Tíminn - 24.09.1932, Blaðsíða 4

Tíminn - 24.09.1932, Blaðsíða 4
158 TlMINN Ný verðlækkun hjá Gyldendal, svipuð hinni míklu útsölu í íyrra, cr nýlega gengin í gildí. Ég er ný- búinn að fá stóra og fjölbreytta sendingu af hinum niðursettu bókum. Auk J>ess útvega ég eftir pöntun þær bækur, sem ég hefi ekki hér. ítar- lega skrá yfir niðursettu bækurnar geta menn fengiS gegn því ao senda 35 aura í frímerkjum. Pantanir út um land afgreiði ég gegn póstkröfu. Á útsölunui er meðal annars hið fræga og ágæta rit Brnuns FOR- TIDSMINDER og NUTIDSHJEM PAA ISLAND, áður 16 nú 6 krónur. pá bók ættu monn að panta strax, því gera má ráð fyrir, að hún seljist upp mjög fljótlega. Minna má á það, aS enn er hægt að fá hjá mér hinar ágætu sögur FÓSTBRÆÐUR eftir Gunnar Gunn-arsson, áður kr. 11,35 nú 1,50, og MARÍU GRTJBBE, þýðingu Jónasar Guðlaugsonar, áður kr. 5,00 nú kr. 1,50 eða í skrautbandi áður kr. 8,75 nú kr. 3,75. — Rit Björnsons fást enn við upprunalega lága verðinu, öll 12 bindin fyrir kr. 52,20, innbundin í skinnband. Útgáfunni á að verða lokiS fyrir jól. SNÆBJÖRN JÓNSSON, Austurstræti 4. Reykjavík. ¦ I «*¦ fl'fi / 1 en METALLFIX stóðst raunina. Styrkleiki undralímsins METALLFIX þýddi líf eða dauðá fyrir hr. Arnold Waldau. Þegar hann hinn 6. febrúar s. 1. hékk undir flugvélinni yfir Eyrar- sund í leðurreim er fyrst var skorin í sundur og síðan saman límd með METALLFIX. límir: postulín, gler, leir, tré, leður o. m. fl. METALLFIX lóðar án lóðbolta og sýru: alumin- ium, blikk, járn, tin, kopar o. fl. Með METALLFIX er hægt að gera við ýmsa hluti, sem annars væru ónýtir. er hjálp húsmóðurinnar við öllu er brotnar í eldhúsinu. fæst í flestum kaupstöðum og kaup- túnum á landinu. límir ekki nema rétt sé farið með það, athugið því að fara nákvæm- lega eftir notkunarreglunum, sem eru á íslenzku og límdar á hvert glas. þolir hita og raka. kostar í smasölu kr. 2,00 pr. glas. METALLFIX 0 METALLFIX METALLFIX METALLFIX METALLFIX Umboðsmaður á Islandi fyrir METALLFIX er Bjarni Guðjónsson, Pósthólf 912, Reykjavík Og með því landi geta þá bændur borgað. það geta þeir sér að skað- lausu látið upp í skuldirnar. En með því að taka sinn snepilinn at hverri jörð er afar hætt við að óvíða feng- izt svo mikið land að hægt væri að reisa þar býli, og enn síður að það væri hægt að skipuleggja nýja sam- vinnubyggð á landinu. En það þyrfti að vera. Milli nefndarinar og bænda a svæðinu sem land vildu og gætu látið upp skuldir, þarf að myndast góð samvinna þannig að landinu sé jafnað til svo að mikið land fáist samstætt. Enginn vafi er á því, að þetta er hægt, ef samvinna og vilji er góður. í þessu sambandi er það lika takanda með til athugunar að til eru á svæðinu svo hrörlegir bæir, að þeir verða að byggjast upp á næstu árum, og væri hægt að sameina marga landparta, sem teknir væru (í skuldir við land slíkra jarða, þá eru sterkar líkur til að land þeirra gæti runnið inn í þá skipulegu sam- byggð, sem upp þarf að rísa a land- inu. það var á sinum tíma gerð áætlun og teikningar af væntanlegum nýbýí- um i