Vísir - 25.06.1946, Blaðsíða 4

Vísir - 25.06.1946, Blaðsíða 4
V 1 S I R Þriðjudaginn 25. júiií 1946 VISIR DAGBLAÐ Utgefandi: BLAÐAUTGAFAN VlSIR H/F Ritstjórar: Kristján Guðlaugsson, Hersteinn Pálsson. Skrifstofa: Félagsprentsmiðjunni. Afgreiðsla: Hverfisgötu 12. Símar 1660 (fímm línur). Verð kr. 5,00 á mánuði. Lausasala 40 aurar. Félagsprentsmiðjan h.f. Geymt en ekki gleymt. f%ó að nokkur ár séu liðin og miklar ógnir * hafi yfir heiminn dunið, fér þvi allf jarri að íslenzkir kjósendur muni ekki afrek Fram- sóknar- og Alþýðuflokksins, er þeir byltu sér i völdunum, Á valdabili þeirra var öllum allt ófrjálst, nema hirðgæðingum, sem gefið var færi ájmargskyns fríðindum og gerðu opin- ber leyfi að verzlunarvöru. Þetta er opinbert leyndarmál, og hitt er mönnum jafnframt kunnugt, að á tímabili var ekkert firma stofn- að svo hér í Reykjavík, að einhver stjórnar- gæðingur sæti þar ekki sem innsti koppur í . húri. Voru. menn þessir þó sízt aðlaðandi vegna luíidarfars og siðgæðis, Með höftum og bönnum #tókst þessum flokkum að skapa hér meiri dýrtíð en nokkru sinni fyrr hafði þekkzt í landinu á friðartímum, og sem dæmi mætti nefna, að hér voru klæði manna fimmí'alt dýr- ari en í Bretlandi, en annað fór þar eftir. Kaupsýslumenn áttu í stöðugri baráttu við skilningsleysi valdhafanna og uppdubbaðra trúnaðarmanna þeirra, sem voru algjörir ný- '.græðingar í viðskiptum, fákunnandi og reynslulausir. öll viðleitni ráðaflokkanna beindist að því einu, að ná sköttum í rikis- •sjóðinn, til þess að þurfa ekki að draga i'ir hitlingahjörðinni og halda ríkisrekstrinum að öðru léyti gangandi, en þótt atvinnulífið lam- aðist frá ári til árs og yrði stöðugt valtara á fótum, var því engu siniít og höfuðböl talið, ef um einhverja nýsköpun var að ræða. Vildu menn kaupa skip til landsins, var það bannað, og brytu menn í bága við vilja stjórnarvaldr anria í óverulegum atriðum, voru þeir dregn- ir fyrir lög og dóm og látnir sæta þyngstu sektum. Munu ýmsir minnast slíkra atburða idf eigin raun eða annarra, jafnt konur sem Jtarlar, ef ekki vegna alvöru málsins, þá vegna i>amansagna, sem út aí' slíku atferli spunnust. Þótt barálta Sjálfstæðisflokksins hljóti fyrst X)g fremst að beinast gegn landráðastarfi Tiommúnista, fer því fjar'ri að kjóscndum sé ekki einnig ljóst, að Framsóknarílokkurinn og Alþýðuflokkurinn bera einnig sína sök og eiga þann þátt í Islandssögu 20. aldarinnar, sem nefnist niðurlægingartímabilið. Þá ríkti ófrelsi í verzlun og viðskiptum, oi'ðnm og at- höfnum, og viðleitni ríkisvaldsins virtust bein- ast að því fyrst og fremst að gera menn að skríðandi þrælum, ístöðulausum og huglaus- um, scm ættu allt sítt undir ríkisvaldið að sækja, eins og hundur, sem mænir á húsbónd- -ann og dinglar rófunni að étnum hverjum bila. Alls þessa minnast menn, og cnginn óskar að sagan endurtaki sig, ekki cinu sinni þeir, sem bjuggu hundtryggir við þrælkunina. Nú hefur þjóðin snúið við blaðinu. Hún skilur, að því blómlegra scm alvinnulífið er þeim mun betri vcrður aí'koma allra einstak- linga og ríkisins sjálí's, sem á allt sitt undir getu gjaldþcgnanna. Tslenzka ])jóðin er ákvcð- in í raunhæfri framsókn á öllum sviðum, en atvinnulífsins fyrst og fremst, en um það verð- ur kosið 30. júní. Þá verða það ekki mörg atkvæði, sem kastað verður á glæ fyrir stjórn- arflokka niðurlægingartímabilsihs, scm cinu sinni var, en aldrei kemur aftur. Var líka boðið. Leiðir Fá samgöngutæki hafa náð cins fljólt loftsins. liylli manna um allan heim sem fiug- vélarnar og fá samgöngutœki hafa líka tekið eins örum franiförum og þær. Það er ekki nema eðlilegt, að flugvélar og ferðir með þcijn verði vinsælar, þvi að tíminn cr flcstuiu dýrmætur og