Alþýðublaðið - 26.11.1950, Blaðsíða 8

Alþýðublaðið - 26.11.1950, Blaðsíða 8
Börn og unglingar. Komið og seljið AlþýSubíaSiS. Allir vilja kaupa AlþýðubiaSllS, Gerízt áskrifendurj að Alþýðublaðinu. » Alþýðublaðið inn á Wert heimili. Hring- ið í síma 4900 og 4906J Sunnudagur 28. nóvember 1950 ykfun AlþÝðusambandsþíngs um sjávarúfvegsmá Auk þess veiða nokkor skio fyrir ísfisk- markaðlna á Englandi og Þýzkalandi. ÞAÐ ER ATHYGLISVERT, að togararnir leggja nú afla ,6inn á Inad á a. m. k. el'efu stöðum víðs vegar um landið, og mun þetta að sjálfsögðu bæta nokkuð úr alvinnuvandræðum á þeim stöðum, sem hnossið hreppa. Eru þetta þeir togarar, sem karfaveiðar stunda. en þær hafa sem betur fer glæðzt aftur, en um skeið leit út eins og þessi veiðL mæri að minnka. Togararnir leggja nú karfa á íand á eftirtöloum stöðum. í Reykjavík hafa þessir land- að: Geir, Ingólfur Arnarson, Hallveig Fróðadóttir.og Helga- .feli. í Hafnarfirði hafa þeir land- að Júlí og Bjarni riddari. í Kef'avík hafa landað Kefl- víkingur og Garðar Þorsteins- son. Á Akranesi hafa landað Bjarni Ólafsson, Karlsefni og Neptúnus. Á Patreksfirði hefur Marz tagt upp á fimmta hundrað lestir, en mikið var af þorsk í aflanum. Á Flateyri hefur Akurey [andað. Á ísafirði h'efur ísborg land- að. Á Djúpuvík hefur Jón for- seti landað. A Siglufirði '.andað. hefur Elliði Á Hjalteyri hafa þessi skip landað: Hvalfell, Goðanes, Eg- ill Skallagrímsson, Egill rauði og um skeið ísólfur. í Krossanesi hafa Akureyr- artogararnir landað: Kaldbak- ur, Svalbakur og Jörundur. Þar verða nú gerðar gagngerð- ar breytingar á verksmiðj- unni. Þá haf a nokkrir togarar veitt fyrir ísfiskmarkað, Röðull og Skúli Magnússon fyrir þýzka markaðinn, en Jón Þorláksson, forseti og Maí fyrir brezka markaðinn. (Heimild „Víðir" o. fl.).. miKía anerziu a voru- Leirbrennslan Funi heldur sýningu á lisírnunum í Flóru bessa viku Hefur gerí tiíraunir til framleiðslu á kaffi- og matarsettum hér á landi. ¦-------------------------------------------------------------------------------«-------------------------------------------------------------------------------, LEIRBRENNSLAN FUNI opnar í dag sýningu á leirmun- tim í blómaverzluninni Flóru, og verða þar ekki aðeins til sýnis skrautvörur, heldur og kaffistell, enda hefur fyrirtækið mik- inn áhuga á framleiðslu á kaffi- og matarstellum og ýmis kon- ar matarílátum. Sýningin í Flóru mun standa í viku og verður opin frá 9—6 daglega! Funi hefur starfað í fjögur ár og, er frk. Ragna Sigurðar- dóttir framkvæmdastjóri, en umsjón með framleiðslunni hefur Ragnar Kjartansson leir kerasmiður, en hann nam þá íðn fyrst hjá Guðmundi Ein- arssyni frá Miðdal, en fór síð- an til framhaldsnáms í Sví- þjóð, í leirmunum Funa eru ein- göngu íslenzk efni, að undan- skildum litarefnum, og er leir- inn tekinn í Búðardal og við Laugavatn. Vinna tíu manns við leirkerasmíðina í Fossvogi, en aðalútsala munanna er í Flóru. . Ragnar Kjartansson segir bað sannfæi-ingu sína, að leir- munir allir til heimilisnotkun- ar verði í framtíðinni gerðir iiér á landi, enda eru efni hér nægileg og skortir aðeins vél- ar. í Funa hafa verið gerðar tliraunir með ýmis konar kaffi og matarsett, og mundi sá mikli kostur fylgja innlendri framleiðslu á þessu sviði, að hægt væri að fá einstaka muni í samstæður, þegar brotið er, í stað þess að illmögulegt er að endurnýja hluti í innfluttum leirvörum. I verksmiðjunni í Fossvogi er leirinn unninn, munir gerð- tr úr honum og skreyttir og síðan brenndir. vöndun frarnleiðslu sjávarafurð Sfcörar á bæjarúfgerðir a5 ganga úr FÍ8 og stofna sín eigin hagsmunasamfök . SJAVARUTVEGSMAL voru að sjálfsögðu eitt umfangs- mesta viðfangsefni Alþýðusambandsþingsins, og voru þetta meginatriði í ályktun þingsins um það efni: 1. Fjögurra mílna landhelgi og síðar yfirráð yfir landgrunn- inu öllu,. 2. Fullkomin vöruvöndun brýnd fyrir sjómnnum og öðrum, er landa fiski og verka hann. 3. Bæjarfélögunum verði gert kleift að eignast og reka nýju togarana tíu. Bæjarútgerðir gangi úr F.Í.B. og stofni sjálfar samtök. 4. Tryggðar séu útgerðarnauðsynjar og álagning á þeim ekki höfð óhófleg. 