflittu efeW fá að sjá bystiDga orastnskipsias! KHÖFN í gærkvjldi. FÚ. ¥ ÞÝZKUM fréttum seg- ¦¦• ir frá því, að skipherr- ; !; ann á „Graf von Spee" '! hafi haft stra^far fyriar- skipanir um þaft, að skip- ;| ið mætti ekki undir nein- !; um kringumstæðum kom- ;! ast í hendur Bretum. Á- ;! stæðan hafi verið sú, að á skipinu hefði verið fjöldi dýrmætra hernaðarleynd- armála, sem þýzka her- stjórnin teldi sér meira virði en skipið sjálft. £«• *>*<r#^»»^#»»^^^tf^yrf\»#^ff^##^»»^J>, í Aknreyri haf a safi azt yfir 5 |ts. Ir. Frá fréttarítara Alþýðuhlaðsin«. AKUREYRI í geerkveldi. P INNLANDSSÖPNUN- ¦*'. IN hér á Akureyri «* nú komin yfir S þúsund krónur, þar af söfnuðust 2300 kr. á sunnudaginn með merkjasölu og á samkomum. Samkomur voru haldnar $ Nýja Bíó og samkomuhúsínu. Á báðum stöðum flutti Davíð skáld Stefánsson afburða snjallt erindi um baráttú Finna og yf- irgang kommúnista. Kom hann og inn á afstöðu hinna íslenzku kommúnista. Jón NorðfjörlS leikari las upp. Yfirleitt allir bæjarbúar hafa tekið virkan þátt í þessari starfsemi nema kommúnistar, þeir báru ekki merki dagsins og sóttu hvor- uga samkomuna. Sem dæmi um ;fjársöfnunína má geta þess, að ^n alþýðu- kona borgaði merki sitt með 50 krónum. Verkalýðsfélag Akur- eyrar gaf til söfnunarinnar 200 krónur og Vélstjórafélag Akur- eyrar 100 kr. virði í fatnaði. — Söfnunin heldur áfram. liómieikar Tiilist- arfélaflsiBS i isr- killíi. EINHVER merkasti við- burðurinn í tónlistarlffi þessa hæjar hingað til var flutn- ingur Tónlistarfélagsin« á „Sköpuninni" éftir Haydn í gærkveldi. Var bifreiðaskáli Steihdors við Sellandsstíg þéttskipaður á- heyrendum, komust þar fyrir um 2000 manns. >. Fóru hljómleikarnir híð bexta fram. Stjórnandi var PaH ís- ólfsson, en einsöngvarar vo^u Elísabet Einarsdóttir, Guðrún Ágústsdóttir, Gunnar Pálsson,. Arnór Halldórsson og Sigurður Markan. Á eftir hljómleikunum var samsæti að Hótel Borg fyrir hljómlistarfólkið og aðra, er unnu að undirbúningl hljóm* leikanna.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.