Tíminn - 20.08.1932, Blaðsíða 3

Tíminn - 20.08.1932, Blaðsíða 3
TlMINN 137 sem nú er kominn til ára sinna, vinni við og stjórni jöfnum höndum, ræktun og gripahirðingu á einu stærsta búi landsins, fjárheimtum úti á landshornum og vísindalegum rannsóknum á „uppgangi" berkla- sjúklinga. Slík stjórnvizka er heldur ekki ónýt á krepputíma! Kommúnistar í Reykjavík eru byrjaðir að gefa út lítið blað, sem kvað vera dreift út meðal bænda víðsvegar um landið. það, sem Tím- anum hefir borizt af blaði þessu, er hógværlega ritað og vanstillingar- laust, og mjög ólíkt þvi orðbragði, sem borið er á borð í blaði flokks- ins hér í Reykjavík. Munu útgefend ur blaðsins hafa gi'un um það, að bændum geðjist' ekki að því, að landsmál séu rökrædd með aðflutt- um og utanaðlærðum slagorðum, sem upp eru fundin til að krydda rúðu- brot í erlendum stórborgum. Tíminn vill hvetja bændur til að gjalda var- huga við hinni íslenzku kommúnista- hreyfingu. Kommúnisminn hér er ekkert annað en léleg tízka frá ná- grannalöndunum, sem engin önnur áhrif getur haft en að vefjast fyrir heilbrigðri framfaraviðleitni almenn- ings og vera því fólki til skemmtunar, sem gaman hefir af hrindingum á mannamótum. Menn skyldu varast að halda, að goluþytur sá, sem hér er um að ræða, eigi nokkuð skylt við þá stórfelldu atvinnulífsbyltingu, sem átt hefir sér stað í Rússlandi, og er eftirtektarverð og lofsverð á marg- an hátt. Sjálfum kommúnistaforingj- unum í Rússlandi dettur áreiðanlega ekki í hug, að slík bylting, sem þar hefir átt sér stað, muni nokkurntíma verða t. d. á Norðurlöndum, og það af þeirri einföldu ástæðu, að margt af því, sem Rússsar eru nú að koma í kring, er þegar búið að framkvæma í mörgum öðrum' þjóðfélögum, þar sem lýðræðið er gamalt og þróunin hefir orðið á annan hátt. Hér á landi mun allur almenningur þess sinnis, að þjóðfélagið og lög þess séu hin bezta vörn smælingjanna, þó gölluð séu, og að ofbeldi og handafl í stjörh- málum, gefur hinum sterkustu að- eins tilefni til að þrengja kosti þeirra, sem minna máttar eru. JJær breytingar einar verða farsælar, sem koma með vaxanda viti og skilningi almennings á því að nota kosningar- rétt sinn til umbóta á lífskjörum sín- um. Magnús prestakennari er nú nýkominn heim úr langri utanför á kostnað háskólans og far- inn að skrifa í Mbl., í stað Sigurðar Kristjánssonar frá Isafirði, sem rek- inn var og nú hefir leitað húsaskjóls hjá Heimdellingum. Vel mætti ímynda sér, að maður, sem nýkom- inn er utan úr löndum og sérstak- lega átti að mæta á háskólaafmæli, þar sem staddir munu hafa verið ýmsir merkir menntamenn frá öðr- um löndum, hefði einhvem menning- arauka að færa þjóðinni við heim- komuna. í>að mætti ætla, að maður i slíkri stöðu hefði kynnt sér eitt- hvað af nýjustu framfaraviðleitni annara þjóða til leiðbeiningar þeim, sem heima sitja. En nú skýtur svo skökku við, að jafnskjótt sem M. J. kemur heim frá samfundunum við hina erlendu háskólamenn, byrjar hann á löngum lestri í MbL, sem virðist sérstaklega til þess ætlaður að vekja ótrú á öllum framförum (a. m. k. í sveitum) og drepa kjark úr bændum. prennt er það, sem M. J. sérstaklega gjörir að umræðuefni: Búnaðarbankinn (greiddi ííka atkv. móti lögunum, í þinginu), notkun tilbúins áburðar, og það sem hann kallar „menntabusl í laugaskólum". Mun háskólakennarinn hér eiga við menntunarviðleitni^sveitaunglinganna í héraðsskólunum, og taka þeir sér sjálfsagt ekki til, þó að svo „lærður maður", líti með nokkurri sjálfsvirð- ingu á þeirra fátæklegu þekkingu. Hitt getur guðfræðingurinn sparað sér, að kenna bændum að bera