Vísir - 26.11.1946, Blaðsíða 8

Vísir - 26.11.1946, Blaðsíða 8
Næturvörður: Lyfjabúðin Iðunn. Sími 7911. Næturlseknir: Sirai 5030. — ITI Þríðjudaginn 26,- nóvember 1946 L e s e n d u r eru beðnir að athuga að smáauglýs- i n g a r eru á 6. síðu. — Hreinlæti og ai forðast kulda eru aðalatriðin. Leiðbeiningar héraðslæknis vegna mænuveikinnar. Mænusóttar hefir orðið vart hér í bænum í þessum mánuði, en annarsstaðar á Iandinu hefir hún áður stung- ið sér niður eins og kunnugt er frá dagblöðunum. Með vissu cr vitað um 15 —20 sjúklinga, en fieiri haí'a þótt grunsamir. Dáið hafa 2 af bæjarbúum svo vitað sé með vissu að um þessa veiki liafi verið að ræða. Þar sem búast má við, að veikí þessi breíðist út þykir mér rétt að benda þœjarbú- um enn á ný að gæta var- úðar um ýmislegt er gæti gert þá næmari fyrir henni eða orsakað að hún leggisf þyngra á 'þá, en þetta er það helzta: Til'þess að reyna að forð- ast veikina er fyrst og fremst hreinlæti og líkamlegur þrifnaður út í yztu æsar, forðast eftir megni of mikla áreynslu ekki sízt íþróttir. Kinnig allt sem getur veikt mótstöðuafl líkamans, svo sem kuldaog vösbúð. (Um að gera að klæðast skjólgóð- um o& hlýjurn fötum, og sitja ekki í köldum híbýlum ef annars er kostur). Einkum ber að varast sund og böð i köld'u vatni eða sjó. Þá ér það afaráríðandi að fólk sem veikist af hitaveiki, sem ekki væri óhugsandi, að gæti ver- ið þessi veiki, fari þegar í stað i rúmið, leiti læknis og liggí af sér allan grun, því fullkomin hvíld sjúklingsins nógu lengi er talin geta varnað slæmum afleiðingum. Þá cr sérstök ástæða til að vara við þeim hættulega ó- siðaðiáta unglinga og börn standa tímum saman, oft lít- ið klædd, hvernig sem viðrar úti' fvrir kvikmvndahúsunum til þess að ná í aðgöngumiða. Um sóttvarnaraðgerðir hér í bæ, svo scm einangrattir ' e'ða því um líkt mirii ekki Rúgbra&sð hækkii, vcrða að ræða, cnda eru þær taldar algerlcga þýðingar- lausar, cn reynt mun verða cftir föngum að sjá sjúkling- um fyrir sjúkrahússvist, en aðcijis þeim, sem talið verð- ur að hafi 'mjög brýna nauð- syn fyriit hana. 25. nóv. 1% Héraðslæknirinn í Reykjavík Magnús Pétursson. Höfundur „Fýkur yf ir hæðir" látinn Síðastl. sunnudagsmorgun andaðist Þorkell Þörlaksson stjórnaiTáðsrilari hér í bæn- um 77 ára að aldri. Haiin vann lengst af ævinnar á stjórnarskrifstofum, fyrst á amtmannsins, en er það em- bætti var lagt niður, gerðist hann stjórnai'ráðsritari og gegndi þvi starfi þar lil fyrir nokkrum árum, að 'hann lét af þvi vegna aldurs. Á yngri árum tók liaim virkan þátt i sönglífi bæjarins í kórum, sem Brynjólfur organisti bróðir hans sljórnaði. 