Alþýðublaðið - 05.05.1956, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 05.05.1956, Blaðsíða 1
3 S ) Nefndarálit um þvingunarvinnu á 5. síðu. V s s s s s s s s s' s s s s s s s s s s s s c Teflt á tvær hættur. Grein á 4. síðu. \ S s s s s s s s 5 XXXVII. árg. Laugardagur 5. maí 1956. 101. tbl. Rússar laka skip í landhelgL VARDÖ, föstudag (NTB). NORSKA fiskiskipið Fugle- b?rg, sem verið hefur að veið- úm utan rússneskrar landhelgi, varð vitni að því á fimmtudag, áð rússneskir varðmenn gengu um borð í mörg norsk fiskiskip, sem að þvi er virtist voru að veiðum inttan rússneskrar land helgi. Áhöfnin á Fugleberg seg- ir frá því, að húh hafi séð, að slögreglan er í ríkinu. Æðsta ráðið heíur enn skert völd hennar frá því í hreinsununum MOSKVA, föstudag. — Æðsta ráð Sovétríkjanna nam í dag úr gildi sérstök völd, sem öryggismálayfirvöldum Sovét- ríkjanna voru veitt í sambandi við ránnsóknir á skemmdar- verkum og ógnum, á meðan Stalin lifði. í tilkynningunni, sem er undirrituð af Voroshilov, forseta, segir, að.slík mál skuli eftirleiðis tekin fyrir með venjulegum réttarmálum. Tilskipun þessi nemur úr gildi 3 tilskipanir, sem gefnar voru út eftir 1930 í sambandi við hreinsanir þær, sem Stalin gerði. ræða, þar sem þrátt fyrir að mikil þorf sé á græðslu hinna iíslenzku sanda, verður að telja ' að ekki sé síður þörf á að græða Tvær af tilskipununum voru ir, sem öryggisyfirvöldin gátu :upp hina víðáttumiklu mela, B^samir^öíl^^^ílMt^^ út * desember 1934, þeg- notáð samkvæmt 58. grein í ;sem finna má víða um land. arÉrgejKirov,formaðurflokks hegningarloggjöf landsms... — | Þó svo áð sandgræðslan hafi ins í Leningrad, var.drepihn,]í>essi greinfjallar umgagnbylt- nmgag til bundið sig við rsekt- Dráp hans setti af stað mikla ingaraðgerðir, þ. á m. skemmd- hreinsunaröldu, en nokkrir. arverk í iðnaði, flutningum. Sandgræðsla ríkisins hefur tilraun með melgræðslu í Mosfellssveií TúnvinguH reynist góður til ræktunar á gróðurlitlum grjótmelum. PÁLL SVEINSSON sandgræðslustjóri bauð í gær. frétía- mönnum blaða og útvarps að skoða tilraunareit að Leirv ogs- ! tungu, þar sem sandgræðsla ríkisins hefur hafið tilraunir mcð [melgræðslu. Frá upphafi hefur aðaltilgangurinn með starfi sandgræðslunnar verið sandgræðsla og hefting sandfoks, en á síðastliðnu vori hóf sandgræðslan tilraunir að Leirvogstungu í Mosfellssveit með græðslu mela. Var þarna sáð í 2ja hektara tilraunareit timvmgli, vallarfoxgrasi og sandfaxi. MERK TILRAUN Igrasi í algjörlega órudda jörð, Er þarna um merka tilraun að j en síðan hefur einnig verið sáð sandfaxi í mel, sem var herfaði- ur nokkuð djúpt með diska- herfi. Hinn sýnilegi árangur nú er mun meiri á hinu órudda ara, að Norðmennirhir væru innan landheigi, en Norðnlenn- irnir hefðu ekki brugðið við. ÍNokkur af skipunum hefðu þá yerið tekin og siglt inn á rúss- neskt yfirráðasvæði. Ekki er vitað um eftirleikinn, en eitt hinna dæmdu hafa nýlega feng. ið uppreisn, um leið og völd ör- yggislögreglunnar til að kveða skipanna mun hafa verið látið UP? dóm { vissurn málum án undangenginnar rettan-annsokn ar voru áfnumin, en þau voru afnumin skömmu eftir dauða laust. Seinni fréttir herma, að menn.