Tíminn - 04.06.1940, Blaðsíða 2

Tíminn - 04.06.1940, Blaðsíða 2
234 TfMlTVN. |>riðjpdaginn 4. jnní 1940 59. blað Vestur-íslenzkt alþýðuskáld Skípulagið, heíldsalinn, Vísír Björn Ólafsson og Vísir forðast að ræða vit- leysurnar í framkvæmd laga um skipulag fólksflutninga, en snúa máli sinu upp í klaufalega vörn fyrir sérbagsmuni Steindórs Einarssonar. SKIPULAGIÐ. Fyrir skömmu gerði ég skipu- lag fólksflutninga að umtalsefni hér í blaðinu. Var þar bent á kosti laganna, en jafnframt á þá veilu, er einkenndi framkvæmd þeirra, með einu glöggu dæmi. Mörg önnur eru hliðstæð. Öll stangast þau við höfuðtilgang og anda laganna, að sem minnst fé eða önnur verðmæti fari for- görðum. Það er ekkert skipulag, að tvær 22ja manna bifreiðar keppist um að flytja fáeina far- þega sömu leið á sama tíma og aka því oftast hálfar eða allt að því tómar. Ef aðeins annar hefði sérleyfið á þessum tíma, eins og var, og ég benti rækilega á, mætti mikið spara, enda sæi hann um tvær bifreiðar, þegar þess gerðist þörf. Breytingar, sem gerðar voru á leiðinni aust- ur s. 1. sumar, miðast alls ekki við þörf fólksins, heldur til full- nægingar sérhagsmunakröfum Steindórs Einarssonar. Eina réttlætanlega breytingin á þess- ari leið, var aukinn farkostur fyrir vöruflutninga. En Friðriki Sigurðssyni á Eyrarbakka er neitað um leyfi handa syni sín- um fyrir hálfkassabíl, eins og áður getur um. Var þar þó um ótvíræðan rökstuðning að ræða og fullkomið réttlætismál. Við þetta gera Björn Ólafsson og Vísir langar athugasemdir 29. maí. Sneiða þó alveg hjá aðal- atriðum þessa máls, sjálfri skipulagningunni og þeim á- göllum, er einkenna hana, en snúa máli sínu upp í klaufa- lega vörn fyrir ofríki Steindórs Einarssonar. Áður en málfærsla þeirra er tekin til athugunar, ætla ég að bæta nokkru við fyrri grein mína um framkvæmd skipulagsins. Auk þjónustunnar við Steindór, sem nú er orðin mjög áberandi, er aðallega um tvær veilur að ræða. Óþarflega margar ferðir og beina sam- keppni á leiðunum. í báðum til- fellunum notast bílakosturinn mjög illa. Sem dæmi um fyrra atriðið, má benda á, að austur í Vík eru fimm ferðir á viku. Farþegafjöldi á þessari leið er í stundum fyrst af öllu, þrá börn- in að fá að hjálpa fullorðna fólkinu til við dagleg störf. Á þann hátt hefir íslenzki kyn- stofninn bjargað viti sínu og þrótti í þúsund ár. J. J. engu samræmi við það. Hitt at- riðið er þó miklu fráleitara og í alla staði ósvífið, að samkeppni þurfi að eiga sér stað á leiðun- um. Samskonar hneyksli og á Eyrarbakkaleiðinni, með ferðum Steindórs á sama tíma og Páls Guðjónssonar á sér stað á leið- inni til Keflavíkur. Þar er Stein- dór, sem hefir tvær ferðir á dag, látinn fara aðra á nálega sama tíma og hinn sérleyfishafinn, Skúli Hallsson, er aðeins hefir eina ferð. Það er óverjandi þarna, sem endranær, að fleir- um en einum sérleyfishafa skuli vera falinn akstur á sama tíma. Fyrir Hvalfjörð eru marg- ar ferðir og tveimur bætt við í sumar, þrátt fyrir hinar tíðu og ágætu Laxfossferðir. Það er með öllu óskilj anlegt, hvers vegna bifreiðum er haugað á þá leið, sem verður bein samkeppni við Laxfoss og hefir aðeins í för með sér sóun mikilla verðmæta. Akureyrarleiðin var skipulögð þannig 1938, að B. S. A. (Krist- ján Kristjánsson) hafði 4 ferðir á viku, en Steindór Einarsson 2. En 1939 eru ferðirnar auknar upp í a. m. k. 9 og taumlaus samkeppni sköpuð. B. S. A. hafði 