Flóanum. þær voru svo dýrar, þessar byggingar, sem hugsaðar voru á nýbýlin, að engri átt náðu, ogauð- séð var að aldrei yrðu framkvæmd- ar. En þær voru líka hugsaðar hver út af fyrir sig, hvert býli sjálfstætt og einangrað frá hinum. Nú hafa tímarnir breytzt. Fáir hugsa sér að nýbýli rísi nú upp þannig, nema þeg- ar jarðir við arfaskipti skiptast milli barna. En þegar því er ekki til að dreifa, þá mættu vera sambygg- ingar fyrir fleiri fjölskyldur saman, og peningshús fyrir pening allrar byggðarinnar, þannig saman að bygg- ingarkostnaður sparist mjög, en þó sé hægt að hafa og hirða búpening hvers út af fyrir sig ef vill. Með því nundi byggingarkostnaður verða lítill, og vel viðráðanlegur. Ræktun mundi verða sameiginleg fyrir alla, sem á nýbyggðinni byggju, og hey- skapur sömuleiðis. Með því mundi hvorutveggja verða ódýrara en ella. Deila má um það, á hvern hátt það opinbera ætti að taka þátt í tilraun með fyrstu skipulagða samvinnu- byggð á landi hér, en um hitt verð- ur varla deilt, að það væri æskilegt að tilraunin yrði gerð, og sem fyrst. Eg lít svo á, að það sé óvíst hvort betra tækifæri gefizt íil að gera slíka tilraun í nálægri framtíð en nú í Flóanum, óvíst hvort hægt sé að iá inn áveitu- og mjólkurbúa- skuldirnar á annan hátt, og óvíst hvort á annan hátt greiðist úr þéim rembihnút skulda og óreiðu sem myndast hefir austanfjalls vegna áveitunnaiv mjólkurbúanna og annara ráðstafana, sem meira eða minna hafa verið knúðar áfram, að litt hugsuðu og lélega rannsökuðu máli, og án þess að bændurnir, sem hlut áttu að máli hafi fyllilega vitað hvað var að gerast. Sem einn á svæðinu, einn aðili í málinu, vildi ég því biðja nefndina að athuga, hvort ekki væri nú hægt að leysa öll þrjú spursmálin í einu: Að fá greiðslu upp i skuldirnar, í samliggjandi stórum landsvæðum, Að fjölga býlum í sveitinni, —- og Að reyna samvinnubyggðaskipulag. Bóndí úr Flóanum. Orðsending frá Dýraverndunarfélagi íslands. Háif jörðín Kros's í Beruneshreppi í Suður-Múla- sýslu fæst til byggingar n. k. vor, og jafnvel til sölu. Túnið að heita má allt véltækt. Fjörubeit ágæt og útræði ágætt. Krossi 15. sept. 1932. Jón Eiríksson. Alþjóðafréttastofa óskar eftir fréttaritara á íslandi, helst blaðamanni. Ljósmyndun nauðsynleg. Bureau Centrael Achillesstr. 107J Amsterdam Zuid. þar s'em nú sláturtíðin er byrjuð, "vill Dýraverndunarfélag íslands, að gefnu tilefni, brýna iyrir öllum, er sauðié slátra á þessu hausti, að hafa í í tíma tryggt sér nothæfar fjárbyss- ur, til þess að aflífa féð með. Eins og kunnugt er, þá er bannað með j lögum að aflifa nokkura skepnu án þess að skjóta hana. En á hverju ári berast Dýraverndunarfélaginu fieiri og færri kvartanir um, að mis- fellur eigi sér stað í framkvæmd þessara laga, einkanlega þó um af- líían sauðfjár. Og er oftast kennt um, að nothæfar fjárbyssur séu ekki fyrir hendi, svo að þurft hafi sumstaðar, 2—3 skot á hrúta og gamla sauði. Má undarlegt heita," að til skuli vera svo blygðunarlausir og tilfinningar- sljógir menn, að láta sér sæma að nota algerlega óhæfar