Vísir - 04.12.1946, Blaðsíða 8

Vísir - 04.12.1946, Blaðsíða 8
Naeturvörður er i Laugavegs Ayóteki, simi 1G18. WI Lesendur ero beðnir að athuga að s m á a u g 1 ý s- i n g a r eru á 6. síðu. — Miðvikudaginn 4. desember 1946 WJr S&rtjarfirði: Um 20 nemendur ReykhoSts- skóla veikir af vægri mænuveiki. Einmunatíð hef ir verið í Borgar- firði. — Andakílsárvirkjuninni seinkar. Einmunatíð hefir verið í Borgarfirði undanfarið, eins og víðar á Iandinu. Vísir hcfir átt lal við bónda oi'an úr Borgarfirði og segir hann, að bændur i niðursveilum héraðsins sé farnir að taka fé á gjöí' — þessar fáu kindur, sem enn eru þar til. 1 framsveilumim er fé ennþá úti. Mundi i'é að líkindum ekki vera tekið neins staðar á gjöf svo snemma, ef ekki værí að kenna sauðfjársjúkdómim- um, sem valda þvi, að fénað- urinn má við mjög litlu. Veikindi. Veikindi hafa verið mikil í héraðsskólanum á Reyk- holti undanfarið, svo að jafn- véí munu hafa legið þar 20— 30 nemendur samtímis. Mun þarna vera um væga mænu- sót't að ræða. Svo sem kunn- ugt er, var einn nemandi skólans — Jón Blöndal frá Stafholtscy — fluttur hingað til bæjarins í stálhmga í s. 1. mánuði. Hafði hann fcngið mænuveiki, sem lamaði öndunarfærin og lézt piltur- inn Jiér fyrir sunnan. Rottumar. Þegar sctuliðið rcisti her- l)úðir i Borgarnesi barst rotl- an með því þangað. Nú hefir þessi plága breiðzt á marga bæi í kringum Borgarnes og liennar hefir einnig orðið vart á bæjum umhvcrfis Andakílsár-virkjunina. Mun hún hai'a borizt þangað með varningi. Mink hal'a mcnn orðið var- ii- vi<\ en þó litið cn þykir auðviiað iilt, að þcssi vá- gcsfur skuli vera konu'nn í þeli.i veiúivalnahcrað. Virkjunin. Andakílsárvirkjuriin nnm vcroa eiilhvað síðbún;iri cn gcrt var ráð l'yrir. Eru mcnn hræddir um, að hún muni ekki vcrða lilbúin fyrr cn á nicsta simu'i, cn vonir stóðu til. að hún mundi verða full- gcrð um áramólin. FÍestir bæir hafa rafmagn frá vind- rafstöðvum og þarf að brcyta rafleiðslum þar vegna lalsverðan kostnað i i'ör með sér. Svo og mun hcimataug- argjald vcrða ídíhátt vcgna fjai'lægðanna milli bæja. Bíll tekur spennuKassa runni IJtflutningur niðursoðins fisks tvöfaldast. Útflutnir.gur á niðursoðn- um fiski hefir verið meira en helmingi meiri fyrstu 10 mánuði þessa árs en í fyrra. Fram til októberloka liöfðu verið fluttar út rúmlega 372 smálestir af allskonar niður- soðnum fiski og fengust fyr- ir það kr. 1,767,190. 1 októ- ber var flutt út rúmlega hálf cllefta smálest fyrir 31,520 krónur. Fyrstu tiu mánuði siðast- liðins árs voru samtals flutt- ar út rúmlega 173 smálestir og fengust fyrir það 545,180 krónur. Verðmæti útflutn- ingsins á þessu ári hefir því einnig verið mun meira að krónutölu en í fvrra. Um hádegisbilið í gær ók bíl út af veginum hjá Elliða- ám og skemmdist hann mik- ið, en ekillinn og farþegi, sem í bílnum voru, meiddust lítið. Bíllinn fór úl aí skamml frá afleggjaranum, scm ligg- ur til sandgryf janna, og nam bann staðar cftir að baí'a komið við háspennukassa og tekið hann af grunni. Bíll þessi var vörUbíll og var maður i stýrishúsi hans hjá eklinum. Sluppu þeir báðir líll meiddir. Orsakir þcssarar úlaf- keyrslu niunu vera ])ær, að önnur afturfjöður bifi'eiðar- innar niim hafa brolnað og við það hefir bifreiðarstjói'- inn misst stjórn á benni. Bve Ingólfur Arnarson vart tilhúinn fyrr en um jóL Dráttur ihefir orðið á afliend- Vetrarhjálpin Framh. af 1. síðu. ar, beðið Vísi að færa öllum þeim mörgu slyrktarmönn- um sinuni, sem veitt hafa henni stuðning, þakkir, og byrjar starfsemi sína á þess- um vetri í fullu trausli þess, að þeir sýni henni já'fri góðan hug og áður. Skrifstofa Yelrarhjálpar- innar verður, eins og undan- farin ár, i Bankastræti 7, op- in daglega kl. 10—12 og 2—0. Enn sk&íið á mann í Hafn- arfirði í gcer? Skotið flaug rétt hjá erra mannsins. 