6, en Steindór 3. Er þetta eitt af hinum stærri hneykslum, er gerst hafa í þessum málum, því þarna er um að ræða mjög langa og dýra leið (376 km. frá Akranesi og 330 km. frá Borg- arnesi). í ár er þetta fært nokk- uð til betri vegar, þannig, að 7 ferðir eru farnar, 1 á dag. Ber að geta þess, sem gért er. Eii menn taki eftir, hvernig fækk- unin verðux. Steindór heldur öllum sínum þremur ferðum, en tvær eru teknar af Kristjáni Kristjánssyni, í stað þess að lækka þá hlutfallslega. Rang- indin gagnvart Kr. Kr. eru auð- særri, þegar þess er ennfremur gætt, að hann heldur uppi vetr- arferðunum sem unnt er á þessari leið, sem eru bæði dýrar og erfiðar. Hefði nokkur verið í vafa um þjónustu Björns Ólafssonar við hagsmuni Steindórs, er skarið tekið af í þeim efnum. Með því, sem nú er sagt, hefi ég efnt gef- ið loforð í fyrri grein minni, og bætt nokkrum atriðum við um framkvæmd sérleyfismálanna. Fleiri gætu komið, en ég tel málið orðið nægilega skýrt með þessum atriðum. Hagsýni er ekki gætt. Skipulagningin er meir í orði en á borði. Núver- andi formaður nefndarinnar telur það auðsjáanlega sína höfuð skyldu, að gæta hags- muna Steindórs Einarssonar í skjóli atvinnumálaráðherra Ól- afs Thors. Þá kröfu verður að gera, og fremur nú en endra- nær, að ítrustu hagsýni sé gætt. Fargjöld ákveðin svo hóflega, sem unnt er. Og allar sérhags- munakröfur útilokaðar. Að slíkt hneyksli eigi sér ekki stað, að stórir fólksbílar séu látnir þjóta samtímis, hálfir eða með örfáa farþega og óhæfilega margar ferðir séu á fólksfáum leiðum. Allt er þetta á móti anda og til- gangi skipulagsins. Ber almenn- ingi að veita þessu mikla hags- munamáli alþjóðar sterka at- hygli. HEILDSALINN. Björn Ólafsson ver mest allri greininni til varnar Steindóri Einarssyni og yfirlýsingar um það „friðarheimili“, sem hann sé húsbóndi á. Hefir þessi fyrv. gjaldeyrisnefndarmaður sýni- lega engu gleymt og ekkert lært. Höfuðröksemd hans fyrir tak- markalausum forréttindum S. E. á leiðinni Reykjavík til Eyr- arbakka og Stokkseyrar, er sú, að hann ók þá leið 1919! Sömu rökin og hann hugðist skapa kaupmönnum forréttindi með í verzlunarmálunum. Björn Ól- afsson telur, að þegar þessi leið var skipulögð á eðlilegan hátt, hafi það verið af því, að þá „tekst nokkrum mönnum að koma því til leiðar, að Steindór er sviftur annari ferðinni, án þess að til þess væri nokkur á- stæða og því síður nokkur sanngirni“. Hann nefnir ekkert hverjir þessir „nokkrir" menn voru, eða hvaða brögðum þeir beittu. Hann leitast ekkert við að skýra flutningaþörfina á þessari leið eða hvernig mestrar hagsýni verði gætt. Hann notar engin rök, heldur dylgjur um, að einhverjir menn hafi verið með „ósanngirni" í garð Steindórs, sem verðir réttlætis og sann- girnis í landinu hafi svo kippt 1 lag 1939. Skipulagningin er á máli formanns sérleyfisnefnd- arinnar, ástæðulaus ósann- girni í garð Steindórs. Hvað er árás á skipulagið, ef ekki að fela slíkum manni forystu þessara mála? Hann játar, að vegna stríðsins hafi S. E. hætt 11. sept. 1939 annari ferðinni. Flutnings- þörf er þó mikil í þeim mánuði. Hefir útlitið eitthvað batnað nú, að hans dómi? Þá dirfist hann að fara með þau ósannindi um meðsérleyfis- hafa S. E„ Pál Guðjónsson, að leyfi hans hafi verið „fyrir eina bifreiff á dag.“ Prentað sérleyfis- skírteini P. G„ gefið út af at- atvinnu- og samgöngumála- ráðuneytinu ákveður svo í 3. gr.: „Tala bifreiffa eftir þörfum.