1 fyrra bindinu af „Organtón- urti", sem Bryiijólfur safnaði og bjó til prenttinar, er birt lág eftir Þörkel, sem fyrir löngu er orðið svo vinsælt með þjóðinni, að allir kuiina það, en-það er lagið ,iFýkur yfir hæðir og froslkaldan mel". Af eiritomri hæverzku leyfði Þorkell ekki að birta nafn silt sem höfundar lags- ins og stendur þvi aðeins fyrsti stafurinn í uafni hans við lagið. Þessa mæta manns verður nánar minnst hér i bláðittu. Valdimar Björnsson sjó- liðsforingi á förum vestur. tkr Veröttr teystttt þjÓBtíisíu þttr Her Valdimcir Björnson sjó- liðsforingi er á förum vestur um haf, þar sem hann mun verða leystur úr herþjón- ustu. Kom Valdimar hingað til lands siðla árs 1942 og hefir því vcrið hér nær óslitið i fjögur ár. Ilcfir lioiium orðið gotl tU vina llér á íslartdi, bæði að þessu sinni og þegar liann var hér í fyrra sinnið, cn það var 1934, er hann jdvaldist hér um tveggja I inánaða skeið. Valdiniar starfaði við út- varp og blaðamennsku, áðu en hatín gekk i amerískaflot- ann og gerir hann rá'ð fyrir þvi, að hverf a aftiir áð þéim störfum, er heim kemur. Er liánn ræðuuiaður góður, eins og mörgum er kuniiugt, þvi að hann befir talað nokkur- um sinnum í útvarp, mcðan 'hann hefir verið hér og auk þess hefir hann oft verið fenginn til þess að halda fyr- irlestra á fundum félaga hér í bænum. Þá er Valdimar einnig vel fær í hinni þjóð- legu íþrót, ættfræðinrti, og er það eitt af mörgu, sem sýnir, hversu góður Islend- ingur hann er. Seölaveltan nær nýju hámarki. Hinum mörgu vinum Valdimars þykir loitt, að hann skuli nú þurfa að hverfa héðan. Sjálliim mtm lionum þykja leitt, að geta ekki kvatt hvern þylrrá með handal. andi, en i'á'v Ucmúr tvennt til greina — að vina- hópurinn er stór og timinn naumur til að kveðja. En góðar óskir fylgja Valdimar og fjölskyldu hans, er þau hverfa af landi brott. og munu allir vona, að þeim gefist sem oftast tækifæri til að heimsækja ísland og hitta vinma, sem heima sitja. braiiðtóí^unáír víirði svo sem Nokkrar 'bal'a'hækk-að í tiíi segir: Rúgbrauð, óscvdd, 15(Xl gr. kr. 2?35, voru áður kr. 2,15, scyddrúc>1írai!ð 1500 gr. 2,45, áðin' 2,25 og noi'mall)rauð 1250 gr. kr. 2,35, en voru áð- ur á kr. 2,15. líækkun þessi nmn aðallegja stafa af efn- ishækkun en svo af hækkun & vinnúlaumfm og öðru. Undirbúningur Bandbúnaðar- sýningar lialinnc Eins og möi'giiili mun kúivnugt. vei'ð'wr á komandi vori 'líalVlin fjojbreytt og vo'iVduð kin'di)iiiiaðarsýning i íiagi'cnni IRcykjavikrtr. 'Er 'úiidirbiiningrtr fyrir sýning- Hiia hafinn og hefir Kristjón Krisljónsson skrifstofustjóri vcrið ráðinn l'ramkvaMnda- Var í september- lok 181.8 millj. Innstæður landsmanna 1 bönkunum minnkuðu í sept-) son bóksali tillögu þess efn Aðalf undur Bók- menntafélagsins Aðalfundur Bókmenntafé- lag-sins var haldinn í Iláskól- anum s.L laugaxdag. I.»agðir voru ÍFsttn reikn-: ingar félagsins og þeir sam- þykktir. Hefir f járhagur þess batnað mjög siðustu árin og eru eignir þess nú um 60 þúsundir króna. Forsefi fundarins skýrði frá lirslit- um stjórnarkosningar, sem fram hafði farið áður, eins og venja var'til. Var Matthias Þórðarson þjóðminjavörður kjörinn forseti félagsins og Sigurður Nordai prófessor varáforseti, báðir cndur- kjörnir. Þá voru og fulltrúar endurkjörnir, en þeir eru Al- exander Jóhannesson pró- fessor og Ölafur Lárusson rektor Háskólans. Endur- skoðendur voru einnig end- urkjörnir, en þeir eru Brynj- ólfur Stefánsson forstjóri og Jón Ásbjörnsson hæstarétt- arlögmaður. Þá flutti Snæbjörn