Alþýðublaðið - 13.12.1944, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 13.12.1944, Blaðsíða 2
2 Miðvikudag-ur 13^:dps, m IfiM- Halldór Kolbeins dregur sig til baka RESTKOSNING á, eins og kunriugt er, að fara fram í Hallgrímssókn næst- komandi sunnudag. Umsækjendur voru fimm en nú hefir einn þeirra, séra Halldór Kolbeins dregið sig til baka. Umsækjendumir eru því f jórir: séra Jón í*or- varðsson prófastur í Vik, séra Ragnar Benediktson, séra Sigurjón Ámason og séra Þorsteinn L. Jónsson. Jólasöfnun mæðra- slyrksnefndar ÆÐRASTYRKSNEFND efnir að jþeásai sinni eins og Uindan farin ár itil safiunar til ihamida fiáitiaakiustn mæðrurn, gaimal mienmiuim fyrir jólin. Er gj.öfium jí þiesisu sikytni veitt móttlaka í S'krifsitafiu nefndaæi'nar við Þimig holitisifcriæiti 18 M, 3 — 7 daglega. Reytoviífcimgar fbregðasit efa- flaiusfc viel við að vaindá þeim /tiikn)ælium mæðlrastfcyriksinefnd- arin.na.r að sjá svo um, að fá- ifcækar mæður og gamalmemni fari ekki á máis1 við blátíð. jól- anma. Hvier.n einistaMAnig tmiuinar lítið um það að lóita fé af hendi rakna. í þessu skyni, em margit ismláfcfc gerið eiitrt sfcórt. Jólagjöf Islendinga í ár lil hinnar aðþrengdu norsku þjóðar Jólakort Noregssöfnunarinnar markaðinn í gær komu á DAG koma í bókaverzl- anir og í afgreiðslu allra dagblaðanna jólakort, sem seld eru til styrktar nauð- stöddu fólki í Noregi. Þess er vænst að Reykvíking ar, sem nú eru að kaupa jóla- gjafir minnist um leið þess fólks, sem nú býr við hörmung ar í Noregi, hrakið og hrjáð frá heimilum símum í ösku, hund- elt qg ofisóífct af enlenduim böðlL um, sem einskis svífast. Ekkert jólakort, sem nú er á boðstólum er betra en þetta og ekkerfc þeirra hefir eins mikinn tiigang og eins fagra og góða hugsun og það. Kortin eru í fjögurrá blað- Siðiia bróti. Á forsíðú þéirrá éru fáriar Noregs og íslands. en und ir stendur: „Gleðileg jól! Far- sællt komandi ár! Gefið út til styrktar nauðstöddu fólki í Nor egi.“ Á annarri síðu eru.jóla- klukkur og jólakerfci og enri- fremur þetta erindi Sigurðar Breiðfjörð: „Heyrðu snauða harmafrétt, hamlaðu sjukra pínum, vertu öllum aumum traust, eftár kröftum þínum.“ Á þriðju síðu ksrtanna er svo lína fyrir nöfn viðtakenda og Siendainda en fyrir ofan línu gef anda stendur: „Ég hefi í tilefni jólahátíðarinnar 1944, afhent Noregssöfnuininni peningaupp- hæð á þitt nafn til styrktar fólki í Noregi. — Er þáð jólagjöfin í ár. Kortinu eru.mjög smekk- lieg. Ekki hafa þau verið verð- lögð, en ætlast er til að hver borgi þau eftir eigin vali. Þó er ætlast til að enginn borgi minna fyrir þau en eina krónu. J>ó að kortin séu ekki verðlögð er þess vænst að fólk kaupi þau fyrir eina krónu ekki síður en önnur jólakort. Á öðrum stað í þessu blaði er sagt frá því, að skólabörn á Akureyri hafi safnað 10 þús- und króna jólagjöf til norskra banna'. Við