Alþýðublaðið - 16.02.1940, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 16.02.1940, Blaðsíða 1
EITSTJÓEÍ: F. B. VALDEMAESSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOEXURINN XXI. ÁRGANGUR. FÖSTUDAQUR 16. FEBR. 1940 39. TÖLUBLAÐ 76 islenzkir sjémenn halda fnnd i erlendri tiaínarhorg. Óánægja sjómanna vaxandi vegna ýmis konar ósanngirni, sem þeim er sýnd. _------------*-**.---------- FnlItrAar neirra ern nú ð fnndom daglega. llpingi sett — frestaðtilmðnadags! ALÞINGI var sett í gær með venjulegri viðhöfn. Kosn- ingar á forsetum og skrifurum í deildir fóru ekki fram. Eftir að försætisráðherra hafði lesið upp konungsbréf, frestaði hann þingfundum til mánudags. Ástæðan mun vera sú, að nú stánda yfir landsfundur Sjálf- stæðisflokksins og miðstjórnar- íundúr Framsóknarflokksins og þingmenn þessara flokka munu því hafa nóg að gera, að eggja liðið og dásama afkomú flokka sinna eins og Ólafur Thors gerði á fundi landsfundarins- í gær. Rððstafanir gep kommAnistnm einn ig i Noregi? KHÖFN í gærkveldi. FÚ. DÓMSMÁLANEFND norska þingsins fer f ram á þáð við ríkisstiórnina, að hún géi-i víðtækar ráðstafanir til þéss að tryggja hagsmuni gegn láhdráðastarfsemi og annarri starfsemi, sem telja megi skað- le§a landinu. Fer hún fram á að þetta mál verði rætt fyrir opn- um tjöldum á fundi í stórþing- inu. ' Samkvæmt því, sem norska blaðið „Aftenposten" segir, þá þýðir þessi málaleitun það. að fyrir dyrum standi í Noregi samskonar barátta gegn kommúnismanum eins og nú er háí í Svíþjóð. P ULLTRÚAE sjómanna *• hafa undanfarna daga haft tal af útgerðarmönnum um breytingar á kjörum samkvæmt bréfi því, sem áð- ur hefir verið birt hér í blað- inu, en umræðurnar eru ekki komnar svo langt, að nokkuð sé hægt að skýra frá þeim- Engin lausn hefir fengizt á því, sem ber á milli út af lifr- inni. í dag munu fulltrúar frá sjó- mönniun hafa tal af viðskipta- málaráðherra um rétt sjómanna til gjaldeyris. En sjómenn hafa mótmælt fyrirmælum við- skiptamálaráðherra um að svifta þá nokkru af gjaldeyri þeim, sem þeim ber. Óánægja fer ákaflega mikið vaxandi meðal sjómanna og er ekki gott að segja til hvers það getur leitt, ef þeim er mætt af álíka ósanngirni og fram hefir komið í deilunum út af lifrinni. Sem dæmi um þessa vaxandi óánægju skal þess getið, að ný- lega komu 76 íslenzkir sjómenn saman á fund í erlendri hafnar- borg og ræddu um kjör sín og aðstöðu við hinar hættulegu og erfiðu siglingar. . Gerðu sjómennirnir sam- þykktir á þessum fundi viðvíkj- andi kröfum sínum, og lýstu þeir sig albúna að fylgja fram þessum kröfum til hins ýtrasta. Hafa sjómennirnir sent Sjó- mannafélaginu samþykktir þessa fundar. Öllum er Ijóst hvílík hætta er hér á ferðum og ber að haga sér samkvæmt því. Það hefir vakið athygli, að sjó- menn mæta freklegri ósann- girni úr ýmsum áttum um þess- ar mundir og að bæði blöð Sjálfstæðisflokksins og Fram- sóknarflokksins minnast ekki á málefni þeirra. S.