Vísir - 09.04.1953, Blaðsíða 1

Vísir - 09.04.1953, Blaðsíða 1
43. árg. Fhnmtudaginn 9. apríl 1953. 79. tbl. Tjón af eldi og reyk í 2 húsum i Borgamesi. Eláór kviknaoi frá olíukyndíngis, sem láiin var loga í nóítf. Frá fréttaritara Vísis. Borgarnesi í morgun. Iðulaus stórhríð var hér í snorgun, er þess varð ivart um kl. 9 að reyk mikinn *agði frá tveimur sambyggðum sam- komuhúsúm hér í bænum. Vár slökkviliðið þégar kvatt á vettvang og var búið að kæfa eldinn kl. 10%. Eldra húsið — gamli barna- skólinn — var byggt 1912, t-n hitt laust fyrir 1930, og er það stórt samkomuhús við norður- enda gamla barnaskólans, en dyr eru á milli. Það er byg'gt úr steini, en innrétting úr timbri. Eldúrinn korri upp í gamia húsinu, vafaíaust frá miðstöð olíukyntri, en fundur var þarna í gærkvöldi og man ekki haf a verið slökkt á mið- stöðinni, sem að vísu'á að hafa fullomirm öryggisútbúnað. For- stofan í gamia barnaskólanum brann mikið að innan og eins Daw§on sent s 111 mwÆ^^^Æ' innri skólastofan og skemmdir urðu í rjáfri. Reykinn hafði Iagt inn í samkomusalinn og var þar allt svart af sóti og reyk og miklar skemmdir urðu á húsgögnum, m. a. djúpum stólum og orgeli. Vatn var nægt, enda er hér vatnsleiðsla, og vatnið leitt úr Hafnarfjalli yfir fjörðinn, og hefir vatns- leiðslan reynst vel. í morgun var hér iðulaus stórhríð um fótaferðatimá og mikil snjókoma. Aðeins tveir bílar fóru um 9-leytið að sækja mjólk, en veður versnaði eftir það. Hæt er við að mjólkurbíl- um muni veitast erf iðlega í dag og jafnvel að samgöngur tepp- I ist í bili. Átt er norðaustan og! hleður niður snjó. Churchill hefur tekið í sínar hendur stjófn utanríkismálanna meðan Eden er veikur. Járnbrautarslys í jarð- göngnnt í London í gær. ftlikill fjöldi hefir farizt og slasazt. Einkaskeyti frá APi — London í riiorgun. Öttast er, að margir ménn hafi farizt, en a. m. k. 40—5Q meiðst, sumir mjög hættulega, í járnbrautarslysi, sem varð neðaivjarðar hér í gærkvöldi. Þetta var kl. 6^-7^ þegar f jöldi manna var að fara.'heim, að Íokinni vinnu í skrifstofum. Slysið varð skammt frá Strat- ford, — rakst lest, sem var á Oóinur þyngdur yfir sænskum njósnara. Fyrir nokkru þyngdi hæsti- réttur Svía til muna dóm yfir kommúnista, er gerzt hafði njósnari fyrir Rússa. Hafði maður þessi, Arthur Karlsson, gert sig sekan um að af la upplýsinga um mann- virki á ýmsum svæðum, sem herinn hefur lokað fyrir um- ferð vegna landvarna, og var hann dæmdur í 20 mánaða þrælkun í undirrétti. Hæsti- réttur þyngdi dóminn í 36 mánuði. Karlsson starfaði við Ny Dag, Stokkhólmsblað kommúnista. austurleið á aðra lest, sem ein- hverra orsaka végná hafði num- ið staðar í jarðgðngunum, þar sém aðeins var ein braut. Björgunarstariinu vár ekki lokið kl. 8 í morgun og hafði þá ekki verið tilkynnt neitt op- inberlega um manntjón, en sagt var í tilkynningu kl. 8, að dtt- ast væri að manntjón værí mik- ið, og tilgatur hefðu korhið fram um það í fréttastofufregnurh, að a. m. k. 40—50 manns hefðu. meiðst og verið fiuttir í sjúkra- hús. Seinustu fregnir. 