Reykvíkimgar megum ekki láta okkar eftir liggja. Sendu enga jólagjöf í ár, án þess að láta þetta jólakort fylgja. Láttu vini þína alla fá slíka kveðju frá þér á jólun- um. Mlkil Öiærð via um land MIKIL þfærð er nú víða um Suðurlans og ier ófært orð- ið fyrir bifreiðar austur í Vík Mýrdal, og komast þær ekki lengra jaustur en að Steinum undir Eyiafjöllum. iHlellishieiöi er tfyrir nofcfcru orðin ótfær foitfreiðuim oig verð- iur því ■ að ' fara austiur Þing- va'llaleiðina. Til Sauðankróks ikiomaist bií- reiðar cn'n.þá, o,g búisit er við að biílfærit isé til, Béðardail og í Dalasýslu. Framkvæmdum við bátahöínina miðar vel áfram t SUMAR og haust hefur verið unnið að uppfyllingu bátahafnarinnar vestast í höfn inni. -1' ' _ Rá'ðgent er að byiggja þarna fjór.ar foáfcabryiggjiur qg þarf að tfiylia upp allsfcónt svœði. Búið er að fylila upp fnam fcvær af bryiggjiunium og betf.ir verkiruu rniðað vel áfram. f Eimniig hefur verið un.nið að dýpku.n hafniarinmiar þarna- og er búið að dýpka fyirir öllum bátiabryiggjunum fjiónum. Þá er rláðgert að foyiggja þarna geymsliub yggingar á upp fyEiniguinini sem mynda skjó'lgarð fyrir ibátastöðinia. Dífclega er talið að hægt verði að foyrja á bygginigum þessium á næista ummri. > Guðmundur G. Hagalín flytur erindi í hátíðarsal háskól ans í kvöld kl. 9 um Jón borlák- son skáld á Bægisá, og er erindi hans flutt í tilefna 200 ára fæð- ingarafmælis skáldsins. Öllum er heimill aðgangur..., Nýbyggingaráð skipað fullfrúum allra stjórnmálaflokka ♦ —■—=—• Jóhann S*. Jósefsson er formaður þess. Ráð- ið hefir réft tii að ráða sérfræóinga í þjón- ustu sína RÍKISSTJÓRN skipaði í gærdag fjóra menn í nýbygg- ingaráð. Er Jóhann Þ. Jósefisson alþingismaður for- maður ráðsins, en aðrir meðlimir þess eru Einar Olgeirs- son alþingismaður, Erlendur Þorsteinsson, skrifstofustjóri frá Siglufirði og Steingrímur Steinþórsson, búnaðarmála- stjóri. — Er nýbyggingarráð því skipað einum manni frá bverjum- hinna fjögurra stjórnmálafl'okka. Nýbygginiganáð er skipað, * isaimkjvæmit löigium, sem nýleiga vonu samþyfcbtair á atþingi og á það að hafia á hendi rannsókn á mJögulieiíkum til kaiupa á fram leiðsíliuitæikjium og ,ainín.a'ri tný- sköputn í afcvinnuilíifi þjóðarinn- ar — og gera tililöigur um þefcfca. Um hiiufcvenk nýbyggfcnigar- riáðs segir Istvo í lögunium: „Hflíufcverk þesis er 'að búa tii heildairáæáliuinð fyrsrt um Einin miðaða við næsfciu fimm ár, um nýsköpiuin, íslenzk þjóðaibú.skap íar. Skaí 'þar áæfclað, ‘hiver afc- ívinniuitæki, isamlgömguitæki, byggingar og anmað íþurtfi til isjiáyar og sveita ,til þess að ald^ ir íislendingar gefci hafit viininiu ■við isem ,arðbær,asfcan afcvininiu- refcsitiur sivo og hvernig bezrt verði tfyrir komið innlfiluitininigi fiáa'nile;gr,a fcsekja og efinis á næsfcu áraim með það fyrir .aiuig- ium að hagnýfca sem foezt