á tún sín eða fræða þá um, að útlendi aburðurinn sé óþarfur af þvi nógur áburður sé til fyrir. Og víst er það, að betur hafa bændur hirt um hús- dýraaburðinn en guðsmaðurinn um binn andlega áburð á ýöll' þjóð- kirkjunnar hér á landi. ---------o--------- i Wk Guðmundar SkarphéSinssonar fannst á floti í Siglufjarðarhöfn á sunnudagsmorguninn var (14. þ. m.). Líkið var talsvert skaddað, en þó þekkjanlegt af fötum o. fl. Afreksmaður pann 6. ágúst 1907 synti Lárus Rist íþróttakennari á Akureyri yfir Eyjafjörð við Oddeyrartanga. J>að var einstætt afrek í þá daga. Og það afrek markar tímamót í sögu sundíþróttarinnar hér á landi. Sundmaðurinn kastaði sér í sjóinn alklæddur. Utan yfir venjulegum klæðnaði var hann i olíufötum og vaðstígvélum. Á leiðinni klæddi hann sig úr öllum fötunum. Hann var 34 mínútur á sundinu. Núna í mánuðinum voru liðin 25 ár síðan þessi atburður átti sér stað. pann dag og næsta var mikill mannfagnaður meðal íþróttafólks og ungmennafélaga á Akureyri, vina og samstarfsmanna Lárusar Rists, eldri og yngri. Sunnudaginn þann 7. Var sýning í sundlaug bæjarbúa. Sú sýning er mjög rómuð. En mest tiðindin þóttu það, er Lárus Rist sjálfur, sem nú .er kominn á sjötta áratug, stakk sér i laugina, klæddur á sama hátt og hann var í sjónum við Oddeyri fyrri 25 árum — og týndi utan af sér fötin spjör fyrir spjör á sundinu eins og þá. Um langt skeið var Lárus Rist fimleikakennari við Gagnfræðaskól- skólann á Akureyri. Frá þeim árum á hann marga hlýja hugl, bæði þeirra sem lærðu af honum að nota íþróttir líkamshreysti sinni til efl- ingar — og einnig þeirra, sem vildii læra, en gátu ekki, því að af kynn- ingunni við Lárus Rist var öllum á- vinningur. pví þykir öllum nemendum hans vænt um afrekið fyrir 25 árum og óska honum langra lífdaga og góðr- ar heilsu, eins og hann óskaði þeim. a. g. I 3 Póleraðir og útskornir smíðisgripir ínjög heppilegir til tækifærisgjafa fyrirliggjandi í úryali og fást énn- fremur siníðaðir eftir pöntun. Vinnan vönduð. Verðið lágt. ÖMnin ber að styðja innlendan iðnað og kaupa því einyörðungu innlendar tækifærisgjafir. Yald. K. (iruðmuadssori Sólvallagötu 19. a3 CCríllé rakstrarvélar með stífum tíndum eru bestar. Alþingis, sem ætlað er að fjalla um iðnmálin fyrir næsta Alþingi, og veiti henni upplýsingar og tillögur um stofnun nýrra iðnfyrirtækja. Á iðnþinginu voru mættir 6 full- trúar iðnaðarmannafélaga af Akur- eyri, 11 frá Hafnarfirði, 5 frá Vest- mannaeyjum, 1 frá Siglufirði og 28 frá Reykjavík. Frá iðitþingiíiu Eftirfarandi tillögur voru m. ,• a. samþykktar á iðnþinginu á Akureyri 18.-21. júní s. 1. 1. pingið beinir því til iðnaðar- mannafélaga í landinu, að hvert þeirra kjósi nefnd til þess að athuga möguleika í sinum bæ og umhverfi, fyrir stofnsetningu nýrra iðnfyrir- tækja og sendi um það skýrslu til næsta iðnþings. 2. í því tilefni vil þingið meðal annars benda á þessar tegundir iðju og iðnaðar: Vikurvinnsla. Eldneytisvinsla. Kalkvinnsla og sementsgerð. Lýsis- og oliuvinnsla. Sútun skinna og leðurs. Skófatnaðargerð og leðuriðnaður. Kaðla og færagerð. Mottu- og dúkagerð. Ýms veiðarfæragerð. Einangrun úr mel og reiðingi. Töskugerð. Höfuðfatagerð. Ýmiskonar búsáhaldagerð. Joðvinnsla og önnur efnavinnsla, og ennfremur margskonar muni, sem likindi eru til, að hægkvæmt sé að búa til hér á landi, en sem nú eru keyptir tilbúmr frá útlöndum svo sem: Hljóðfærakassa allskonar, regnhlíf ar„ rafmagnslampa, frystikassa og skápa, fatasnaga og króka, mynda- albúm, bökunaráhöld o. fl. 3. pingið beinir þvi til iðnaðar- manna og iðjuhölda að nauðsyn beri N til að samstarf til aukinnar og hag- kvæmari framleiðslu eigf- sér stað um ýmsa iðn og iðju, sem'^nú þegai' er til í landinu, svo sem: Síldar- brseðslu, niðursuðu fiskjar, ullar- vinnslu, skinnaverkun, smjörlíkis- framleiðslu o. fl. 4. pingið telur mikils um vert, að komið verði upp raforkuverum til eflingar iðnaðar og iðju, þar sem hagkvæm aðstaða er til þess, og að þau verðmæti, sem finnast hér í jörðu, verði hagnýtt. 