“ ‘gíminn Þriðjudaginn 4. júttt Börn í sveit Rauði kross íslands og mörg önnur líknar- og mannúðarfé- lög vinna nú að því að koma sem flestum börnum úr kaup- stöðum og kauptúnum í sveit. Skrifstofa Rauða krossins 1 Reykjavík hefir forstöðu í þessu efni. Þeir menn í dreifbýlinu, sem vilja sinna þessu máli, snúa sér þangað. Rauði krossinn er aðili vegna barnanna, um heil- brigðisskoðun, meðgjöf, ferða- kostnað og heimsendingu. Það eru ætíð margar ástæður til að koma sem flestum börnum í sveit. En auk þess eru nú al- veg sérstakar ástæður til að að koma sem flestum börnum úr kaupstöðum út í sveit. í nokkrum helztu kaupstöðunum er útlendur her, og að vonum með sífelldar æfingar við vopna- burð. Menn vona að vísu, að ekki komi til mannvíga í bæjunum íslenzku, af því að þungamiðja átakanna liggi í þéttbyggðu löndunum. En engu að síður er sífellt talað um hernað í bæj- unum, æfingar um loftvarnir og auglýsingar á götum úti um 1 hvaða kjallara skuli leita, ef hættu ber að höndum. Menn vona í lengstu lög, að ekki komi til slíkra hluta. En allir hljóta að vera sammála um, að þetta nábýli við hern- aðarundirbúning og hernaðar- hættu, muni vera mjög óheppi- legt fyrir börn, sem þurfa öllu fremur ró og vinnuskilyrði við sitt hæfi. Önnur sérstök ástæða er at- vinnuleysi margra fjölskyldu- feðra í bæjunum. Það má nærri geta, að þar sem atvinnuleysi ber að dyrum um hásumarið, muni börnin fara margs á mis í heimilum. En loks kem ég að þriðju ástæðunni og hún er ekki tímabundin og hún er þýðingar- mikil. Það þarf að koma eins miklu af börnum i sveit, úr öll- um bæjum og kauptúnum eins og unnt er, af því að sveitin og sveitalífið er sú bezta upp- eldisstofnun, sem þjóðin hefir eignazt. Menn í bæjunum hafa fundið þetta og byggt sér sumarhús utan kaupstaðanna, þar sem konur eru að staðaldri með börn sín sumarlangt. En svo undarlega vill til, að börnin fóru úr sumarhúsum á sveitaheimil- in í kring. í fyrstu skildu menn ekki þetta og töldu það óþægð í börnunum, að vilja frekar vera í peningshúsunum á sveitaheim- ilum og í allskonar umstangi við búpeninginn þar heima en að hafast við í vel gerðum og oft mjög vistlegum sumarskálum. En smátt og smátt hefir þjóð- in verið að uppgötva, að börnin vita sínu viti. Þegar börnin strjúka frá athafnaleysi sumar- húsanna heim í starfið á sveita- bæjunum, þá eru þau að hlýða réttmætri rödd náttúrunnar. Börnin þurfa starf, leik og til- breytingu. Þau vilja ekki alltaf vera hrein og í hreinum fötum. Þau eiga heldur ekki að vera það nema þegar það á við. Mesta hættan, sem vofir yfir þjóðinni í sambandi við ger- breytingu atvinnuháttanna, er starfsleysi barna og unglinga í þéttbýlinu. Sumir foreldrar, sem vaxið hafa upp við erfið lífs- kjör, hafa misskilið eðlislög mannlegs lífs og óskað að börn- in þeirra þyrftu ekki að dýfa hendi í kalt vatn. En án þess að vita það, hafa þessir foreldrar verið að misbjóða börnum sin- um og gera þeim skaða. Iðjuleysi á æskudögum er sama og menn- ingarleysi hins fullorðna manns. Heimili til sjávar og sveita, þar sem allir vinna, eru mikið undir beru lofti, neyta sömu fæðu og hjálpast að við dagleg störf, eru beztu og dýrmætustu uppeldisstöðvar þjóðarinnar. Börnin, bæði þau, sem þar eiga heima og hin, sem að koma, eiga að vinna, eftir því sem þau hafa orku til. Það er aðeins tvennt, sem þarf að varast. Þau þurfa að fá að sofa