Tíminn - 02.12.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 02.12.1947, Blaðsíða 1
| Ritstjóri: ! Þórartnn Þórarinsson j Fréttaritstjóri: ) Jón Helgason Útgefandi Framsóknarflokkurinn i—•-- -¦—» ' ' ' ' ' ' 'Skrifstofur í Eddvhúsinu Ritstjórnarsímar'. 4.373 og 2353 ,. Afgreiðsla og auglýsinga- sími 2323 Prentsmiðjan Edda L 31. árgr. Reykjavík, þriðjudaginn 2. des. 1946 222. blað Sjö ára telpa fékk jeppann Frá fréttaritara Tímans á Akureyri. Það hefir oröið ciráttur á því, að fram kærni eigandi jeppans, sem dregið var um í happdrætti iandtmnaðar- sýningarinnar. Hann kom þó loks í leitirnar hér á Akur- eyri í fyrrakvöld. Er eigand- ihn sjö ára gömul té'pa, Ingi- björg, döttir Sigurðar O. Björnssonar prentsmíðjustj. Hafnarframkvænudir í Ólafsfirhi Þar er í smíðum bátakví. Ytri garðurinn, öldubrjótur- inn, þungtayggður grjótgarð- ur með steyptri krónu og skjólvegg á útbrún, var lengd ur um 60 metra á sumrinu og er nú kominn í f'ulla lengd eða 210 metra, en skjólvegg- ur er ógerður á þennan kaf la. Gjörð var staurabryggja inn- an á garðinn, 20 metra löng, 8 metra breið, dýpi við hana um 4,5 metrar við fjöru. — Gamla bryggjan, sem var stöp'abryggja, var gerð sam- feld og hækkuð, en ofan við þá bryggju var steypt um 1000 fermetra aðgerðaplan. Hið nýja dýpkunarskip vita- og hafnarmálastjórnarinnar framkvæmdi allmikla dýpk- un upp með garðinum og við gömlu bryggjuna. YíðStal vid" Ililniai* Stefánsson: Ný tegund svæf- Danskt verzlunarfyrir- tæki, sem flutti inn fyrir stríðið miög mikið af lækningatækjum og fram- leiddi auk þess tálsvert af þeim sjálft, hefir nú seht á markaðinn ýms ný tæki, sem vekja athygli. Það var á stríðsárunum, þegar ógerningur var að fá ýms slík tæki til Danmerkur, að það hóf þessa framleiðslu í stórum stíl, hefir hún síðan verið fullkomnuð eftir að sam 'göngur tókust við umheim- inn og kostur var betri efni- vöru og nýrra heimilda um hinar margvíslegu framfarir á sviði læknisfræðinnar og hffærafræðinnar, er orðið hafa í heiminum á síðustu árum. Meðal þessara dönsku lækn ingatækja, sem þykja sér- staklega góð og þegar er farið að selja til annarra landa, er ný gerð tækja til notkunar við svæfingar. Hafa þær þeg ar verið reyndar við 2000 barnsfæðingar í Danmörku. Hafa þau gefizt sérstaklega vel. Varð áður talið, að hægt væri að firra 75 af hundraöi fæðandi kvenna þjáningum, en með þessum nýju tækjum hefir hundraðstalan komizt í 97. stof na til fjárfrek s aö iiafa tryggt fé Tekiæt' laefii8 stM finllnægja líef'Srauia atssa lan tii líy^fgfMga, seiss Isafiaas* emre, eai vantar íé til ræktanariána Á þcssu ári hefir verið lánaðar um fimin miljónir króna íii nýbyggir.ga og endurbygginga í sveitum landsin. Kins vegar hefir lítið verið hægt að lána ú'r ræktunarsjóði, þó að mikii eftirspurn hafi verið eftir lánum úr honum. Rík- issjóður hcíir ekki lagt neitt fé í bann sjóð að undanförnu,! síldveiði er í Hvalfirði. Flest- c,,^ „» „i,i,í ik„í:_ -* i i * »' * .