Í.F. feildi fækkun i stjérn eða á framkvæmdastjirnm Sala niðarsuðttverksmið]nnnar innanlands heflr leonlð vel, m árangnr Ifiilf enn |iá erlendis. A ÐALFUNDUR SIF hófst ** að nýju í gærmorgun kl. 10. Voru þá allir fulltrúar mættir. Gild atkvæði á fund- imim voru 134. Eftir að fundarmenn höfðu mihnzt drukknaðra sjómanna, gaf formaður Sambandsins skýrslu um störf stjórnarinnar á s.l. ári. Var í blaðinu í gær skýrt nokkuð frá efni þessarar skýrslu, en hér fara á eftir upp- lýsingar um rekstur Niðursuðu- vorksmiðjunnar; Skýrslu stjórnarinnar fylgja nú í fyrsta sinn reikningar hinn- ar nýju niðursuðuverksmiðju félagsins. Ná þeir yfir tímabilið frá upphafi undirbúnings fyrir- tækisins í árslok 1937 til 31. des. 1939. Eru þeir því saga hinnar fyrstu og erfiðustu göngu á reynslubraut fyrirtæk- isins. Eins og að líkindum læt- ur, hefir orðið nokkur rekstrar- halli á verksmiðjunni, en hann verður að teljast lítilfjörlegur, Frh. á 4. síðu. Franska hafskipið „Bretagne", eitt af hinum miirgu skipum sem_ Þjóðverjar hafa sökkt. Myndin var tekin rétt eftir að tundurskeyti frá þýzkum kafbát hitti skipið og það var, að byrja að sökkva. Kafbátahernaður Þjóðverja færist iskyggilega í aukana -— ?——-—— Tíu tll félf skipum var sðkkt sfðustu prjá áaga, Fyrlrsklpnn im að silkkva hlutlansnm skipum9 er f ara í hre^kar ef tlrlltshaf nir? Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. Kaupmannahöfn í morgun. "f^l AÐ ER ekki annað sýnilegt, en'að Þjöðverjar séu nú * í þann veginn að hefja miskunnarlausar kafbátaárás- ir á hlutlaus skip, sem til Englands sigla, eða til farm- skoðunar fara f brezkar eftirlitshafnir. Síma erlendir frétta- ritarar firá Berlín, að fyrirskipun hafi verið gefin út þar urn að sökkva öllum skipum, sem grunur hvíli á, að fari í brezkar eftirlitshafnir. Aðeins þrjá síðustu'dagana hefir 10—12 skipum ver- ið sökkt, þar af mörgum hlutlausum, sænskum, norskum, dönskum og ítölskum, og kemur gífurleg gremja fram í blöð- um hlutlausra þjóða úti um heim, út af þessum kafbáta- árásum, sem brjóta algerlega í bága við alþjóðalög. Þau rök, sem Þjóðverjar eru sagðir færa fram fyrir árásunum, að skipin fari til farmskoðunar í brezkar eftirlitshafnir, eru talin markleysa ein, þar sem Þjóðverjar noti sér aðstöðu sína í Eystrasalti til farmskoðunar í hlutlausum skipum á nákvæmlega sama hátt og Bretar í Norðursjó og úti um heimshöfin. Það er fullyrt, að sendiherra Bandarikjanna í Berlín ætli að krefjast skýringar á þeim fyrirskipunum, sem þar hafa verið gefnar um árásir á hlutlaus skip. Norræn biðð fordsemi lafbitahernaO Þ]iðver]a LONDON í morgun. FÚ. Norsk, sænsk og dönsk blöð ljúka upp einum munni um að fordœma framferði Þjóðverja. Norska blaðið „Bergenstiden- de" stingur upp á því,-að hlut- lausar þjóðir, sem kafbátahlern aður Þjóðverja bitnar á, komi sameiginlega -fránv og ætti að vera hægt að skýrá það svo fyr- ir Þjóðverjum, að þeir skilji, að hlutlausu þjóðirnar geti ekki sætt sig við þetta. Þýzk viðskiptasendinefnd er nú í Oslo, og segir blaðið, að því sé nú tækifæri til þess að taka upp kröfur hlutlausra þjóða. Það var opinbtrlej^i kannast við þáð í &e>Mn í fyrmdag, ao sá árangur, sem kafbátaherna&ur Þj6ðverja hefír borið undantarna daga, hefði náðst vegna nýrra fyrirskipana, sem gefnar hefðu verið. Hinar nýju