Alþýðublaðið - 16.05.1942, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 16.05.1942, Blaðsíða 4
ttgeteaáli Alþýffaítokktuian Ritstjóri: Stefán Pjetnrsson Ritetjórn og afgreiðsla 1 Al- þýðuhusinu vi5 Hverfisgötu Shnax ritstjórnar: 4901 og 4002 Sfmar afgreiðslu: 4900 og 4806 Verð í lausasölu 25 aura. AlþýðnÐrentsmiðJan h* f. t fStióMrskiftin ÞAÐ er nú skeð, sem allir hafa síðustu dagana vitað, að í aðsigi væri: Stjórn Her- manns Jónassonar biðst lausnar í dag vegna kjördæmabréyting- arinnar, sem nú er sýnt, að nær fram að ganga á þessu þingi, og Sjálfstæðisflokkurinn myndar nýja stjórn undir forsæti Ólafs Thors, skipaða Sjálfstæðis- mönnum einum. Mun hún sennilega verða fullmynduð einnig í dag og gera alþingi ef tir hádegið grein fyrir ætlunar- verki sínu. Með þessum viðburðum er ekki aðeins samstjórn Fram- sóknarflokksins og Sjálfstæðis- flokksins, sem mynduð var til þess að framkvæma kúgunar- lögin gegn launastéttunum í vet ur, búin að vera; ekki að eins leifar þjóðstjórnarinnar roknar út í veður og vind, ekki aðeins átta ára forsætisráðherraferill Hermanns Jónassonar á enda. Nei, með þessum viðburðum, kjördæmabreytingunni oglausn- arbeiðni Hermanns Jónassonar, er heilt tímabil í stjórnmálasögu okkar farið veg allrar veraldar, Framsóknartímabilið, sem byrj- aði svo efnilega árið 1927, og endar nú svo ömurlega árið 1942.. Þegar Hermann%Tónasson varð forsætisráðherra í samstjórn Frámsóknarflokksins og Alþýðu flokksins árið 1934, gerðu hinar vinnandi stéttir og umbótamenn landsins bæði til sjávar og sveita sér enn vonir um áframhaldandi skipulagsbreytingar í lýðræðis- og jafnaðarátt. Og þær vonir virtust í fyrstu ekki ætla að bregðast. En það leið ekki á löngu þar til umbótaviljinn fór að dofna og vinstri stefnan að verða reikul hjá Framsóknar- flokknum. Vaxandi afturhald og einræðisbrölt úti í heimi hefir vafalaust flýtt fyrir' því. Engu að síður reyndi Alþýðuflokkur- inn árið 1939 enn á ný að tryggja áframhaldandi umbóta- stjórn í landinu í stjórnarsam- vinnu við Framsóknarflokkinn, þó að Sjálfstæðisflokkurinn væri þá einnig tekinn inn í stjórnina, vegna óvenjulegra efnahagslegra erfiðleika, sem að •þjóðinni steðjuðu. Það vantaði heldur ekki, að Hermann Jónas- son lofaði, þegar þjóðstjórnin var mynduð, að eitt skyldi látið yfir aila ganga og engri stétt látið haldast uppi, að ota fram sínum tota á annarra kostnað. Og Alþýðuflokkurinn lét ekki sitt eftir liggja, til þess að stjórnin artæði við þau loforð. En stríðsgróðahugurinn varð ekki. aðeins hjá Sjálfstæðis- flokknum, heldur og hjá Fram- sóknarflokknum öllum loforð- um yfirsterkari. Vinstri stefn- unni, sem byggzt hafði á sam- vinnu Framsóknarftokksins við Alþýðuflokkinn, var fórnað til fulls, og samstjórn mynduð við íhaldsöflin í Sjálfstæðisflokkn- um í berhöggi við launastéttir og umbótamenn landsins í öllum flokkum. Þessi breyting Fram- sóknarflokksins úr frjálslynd- um umbótaflokki í einræðistrú- aðan íhaldsflokk var fullkomn- uð með kúgunarlögunum gegn launastéttunum í vetur. En það má segja í dag, að skamma stund verður hönd höggi fegin. Með