5. pingið leggur áherzlu á, að iðn- aður og iðja í landinu fái sem fyrst, sér til eflingar og aðstoðar, lærðan ráðunaut i efnafræði, og telur rétt- mætt, að ríkið leggi honum áhöld og starfsfé og greiði honum laun líkt og öðrúm réðunautum í landinu. 6. pingið óskar eftir því, að þeir menn ,sem áhuga hafa fyrir nýjum iðn- eða iðjufyrirtækjum í landinu, setji sig í samband við stjórn iðn- sambandsins og þá milliþinganefnd JL M d.l.JU. BernharS Stefánsson alþm. kom hingað til bæjarins í fyrradag. Úthlutun á styrk úr Snorrasjóði hefir nú farið fram í annað sinn. Styrkþegar eru nú þessir: Ölafur Hansson, stúdent, frá Grund í Sorra- dal, 100 kr. Árgeir Hjairtarson, stú- dent, frá Arnarholti, 900 kr., Geir Jónasson, stúdent, fré Akureyri, 900 kr., og fá' þeir allir styrkinn tii sagnfræðináms við háskólann í Os- lo; Ármann Halldórsson, stúdent, frá Bíldudal, 850 kr. til heimspekináms við háskólann í Oslo, Barði Guð- mundsson, meistari, 800 kr. til sagn- fræðilegra rannsókna í Noregi og Sigrún Ingólfsdóttir, frá Fjósatungu, 700 kr. til undirbúningsnáms fyrir kennslustörf við húsmæðraskóia liér á landi. Ðánardægur. Hinn 14. júlí s. 1. andaðist á sjúkrahúsinu á BÍöndósi, I eftir uppskurð, Kjartan bóndi Ólafs- son í Kaldrananesi i Strandasýslu. hann var fæddur 28. des. 1877. Kjart- an var framúrskarandi dugnaðar- og forstands búhöldur, og að öllu góðu kunnur, enda sárt saknað af sveit- ungum hans og öllum er kynntust honum nánar. Jarðarför hans fór fram 23. júlí að Kaldrananesi að við- stöddu fjölmenni, eftir þvi sem gjör- ist til sveita. Hann lætur eftif sig konu og eina dóttur, uppkomna. Sveitungi. Félag ungra Framsóknarmanna efnir til ferðalags á morgun austur að Sogsfossum. Happdrætti iðnsýningarinnar. Dreg- ið var 31. júlí s. 1. pessi númer komu upp; 1. vinningur (kr. 100,00) nr. 408 2. (kr. 50,00) — 954 3. ------ (kr. 25,00) — 915 Fyrsta vinning hlaut Kristján Krist- jánsson frá Dýrafirði, 3. vinning frú Ingibjörg Danívalsdóttir Reykjavík, en eigandi 2. vinnings hefir ekki gef- ið sig fram ennþá. Nýtt háflug. Frá því vs.r skýrt hér í blaðinu í fyrra, að prófessor fra Belgíu, að nafni Piccard, hefði þá í flugbelg komizt hærra í loft upp en nokkur maður áður eða um 16. þús. metra. Hafði hann með sér andrúms- loft í flugbelgnum, og voru þeir fé- •lagar tveir saman. Nokkrar klukku- stundir óttuðust menn um afdrif þeirra, en um síðir tókst þeim að lenda á skriðjökli í Ölpunum. Núna i vikunni hefir Piccard endurtekið tilraun sína, og komst að þessu sinni 500 metrum hærra en í fyrra. Flug- vél fylgdi honum eftir 4900 metra í loft upp, en komst þá ekki lengra. Að þessu sinni var kona prófessors- ins með honum og einn maður að auki. pýzkaland og þJóSabandalagið. pýzki ríkiskanslarinn, von Papen, hefir látið orð falla um það við er- lenda blaðamenn, að til mála geti komið, að pýzkaland segi sig úr Tvær stæröír 6% fets og 8 feta. Sambauil ísl. samwinnufélaga. T. W. B1% c lt (Iiitasmiðia Buclis) Tietgensgade 64. Köbenhavn L', LITIR TIL HEIMALITUNAiL Demantssorti, hrafnsvart, kastoraorti, larisarsorti og allir litir, fallegir og sterkir. Mœlum með Nuralin-lit, á ull og baðmull og sílli. TIL HEIMANOTKUNAR: Gerduft „Fermenta"og „Evolin" eggjaduít, áfftogi*- lausir ávaxtadropar, soya, matariitir, ,,Sun"-skÓ8vert- an, „ökonom" skosvertan, sjálfvinnandi þvottaefnið „Persil", „Henko"-blsBsóddnn, „Dixin"-sáRuduftið, „Ata"-skúriduftið, kryddvörur, blámi, skilvinduolía o. fl. Brúnspónn. LITVÖRUR: AniIinUtir, Catechu, blásteinn, brúnspónslitir. GLJÁLAKK: „Unicum" á gólf og húsgögn. Þomar vel. Ágæt tegund. HOLLENSKT EXPORT KAPFI-SURROGAT: Bezta tegund, hreint kaffibragð og ihnur. Fæst alstaðar a íslandi. 