flugvélarnar ,,skera hann niður" í nærri ekki neitt. Það cr auðvitað galli á flug- vélunum, að þær geta ekki verið i ferðum i öllum veðrihu, en framfarirnar cru smám saman að gcra þær óháðar vcðurfarinu. Mikil ! Það cr ferðahugur i fólki hér á Þjóðviljinn getur þess í gær, að Halldpri Kiljan Lax- ness hafi verið bo'ðið til Tékkóslóvakíu í vikutíma, og hafi hann þegið boðið. Blaðið skýrir ennfrcmur 'frá því, að Kristmanni Guðmundssyni hafi cinnig verið boðið, en óvíst sé, hvort hann leggi í ferðina. Þetta er látlaus l'rá- sögn, en athyglisvcrð. Svo stendur á, að Halldór Kiljan Laxness er tiltölulega óþekktur í Tékkóslóvakíu, cn bæk- ur Kristmanns haí'a verið þar kunnar um margra ára skcið, enda þýddar svo að segja jaí'nóðum og þær komu út á norskum markaði. Látum nú þetta vera. Annar þáttur þessa máls er heldur ckki ómerkilegur, en hann er framferði kommúnista gégn Kristmanni Guðmundssyni. Stjórnarráð- inu barst boðið eftir eðlilegum leiðnm og mun haí'a scnt rithöfundafélagi því, sem kommúnistar stjórna, orðsend- inguna. Stjórnendur þess félags skýrðu Halldóri Kiljan Laxness strax frá boðinu, cn létu hinsvegar Kristmann ckk-! eftirspum. landi um þessar mundir. Sumir vilja ert um það vita, enda mun stjórnia íiafa borið' því við, | f>'rir alla niuni komast til útlanda, að hann væri ckki ffélaginu. Hinsvegar i'ór svo, að fyrir'ttðrir hu^a ,neð scr að bað se bezt að kynnast nokkrum dögum barst Kristmanni tií eyrna, að hann ætti,sinu ei3in ]andi f>'rst- Hinir fyrracfndu panta kost á för til Tékkóslóvakíu, og að rannsökuðu máli gekk •ser farmiða með Sugvéhini cða skipum af landi harin úr skugga um að þetta var rétt, og að sjálfsögðu,hurt' en hinir fara hæSar- * sakirnar, þvi að mun hann vera albúinn til fararinnaiv Þetta litla <Iæmi samSöngur við önnur lörid. cru strjálar og sá sannar, hvc gersneyddir kommúnistar cru allri tillitssend, I verður SJarnan útundan, sem er ekki fljótur til. ef flokksmenn þeirra eiga ekki í hlut, og hversu gjarnt En þegar um nyjar ""sleiðir innanlands er að þeim er að draga fram hlut flokksmanna sinna á annarra kostnað. Ekki skal farið í mannjöfnuð milli þeirra tveggja rithöfunda, sem hér eiga hlut að máli, en báðir hai'a þeir kynnt þjóð sína erlendis, en á ólíkan hátt. Hitt er óvið- unandi, að stjórn rithöfundafélagsins skuli brcgðast svo þcim trúnaði, sem henni var sýndur, sem raun ber vitni. lla þokkaðif em þeir. ræða, eins og þegar hyrjað var á dögunum að* fljúga til Sands og Klausturs, þá eru menn fijót- ir til að Irvggia scr miða löng.i iyrir fr.i';> Vélar leigðar Þa8 cr eitt dæmið um það, hvað memi eru farnir að tnigsa mikið „í loftinu", að menn slá sér saman um leigu á flugvél til þess að fara með sig á fjarlægar lax- eða silungsveiðistöðvar. En það er engin furða þótt l>essir menn geri það, því að þeir sem erw á annað horð farnir að stunda veiðar, iðka þá. iþrótt, hvað scm taular og raular. Það er að vísu all-kostna'ðarsamt áð leigja flugvél til slíkra ferða, en það vinnst margfaldlcga upp með þvi, að ()að cr hægt að vera lengur við vciðarnar, en ef notazt v;eri við önnur farartæki. Nýlcga hefur eini þingfulltrúi kommúnista á þingi Can- ada vcrið dæmdur í yokkurra ára fangclsi í'yrir njósnir. Sagt er, að hann haí'i lýst yfir því, að hann liti á Rússland sem föðuiiand sitt, en ekki Canada. Virðist ])etta stað- festa þau ummæli Churchills, að kommúnistar séu l'immta herdeild allra landa og starfsemi þeirra þarai'leiðandi \)}óö- hættulcg, hvar um heim sem hún er rekin. Astralskir upp-1 gjai'ahermcnn hai'a nýlega látið þau boð út gangíi, að Flug kommúnistum verði ekki hcimiluð innganga i samband kennsli ,,.;..,,„............. þeirra, með því að þeim sé ekki