Vísir - 11.08.1953, Blaðsíða 4

Vísir - 11.08.1953, Blaðsíða 4
rl <!?* ÞriðjUda_.irín 11. ágúst "1953~ WflSIM. i__-__.il íl__,.Í DáGBLAD Ritstjóri: Hersteinn Fálsson. Auglýsingastjóii: Kristján Jónsson. |: , \\ Skrifstoíur Ingólfsstræti 3. Útgefandi: BLAÐAÚTGÁFAN VÍSIR H.F. Algreiðsla: Ingólísstrætí 3. Simar 1660 (fimm ISxmx}. Lausasala 1 króna. Félagsprentsmiðjan h.f. Verilag landbiinararafuria. Sáralítil! aflí f sL-víku. Jörundur, Snæfeii ctj Eclcfa enn hæst á skýrstu F.I. Tryggvi gamli, Rvík 1329 Síðastliðna viku hömluðu ó- gæftir mjög síldveiðuhum við Norðurland. Vikuaflinn varð 9371 uppsöltuð tunna, 24-098 mál í bræðslu og 778 tunnur til frystiiigar. Laugardaginn 8. ágúst á mið nætti var heildarafli síldveiði- skipa við Norðurland sem hér segir (í svigum er getið aflans' á sama tíma í fyrra: í bræðslu 116.109 mál (27.- 100). í salt 132.832 uppsaltaðar tunnur (31.834). í fi-ystingu 6.085 tunnur (6.363). 161 skip var komið á T^ins og getið var um í forustugrein hér í blaðinu í vikunni -*-i sem leið, líður nú óðum að þeim tíma árs, þegar endur- skoðaður verður verðlagsgrundvöllur landbúnaðarafurða, svo sem venja er á hverju hausti, en eins og menn vita hefur verð- lag staðið í stað samkvæmt vísitölunni undanfarna mánuði. Hinsvegar hafa báðir þeir aðilar, er standa að útreikningi og ákvörðun verðlagsins á innlendum afurðum — það er að segja' skýrslu með afla í lok síðustu bæði fulltrúar framleiðenda og neytenda — sagt gildandi verð-j viku, þar af höfðu 135 skip afl- lagsgrundvelli upp, svo að hlutverk þeirra verður nú að koma að yfir 500 mál og tunnur og sér saman um nýjan grundvöll fyrir verðlag á þessum lífs- 56 þessara skipa höfðu aflað nauðsynjum allra landsmanna. J yfir 2000 mál og tunnur. Á Eins og þegar er sagt, hefur engin breyting orðið á vísi-jsama tíma í fyrra höfðu aðeins tölunni að undanförnu, eti af því hefur meðal annars leitt, 159 skip náð því marki að afla að friður hefur ríkt í atvinnulífi þjóðarinnar. En orsök þess, 500 mál og tunnur og þar yfir að vísitalan hefur staðið í stað undanfarna mánuði, er meðal'og aðeins 2 skip. voru þá búín annars að finna í þeirri staðreynd, að ekki er um neinn þrýsting að ræða af völdum verðlags erlendra vara, er vitanlega ræður miklu um verðlag hérlendis, þar sem við þurfum að sækja svo margt til annarra land'á. Á því sviði munu nú jafnvel nokkrar horfur á lækkandi vti'ðlagi, og þegar tillit er tekið til þess — sem vissulega ber að gera, ef ábyrgir menn eru að verki — virð- ist engin ástæða til þess að hrófla við verðlagsgrundvellinum hér, því að þe'ss gerist ekki þörf, meðan jafnvægi helzt að því er þetta atriði snertir. En það verða menn fyrst og fremst að haf a í huga í þessu máli, að ef ekki reynist unnt að halda verðlagi á innlendum afurðum óbreyttu eða því sem næst á því verðlagstímabili, er hefst í næsta mánuði, er fyrirsjáanlegt og víst, að vísitalan mun samstundis stórhækka, og þá er kaupskrúfan, sem allir óttast, komin af stað á nýjan leik. Menn rekur vafalaust minni til þess, hvemig kapphlaupið