^ .....! ir bátar, sem á annað borð svo að ekki hefir verið hægt að lana eða veita styrki úr honum. Tíðindamaður Tímans átti í gær tal við Hilmar Stefánsson, bankastjóra Búnaðarbankans, og spurði hann um þessi mál almennt. Telur Hilmar óráðlegt af bændum að leggja í fjárfrekar framkvæmdir nú, nema þeir hafi áður tryggt sér fé til þeirra. Ekkert lát á síld- veiðununi í Hvai- firði Áframhaldandi uppgripa — Hefir bændum verið lánað mikið fé samkvæmt lögunum frá þinginu 1946 um landnám, nýbyggðir og end- urbyggingar í sveitum og iög unum um ræktunarsjóð ftá í vor? — Rikisfjcður hefir á yfir- standandi ári greitt fimm rniljónir króna vegna lag- anna frá 1946. svaraði banka stjórinn. Fé þetta hefir að mestú Ipyti verið Jánað jafn- óðum, aða'lega til endurbvgg inga á í^úðarhúsum víðs végar um pveftfr iandsins. — Aftur á móti hafa enn eng- ar greiðslur farið fram úr ríkip^ióði vegna ræktunar- sjóðslaganna frá seinasta -'fvrf; hvorki sem framlág eða lán. — Er ekki sennilegt, að bráðlega fari fram þær •íreiðs'ur. sem í ræktunarsjóð eiga að renna. svo að ]ána- stajrfspmt u^^i bafizt úr hon- um fyrir alvöru? — Um það get ég eKkert sagt. Þar kemur til. kasta ríkisstiórnarinnar eða ef til vill Alþingis. j — Liggur mikið fyrir af beiðnum um lán úr þessum °.jóðum, sem ekki hefir verið hægt að sinna? — Flestum beiðnum um Ján til endurbygginga íbúðar- ! húsa hefir verið fullnægt —j það er að segja til þeirra [ húsa, sem ýmist eru þegar I fullgerð eða langt komin. Hins vegar liggja fyrir mjög margar beiðnir um lán á næsta ár-i til húsa, sem enn hefir ekki verið hafin smíði á. Nema þær lánbeiðnir sam- anlagt geysi-fjárhæðum, og eru litlar likur til, að hægt verði að fullnægja þeim á næsta ári. Ræktunarsjóði hefir einnig torizt mjög mikið af beiðn-= um, er ekki hefir verið full- nægt. ¦ — Það var óskað eftir þvl í útvarpinu um daginn, að iánabeiðnum til sjóðanna beggja, byggingasjóðs og ræktunarsjóðs, yrði komi'ð á framfæri bráðlega. Var það gert í sérstökum tilgangi? — Það var einungis gert sökum þess, að nauösynlegt er að vita, hve lánsþörfin er mikil, meöal annars með til- iiti til fjárframlaga ríkisins til þessara sjóða. — Viljið þér ojiki segja eitthvað meira um þessi mál almennt? — Ekki á þessu stigi, nema að það er að mínum dómi á- kaflega ógætilegt af bænd- um að stofna tii fjárfrekra framkvæmda, án þess að hafa fyrirfram tryggt sér fjármagn til þeirra. Hafnarfrarnkvæmdir Grindavík komust inn í fjörð i gær, fylltu sig þá um daginn eða í nótt, nema þeir, sem sprengdu nætur sínar i síld- inni. Annars eru nokkrir taát- ar nú komnir með slíkan út- búnað, að þeir geta hleypt nokkru af síldinni úr nót- inni, ef þeir sjá, að það muni vera of mikið í henni. Losun síldveiðiskipanna gengur mjög vel, en í kvöld má búast við, að aftur kom- ist nokkur töf á losunina, þeg ar búið verður að fylla True Knot með síld. Er þá nokkur óvissa um, hvaða skip fást til flutninganna. í gærdag var losað úr 10— 12 skipum í einu. Þrátt fyrir það, að losunin