1 Hafnarfirði virðist nú leika lausum hala brjálaður maður, scm fer á kreik eftir að dimnia tekur og sýnir mdruium' moiötilræði. Skaut hann á tvo menn um helgina og i ga>r lilkynnti maðiir lcgieglunni, að haiin feldi að rkotið héfði verið á srtr. gnggj njal| Vegna dráttar, sem orðiðj hefir á afhendingu sumraj hjálparvélanna ? bv. Ingólfi Arnarson, mun afhending skipsins tefjast eitthvað. Vísir l'ékk í g;cr þcssar ii])plýsii.]gar hjá Svcini Bene- diklssyni l'ramkv;cmdar- stjóra, sem ráðinn hel'ir vcr- ið ásamt Jóni A. Pcturssyni til að stjórna útgcrð togara þeirra, sem ReykjavikurbaM- mim gera úl sjáll'ur. Bv; Ingólfur Arnason átti að vera tilbúinn um mánaða- riíótiii nóvcmbcr-descmbcr og mun skipsskrokkuririn vera alveg fullgcrður, en drátturinn slafar af scinkun á afgreiðslu hjalparvclanna. Getur svo i'arið, að það drag1 ist fram til jóla, að skipið verði tilbúið lil ferðar hing- að. Skipstjóri á Ingólfi Arnar- syni verður Hannes Pálsson, sem var með Oylli. Er hann hér staddur nú, en hefir ver- ið í Bretlandi í haust, til að hafa eftirlit með smíði skips- ins. Yfirvélstjórí hcfir veríð ráðirin Þorkell Sigurðsson og hann er ytra nú. Þegar þar að kemur, að skipið gctur iarið hcimlciðis, mun ski])s- höi'n vcrða scnd héðan til að* sækja það. Nýtt reykháfsmerki. Gert hefir verið scrslakt rcykháí'smerki i'yrir þau skip, sem bærinn gerir út, en s\ro sem kunnugt cr, er bær- inn eigandi fjögurra togara — tvcggja eimtogara og tveggja dieselskipa —-' en auk þcss hcfir hann sam- þykkt að kuupa þann fimmtu með vissum skilyrðum. I^ar að auki hcfir bærinn baft milligöngu um kaup á fimm togurum, scm scldir hafa verið útgcrðarfyrirtadvjum hér í bænum. Var maður þcssi staddur skammt I'rá lögregluslöð- iinii. cr Ixita" vildi lil. Kvaðsl Iiiinn'haía hcyrt snöggim þyt iv;i Iijá cyra scr. Telur híiim þctta hafa vcrið kúluþyt, þólt hann vcitli ekltí skot- hveki athygli. I'að cr ljóst, að hcr ér á ferðinni stórbættulegur mað- ur, sem gera verður óskað- legan sem allra fyrsl. Ættu allir Hafnfirðingar að leggj- ast á eitt um að hjálpa log- spcnnubrcytingar. Hefir það reghmni þar við að hai'a upp á írianninin'n. þvj að scgia má. að ehginri gcti vcrið þar ('liultui- um lif sitf cí'tir að skyggja tckur. I ögregUm' i Ilarnarí'i'rði' hct'ir gciið lilaðinu þici' úmi- h'singar. áo um ltill skot- vopnalcyl'i sc í gildi þar og muiiu nú verða gcrðar ráð- slafanir til þcss að innkalla þau. Þetla er gert einungis i þeim tilgangi að hægara verði að komast fyril* hve valdiir sé að skotárásunum. Upplestur Egg- eris söngvara á mánudaginn Eggert Stefánsson söngv- ari mun efna til upplestrar- kvölds á ritverkum sínum n. k. mánudagskvöld og verður það í Sjálfstæðishús- inu. Mun Eggert lesa. þar upp úr bók sinni, Fata Morgana, og einnig úr nýjum ritgerð- um og svo Óðinn lil ársins 1944. Eftir hátíðir mun hann svo fara til Norðurlands og lesa þar upp og syngja. Þá hefir Eggert í hyggju að stofnsctja söngskóla og mun hann laka til slarfa i bráðabirgða húsakynnuiii til að byrja nieð, cn siðai' mun sá skóli fá vcglcgri húsa- kynni. sniighöll, scm kennir lil mcð að riuna um 6Ö0 700 manns. Fp'rusi bvggcrt orð á þcssa Icið, cr hitmi álli lal við bláoa'riiéiiii j gá?r: „Mig langar til að miðla þ.jóð minni cinhvcrju af þeirri rcynslu, sem ,rK) ára söngslarf hefir skapað mcr og um leið vil eg reyna að bæta úr þeirri vöntun, sem hefir verið og er á húsaskjóli'fyrir sönglist- ina hér' í bæniim." Jólamerki Thorvaldsens- félagsins. Thorvaldsensfélagið í Reykjavík hefir eins og að undanförnu látið gera jóla- merki, sem ætlað er til þess að setja á brf og jólabögla. Jólamerkið gerði að þcssu sinni Stefán Jónsson teiknari. Sýnir það Maríu með barnið í jötunni, og er hið fegursla að állri gerð. Þá liefir Thorvaldsensfc- lagið einnig lálið búa til tveimskonar heillaóskaskeyti, annars vegar fyrir fullorðna, hinsvegar fyrir börn. A skeytunum eru gullfallegar litprentaðar myndir, sem Guðmundur Thorsteinsson lislamaður gerði á sínum tíma. Skeylaeyðublöð þessi eru mjög vel fallin til þcss að senda kunningjum og vin- um um hátiðarnar, þvi um leið styrkja sendcndur gott málcfni, sem cr bygging vöggustofunnar. Ilappdrættismiðar fclags- ins scljasl ágailega og er nú þegar birið að selja fyrir um. 10 þús. kr. páo væfi ckki úr vegi að fólk keypti happdraitismiða til þess að senda þá með jóla- gjofum sínum til vina og ¦ vandamanna. I Margir hafa sýnt lofsveðau og ef lirbreytmnsverðan á- huga fyrir byggingarmálum. I Thorvalrisensfélagsins með því að kaupa happdnettis- miða þess. M. a. kom einn maður og bað um 100 miða, auk þess keypti hann jóla- merki fyrir á 2. hundrað kr.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.