Tíminn - 15.12.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 15.12.1947, Blaðsíða 1
 Ritstjóri: Þórarinn Þórarinsson Fréttaritstjóri: Jón Helgason Útgefandi Framsóknarflokkurinn ' ' ' 1 'i Lr Skrifstofur í Edduhúsinu Ritstjórnarstmar: 4373 og 2353 Afgreiðsla og auglýsinga- simi 2323 Prentsmiðjan Edda 31. árg. Eeykjavík, mánudaginn 15. des. 1947 233, blaö Guðmundur Gíslason á sæðingarför um Suðurláni Guðmundur Gíslastín Jæknir lagði á laugardag- inn af stað í sæðingarför um Suðúrlandsundirlend- iff. Hafa bændur þar nú mikinn áhuga á að b'æta íjárstofn sinn með þess- ari aðferð, sem gefizt hef- ir vel. Guðmundur er betur búinn i leiðangurinn að þe.ssu sinni en áður. Hefir hami sér- £taba bifreið, þar sem öllum áhöldum er komið fyrir, en fer svo á jeppabílt til þeirra staða, sem hann kemst ekki á á stóra bílnum. Sœðing búfjár er farin að tíðkast víða um lönd, en hvergi segist ' Guðmundur vita til þess, að útbúnaður sé svona haganlegur. Guðmundur fór á laugar- daginn austur að Galtalæk, en í gær hélt hann lengra austur og byrjaði í morgun að sæða búfé bænda undir Eyjafjöllum. Heldur hann síðan vestur byggðirnar, eftir því sem bændur óska eftir. Er Guðmundur góður gest- ur mörgum heimilum, því að bændur eru óðfúsir að hota aðferð til þess, að kynbæta fé sitt. Sæddi hann t. d. í fyrra nokkuð á fjóröa nundr- að fjár á dag, þegar bezt lét. Nú býst Guðmundur við að geta afkastað meiru, en annars er það alltaf hending ein, hve margar kindur ganga, þann daginn sem hann er með tækin á bænum. Stefnt í rétta átt Frumvarp ríkisstjórnarinnar um rábstafanir gegn dýrtíðinni íagt fram á jpingi í dag ^lSisrfísi'sIa" vísitölti ©g aftarfiaverðs, á- JsyrgðarverfS á IssiÉaflski ©g kjöti, skattttr á elgttaattka ttBttfram 100 jjnis. kr. Frumvarp ríkisstjórnarinnar um ráðstafanir gegn verð- bólgunni og úrrasði til bess að skapa útflutnirígsfram- leiðsluni reksírargrutidvöll, verður lagt franí á alþingi í dag. — Fara hér á eftir aðalatriði þessa frumvarps, sem líklegt er, að ma.rga fýsi að vita skil á. Ferðalag Hekín K.emttr til New ITork - í dag FJugvélin Hekla kom ti! Reykjavíkur kl. 3.35 í gær frá Rómaborg með 44 ítalska farþega, sem eru að flytjast búferlum til Suður-Ameríku. Pór vélin héðan aftur eftir tveggja stunda viðdvöl á- fram til New York, undir stjórn Kristins Olsens, en Al- freð Elíasson, sem verið hafði flugstjóri suður eftir lét af stjórn hé'r.og varð eftir. — Vélin er væntanleg til New York um hádegi í dag, en heldur þá áfram ferð sinni til Venezúela í Suður-Amer- íku, en þangað er 10 stunda flug frá New York. Þar hefir vélin litla viðdvöl, en flýgur aftur til New York og þaðan heim. Strax og Hekla kemur hingað aftur, sem væntan- lega verður á miðvikudag, heldur hún ferð sinni áfram til Kaupmannahafnar. Flug- vélin tafðist í Róm vegna þess, að farþegarnir, sem taka átti,voru ekki komnir til borgarinnar. Vísitalan 3ÖÖ, lækkun afurða- verðs, 5—30% eignaauka- skattur, allt að 10% lækk- un húsaleigu. Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir, að vísitöluupp- bót verði fastákveðin 300, en ein.s og nú standa sakir, er vísitalan 328 stig. Verður þó jafnframt haldið áfram þeim niðurgreiðslum, sem átt hafa sér stað að undanförnu. Verölag landbúnaðarafurða verði ákv eðið að nýju í sam- ræmi við þetta, og annað verðiag einnig fært til sam- ræmis. Lögboðið verði að reikna út nýja visitölu, grundvall- aða á verðmæti útflutnings- vara þjóöarinnar. Heimild verði gefin til þess að lækka húsaleigu um tíu af hundraði, hafi húsaleigu- samningar verið gerðir eftir áramót 1941—1942. Eignaauka.skattur verði lagður á gróða, sem safnast hefir á stríðsárunum, ef eignaaukinn nemur meira en 100 þúsund krónum. Skal eignaaukaskatturinn nema 5—30 af hundraði af þ eim eignaauka, sem er umfram 100 þúsund krónur. — Sér- reglur munu þó gilda um eignaauka samvinnufélaga og útgerðarmanna. Ráðstafanir til hjálpar útveginum. Ábyrgð verði tekin á 65 aura verði fyrir hvert kíló- gramm af bátafiski og verð- lagsnefndarverði fyrir útflutt kjöt. Heimilt verði að lækka beituverð og ákveða verbúð'a- leigu. - ' Samtök útvegsmanna, Landssamband íslenzkra út- vegsmanna og Fiskiíélagið, fái fulltrúa, .sem ákveði verð- lag veiðarfæra og viðgeröa á bátum og vélum. • Lánasjóður verði stofnað- úr til aðstoðar þeim, sem .komust í fjárhagsþröng vegna halla á síldarútgerð síðastliðið sumar. I Fjáröflun til þess