Tíminn - 16.01.1932, Blaðsíða 4

Tíminn - 16.01.1932, Blaðsíða 4
íþróttanámsskeið fyrir unglinga, pilta og stúlkur, verður í Laugarvatnsskóla frá 1.—30. apríl þ. á. Undirritaður gefur allar upplýsingar. P. h. skólanefndar Bjarni Bjarnason. Munið að ÞORS-MALTÖL er nú bragðbesta en annað maltöl, n»r- ingarsíkara en annað maltöl og því ódýrara en annað maltöl. Biðjið ávalt um Þ ór s-maltöl. þau, að þeim beri að greiða mest tii almennra þarfa, er getuna hafa mesta, og að ríkinu sé með öllu ósæmanda að gera mönnum með toll- um torvelt og jaínvel ómögulegt að afla sér þeirra nauðsynja, er brýn- astar eru til lifsframfœris. Ennfrem- ur að tekju- og eignarskattur hamli upp á móti auðsöfnun einstakra manna, sem sje á kostnað fjöldans og hafi áhrií í þá átt að jafn lífs- kjörmanna og efnahagsafkomu. G. V. heíir haldið því fram, að toll- ur á nauðsynjavörum yrði að hald- ast ásamt tolli á öðrum neyzluvörum, og tekju- og eignarskattinn mætti eigi hækka. Um einkasölurnar hefir hann eigi rætt, og má það merkilegt heita, þar sem þær hafa ætíð veria hinn mesti þyrnir í augum íhalds- manna. Aðalrök G. V. íyrir skoðun hans eru þessi: Meö tolli á neyzluvörur, og þar með nauðsynjavörum, verður að draga úr neyzlu almennings, til þess að hægt sé að koma við nýrri fjármyndun. Tekju- og eignarskattinn má ekki hækka vegna þess að hann dregur bæði úr vilja og getu manna til þ.ess að græða og safna auði, en auðsöfn- un einstakra manna er undirstaða þess, að stór-framleiðslah sé rekin og þjóðinni geti liðið vel. Ummælum G. V. um nauðsyn auð- söfnunar einstaklinganna hefi ég svarað á þá leið, að hverri þjóð sé fyrir beztu að einsatklingarnir hafi sem jöfnust og bezt lífskjör, sem skapi einstaklingsþroska, og stór- rekstur megi hafa með höndum þótt tækin séu eigi eign einstakra manna (samvinnu- eða ríkisrekstur). Ut af ummælum G. V. um skilyrði íyrir nýrri fjármyndun, liggur einn- ig beint við að benda á, að það er með öllu ósannað mál, að heildar- eyðsla sé minni þótt sumum sé með tollum haldið frá notkun lífsnauð- synja, svo sem klæða o. fl., en aðrir hafi stórfé úr að spila til kaupa a allskonar óþarfa varningi, en það er staðreynd, að hjá þeim, sem hafa mikið fé undir höndum, myndast allskonar þarfir, sem eigi þekkjast hjá hinum, sem minna hafa handa i milli. það vill svo vel til, að hér í Reykjavík liggur fyrir ágætt dæmi um „blessun" þess fyrir þjóðfélagið, að einstaklingar hafi stórfé undir höndum til eigin afnota. Undanfarin ár hefir verið mikið byggt í Reykja- vík. Mjög mikið af þessum bygging- um hefir verið byggt af þeim mönn- um, sem G. V. vill láta hjálpa til þess að mynda nýtt fjármagn (auðsöfn- unar) til þess að hafa með höndum stórrekstur fyrir þjóðina. Hafa þess- ir menn þá ekki gætt þess vandlega að binda sem allra minnst af því fé, sem almenningur þannig hefir falið þeim að nota við rekstur þennan, í íbúðir — húsum sínum? Nei, hver eftir annan hafa þeir byggt storhýsi, sem kostað hafa um og yfir 100 þús. kr., og aðeins eru notuð fyrir þá og fjölskyldur þeirra. Ef til vill er það þetta, sem G. V. telur myndun fram- lelðslufjármagns, og sem eigi má koma í veg íyrir með tekjuskatti? Ég þori hiklaust að fullyrða, að eí þetta fé hefði komizt