nægju sína og fá nóg af einföldum mat. Alveg sérstaklega þarf að leggja á- herzlu á að börn fái að sofna á hæfilegum tíma á kvöldin. En við hlið leikjanna, og Séra Jakob Jónsson: f seinasta árgangi tímarits Þjóffræknisfélags íslendinga er grein eftir séra Jakob Jóns- son nm vestur-íslenzka skáld- iff Valdimar Pálsson. Valdimar var eitt þekktasta lausavísna- skáld meffal Vestur-íslend- inga. Hann var fæddur aff Fótaskinni í Reykjadal, bróff- ursonur Sigurbjörns Jóhanns- sonar hagyrffings, föffur Ja- kobínu skáldkonu. Valdimar fluttist til Vesturheims 17 ára gamall og stundaði ýmsa lfk- amlega vinnu meffan aldur og heilsa entist. Hann er nýlega látinn. Lausavisur hans marg- ar hafa lifaff á vörum Vestur- íslendinga og hefir séra Jakob safnaff þeim helztu og birtast þær í grein hans. Telur Tím- inn víst, aff mörgum Austur- íslendingi þyki gaman að kynnast skáldskap Valdimars og tekur því traustataki meg- inhlutann af grein séra Ja- kobs. .... Valdimar Pálsson sór sig í ætt við hin íslenzku alþýðuskáld Ég spurði hann að því, hvenær hann hefði byrjað að yrkja. „Mér finnst ég aldrei hafa ort“, svaraði hann. En hann kvaðst hafa tekið eftir því á unga aldri, einkum þegar hann sagði eitt- hvað í spaugi eða glaðværð, að orðin féllu eins og af tilviljun í stuðla, og varð það smám saman til þess að hann fór að beita þessari gáfu sinni af ráðnum huga. En flest af því, sem hann yrkir, er innfall augnabliksins. Honum hefir farið sem fleirum hagyrðingum, að honum var ó- sýnna um að liggja yfir kveð- skap sínum, meitla formið og móta það aftur og aftur eftir hugsuninni eða hugmyndinni. Þess vegna eru ferskeytlur hans og vísur yfirleitt betri en hin lengri kvæði. Samt hefir hann ort erfiljóð, sem eru hvort- tveggja í senn, lipuT að formi og hugljúf að efni. Ljóðið, sem hann orti um vin sinn, Pál Jóns- son í Wynyard (Glímu-Pál), er listaverk, sökum þess einfald- leiks og samræmis, sem ein- kenna það frá upphafi til enda. í því eru þessar vísur: Það mega allir eiga víst, að örlagahjólið þangað snýst, sem hvíldin og friðurinn finnast. Þegar síðasta sólarlag sveiflar geislum á liðinn dag, við sjáum að margs er að minnast. Þú áttir svo mikið andans þrek, sem aldrei brást eða frá þér vék, það fylgdi þér úti og inni. Þin hrelna, göfuga, glaða lund, gerði dýrmæta hverja stund, sem naut ég í návist þinni. Af kvæðum, sem eru bæði gaman og alvara, vil ég tilfæra eftirfarandi „Þakkarávarp til veraldarinnar“: Veröld mín, eg þakka þér, þúsund spæni og bita, sem þú hefir miðlað mér, meir en sumir vita. Þó eg,hreppti engan auð og ekkert tignarsæti, eða pokapresta brauð, svo pyngjan þrifist gæti. Þinna gæða þrátt eg naut og þótti gott að lifa; sætan Evu epla-graut át eg mér til þrifa. Mörg eg gerði glappaskot, gagnið varð því minna, bar þó marga björg í kot, úr búri nægta þinna. Þó eg gengi í glópsku haug og gæfumerkið félli, fyrir þína tryggða taug tókst að halda velli. Sumir lasta og lemja þig, en lofa dyggðir sínar. Þú hefir aldrei erft við mig yfirsjónir mínar. Skólakennslu skuld við þig . skrifa eg neðst í dálkinn; þú mátt eiga eftir mig asna-strika dálkinn. Af vísum Valdimars hafa sumar gamanvísur hans orðið kunnast- ar meðal almennings. Hygg ég að fyndni Valdimars sé vinsæl- ust sökum samlíkinga hans, sem oft eru óvenjulegar, og þó Ijósar. Orðaleikir koma sjaldan eða aldrei fyrir í hans kveðskap, og að því leyti er hánn gjör-ólíkur Káin. En hugmyndirnar eru víða smellnar og skemmtilegar. Sem dæmi um óvenjulegar samlík- ingar tel ég vísur sem þessar: Hnignun. Niður týnist mannlegt mál, minnið hylur þoka. Með því tekst honum ekki held- ur að réttlæta akstur S. E. En út yfir allt tekur þó, er hann ver þá lögleysu að vera skipaður „tvöfaldur“ í nefndina. Hann segir: „Mun þaff hafa komiff fram i umræffum á þingi um sérleyfislögin, aff gert er ráff fyrir þessari tilhögun atkvæffa.