að standa straum af dýrtíðarráð- stöfunum. Til þess að standa undir útgjöldum þeim, sem af þessu , leiða, svo og öðrum dýr- tíðarráð.stöfunurn, yerði lagð- ur á sérstakur söluskattur. Gangi hann inn í sóluverð vara á sama hátt og aðflutn- ingsgjöldum. Velferð þjóðarinnar er í húfi. Hér hefir verið stigið þýðingai'mikið skref í rétta átt, Þess er auðvitað ekki að dyljast, að skoðanir manna verða skiptar um ýms atriði frumverpsins. Er það eðiilegt, þegar um er að ræða flðkið vandamál, sem marga snert- ir og vandinn ,sem vio er að etja eins mikiil og hér er. Hitt skiptir þó mestu máli, hvað sem skoðanamun líður, að allir þeir, sem sjá þá stór- felldu hættu, sem yfir þjóð- inni vofir, sameinizt nú um þetta frumvarp og fylgi fast og einhuga þeirri stefnu, sem hér er mórkuð og hafi það hugfast, hvað við liggur, ef ekki tekst nú á ellef tu stundu að hefja átak til viðreisnar avinnulífi landsmanna. Maður, sem sagt hefir meiningu sína Byrnes, fyrrverandi utan- ríkisráðherra Bandaríkjanna, er nú mjög umtalaður mao- ur. Veldur því bók sú, sem hahn hefir ritað um ráð- stefnurnar í Yalta og Pots- \ dam og viðskipti Esndaríkja- manna við Rússa meðan hann var utanrikisráðherra. „Speaking frankly" heitir þessi bók. Gerir Byrnes þar á Ijósan hátt grein fyrir því, er fram fór að tjaldbaki, er forustu- mcnn stórveldanna voru að ráðaráðum sínum, og undir- búa friðinn, nokkru áður en styrjöldinni lauk. Gefss út éifta fiuýja rtiMtt fyrir Itverjar tíit. sem peir kalla Iiiti Þaö var tilkynnt í Moskvufrettum í gærkvöldi, að ákveð- ið hefði verið af hálfu ráðstjórnarinnar að kalla inn gjald- miðil landsins, níbluna, nú innan skamms. Sjóvinnubankinn færeyski 15 ára S]óvinnuba.nkinn i Þórshöfn í Færeyjum á fimmtán ára afmæli i dag. Hann var opn- aður 15. desember 1932. Hann byrjaði smátt, en hefir vaxið svo og dafnað, að hann hefir náð að verða fæeysku atvinnulifi ómetan- leg Jyftistöng. Myndi mörg- um haía orðið bröngt um vik, ef ekki hefði verið til hans að leita um stuðning við ýmis fyrirtæki, er þurftu fjar vi'6. En svo einkennilega vill til, að einmitt í dag verður tekið til meðferðar fyrir landsrétt- inum danska stórmál, sem bankinn á í um ráðin yfir sterlingspundaeign hans. — Kom mál þetta til dóms í Færeyjum, og vann-. bankinn það. En síðan var því áfrýjað til landsréttarins og verður vafa^aust látið ganga til hæstaréttar Dana, hvor að- ilinn, ,sem ber sigur úr býtum fyrir landsréttinum. Bankastjóri Sjóvmnubank- ans er Thorstein Petersen, formaður Fólkaflokksins fær eyska og foringinn í sjálf- stæöisbaráttu Færeyinga. En hann er nú í Kaupmanna- höfn vegna málaferlanna. Sámkvæmt frekari fréttum um þetta efni, rnun aðeins ein ný X'úbla verða gefin út fyrir hverjar tiu, sem kalla'ð'- ar eru inn. Jafnframt verð- ur aiokkur verðlækkun á- kveðin á ýmsum vörutegund- um, en mismunandi mikil. Mun verðlækkunin alls ekki vega upp á móti þeirri rýrn- un sparifjár almennings, sem verður við það, að gefa ekki út nema eina nýja rúblu fyr- ir hverjar tíu. í Moskvaiitvarpinu hefir komið fram nýstárleg skýr- ing á þessari ráðstöfun stjórn arinnar. Er hún sú, að £jald- miðill landsins sé kallaður inn til að ná tíl auðsafnara og stríðsgróðamanna, sem hafi elfzt mjög þar í, landi styrjaldarárin. Skýt-;r sú skýring nokkuð skökku við það, sem áður hefir verið haldið fram um stjórnarfar Rússlands, aö þær gætu eng- ir stríðsgróðamenn þrifizt. En þessi ráðstöfun hlýtur r."i bitna mjög á öllum lands- lýð og rýja hann algerlega öllu því, er hann kann að hafa aurað saman styrjald- arárin, því að lækkun verð- lagsins er svo hverfandi lítil samanborið við þá miklu rýrn un, sem með þessum ráð- stöfunum er á sparifé lands- manna. Skip strandar við Engey §kl|ílf§ er sM.Is. Anð'tir- frá Akttreyri. Um kl. 10 í morgun strand- aði vélskipið Auður frá Ak- ureyri- á Engeyjarrifi. Mun orsök strandsins vera sú, að skipið fór of nærri landi. Bauja er yst á rifinu, en skipið sigldi innan við hana. Lágsjávar var, þegar skipið strandaði og er búizt við að það náist úr á flóðinu. yóííigar og Araöar krvæðast af kappi í Palestínu er ástandið fremur óljóst. í gær var samt barizt víðá, sérstaklega í borgunum og á þéttbýlustu svæðunum. Vitaö er um 13 Gyðinga, sem voru drepnir og 30 Gyð- ingar og Arabar voru særðir meira og minna. Sagt er að báðir aðilar hervæðist, hvor sem betur getur.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.