þeim lögum gróf Framsóknarf lokkurinn undir fprustu Hermanns Jónas- sonar sér þá gröf, sem hann er nú fallinn í, aðeins f jórum mán- uðum síðar. * Einhver kann að segja, að Al- þýðuflokkurinn hafi ekki yfir miklu að fagna, þegar Sjálfstæð- isflokkurinn einn er að mynda stjórn í staðinn undir forystu Ólafs Thors. En við því er það að segja, að enda þóttSjálfstæð- isflokksstjórn sé einskis trausts verð af umbótamönnum og launastéttum landsins, er öllum Ijóst, að sú stjórn, sem Sjálf- stæðisflokkurinn er nú að mynda, er neydd til þess að beita sér fyrir þýðingarmikilli umbót á stjórnarfari landsins í lýðræðisátt, kjördæmabreyting- unni, sem borin er fram af Al- þýðuflokknum, og hefir ekkert bolmagn til þess að gera neinar sérhagsmunalcröfur íhaldsins gildandi — eins og hin sameig- inlega stjórn Framsóknarflokks- ins og Sjálfstæðisflokksins — þann stutta tíma, sem henni eru tryggðir lífdagar. Alþýðuflokkurinn er ekki á nokkurn hátt bundinn hinni nýju Sjálfstæðisflokksstjórn. Hann mun að vísu ekki styðja að f alli hennar þann stutta tíma, sem tilvera hennar er nauðsyn- leg til þess að tryggja fullnaðar- samþykkt kjördæmabreytingar- jnnar. En stefna hans er og verður alltaf sú sama: að vinna að velferð hinna vinnandi stétta með auknu jafnrétti og lýðræði. Og til þess hefir hann betri að- Stöðu en nokkru sinni áður eftir að kjördæmabreytingin er kom- in til framkvæmda og jafnrétti kjósendanna tryggt. &tJ*ffSHWWJ*ÖS0 laagaréagut 10, maí ÍMZ. ¦Wíí Ávarp vegna Nw~ egssðfnunarinnar «» .. DAGLEGA berast hú hörmuleg ttðindl af fræmíþj6ð> vorri Norðmönnum. Vér ísléndingar erum fámennir og lítite- megandi, stöndum álengdar og getum Utt að gert annað en sýnt samúð vora á einn eða annan Mfifi. Á sama tíma sem Norðmenn hafm beðið ómetanlegt tjón, höfum vér íslendingar auðgazt af veraldlegwm auð meira en dæmi eru til á jafnskömmum tíma. Oss væri því ekki vansálaust að sitja hér með digra ffársjóði, sem meSál annars hafa til orðið vegna þeirra hörmwnga, sem dynja nú yfir þjóðirnar, án þess að láta eyri af hendi rakna til hjálp- ar nauðstaddri bræðraþjóð. Þess vegna teljum vér, sem undir þetta ávarp ritum, að vér getum. á engan hátt betur, svo sem högum vorum er háttað, sýnt samhug vorn með þessari frændþjóð en með því að safna nú álitlegri fjárupp- hæð, sem varið yrði henni til hjálpar að stríðinu loknu eða þegar, hún hefir endurheimt land sitt og frelsi. Með slíkri fjársöfnun styðjum vér ekki aðeins nauðstadda þjóð, heldur björgum vér einnig, á þessu sviði, heiðrí vorum sem frjáls- borin þjóð. Sameinumst því allir íslendingar um \ að sýna Norð- mönnum óskipta samúð og veitum þeim þá hjálp, er vér megum. Sendið gjafir yðar til Norræna félagsins, Ásvallagötu 58, Rauða Kross Islands, Hafnarstr. 