vinnu- latEL þjóðarinnar og auðlindir andisinis. Þá stkal nýbygginigarráð gera’ áæifclamr uim,, íhvar tækin telkiuili sfcaðsietit og tiillögur um bygginigar Og aðrar framikvæmd ir í því Sambanidi. Nýbyggingarrláð hlliufcasrt tii um að slík tæki verði keypfc (Uifcan, lands eða gerð ki'naip ilainds svo fljófct sem aiuðið er o.g hetfiur milliglömgiu fyrir þá aðiila, sem þau viilja kaupa og þess ólska. In'nifiutningsleyfi og gjiafld- eyrisl'eyfi til framangreindra iráðsfcatfana á fé samkvæmt 1. gr., skulu veitt samkvæmt til- ilögurn .nýbyggingarráðs. Kösinaður við isfcörf mý- bygginigairráðis greiðisl úr ríkis- sjóði. Ríkissfcjórn .ákveður með reigki|geiið nlánar um isfcarf ný- ibyggingarráðs. Nýbyggingar- ráð hofur réfcit til þess' að ráða sérifræðinga og annað starfisfólk í þjónusfcu isdma. Fela má ,ný- ibyggi'nig'arrá,ði sfcarf þeirra miflfli þingameifmda, sam niú eru sfcanf- amdi í isikipiuflJagismáflum afcvimmu ireibsifcrar letffcir Blfcrlíð, Bjávairút- vegsmlálum og í raiflonkumálium ieí ríkissltjórnin álítur það hemfc lUjgra, svo að startfið vimnist fljótf ,ar og befciur, og skulu þá mefind- . ir þessar lagðar niður j,afinóð- um og niýbygginigaraláð tekur við Störfum þeirra.“ Nýtízku augtýsing í greininni hér í blaðinu í gær ruglaðist ein setningin. Rétt er hún svona: „Iðnó lét hljómsveit ekki leika sumarið 1940 og ekki síðar. Okkur tókst að halda -því húsi utan „ástandsins“ að mestu leyti. Var það þó erigan veginn vandalaust. Er varla að efa, að hér hefði mátt afla fjár og stofna til mikillar aðsóknar setuliðs og íslendinga, og Iþað hefði vitaskuld verið gert, ef fjárfíknin hefði ráð ið, ef önhur verðiriæti og særri em penifligar hefðlu! ekki þejkkzt hér“. Börnin á Akureyri safna fé fil jóla- gjafa handa norsk um börnum Tíu púsund krónur áfhentar norska ræÓismanninuni Frá fréttaritara blaðsins á Akureyri. D ARNASKÓLABÖRN'IN ,á Akiureyri söfðuðu í síðustu vilku fé foanda norsbum börn- um. flVDánuöagimn 11 þ. m. var imartsika koinisuflmum á Akureyri og frú Gcrd Grieg afhenfc fiéð, 10 'þúisium'd ikrónur í- samkomu- (safl barnasbóflams, og sfkal veirja ífénu fcil jólaigjafá fyrir norsk (bömi'. — Sieítfcur skóla'sfcjóri af- Ihanfci gjiötfinia iem, Smorri Sigfiús- islom, mámsisitjóri fluitfci ávarp á morsku1. Tvær flitlar 'srtiúflk'ur iláisu upp kvæði eiffcir Nordahl Griag og Arrne Garborg. Firú 'Grietg ávarpaði börmim og las iupp norska þjóðsöginm, Einmig; Iþakkaði inonlsiki fcomsullimm J. Indbjiör. Að flokum, voru sumgm ir þjóðisiöinigvar Noregs og ÍJsflamdis íSamkomusaliurimm var ábreytfciur og aitihöfnim ölfl mjög hláfcíðlelg. —Hafr —- Umræður um Njáls- sögu í útvarpi í Bandaríkjunum Fréttatilkynning frá ríks- stjóminni. • UNiNUDAGINN 8. október is. 1. úfcvarpaði Coliumbia Brioed’osfcinig Sysltem umræðium lum Njásisögu í dagiskráliðmum „Invifcation' to Uearnin,g“, sem er æltlað að kymma útvarpsh'luisfc endur Ihólstu smillldanverk heimsbóikmeninitainiiiia. lí 'imræðiuimm um Njláliu tóiku þátfc Eugeme O'Neifll jr. prófes- ®or í gr.