í landi hafi orðið vi.tni að því að eitt norskt skip hafi ver- ið tekið í landhelgi. Stalíns. Tilskipunin frá því í dag á við um sérstakar rannsóknaraðferð Sinfóníuhljómsveitin fflýgur norður til hljómleikahi yopnunarmálin, en tilkynntu urii leið, að enn væri möguleiki og nauðsyn á, að finna lausn á vandanum. Bandarikin, Stóra- Bretland, Frakkland og Kanada sendu út sameiginlega yfirlýs- SINFÓNIUHLJOMSVEIT ISLANDS fer hljómleikafor til, ingu um þetta, er undirnefnd 3f lauk Tónleikar haldnir í Mývatnssveit og Akureyri á annan í hvítasunnu. véx-zlun o.. f 1. un. sanda, var starfssvið hennar víkkað nokkuð, er Runólfur sál. Sve.insson tók yið. störfum sand græðslustjóra. ,Eitt atriðið í þessari starfsviðsaukningu er melgræðslutilraun þessi að Leir vögstungu. Er svæði þetta með fram aðalþjóðbraut landsins, norðurleiðinni, og ætti sannar- lega að geta orðið vegfarendum til ánægju, þegar þeir sjá hversu gera má hina gróður- snauðu mela að grasi grónum LONDON, föstudag. spildum. VESTURVELDIN tilkynntu í JARÐVEGSMYNDUN kvöld að ekki hefði tekizt að | Á tUraunasvæði þessu sem komast að samkomulagi við f ^. rögku ^ síðan var melur; fiernúorðiðca.2cm.þykktjarð vegslag, myndað af rót gróðurs ins og þá sérstaklega túnving- Afvopnunarráð- síefnan bar ekfci árangur. Norðurlandsins um hvítasunnuna og byrjar þar með síðari Mutann af sínu tvíþsetta starfi, sem er að leika í Reykjavík og útvarpið og hins vegar áð ferðast um landið og halda tónleika. Var sveitinni valið nafn til þess að undirstrika, að hljómleika- ferðir um landið skuli vera einn þáttur í starfi sveitarinnar. Tónleika heldur hljómsveitin á tveim stöðum fyrir norðan á annan í hvítasunnu. Akureyri og svo verður flogiö suður aftur um nóttina. Þess- má geta, að efnisskráin á tón - leikum þessum verður í höfuð- atriðum hin sama og á tón- leikum hljómsveitarinnar á þriðjudag í Þjóðleikhúsinu. Jón Þórarinsson, fram- (Frh. á 7. síðu.) Hljómsveitin verður eiim dag í ferðinni og fer flugleið- is. Verður sérstök flugvél tek- in á leigu hjá Flugfélagi ís- lands og komast flestir hljóm- sveitarmenn með henni, en þeir eru 35 að tölu, auk hlióm- sveitarstjóra og fararstjóra. TVENNIR HLJÓMLEIKAR. • Flogið verður norður á V. í hvítasunnu, snemma, til Akur- eyrar, en þaðan ekið strax austur í Mývatnssveit. Verða þar haldnir tónleikar kl. 3,30 e. h. í félagsheimilinu að Skjól brekku. Félagsheimili þetta er nýtt og vel búið og munu á fjórða hundrað manns geta hlýtt á tónleikana þar. Það má i benda á það, að þessir tónleik-1 ar eru afarmerkilegir í ísl. tón- listarsögu, því að þeir eru fyrstu hljómsveitartónleikar; | Framsögumenn á fundinum sem utan Reykjavíkur eru ' voru: Gylfi Þ. Gíslason, ritari haldnir. Sama kvöld verða I Alþýðuflokksins, Hermann Jón lialdnir tónleikar í kirkjunni á asson, formaður Franísóknai-- vopnunarnefndarinnar störfum. Helztu atriðin í afstöðu vest urveldanna voru þessi: 1) Af vopnun skal gerast í áföngum og hverjum áfanga lokið, áður en byrjað er á hinum næsta. 