5, Norska félagsins s. st. eða annarra stofnana á landinu, er auglýst verður að taki á móti gjöfum til Noregssöfnunarinnar. Reykjavík, 16. maí 1942. Stefán Jóh. Stefánsson', form. Norræna félagsins. Sigurður SigurSsson, form. Rauða Kross íslands. Árni Pálsson, s prófessor. Alexander Jóhannesson, rektor Háskóla íslands. Sigurður Thorlacius, form. Samib. ísl. barnakennara Helgi H. Eiríksson, form. landssamb. iðnaðarmanna Kjartan Thors, form. Fél. ísL botnv.skipaeig. Pálmi Hannesson, rektor Menntaskólans í Rvík. Sigurgeir Sigursson biskup. Einaz Árnason, form. Samb. ísl. samvinnufél. Ásmundur Guðmundsson, form. Prestafélags íslands. Ðaníel Ágústínusson,. ritari Ungmennafél, íslands Ben. G. Waage, kaupm., forseti í. S. í. / Kristján Guðlaugsson, ritstj. Vísis. Skúli Skúlason, ritstj. Fálkans. Guðl. Bósmkranz, ' ritari Norræna félagsins, Harald Faaberg, form. Nordmannslaget. Jónas Jónsson, alþingism. Sigurjón Á. Olafsson, forseti Alþýðusamb. íslands. Hallgrimur Benediktsson, form. Verzlunarráðs íslands. Árni G. Eylands, form. Norræna búfrfél. N.J.F. Guðmundur Ásbjörnsson, forseti bæjarstjórnar Rvíkur. Bagnhildnr Pétursdéttir, form. Kvenfélagasamb. íslands. Krislinn Stefánsson, stórtemplar. Bjarni Ásgeirsson, form. Búnaðarfél. íslands. Valtýr Stefánsson, ritstj. Morgunblaðsins. Jón Eyþórsson, form. útvarpsráðs. Stefán Pétursson, ritstj. Alþýðublaðsins. Jón H. Guðmundsson, ritstj. Vikunnr. Jón Magnússon, fréttastj. Útvarpsins. Nofnð hásgOgn lte@fpí ávalft h^sfa 5691 — lem sfra% Fornverslunin fireffisgðtu 43 Ragnheiður Jónsdóttiri Bagnbeiður Jönsdótt Ir ráðin forsfoM- kona iIieoBJistótas í leiUnrffc. P ORSTÖÐUKONA ¦"• Kvcnnaskóiaris í.l&eykja vik er nú ráðin Kagnlieiður Jónsdóttír, sem í morg- ár hefir verið aðalkennari skól-- ans. Síðasliðið haust, er skólinn. hóf stqpf sitt, gat ^áver^andi forstöðuk. Ingibjörg H. Bjairna- son ekki gegnt starfímu, sökum veikinda, en liagmli. Jónsdottir tók þá að sér stjorn skótans. Ingibjörg H. Bjarnason var fór- stöðukona skóláns í 35 ár>. en hún andaðist 3t. oktöber síðast- liðinn. Ragnheiður Jónsdóttir er ættuð frá Vestri-Garðsauka í Hvols- hreppi. Foreldrar hermar voru Jón bóndi Árnason og Sigríður Skúladóttir frá Moheiðarhvoli. Ragnheiður útskrifaðist úr Kvennaskólanum og stundaði síðan nám í Danmörku og Sví- þjóð. Hún hefir verið kennari við Kvennaskólann síðan 1913 og verið hægri hönd forstöðu- konunnar síðustu árin, í Kvennaskólanum eru nú 124 námsmeyjar í bekkjum, og munu 15 útskrif ast þaðan í vor. Næsta ár er áætlað að auka skólann, og þannig hafa 6 starf- andi deildir, og munu þá verða 150—160 námsmeyjar í skólan- um og er hann þegar fullskip- aður. Sú breyting verður mú^ að húsmæðradeild skólans, sem starfað hefir í 31 ár, mun leggj- ast niður, enda ekki sama þörf nú og áður, síðan hinn nýi Hús- mæðraskóli Reykjavíkur er kom 'inn upp. Kvennaskólanum verður sagt upp í dag kl. 2. tnm J iPríkirkjan i Reykjavík. Messa á morgun kl. 2, síra Á. S. Wnglmgáfélagsfundur á morgun kl. 4 í baðstofu iðnaðarmanna. Fjölbreytt efni. Fermingardrengir Mkirkjusafnaðarins eru "/::•;": ,inn- ir. A8alsafnaSarfundur x Hallgrímsprestakalls verður haldinn laugardagkm 16. maí n.k. M. 8% síðdegis í húsi K. F. U. M. og K. við Amtmannsstíg.— Fund- arefni: l.ÍTekin ákvörðun uia upp- hæð kirkjugjalda. 2. Kosnir tveir varamenn í sóknarnefnd. 3. önnur mál. — Sóknamefndin.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.