milli verðlags og kaupgjalds varð á stríðsárunum, þegar allt' fór úr böndunum í þessu efni, og sagan hlýtur óhjákvæmilega! að endurtaka sig að þessu sinni, ef þeir, sem verðlaginu ráða á þessu sviði, láta ekki skynsemi og ýtrustu gætni sitja í að afla 2000 mál. og tunnur, enda mátti þá heita alger afla- brestur. Þau skip, sem hafa aflað yf- ir 500 mál og tunnur eru þessi: Botnvörpuskip: mál og tn. Egill Skallagr.s., Rvk 2170 Jón Þorláksson, Rvík 2088 Jörundur, Akureyri 5940 Skallagrímur, Rvík 1233 Önnur gufuskip: B'jarki, Akureyri mál og tn. 1040 Mótorskip: mál og tn Aðalbjörg, Akranes 1366 Aðalbjörg, Höfðak.stað 938 Ágúst Þórarinss., Stykk. 2010 Akraborg, Akureyri 4812 Arinbjörn, Reykjavík 1611 Arnfinnur, Stykkish. 1021 Ársæll Sig., Hafnarfj. 2390 Asgeir, Reykjavík 963 Áslaug, Reykjavík 539 Auður, Akureyri 1084 Baldur, Dalvík 3146 Baldur, Vestm.eyjar 519 Bjargþór, Grindav. 695 Bjarmi, Dalvík 2594 Bjarni Jóh.s., Akran. 1449 Björg, Eskifirði 2324 Björg, Neskaupstað 2019 Björgvin, Dalvík 2204 Björgvin, Keflavík 1842 Björn Jónsson, Rvík 3666 Blakknes, Reykjavík 662 Böðvar, Akranesi 2613 Dagný, Siglufirði 2120 Dagur, Reykjavík 1354 Dux, Keflavík 2591 Edda, Hafnarf. 5295 Einar Ólafss., Hafnarf. 3131 Einar Þver., Ólafsf:. 2703 Erlingur III., Vestm. 2002 FrH á 5. s. Vinsamlegir, brezkir þing- menn í boði Alþingis hér. I*eíi* munu gera miii áil. að löndun- ardeilan verði leyst íarsællega. Bergmáli hefur borizt bréf f rá riianni, scm f er of t lim Reykjanesbraut, og er óánsegður með viðhaldið á þessum f jöl- farna vegi. Og reyndar er bréf- ritarinn ekki sá eini, sem hefur athugasemdir að gera við við- haldið á þjóðveginum fráReykja vík til Keflavíkur, því fyrir helgina hringdi til min maður, sem bað mig um að skrifa eitt- hvað um viðhaldið á þjóðvegun- um í námunda við höfuðborgina, og spara ekki stóru orðin, eins og hann orðaði það. Eg hef nú hugsað mér að vera ekki stór- orður, enda engin ástæða til, en sanngjarnt e^ að birta aðsent bréf frá lesanda. Afleitur vegur. Bréfritarinn segir: „Mig langar til þess að komið sé á framfæri fyrir mig kvörtun undan viðhaldinu á Keflavikur- veginum, eða nánar tiltekið veg- inum frá Hafnarfirði til Kefla- vikur. Vegiirinn er að verða ó- fær, og væri þó sannara að segja að hann hafi verið ófær í allt sumar. Leið þessi er þó svo fjölfarin, að ég efa að aðrir þjóð- vegir í nágrenni bæjarins séu fjölfarnari. Eg er einn af þeim þúsundum, sem eiga erindi á milli Reykjavíkur og Keflávíkur, og get ekki annað en furðað mig á þvi, hve litið er gcrt fyrir þessa leið, eins og bilastraumurinn er stöðugur um hana. Vantar ofaníburð. Þegar tekið er tillit til þess hve umferðin er mikil virðist ekki ósanngjarnt að jafn mikið sé gert á þessari leið og öðrum leiðum. Vegurinn er orðinn svo uppskaf- inn, að vegheflar bæta ekki út. Þyrfti nauðsynlega að bera vel ofan í veginn, til þess að reyna að gerá hann aftur færan. Sein- ustu dagana hefur vegurinn verið svo leiðinlegur, að menn taka bókstaflega út við að aka á niilli. Raunar finnst mér að