2) lAfvopnun verður að hef jast, með alþjóðlégu eftirliti. 3). Á ulsins. Sagði Páll að árangur yrði að teljast vonum fremri. í um helming svæðisins hefur verið sáð" túnvingli og vallarfox landi, en geta má þess, að sand- fáx skilar sjaldnast neinum gróðri að ráði fyrr en á öðru eða þriðj.a ári. STOFNKOSTNAÐUR . Um stofnkostnað. við þessa ræktun sagði Páll, að kostnaður hefði orðið um 1800 til 2000 krónur á hektara og verður það að teljast vægur kostnaður mið að við annan ræktunarkostnað. ÁBURÐARÞÖRF Áburðarþörf er nokkuð mikil á melunum, en sá áburður, sem mest virðist skorta, er fosfór isýra, og gengur svo langt að segja má að um fosfórhungur sé , að ræða í jarðveginum. Þarf í þennan jarðveg um þrisvar sinn um meira áburðarmagn en ann an jarðveg. ÁRANGUR Tilraun þessi virðist hafa leitt í Ijós, að bezt muni að græða (Frh. á 7. síðu.) Eínahagsaðsloð Bandarskj- anna fer ekki um hendur S Þ Eisenhowér laetur í Ijós vonbrigði með viðeigandi stundu og með við-i _ _ * « '. * > j eigandi varúðarráðstöfunum storf afvopnunarnefndarinnar i London skal banna smíði ¦ kjarnorku- vopna og kjarnorkan síðan not- ast í friðsamlegum tilgangi. ÍR heldur innanfélagsmót í stangarstökki í dag. Agætur fundur Alþýðuflokksins og Framsóknarfl. á Bíldu WASHINGTON, föstudag. — Eisenhower forseti sló því föstu á blaðamannafundi sínum í dag, að Bandaríkin gætu ekki fallizt á að láta mikinn hluta af aðstoð sinni við aðrar þjóðir ganga gegnum hendur Sameinuðu þjóðanna. Hann kvað aðstoo- ina verða að fara fram á tvenns konar grundveili eða með aðstoð frá hverju svæði. ALÞÝÐUFLOKKURINN og Framsóknarflokkurinn heklur stjórnmálafund á Bíldudal í fyrrakvöld. Var það ágætur fund- ur og mjög góður rómur gerður að máli Alþýðuflokksmanna og Framsóknarmanna, sem tölutlu á fundinum. Fundinn sóttu 80 —100 manns. flokksins, og Sigurvin Einars- son, frambjóðandi Framsóknar manna í Barðastrandarsýslu, Frámhald á 7. síðu. Eisenhower sagði, að í orði væri það góð hugmynd að láta aðstoðina ganga gegnum alþjóð lega stofnun, þar sem starfið væri ekki hindrað af pólitískum viðhorfum, en í raunveruleik- anum væri ekki hægt að að- skilja stjórnmálin frá hjálpar- störfunum, og því mundi utan- ríkisaðstoð Bandaríkjanna yfir- leitt ekki fara gegnum.SÞ. RANNSÓKN Á KERFINU Eisenhower kvaðst hafa haft forgöngu um nýja rannsókn á allri hernaðar- og efnahagsað- stoð Bandaríkjanna til þess að komast að hvernig hún gæti komið að sem mestu gagni. Rannsóknin mun þó ekki hafa nein áhrif á tillögu stjórnarinn ar um, að á næsta fjárhagsári skuli veita 4,9 milljarða dollara í þessu augnamiði. Hann bætti því-við, að upphæS þessi væri lágmarksupphæð og vera mætti að hún kynni að breytast í smá- atriðum. Forsetinn kvað það öruggt, að Bandaríkin mundu aldrei svíkja vini. sína og láta þá vera án nægilegs matar, klæða og hús- næðis. Hann kvað það vera Bandaríkjunum sjálfum í hag, að þau gerðu raunhæfar ráðstat (Frh. á 7. síðu.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.