14 klst. eftir áreksturinn var náð seinasta líkinu úr vagna- rústunum. — 9 menn Mðu bana af vÖÍdum hans, en 40 méiddust, þar af 8 hættulega, að þyí er hermt er í opinbérri tilkynn- ingu. Næstkomandi suiijiudag er yæntanlegur hingað kunnur norskur vísmdamaðm', Finn Devold, forstöðumaður norsku síldarrannsóknanna. Kemur hann hingað í boði Háskóla íslahds og flytur hér fyrirlestra og má' vænta þess að það, sem þessi rherki vís- indamaður hefir að- segja í fyr- irlestrum sínum, veki óskipta athygli allra þeirra, sém láta sig varða síidarrannsóknir og síkiveiðimálin yfirleitt. — Devold hefir oft komið hingað til lands á rannsók-narskipinu G. O. Sars, en hann hefir stjórnað öllum síldarleiðöngr- um þess, og auk þess sai'Fihn Devold hér fund Faxaflóa- nefndar 1939. Er hann nákunnugur. öllu, sem gerzt hefir á sviði íslenzkra síldarrannsókna, eigi síður en' norskra, því að hið nánasta samstarf er milli norskra og íslenzkra forystumanna á sviði síldarrannsókna. Mun íslenzk- urh vísindamönnum á þessu sviði, útgerðarmönnum og sjó- mönríum og mörgufn fleifi,' Sh efa verða koma hins norská vísindamanns til mikils gagns og ánægju. :fe hefir unnið að Þetta er ein af seinustu mynd- um, sem tekin var af brezku ekkjudrottningunni Mary, en hún er nýlátin, eins og kunnugt er. Kundgá á Bretaþingi. Þeir eru ekki býsna hátíð- legir alltaf, brezku þingmenn- irnir, enda þótt þing þeirra sé virðuleg stofnup. Fyrir nokkivt stakk þingmað- ur einh upp á því í ræðu, að gjald fyrir hundahald yrði 6- faldað, til þess að auka tekjur ríkissjóðs. HeyrðivHt þágelt mik- xð frá einh-'f rjum þingmanni, en þingheimur hló, o^ þótti: málið afgreit. nieð þessu. Þar var Skotym rétl lýst Dtmdee (AP), — Fjöl- skylda hér í borg lét í síð- asta mánuði grafa upp lík ættingja síns, sjómahns, er látizt hafði í Sydney í Ástralíu f yrir tveimur áruni. Hafði fólk þetta fengið ein- hyern grun um það, að gamli maðurinn hefði átt nokkurt fé, sem hann geymdi í tré- íætí sinum, er látinn var í kistuna hjá líkinu. Eftir- tekjan varð þó engin, en — vögun vinnur, vogun íapar. „Jarðgöng friðarins" Afvopnuraarmálin eiiM a dagskrá. Éinkaskeyti frá AP> — New York í morgun. Allsherjarþingið samþykkti í gær ályktun vestrænu þjóðanna í afvopnunarmálunum með 52 atkvæðum gegn 5 (kommún- ista), en 3 sátu hjá. Mikla athygli vakti. að við þessar umræður bauð -Vishir.sky upp á, að f arinn væri eins kcn- ar miðiunarvegur og kvað Rússa mundu g'eta fallizt á ályktun- ina, sem fyrir lægi, ef breyt- ingartillögur hans næðu fram að ganga. Sagði hann, að margt hefði komið fram að undanförnu, er sýndi friðarvilja Rússa og „grafa þyrfti jarðgöng fiiðar- ins frá báðum endum'. Ummæli Vishinsky um jarð- göng friðarins eru tekin upp í fyrirsagnir heimsblaðanná Færl á „Fjallmii" farin ai þyngjast s norgyn. Faiiiil&oma var ba^di sraniiaiilaiiclfii «»g norðan í morgnn með allt að 10 stiga fr<»sti. Átt var austlæg um land allt í morgun og hvassviðri suð- vestan lands og snjókoma og talsverð fannkoma sums staðar norðanlands, en hægari þar. Hiti var frá 0 stig í Vest- mannaeyjum, og niður í 10 stiga frost í Möðrudal, en yfirleitt 6-—7 stiga frost norðanlands. AU mikinn shyó setti niður víða í nótt sunnan lands og vestan og váfalaust mikinn á 'heiðum. Víðast lagðist snjc3r í skafla. Mjólkurbíiar frá Sél- f ossi k°mu Hellisheiði eins og , að uncb,nf örnu, en vorunokkrti lengur á leiðinni en vanalega, því að færð er farin að þyhgj^ ast, einkum á Smiðjuhálsi og í Hveradalabrekkum (sem merin eru nu farnir að kalla Skíða- skálabrekkur). Horfði syó í morgun, að fjallið kýh.ni' að verða öfært í kvold. 