fyrirskipanir eru pær, að sökkva öllum skipum, sem grunur hvílir á að ætli til eftirlitshafnar til fannskoöunar og skjala.og pegar eriendir frétta- ritarar í Berlín spUrðust fyrir um pað, hvers vegna hollenzka skip- inu „Burgodike" hefði verið sökkt fengu þeir petta svar. Ef pessum fyrirskipunum verð- ur framfylgt, mundi af því leiða, að utanrikisverzlun Hollands, Belgíu, Noregs, Svíþióðar og Dan merkur eyðilegðist, og er mikil gremja rflijandi í þessum lönd- umt Skipstjðrinn á „Burgodike" hef- ir nú Iýst því ítarlegar, er skipi hans var sökkt. Hann kvað hol- ienzku stjómina og hollenzk firmu hafa átt farminn. Póst flutti skipið ekki. Síðdegis á Jaug- ardag skipaði þýzkUr kafbátur skipinu að nema staðar. Kafbáts- foringinn fór fram á að sjá skipsskjölin. Þegar farið var -með þau til hans sagði kafbátsforing- inn: „Ég hefi engan áhuga fyrir að sjá þessi skjöl; — "ég verð að sökkva skipi yðar." Skipstjóranum á „Burgodike" var því næst skipað að senda neyðai'skeyti þess efnis, að skip hans j{æri að sökkva, og væri það afleiðing áreksturs. Svo var skipshöfninni sagt að yfirgefa skípið. Frh. á 4. sfðu. Bin ilillón Tékka m Pði¥erii flntí C Hýzkalands. Þelr eiga að præeln par fyrii* Þjóðverja. Útvarpstæða Sohhís i gser. LONDON í gærkveldi. FÚ. GÖBING flutti útvarpsræðu í gærkveldi. Var þetta á- varp til þýzkra bænda. í ræðu sinni sagði hann m. aV, að ein miiljón Pólverja og Tékka yrði send tii Þýzkalands til þess að vinna hjá bændum í stað þeirra, sem kvaddir hafa verið í herinn, að allir yrðu að erfiða meira, að verð á smjöri og mjólk yrði hækkað. Brezkar og franskar lyga- stofnanir, sagði Göring, segja, að Pólverjarnir og Tékkamir séu neyddir til að koma, en svo er ekki. Þeir koma fúslega, því að þeir vilja vera þar, sem reglusemi er og hreinlæti og þeir geta fengið kaup. Um verðhækkun á mjólk og smjori sagði hann, að þetta bitn- aði á fátæku fólki, en það gæti keypt smjörlíki og mjólk, sem „ekki væri eins mikill rjómi í" og vanalegri mjólk. Kolaskort sagði Göring eng- an vera, en flutningaerfiðleik- um einum væri um að kenna, aö fólk hefði ekki kol. Göring hvatti menn til að sætta sig við alla erfiðleika og hjálpa hyerir öðrum. Sunðmót §. R. R. f er f ram i kvðld. SUNDMÓT SUNDRÁÐS REYKJAVÍKUR fer fram í kvöld í SundhölKnni. Þátttak- endur eru alls 52 frá þremur fé- lögum: Ármanni, K.R. og Suná- félaginu Ægi. Þátttakendur eru bæði piltar og stúlkur og verður keppt í ýmsum sundaðferðum. Sundmótin eru allt af skemmtileg og má búazt við mörgum áhorfendum í kvöld. fiinaf segjast Ma tekið aftur flestar stNm, sei Hssar náin á KpjálanesL i Sn Eússar tllkynna nýja sigra« ' LONDON í morgun. FÚ, TILKYNNINGU FINNA í gærkveldí var játað, að Finnar hefðu orðið að hörfa úr ýmsum virkjum í fremstu röð víggirðinga sinna, einkanlega á Sumaavíg- stöðvunum, en nú hefði þeim tekizt að ná flestum þessara virkja á sitt vald aftur. Enn fremur segja Finnar, að þeir hafi neytt Rússa til þess að hörfa undan á Taipalesvæðinu. Þá segja þeir og, að 3000 Rússar hafi fallið í orustunum í gær, Frb. á 4. siðu.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.