byssur til þess að deyða með skepnur sínar, þegar vitað er, að 'ágætar fjárbyssur fást keyptar við mjög vægu verði. Dýraverndunarfélag íslands hefir um langt skeið beitt sér fyrir, að Trygglð aðeins hjá islensku fjelagi. Pósthólf: 718 Símnef ni: Incuranœ BRUNATRYGGINGAR (hús, innbú, vörur o.fl.). Sími 254 SJÓVATRYGGINGAR (skip, vörur, annar flutningur o.fl.). Sínai 5é2 FramkTæmdastjöri: Síml 309 Snúið yður til Sjóvátryggingafjelags islands h,f. EimBkipafjelagahúsinu, Reykjavík ** kaldur litur fæst í öllum regnfoogans litum. Heildsölubirgðir: Ólafur Gíslason & Co. Símar 137 & 994. Fallegt tryppí, úryalsreiðhestakyn 2—3 veti*a, ósk- ast keypt' nú þegar eða seinna í haust. Nákræm lýsing og verð sendist afgr. Tímans. Yirðingarfyllst Jóhann Reyndal. PERÐAMENN sem koma til Rvíkur, fá her- bergi og rúm með lækkuðu verði á Hverfisgötu 32. ÓSKILAHROSS. Steingrá hryssa, mark: tvíbit- að a. h., biti a. v., er í óskilum á Neðra Hálsi í Kjós (símstöð). Fóðursíld Nokkur hundruð tunnur af ágætri fóðursíld til sölu fyrir kr. 7,50 tunnan komin kaupanda að kostnaðarlausu á hvaða höfn á landinu, sem strandferðaskip rík- isins hafa viðkomu á. Notið þetta sérstaka tækifæri til að tryggja yður ódýran og góðan fóðurbæti. Frekari upplýsingar hjá oss og umboðsmönnum vorum, herra Vilhjálmi Þór, Akureyri og Þor- móði Eyjólfssyni, Siglufirði. Skilanefnd Síldareínkasölu KAUPMANJIAHOFN mœUr með sínu alviðurkennda RÚGMJÖLI og HVEITL Meiri vörugœði ófáanleg Seljum og mörgum öðrum íslenzkum veizlvnum. SJálfs er höndin holSosl Kaupið innlenda framleiðslu þegar hún er jöfn erlendri og ekki dýrari. Reykjavík. Islands Sími 1733. útvega slíkar byssur, og brýnt fyrir landsmönnum að afla sér þeirra. Geta menn pantað þér hjá Samúel Ólafssyni, söðlasmið í Reykjavik og Sportvöruhúsi Reykjavíkur. Er því skorð á alla þá, sem ekki hafa sinnt því til þessa, að verða sér út um þessar ágætu fjárbyssur, og tryggja sér þœr nú þegar. framleiðir: Kristalsápu, grænsápu, stanga- sápu, handsápu, raksápu, bvotta- efhi (Hreins hvítt), kerti all»- konar, skósvertu, skógulu, leður- feiti, gólfáburð, vagnáburð, fægi- lög og kreólins-baðlög. Kaupið H R E IN S vörur, þœr eru löngu þjóðkunnar og fást 1 flestum verzlunum landsins. H! Hreinn Skúíagötu. Sími 1325. Reykjavífc. Reykjavík. Sími 249 (3 línur). i Símnefni: Sláturfélag. Áskurður (á brauB) ávalt fyrir- liggjandi: Hangibjúgu (Spegep.) nr. 1, gild Do. — 2, — Do. — 2, mjó Sauða-Hangibjúgu, gild, Do. mjó, Soðnar Svína-rullupylBur, Do. Kálfa-rullupylsur, Do. Sauða-rullupylsur, Do. Mosaikpylsur, Do. Malacoffpylsur, Do. MortadelpylBur, Do. Skinkupylsur, Do. Hamborgarpylaur, Do. Kjðtpylsur, Do. Lifrarpylsur, Do. Lyonpylsm-, Do. Cervelatpylsur. Vörur þessar eru allar búnar til á eigin vinnustofu, og stand- ast — að dómi neytenda — sam- anburð við samskonar erlendar. Veröskrár sendar, og pantanir afgreiddar um allt land. mt Allt ineö íslenskmn skipuni! *f» Ritstjóri: Gísli Guðmundsson. Mímisveg 8. Sími 1245. Prentsmiðjan Acta.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.