“ Hvaða dæmi eru til um það, að lög séu framkvæmd, eftir 'öllum þeim atriðum, sam fram koma við umræður á Alþingi? Hversu óendanlega flókin og torveld yrði þá framkvæmd laganna? Þetta eru þau hlægilegustu rök, sem nokkur maður hefir dregið fram sínum auma málstað til varnar. Það er vel farið, að Björn Ólafsson fékk tækifæri til þess að gera nefndar athuga- semdir. Hann hefir sannað þjónustu sína við S. E„ en lítur ekki á þessi mál með hag al- þjóðar fyrir augum. Málfærsla hans er nákvæmlega hin sama og var í gj aldeyrisnefndinni. En það gerir gæfumuninn, að þar var séð um, að tjón hlytist eigi af. Við það hljóp hann brott. Nú hefir honum tekizt að þjóna sinni lund í annarri nefnd í skjóli atvinnumálaráðherra, um stund. En sá tími getur komið fyr en slðar, að sérhagsmuna- málstaðurinn bíði ósigur og heildsalinn verði enn að flýja. Mætti hann gjarnan hafa það hugfast. VÍSIR. Hið „bókstafslausa" leiðarljós Vísis reyndi að lýsa upp með heildsalanum. Vísir vissi mál- staðinn slæman og treysti heild- salanum ekki fyllilega, en sér alltaf bezt, þegar rökin þrjóta. Skæting blaðsins til mín tel ég mér til mikilla tekna. Og svo lengi sem Vísir telur mig „bera fram ósannindi og óhróður í því formi aff sennilegt þætti,“ er ég áreiðanlega á réttri leið og berst fyrir heilbrigðum málstað. Mun ég verða Vísi í hvert skipti þakklátur fyrir slíkar kveðjur. En hrapallegur misskilningur er það hjá honum, að þetta sé vörn fyrir flokksmann. Hér er um hagsmunamál alþjóðar að ræða og hvort réttlæti eða ofríki og auðæfi eiga að sigra. Ætla ég að Vísir eigni sér ýmsa þá, er við sögu þessa koma og beittir eru svipuðum órétti og P. G„ vegna yfirgangs S. E. Hitt er annað mál, að aðstaða þeirra leyfir ekki jafn „ríkan“ flokksstuðn- ing og S. E„ og því ekki eyðandi heilum leiðurum þeim til varnar. Þeir eru misjafnlega „feitir“ sjálfstæðismennirnir. Vísir met- ur þá eftir þvi. Um málstaðinn gerir minna til. Þegar Vísir hefir lýst ánægju sinni yfir öngþveit- inu í skipulagi fólksflutninga, telur hann, að Framsóknar- menn myndu segja að „það væri til dæmis“ árás á skipulagið, ef í líkamanum liggur sál, líkt og svín í poka. Dramb. Manneskjan er drambsamt dýr og drottnar yfir landsins haga. Hún er alveg eins og kýr, allt, sem grænt er, vill hún naga. Einhver fallegasta samlíking- in er um snjóinn: Liggur nú yfir landi litprúður snjóadúkur, hreinn eins og heilagur andi, hörundsbjartur og mjúkur. Mér finnst þessi vísa eiga bezt við jólasnjóinn með sínum milda helgiblæ á hljóðri jörð. Til dæmis um smellnar hug- myndir eru vísur af ýmsu tagi: Uppgötvun Gyðingurinn gaf mér brugg, ötuhornið fór á rugg. fyrsta skipti fyrir vist fann ég þá að jörðin snýst. Sannleikur og lýgi Lýgin flaug um lönd og sjó langt í burtu héðan. Sannleikurinn sína skó sat og batt á meðan. Kirkjan í grennd viff fjósið Mikið er, hvað mállaus dýr meta trúarljósið. Það hljóta að vera kristnar kýr með kirkjuna bak