Jóns- Jaruhræringar í nágrenni Heklu. L'ndanfarna daga hefir I orðið vart jarðhræringa í i mígvenni Heklu. I í gær átti tíðindamaður I Visis viðlal við mann austan ) af Rangárvöllum og segir ihann þannig frá þessu: j Tóhiverðra jarðhræringa lici'ir oröið vart á ofanverð- um Rangárvöllum, i ná- grenni Hcklu, undanfarna 1 daga. Má segja að þetta hafi verið látlausir kippir við og við, svo vart \ ar hægt að koma á tölu. — Hafa þá e ígi:: slys cða skemmdir orði^ af völdiwn þcssara jarðskjjlf+a? — Nei, þeir hafa allir ver- ið svo smáir, að ekkert illt hefir af þeim hlotizt. —- Hvar heflr þeirra hefet orðið vart? . — Á of anverðum Rangár- völlum, i grennd við Heklu, og fyrst og fremst i Næfur- holti og Selsundi, en einnig neðar, t. d. i Svinhaga. (Dg eins og eg hefi sagt, eru kippir þessir allir mjög hæg- ir, en þó eru þeir nú fremiu* óviðkunnanlegir gestir. Til viðbótar þessari rásögn Rangvellingsins má geta þess, að 1944 urðu það harð- ii jarðskjálftakippir á þess- uin slóðum, að steinn fcll úr fh'rhúsvegg i Selsundi en lauslegir munir duttu ofan af billu í Næfurholti. S. Bíll fer í sjóinn í Vogum. í gærdag rann bifreið nið- ur af hafnargarðinum í Vog- um og lenti í sjónum. Var verið að áka grjóti til uppfyllingar .i garðinn og er bifrciðin var að losa farm- inn féll hún niður. Bifreiðar- embermánaði éíAvm. MmV.% að lög og starfshæltir fé- W ntiilj. króna, eðaúr <i67\ lagsins yrði endurskoðað, og millj. kr. niður< í X8Cy.7<miUj.\vsr neinú kosin saiwkvæmt /«r.. Hafa innst>æður -'ííwitís-'því, og á hiin að'hai'a skilað manna ekki veríð'jéfn'MlarMUl sínai í l>yrjun janúar stjórinn slapp ómeiddur. ,../. itjn.ár. i n.k. Var samþvkkt aö: fresta Rkki hcfir ennl)l'1 tekizt *& '^iifcankamía.^ámn:! fnndmum þaagað tíl ncfncl- ^ Whumi upp úr sjónu.n s'.l. se]i»tMiiber'-máiiaðarlwk *« kcfði skiiað áliti sínu. 171.:; millj. kivog er.i>að í,7 —-•—'— Áheit á StrandarkirkjUi íifh.'Visi: M kp. frá'J. V. (gattt- iilt áhoit), 2'kr. frá L. I). 15 kr.j 1'rá Hainalli konu, 10l> kr. frá N.| millj. kr. iwimta-en í Tnesta mánuði áður. ¦ Hins vegar jókst seðlavclt- an !_>ífurlega í s.l. septcmber, sljóri hennar: Ennl^ er vkki,c^;um 1>(-iskar H) n)ílJj kl. Eór hún þá» upp i; 181 .H millj. og cr hann skcmni'dur. talinn töluvert búið að ákveða staðinn þar sem sýningin verður haldin. Nýir kaupondur Vísia fá bíaðið ókeypis til næstu mánaðamótu. Hringi3 í sínia 1660 o? tilkynnið nafn og heimilis- fanr. kr. og varð mciri cn him hefir nokkru sinni orðið áð- ur. Inneignir bnnkauna <er- len'dis fara jáfrit og þétt minnka'ridi N. (gainált áheitK 5« kr. fi»á S. & 15. kr.' frá ónefndri. Áheit á Halhxrimskirkju í Rvík, afh. Visi: 125 kr. frá F. J. (}í(kn<- 'nl áheit). september einum um hálfa sjöttu niiiljón króna, en albj haf a þær mimtkað um. rösk- ogminnkuðu í ar 170mill]. króna á árinu. Walterskeppn- inni frestað. Orslitaleiknum í Walters- keppninni, sem fram átti að fara i fyrradag milli K. R. og rVals var fresfað vegna kukia o'g .vegna þess hve vöilurinn er harður.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.