út til almenn- ings, t. d. í gegn um arð af sam- vinnurekstri, heíði því verið varið á þjóðnýtara hátt. Ef einhverju af því hefði þá verið varið til bygginga hefði þeim eigi verið þann veg hátt- að, að íbúð fyrir eina fjölskyldu kost- aði 100 þús. kr. }>að væri betur kom- ið húsnæðismálum Reykjavíkur, ef þeir menn, sem þannig hafa hagað SJálfs er hOndin hollusf Kaupið innlenda framkdðslu, þegar hún er jafngóð srtendri og ekki dýTari. framleiðir: Krist&lsápu, grænaápu, stanga- aápu, handsápu, rakaápu, þvotta- efhi (lireins hvítt), kerti ails- konar, akósvertu, skógulu, lefiur- feiti, gólíáburð, vagnáburð, fasgi- lög og kreólínabaðlyf. KaupiB HREINS vörar. Þær eru íöngu bjóðkunnar og fást í flestum verzlunum laudsins H. í. Hreínn Skúlagötu. Reykjavík. Síml 1825. byggingum sínum, hefðu með tekju- skatti verið sviftir aðstöðu til slíkra framkvæmda, en skattinum varið til bygginga á hagnýtum og hæfilega dýrum íbúðum. Eg tek þetta dæmi um byggingarnar í Reykjavík vegna þess, að það er nærtækt og sýnir mjög átakanlega þá þjóðfélagslegu vanblessun, sem fylgir miklum pen- ingayfirráðum einstakra manna, og hversu því fer fjarri að ný fram- leiðslufjarmyndun þurfi að fylgja slíkum yfirráðum. Af því, sem við G. V. höfum ritað um þessi mál, og af heildaryfirliti því um skoðanir okkar, sem ég heí'i leitast við að gefa hér að framan vænti ég að mönnum sé það Ijóst, "að það er eigi aðeins um skattamálin sjálf, sem við G. V. erum ósammdla. Skoðanir G. V. og íhaldsmanna yfir- leitt í skattamálum grundvallast að rniklu leyti á skoðunum þeirra á atvinnumálum. þeir trúa á forsjón fárra manna í þeim efnum, og þeim mönnum, sem „útvaldir" eru, verður almenningur að fá í hendur efni sín. Skoðanir minar og annara samvinnu- manna á skattamálum mótast einnig af skoðunum okkar á atvinnumálun- um. Framleiðslusamvinnufélög eru mynduð til þess að hver og einn, sem að framleiðslunni starfar, fái notið til fulls ávaxtanna af starfi sínu, og jafnframt fái menn notið þess hag- ræðis, sem stórrekstur hefir í för með sér. Með því að styðja og vinna að sliku fyrirkomulagi i framleiðsl- unni, vinna samvinnumenn að bætt- um kjörum almennings og á móti auðsöfnun einstaklinga. Stefna þeirra í skattamálum hlýtur því að vera í beinu sambandi við stefnu þeirra í atvinnumálunum og miða að aukinni velmegun almennings, en gegn auð- söfnun einstakra manna á kostnað fjöldans. Eysteiuu Jónsson. _________TfMIrlW__________ Ný bók: Kenslubók í spænsku eftir Þórhall Þorgilsson Kostar heft 12 kr. Fæst hjá E. P. Briem, Bókav. Sigf. Eymundsson- ar og hjá höf., Bergstaðastræti 56. Tilkynning! í Der Fachschule fur das Ðamen- frieseurgewerbe in Hamburg Beim Strohhaus 8, byrja aftur ný námsskeið í hárgreiðslu, andlitsfegrun o. fl. Námsgreinar: Greiðsla, hár- liðun, klipping, handsnyrting, andlitsfegrun, varanleg hárliðun, fótsnyrting (Pedicure), hár- vinnsla. Menn og konur, sem hafa löng- un til að læra þessa iðn, gjöri svo vel og snúi sér til okkar og geta þeir þá fengið senda sér að kostnaðarlausu, og án skuldbind- inga, skýrslu með myndum við- víkjandi námsskeiðunum. Ágætis íbúð í skólanum, með eða án fæð- is, fæst ef óskað er. Málaþekk- ing ekki nauðsynleg. Eini þýzki sérskóbnn í þessari grein. Stofnaður 1902. SKRIFSTOFA FRAMSÓKNARFLOKKSINS er á Amtmannsstíg 4 (niðri). Sími 1121. FERÐAMENN sem koma til Rvíkur, fá her- bergi og rúm með lækkuðu verði á Hverfisgötu 82. '^ Reybjavík Simi 949 Niðursuðuvörnr vorar: Kjfft.....11 kg. og Vz kg. dósum K»fa .... - 1-----l/l — - Bayjarabjúgu 1 - • J/2 - FlskaboUnr - 1 - - 1/2 — - Lax.....