hefir gengið allvel seinustu sólarhringana, taíöa samt enn mörg skip eftir losun, og taætast skip við nokkurn veginn jafnóð- Benedikt Sveinsson sjötugur Benedikt Sveinsson, fyrr- verandi alþingisforseti, er sjötugur í dag. Hann var framan af ævi sinni • einn af skeleggustu og drengiiegustu taaráttumönn- um þjóðarinnar í sjálfstæois- máluni hennar og mun jafn- an minnzt með þakklæti fyrir framgöngu sína á þeim vett- vangi, sem og mörg önnur störf á sviði þjóðmála og menningarmála. 25 ára afmælishátíi Geysis á Akureyri Frá fréttaritara Timans á Akureyri. Karlakórinn Geysir á Ak- ureyri minntist 25 ára af- mælis síns á sunnudáginn. — Var hóf mikið um kvöldíð, og flutti þar Davíð Stefánsson frá Fagraskógi aðalræðuna. Minntist hann jafnframt full veldisdagsins, sem fór í hönd. Karlakómum barzt mjög mikið af kveðjum, skeytum og heillaóskum i ýmsum myndum. um, og önnur eru losuð. Þurfa skipin ekki annað en fara inn í Hvalfjörð og sækja síldina þangað. riarver Sssssti^arrálÍstíífasBÍr í ýnssnm löndnm vSð s*aaststnveB*t MiÉ|nrlSarlisii'f -, Allshcrjarverkfall það, sem Arabar í Palestínu höfðu Loðað i gær að myndi hefjast bráðlega í mótmælaskyni við ákvörðun sameinuðu þjóðanna um skiptingu landsihs hófst í morgun. L í Grindav. var gerður í sumar hafnargarður á grandanum sunnan Hópsins fram að inn- siglingarrennunni. Er hann úr grjóti með steyptri þekju og steyptum skjólvegg á útbrún. Lengd garðsins er 150 m. og bréidd 12.5 m. Ennfr. er verið að vinna að bátabryggju, sem ganga skal út frá garðin- um inn í Hópið. Er það staura- bryggja, 10 m. breið og um'32 m. á lengd, og verður væntan- lega fullgerð um næstu ára- mót. Allsherjarverkfall þetta er gert samkvæmt ákvörðun æðsta ráðs Araba og á að standa í 3 daga í Palestínu. Auk þess hafa stjórnir Irak og Iran gert ýmsar ráðstaf- anir til að votta Aröbum sam úð sínj^og getur vel komið til þess, að allsherjarverkfall verði gert i þessum löndum. Miklar óeirðir. Strax í morgun, er allsherj- arverkfallinu hafði verið lýst yfir í Palestínu, brutust þar út miklar æsingar. Arabar gengu fylktu liði um götur borganna og höfðu mikið háreisti. Víða grýttu þeir glugga í íbúðarhverfum Gyð- inga og æptu aðþeim ókvæð- isorðum. Allir opinþerir veit- ingastaðir eru lokaðir í landinu. Sérstakur vörður hefir verið settur við bústaði erlendra sendisveita í helztu borgunum. Á Tel-Aviv svæðinu hefir komið til mikilla óeirða. Voru þar meðal annars gerðar árásir á nokkra' Gyðinga, en ekki er getið um það hvort meiðsJi hafi orðið á mönnum eða manntjón þar. Einn blaðamaður, er var Gyðingur, varð fyrir árásum og meidd- ist hann allmikið. í Egiftalandi. Um allt Egiftaland hefír verið mjög mikil æsing í morg un meðal Araba. Stúdentar hafa gengið fylktu liði um götur sumra borganna og hrópað ^saklanir í garð Bandaríkjanna, Rússa og Gyðinga, fyrir skiptingu landsins. Sérstaklega hafa ásökunarraddirnar verið há- (Framhald á 7. síðu)

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.