ísku við Yafle ÚniverBÍfcy, Dr. Margret Schlauch, prófes- is'or við New York Umivensilty, láisaimfc þriðja mammi. Var þessi dagslbá mjög frófleg og sfcemmti lég. 'Eugene O'Neill jr., er somur rithötfiundarims Eugeme 0‘Neill, ,er hfliaufc Niobelsverðliaumin í íbökirieinm'tuni árið 1936. Prótfr astsor Margrefc Schiliaiuch er mörg ium íslenidxngum kumm, m. a. vqgiia bóflcarinmar „Romamce im Iceland.“ Frumvarp á alþingi: Full laun handa Sig- urði Nordal, þegar hannhæitir kennslu sförium FJÓRIR þi'ngmonm, Gunmar Thoroddsen. Siigfiúls Silgur- hjarfcarsom, Barði Guðmumds- om og' Eysfceámn Jómssan, fflyfcja Eydhljóöamdi frumvarp um pró- fessarsembæfciti dr. Sigfurðar Nordafls: „'Þeigar dr. Sigurður Niordal lætlur af prófessorsemfoaatti því, er nú gegnir hamm' í heimspeki- Ideild Hjáskóla íslamdis, skal ihiom- um gerður kosrtUr á alð hafa áífram á hendi prófessorsem- foæfcti í deildimmi í ísfl.'emzkum fræðum með öfllum þeim rótt- imdum, er fyflgje prótfessorsem- bæfctomi, en unda'nþeginm sskal ■ iemn bemnisliuskyldu og ákvæð um laga um aidurisihámairik op- inberra sfcai-ifsmamma.“ 1 miðurlagi 'greimarigerðar fiiumvarpsins segir á þessa leið: „Verði frv. þetta að liögum, er það fcilæltflum Sigurðar Nor- dals að filyrtja erimdi um Islenzk Æræði, bæði í Háskóla íslamds o.g við erlemda háskóla, éftir þvá isem tími og ásfcæður leyfa.“ Vaniar upplýsingar um æliingja láiins manns INN 28. júflí 1943 andaðiist Gufcitormur Sigurðsson í Mirinesota í BamdarikjúfoíUim. iMeðal æltfcimgjia eða vúna hans er fnú Guðlaug Sigiurðardóitfcir frá Vopmatfirði og kona Pefcers Vaíldiimiarssomar. IÞeir,, sem lcymimu að gefia gfetf- ið upplýs'ingar um þesisar kom- ur, eru góðtfúsiega beðmir að að liáfca þær Utanníikiisráðuneyt-1 imu í té hið fyr'sta;. Baldur Möiler hrað- skákmeistari ísiands RADSKÁKMEISTARA KEPPNINNI, sem fram fór á mánudagskvöldið lauk með því, að Baldur Möller bar sigur laf hóbui, og lilýtur hariri því | tif/ilinn „hraðskájkmeistari íslands“ Þátttakendur í keppimmi voru faflflls 36 og mæfctu þeir allir tifl leiks, Keppniin sfcóð yfir alflfc fcvöld- ið til kl. 1 ipm móititima. og ’ fór lágaatllega tfriam og voitu áhorf- endiur margflr. Hesiur fersi niöur uib Kona, sem á hesiin- om var hjargaSist nauðuglega ÝLLEGA vldi sá atburður * ™ til á iHlíðarvatni í Hnappa dal |að hestur fór niður um ís á vatninu og fórst undir ísnum. Korna var á hestinum, er ís imm bratst olg féll foonam eimmig í vökima, en sonur hemnar, sem gengið hþfði við hlið hestsins, gat méð snaræði bjargað rnóður sinmi uþp á skörima jem þá var hesfcurimm flnorfiiim uindir I.síu.ti. IS

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.