- 1 - - 1/2 - hljóta almenniugslof Ef þór hafið ekki reynt vðrur þessar, þá gjðriö þa6 nú. Notíft inniendar vörur fremuren erlendar, meö þvt stuðlið þér að þvi, að íslendingar verði sjálfum sér nógrir. Pantanir afgreiddar ííjótt og vel hvert k land sem er. Vald. Poulsen. Klapparstig 29. Simi 24. Hefír a lager: Vélareimar. Reisnaiása. Verkfæri. Húsgögn og fatnaður, langt fyrir neðan allar útsölur. FORNSALAN Aðalstræti 16. Sími 1529. Ritstjóri: Gísli Guðmundsson Mímisveg 8. Sími 1245. Prentsmiðjan Acta 1981 Gjðf Jóns Sigurðssonar Samkvæmt reglum um „G-jöf Jóns Sigurðssonar", skal hórmeð skorað á alla þá, er viija vinna verðlaun úr téðum sjóði, fyrir vel samin vísindaleg rit, viðvíkjandi sögu lands- ins og bókmenntum, lögum þess, stjórn eða framförum, að senda slík rit fyrir lok desembermánaðar 1932, til undir- ritaðrar nefndar, sem kosin var á Alþingi 1931, til þess að gera að álitum, hvort höfundar ritanna sóu verðlauna verð- ir fyrir þau, eftir tilgangi gjafarinnar. ~ Ritgerðir þær, sem sendar verða í því skyni að vinna verðlaún, eiga að vera nafnlausar, en auðkenndar með einhverri einkunn. Þær skulu vera vélritaðar, eða ritaðar með vel skýrri hendi. Nafn höfundarins á að fylgja í lokuðu brófi með sömu einkunn, sem ritgerðin hefir. Reykjavík, 9. janúar 1932. Hannes Þorsteinsson. Olafur Lárusson. Barði Guðmundsson. T. W. Buch (Iiitasmiðla Buchs) Tietgensgade 64. Köbenhavn B. LITIR TIL HEIMALITUNAR: Demantssorti, hrafnsvart, kastorsorti, Parisarsorti og allir litir, fallegir og sterkir. Mælum með Nuralin-lit, á ull og baðmull og silki. TIL HEIMANOTKUNAR: Gerduft „Fermenta"og „Evolin" eggjaduft, áfengis- lausir ávaxtadropar, soya, matarlitir, „Sun"-skósvert- an, „ökonom" skósvertan, sjálfvinnandi þvottaefnið „Persil", „Henko'^blæsódinn, „Dixin"-sápuduftið, „Ata"-skúriduftið, kryddvörur, blámi, skilvinduolía o. fl. Brúnspónn. LITVÖRUR: Anilinlitir, Catechu, blásteinn, brúnspónslitir. GLJÁLAKK: „Unicum" á gólf og húsgögn. Þornar vel. Ágæt tegund. HOLLENSKT EXPORT KAFFI-SURROGAT: Bezta tegund, hreint kaffibragð og ilmur. Fæst alstadar á> íslandi. Jðrd til Þrír fjórðu hlutar jarðarinnar Akureyjar í Skarðstrandarhreppi verður laus til ábúðar í næstkomandi fardögum. Jörðinni fylgja íbúðarhús og venjuleg fénaðarhús. Hlunnindi eru þar töluverð, dúntekja og sela. Að öllu samanlögðu mun jörð þessi vera meðal betri jarða landsins. Lysthafendur snúi sér til Tóns Steingrímssonar sýslumanns í Stykkis- hólmi, er gefur allar frekari applýsiugar. ísafirði, 30. desember 1931. Oddur Gíslason Trygglð aðeina hjá islensltu fjelagi. BRUNATRITGGINGAR (hús, innbú, vörur o.fi.). Sími 854 SJÓVATRITGGINGAR (skip, vörur, annar flutningur o.fl.). Sími 542 Framkræmdastjöri: Sími 309 Snúið yöur til Sjóvátrygéíngafjelags Islands h.f. Eimakipafjelagahúaiuu, Reykjavík

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.