5. Gagngera breytingu þarf á rekstri bátaútvegsins; ríkið á- byrgist nægilega hátt verð fyrir afur'ðirnar. Þá gerði þingið samþykktir um hafnarmál, afurðasöluna, fiskveiðar við Grænland og réttindi bryta, matsveina og framreiðslumanna á skipum. LANDHELGIN Alþýðusambandsþing taldi stækkun landhelginnar eitt mesta hagsmunamál íslenzkrar útgerðar og þjóðarheildarinnar og vill að stefnt sé að yfirráð- um yfir öllu landgrunninu. Þingið taldi ríka nauðsyn á fullkomnum flota varð- skipa og flugvéla til land- helgisgæzlu vegna síaukinn- ar ágengni erlendra veiði- skipa. Verði þetta starf sam- einað björgunarstarfi, báta- eftirliti og hafrannsóknum, eftir því sem unnt er. VÖRUVÖNDUN Þingið lagði mikla áherzlu á fullkomna vöruvöndun, og var hún sérstaklega brýnd fyr- tr skipstjórnarmönnum og sjó- mönnum, verkstjórum við löndun og öllum, sem vinna við meðferð fiskjarins. Þingið taldi nauðsyn að nota sem full- komnastar vinnsluaðferðir, svo að afurðirnar verði samkeppn- isfærar á heimsmarkaðinum. BÆJARÚTGERÐ Þingið skoraði á ríkisstjórn- ina að tryggja, að nýju togar- arnir verði sendir til landsins jafnskjótt og þeir eru tilbúnir. Taldi þingið hagkvæmast, að bæjarfélögum vérði gefinn kost ur á að eignast skipin og reka þau, en 'fáist ekki nægir kaup- endur að þeim úr hópi bæjar- félaga og emstaklinga, skuli ríkið reka skipin og verði afl- inn lagður á land þar, sem at- vinnuþörfin er mest á hverjum tíma. Þá benti þingið á, -að hags- munir bæjaútgerðar og ein- staklingsútgerðar fari ekki saman, þar sem bæjarút- gerð hljóti að leggja megin- áherzlu á að skipin verði á- vallt gerð út, án tillits til taps eða gróða á hverjum tíma, til að tryggja atvinnu bæjarbúa. Þess vegna skor- aði þingið á bæjarútger'ðir að ganga úr F.Í.B. og stofna eigin hagsmunasamtök. Þingið lagði áherzlu á, að nægilega mikið fengist af út- gerðarnauðsynjum í lándinu Dg að álagning á þeim sé ekki úr hófi fram, eins og verið hef- ur. Þá telur það, að útgerðar- menn eigi að stofna sameigin- (ega innkaupastofnun. Þingið (agði áherzlu á, að kleift yrði að halda áfram tilraunum með nýjar veiðiaðferðir. VÉLBÁTARNIR Þíngið teldi fylrirsjáanlega stöðvun bátaflotans, ef gagnger breyting ekki verður á rekstri hans, en slík stöðvun mundi hafa hinar geigvænlegustu af- leiðingar fyrir alþýðu manna. Taldi þingið, að tryggja bæri afurðaverð og rannsaka allar hugsanlegar leiðir til að tryggja fjárhag bátanna, þar sem geng- islækkunin hefur brugðizt. Þá lagði þingið áherzlu á rífleg fjárframlög til hafnar- gerða, og verði því fé ekki dreift á margar hafnir, heldur reynt að ljúka hverri höfn á sem skemmstum tíma. Þingið taldi að halda beri á- fram fiskveiðum við Grænland og leggur áherzlu á, að íslend- ingum verði tryggður afnota- réttur af minnst tveim höfnum á Grænlandi Félí ynni Norðmanna Andersen-Rysst ' heiðursfélagi þess. STOFNAÐ var hér í Reykja vík í fyrradag félagið ísland—> Noregur, en tilgangur þess ej? að efla kynni íslendinga og Norðmanna, og hefur sams konar félag starfað í Noregl um margra ára skeið. Stofn- endur félagsins voru 85 tals- ins. Thorgeir Andersen-Rysst, sendiherra Norðmanna á ís- landi, var kjörinn heiðursfé- lagi á stofnfundi félagsins í fyrrakvöld, en stjórn íslands—< Noregs skipa: Árni.G. Eylands stjórnarráðsfulltrúi, og er hann formaður félagsins, en meðstjórnendur hans þeir Ól- afur Lárusson prófessor, Ólaf- ur Hansson menntaskólakenn- ari, Þorkell Jóhannesson pró- fessor og Valtýr Stefánsson ritstjóri. j Bamaspífalí vi Laufásveg 1 BORGARSTJÓRI hefur und, anfarið átt viðræður við full- trúa kvenfélagsins Hringurinn um barnaspítala, og mun verai í ráði að kaupa hús Haraldar' Árnasonar kaupmanns vi'ð Laufsáveg fyrir barnaspítala. Hefur bæjarráð heimilað borg ars'tjóra að halda áfram samn- ingum um stofnun og starf- rækslu barnaspítala hér í bæ, Jón Axel Pétursson kvaðst ekki reiðubúinn að greiða at- kvæði um barnaspítala í íbúð- arhúsnæði þessu, ekki sízt ef bráðabirgðafyrirkomulag þetta yrði til þess að tefja fyrir yggingu fullkomins barna- spítala í bænum. Kvenfélag Hallgrímskirkju heldur fund að Engihlíð 9 þriðjudaginn 28. nóv. kl. 8.30 síðd. Frú María Björnson frá Kanada flytur ræðu og frú Guð finna , Jónsdóttir og fröken Helga Magnúsdóttir syngja. Þjóðleikhúsig sýnir sjónleik- inn Jón biskup Arason, eftir Tryggva Sveinbjörnsson í næst síðasta sinn í kvöld. Er því hver síðastur að sjá, hann. Myndin hér að'ofari.er af Val Gísíasyni, sem fer með hlut- " vérk'Jóris'biskpus.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.