'Á Selfossi hafði snjóað mikið og hafði snjóinn sett í skafla, sem enn voru lausir í sér í morgún. Uppi í Hreppum hafði lítið snjóao, en ypnskuveður var á Laug_ar- , vatni, að því er fréttaritari Vís- 1 is á Selfossi sagði. Ékki óttast menn svo mjög eystra, að sam- göiigur teppist um svdtii-nar, þar sem svo áliðið er orðið, en hihs 'vegar gæíi til þess' komið, að samgöngur. tepptust í bili um Hellisheiðí. Á'kveðið hafði verið, að bíll færi frá Sauðárkróki í fyrra- málið með pðst.. og farþega að Hrútafjárðarhálsi, og. ánnar úr Reykjavík að I'ornahvammi, en á snjóbíl yfir Holtavörðuheiði, eins og fyrlx viku, en þá kom- ust farþegar á einum degi að Sauðárkróki með sama fyrir- komulagi. Verður þetta reynt nú, syo.frama.rJ-.ega sem skilyrði léyfa. samnsngi pess. Mrezliír utgerðai*-* menn ósveig|an« legir enn. Undanfarið hefur verið unn- ið að samningsuppkasti milli Félags íslenzkra botnvörpu- skipaeigenda og Georgs Daw- sons, auðkýfingsins brezká. Svo sem menn rekur minni til, kom Dawson hingað snögga ferð í síðasta mánuði, og var þá gert sámkomulag um, að þessir tveir ofangreindu aðilar skyldu hafameð sér samyinnu um f lutn ing á fiski til Bretlands, upp- skipun hans þar, dreifingu og sölu. Kvaðst Dáwson þegar hafa gert nokkrar ráðstafanir til þess að hefja móttöku og dreifingu fisks þess, sem hann gæti feng- ið af íslenzkum togurum, svo sem skýrt var frá í viðtali, sem Vísir átti við hann morguninn eftir komuna. Koma Dawsons hingað var aðeins til þess að undirbúa sam- vinnu hans við íslenzka aðila, Og síðan hefur stjórn Félags íslenzkra botnvörpuskipaeig- enda unnið að samningsupp- kasti, sem afhent hefur verið fulltrúa Dawsons hér, Gutt- órmi Erlendssyni hrl., og mun hann senda uppkastið áleiðis i dag. Samningsuppkast tilbúið. Á þessu stigi málsins er ekki unnt að skýra frá einstökum. atriðum uppkastsins, en Daw-- son mun að sjálfsögðu taka það til athugunar, er hann fær það í hendur, og géra tillögur um breytingar, sem honum kunna að þykja nauðsynlegar. Aðal- atriðið er vitanlega, að unnið er að málinu, svo að hægt verði að hefjast handa, þegar tími er til kominn, en um það hefur verið rætt, að Dawson byrji að taka við fiski í ágústmánuði næstkomandi, eða eftir um það bil fjóra mánuði. Afstaða Breta- stjórnar. Alménningur hér fylgist vit- anlega af áhuga með máli þessu, þar sém mikið er í húfi, að hag- stæðir samningar takist og lönd unarbann brezkra útvegsmanna verði brotið á bak aftur, Síð- ustu ffegnir áf afstöðu þehra eru þær, að þeir muni ófáan- legir til þess að breyta ákvörð- únum sínum í málinu og að brézka stjórnin kunni að viður- kenna nýju landhelgina á næst- unni, enda hafi stjórn Banda- ríkjanna j.afnvel beitt áhrifum sínum við hana í þá átt. Warner Edsall, skipherra á orustuskipinu Missouri, dó ný- lega úr hjartaslagi á stjórnpalli skips sins.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.