treystandi, þar cð þeir hugsi scm kommúnistar, en ckki scm i'öðuiiandsvinir. Þetta er í sjálfu scr ckkert nýtt, en hcr uppi á Islandi hai'a kommúnistar þrií'izt undir þjóðræknisgrímunni vegna gagn- rýnisskorts, en hætt er við að almenningi vcrði smátt og smátt ljóst hvers kyns manntegund hér á hlut að máli. Enginn má láta blekkjast, þótt kommúnistar þykist berj- ast fyrir ýmsum góðum málefnum og margskyns umbót- um. Það vilja aðrir flokkar einnig gera og leggja þar meira til málanna. En fyrir kommúnistum vakir f'yrst og, l'remst að afla sér fylgis með slíkri málcí'nabaráttu, til þess að vinna í þágu byltingar og þjóðnýtingar. Allt annað þcim aukaatriði. er HlakídS þiS ekki til? En áliuginn fyrir fluglistinni lýsir ist scm farþegar í flugvclunum frek- ar en mcð skipum eða hílum, þegar því verðar við komið, hcldur lýsir hann scr lika i þvi, að það er þegar húið að stofna hér flugskóla, ekki einn, heldur tvo eða þrjá, Qg emn er nörðú'r á Akureyri. Aðs )kain hér hefir verið ;iieiri en luegl hefir f.'rið að anna. Þröngsýni. Eg minnist þess, ;"5 Jugar blöð.u sögðu rá þcim flugskolanum, sei.i fyrst tók til starfa, sagði við mig roskinn mað- ur: „Það er svo sem búið að finna eitt ráðið* cnn til þcss að unglingarnir gcti cytt pcning- um sínum." Eg held, að ])essi orð íýsi allmikilli þrörigsýni, því að þótt menn fái ekki ókeypis að hera að fljúga, ])á má þó gera ráð fyrir, að; margir þeirra, sem ])arna læra. geri flugið að franitíðarstarfi sinu. Gjaldeyrir Margir ungir menn hafu þegar I.ert Draumur kommúnista birlist bér í blaðinu í gær. Hann er sá, að Kommúnistaflokkurinn, Alþýðuflokkurinn og Framsókn sameinist í einnm i'lokki, en mái Sjálfstæðis- flokkinn jafnframt út af yfirbbrði jarðar. Myndi þá marg- ur maðurinn -vcrða höfðinu styttri, cn aðrir flýjá af landi sparaður. að frjúga -- crlendis. Márgir, eiga til Lundúna og halda þaðan uppi áróðri gcgn nyja þjóð-j vafa4aust eftír að gcra það, þar sem flokknum. Hann mundi hinsvegar halda einn l'jöldafund l)að er ekKi J'annað, og á næstu árum verður og ákveða frambjóðendur í kjördæmi hverju og skyldu lu'r áreiðanlega m.jög aukin þiirf fyrir góða fhig- þeir vera sjálfkjörnir. Andróðurinn í Lundúnum mundi 'nerin. Það værí óskandi, að þeír gætu stundað beinast gegn þjóðl'lokkinum og sakaður yrði hariri um l'"'ð nam aS öllu leyti hér heima. Að ]>ví yrði einræði. Hann mundi standa jai'nréttur í'yrir því. Hvílík | SJaldcyrissparnaður, en auðvitað bæri þrátt fyr- dáscmd, að eiga þvílíka drauma og cignasl slíkan^flokk. ir l)að> að miða að l)vi 1,ð "era l,essa Uennsln Allt á þctta að ske á árinu 1947, og er því naumur tími, alinnlenda. til síeí'nu. En góðír kjósendur. Hlakkið þið ekki til um skiptanna? Alþingiskosningunum í lok þessa mánaðar sýn- ist næstum of aukið. Kommúnistarnir taka völdin og' liður. stcypa öllurrí ílokkum saman i einn llokk a niesta árj og þá hefst jafnframt kcnnsla fyrir þjóðina alla í komm- únistískum siðalærdómi og cngin gagnrýni vcrður almenn-' ráð fyrir því, að niikilvægi þess fá:u mj-ig yaSc- ingi leyfð, með því að fámennur hópur „vísindamanna" [ andi eftír þvi scra öll sktivrði fara hr.tnundi. E.lt hefur einn'rétt til að hugsa, — hvað þá heldur að tala þeirra skilyrða er að flugkcnnslan vcrði inn- eða láta skoðanir sínar á þrykk út ganga. Þar með cr lend að öllu leyti og með tímanum hlýtur lu'in draumurinn búinn, en veruleikinn tekinn að tala sínu máli. 'að vcrða það. Það geta mchn reitt sig á. Fastur I'ótt flugið sé i rauninni ckk^ gamalt Jiér á landi — og litlu cldra erlendis — cr ])að ])(') orðinn fasiui liður i sam- göngukerfi landsmanna. Það cr ólisett a'ð g'íva

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.