0LLEN KAUPMANNAHOFN mœlir með sínu alviðurkennda RÚGMJÖLI og HVEITI. Meiri vörugœði ófáanleg S.I.S. slsiiftir eizxg-öixgr-u. tt:L-5 ok^kruLx Seljum og mörgum öðrum íslenzkum verzl; num. þjóðabandalaginu, með því að ekki hafi verið tekið hæfilegt tillit til þjóðverja á síðasta alþjóðafundi, sem haldinn var um takmörkun vig- búnaðar. Frá írlandi. pegar írska þingið i s. 1. vori samþykkti að neita at5 vínna Bretakonungi hollustueið og viður- kenna nokkum hluta þeirra skulda, sem Englendingar teija til hja írum, svöruðu Englendingar með því að leggja háan innflutningstoll a írskar vörur, sem þýðir það, að sala írskrar framleiðslu til Englands stöðvast al- gjörlega. Nú geisar hið grimmasta viðskiptastríð milli landanna. Síð- ustu fregnir herma, að Irar, sem bú- settir eru í Ameríku, hafi bundizt ^samtökum um að kaupa ekki ensk- ar vörur og standa þannig við hlið landa sinna heiina. Forsetakosningiu í Bandarikjunum í nýkomnu skeyti frá Washington stendur m. a.: „Mikið er um það rætt i amerískum blöðum um þess- ar mundir hve mikið atkvæðamagn litiu flokkarnir muni draga frá að- alflokkunum. Sumir þeirra, sem bezt fylgjast með í þessum málum og hafa það að atvinnu að skrifa um stjórnmálahorfurnar fyrir fréttablöð- in, hallast að þeirri skoðun, að fjöldi óánægðra kjósenda muni að þessu sinni greiða atkvæði frambjóð- endum smáflokkanna. Eins og kunn- ugt er, réði Califomia úrslitum, er Wilson var kjörinn forseti 1916. Höfðu Demokratar þó aðeins 3.806 atkvæði Tram yfir Republikana i þessu ríki, en þar eð Demokratar böfðu meira hluta kjósendaatkvæða i íikinu, fékk frambjóðandi þeirra öll kjörmanna- ^i Ailt með islenskiiin skipnm! *ft atkvæðin 13 að tölu. Hefði C. E. Hughes (frambjóðandi Republikana) unnið i Californíu, hefði hann ver- ið kjörinn forseti Bandaríkjanna með þriggja kjörmanna atkvæða meira- hluta. Sex smáflokkar hafa þegar til- kynnt forseta- og varaforsetaefni sin í kosningunum, jafnaðarmenn, kom- múnistar, bannmenn, bænda og verk- lýðsfl. (Farmer-Labour Party). At- \innulausir uppgjafahermenn munu ef til vill hafa frambjóðendur í kjöri. — Árið 1928 fengu fimm smáflokkar 362.000 atkvæði í forsetakosningunum af 36.879.000 atkvæða, sem ¦ greidd voru. pá fengu bannmenn aðeins 20.000 atkvæði (Prohibition Party) En bannmenn greiddu þá almennl Hoover atkvæði, vegna þess að Al- fred Smith var andbanningur. Nú horfir öðru vísi við í bannmálinu. Stefnuskrá Republikana fellur bann- mónnum yfirleitt illa og er alger- lega óvíst, að þeir kjósi Hoover nú. Sennilega kjósa margir þeirra fram- bjóðanda bannmannaflokksins. At- vinnuleysingjar greiða sennilega margir atkvæði frambjóðendum rót- tæku flokkanna. —¦ Hinsvegar má geta þess, að enginn smáflokkanna hefir þjóðkunnan mann í kjöri, nemia jafnaðarmenn. Frambjóðandi þeirra er Norman Thomas, og hann hefir mikið fylgi meðal frjálslyndra kjós- enda". — Eins og kunnugt er fer forsetakosningin þannig fram, að kjósendur velja ákveðna tölu kjör- dæma, en kjörmennirair velja síðan forsetann.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.