við fjósið. Vinnuhjú Vinnuhjúin verkasmá værðar fá að njóta. Sannleikanum sefur hjá samvizkan — til fóta. Innheimtumenn Skuldakröfu skjáhrafnar skeyta saman nótumar Nýr umsjónarmaður á Þmgvöllum Um þessi mánaðamót hættir Guðmundur Davíðsson störfum sem umsjónarmaður þjóðgarðs- ins á Þingvöllum. Hefir Guð- mundur verið umsjónarmaður friðunarinnar þar frá fyrstu tíð, enda var hann upphafsmaður þeirrar hugmyndar, að Þing- vellir yrðu þjóðgarður. Skrifaði hann greinar um málið og vakti fyrir því áhuga. Þegar Fram- sóknarflokkurinn kom til valda 1927 átti Jónas Jónsson drýgsta þáttinn í því, að hrinda málinu í framkvæmd. Hefði Guðmundur ekki hafið baráttuna fyrir friðun Þing- valla væri ekkert líklegra en að þar væri nú mikill fjöldi ó- smekklegra sumarbústaða, sem efnamenn hefðu látið reisa, og því samfara hverskonar nátt- úruspjöll og vanhirða staðarins. Mun þessi barátta Guðmundar og starf hans sem umsjónar- manns Þingvalla verða enn meira metið, þegar stundir líða fram. Guðmundur óskaði þess síð- astliðinn vetur, að láta af störf- um og veitti Alþingi honum nokkur eftirlaun í viðurkenn- ingarskyni. Umsjónarmaður Þingvalla verður Thor Brand. Er hann Austfirðingur að ætt og upp- runa, lærði trésmíði hér í bæn- um, fluttist síðar til Vestur- heims og stundaði þar bygging- arvinnu og mörg fleiri störf. Er hann maður fjölhæfur og vel látinn. afnumin væru innflutnings- og gjaldeyrisfríðindi samvinnu- félaganna. Það væri árás á „skipulagið“ ef mjólkurlögunum væri breytt o. s. frv. Með öðr- um orðum: Við höfum aðstöðu til að rífa skipulag fólksflutn- inga niður og vernda hagsmuni flokksgæðings. Ef við gætum, þá skyldu samvinnufélögln og mjólkurskipulagiff fara sömu leið. Þetta eru ekki ný fyrirheit hjá blaðinu. En það er jafnan lærdómsrikt fyrir fólkið út i dreifbýlinu að veita þeim sér- staka athygli. Það skýrir, hvað koma skal, ef aðstandendur blaðsins fá betri aðstöðu. Hætt- an er nærri. Allir þeir, sem unna heilbrigðu skipulagi og samvinnu, verða að gefa það dómsorð á sínum tíma, sem kveður hreinlega niður það hneyksli, sem umræddar Vísis- greinar leituðust við að verja, og öll fyrirheit um áframhaldandi hneykslismál. Annar þáttur þessa máls eru einkabílarnir. Akstur þeirra hef- (Framh. á 4. slðu) með tönnunum. En rentu rentu reikningar reka burtu sálimar úr mönnunum. Bilun Af mér reytist ró og spekt, ræflar andans trosna. Holdið er í taumi tregt, trúarskrúfur losna. Ellistyrkur Nú er ég kominn, eftir marga raun með ótal kaun, yfir lífsins ódáðahraun á eftirlaun. Til ráffsvinns Þú hefir marga hildl háð heims á rauna sviði. Við öllu kunnir ótal ráð, en — ekkert varð að liði. Jöfnuffur Vlð skulum gera lífið létt. Landið má til að verða slétt. Skeytum ekkert um álfana og tröllin. „Upp með dalina, niður með fjöllin." Virffing Vestur-fslendinga (er konungurinn bað Bennett forsætisráðherra fyrir kveðju til þeirra). Vesturheíms löndum, víst er það virðingarljósin skína. Kóngurinn danski Bennett bað að bera þeim kveðju sína. Eins og eðlilegt er um íslenzk- an bónda, hafa árstíðirnar oft knúið Valdimar til að túlka til- finningar sínar með vel gerðrl vísu. Og eins og jafnan vill verða, er það vorið, sem laðar fram mestan fögnuðinn. Vísum- ar um sólarmessuna og sólar- brosið láta ekki mikið yfir sér, en mér finnst samt, sem þær muni í fáum orðum túlka hug-

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.