veg þenna fyrirrúmi, þegar þeir, fara höndum um þessi mál. Ríkisstjórnin¦' Undanfarið hafa verið stadd- ( veiðimaður af lífi og sál. Þá getur ekki ráðið þessum málum nema að litlu leyti, þar sem ir hér tveir brezkir þingmenn, hafa þeir farið að Geysi, fengu ætti að malbika eða steypa i nán- sérstök lög fjalla um afurðasölumálin. beir Greville Howard úr íhalds þar ljómandi gos, og voru hin-|«stu framtið, en það þýðir Jik- Fulltrúar neytenda verða að vera "á verði, þegar á hólminn! f>okknum (National-Liberal- ir hrifnustu yfir, náttúrufegurð ^ ekki að nefna strax. Spurn- verður komið, því að hætt er við, að fulltrúar bænda hugsi Conserative) og Edward Evans^ landsins, en ekki síður fólki hér, ^W^L íSh^UiíiSöÍ; ?£}* fyrst og fremst um að fá sem flestar krónur og aura fyrir Þmgmaður úr Verkamanna-, sem hvarvetna .hefði sýnt þeim afurðirríar, enda þótt áf því hljóti að leiða minni sölu, líkt og flokknum. kom í ljós á síðasta ári. Einnig mega þeir gjarnan hafa það Hér hafa þeir verið í boði hugfast, að þegar reiknað er með sex kúa meðalbúi, þá liggur Alþingis, en í einkaerindum, til við að þar sé um kotbúskap að ræða, því að svo miklum fram- þess að kynnast landi og þjóð, förum hefur landbúnaðurinn tekið víðast. Það er einnig en einkum sjávarútvegsmálum, athugandi, að þegar bóndinn notar mikinn áburð, þá leiðir það því að báðir eiga þeir sæti í til þess, að verð afurða hans hækkar, og ef hann notar meirí fiskimálanefndum flokka sinna fóðurbæti og minna hey, þá hefur það hið sama í för með í neðri málstofu brezka þings- sér — hærra verð. Menn sjá að eitthvað er bogið við þetta, og ins- að gera þarf breytingu, ef ekki á að stefna út í ófæru í þessumj Edward Evans er maður um málum. sjötugt, hefur setið á þingi síð- En það er veigamesía atriðið, að eins og nú stendur, virðist an árið 1945- Hann er þingmað'- engin þörf fyrir að hækka afurðav'erðið, og verðhækkun ur fyrir Lowestoft-kjördæmi, hina mestu vinsemd. Legja lóð sitt metaskálarnar. Varðandi löndunardeiluna vegna er Keflavikurleiðin látin sitja á hakanum?" mundi verða öllum til tjóns, er frá liði. Öngþveiti í FrakkEandi. en þar. er m. a. útgerð mikil. Greville Howard er hálffimmt- ugiir eða svo, og hefur hann yer ið þingmaður fyrir kjördæmv í Cornwall síðan árið 1950. 'i Aðrir lítið betri. Það er langt siðan ég hef farið til Keflavikur svo ég get ekki af eigin raun dæmt um veginn, en tóku báðir fram, að þeir myndu j ég er viss um, að bréfritarinn er heim kæmi, leggja sitt lóð á segir satt frá, þar sem hann biður vogarskálarnar til þess að reyna. um aö bféfið sé birt opinberlega. að leysa hana þann veg, að báð- !Aftur a móti átti eS leiS austl,r ir aðilar megi vel við una, en fyrir fjall um verzlunarhelgina, . og þótti mér nóg um að þurfa að hmgað koma þeir sem gestir 1 sitja , bíl þegar ekig var ef{ir emkaermdum, ems og fyrr seg- vegarkaflanum milli Kolviðarhóls ir, og ekki með neitt umboð til' og Lögbergs. Fjallið var langt frá þess að f jalla um það mál. ' því gott, en þó held ég að „þvotta Geta má þess, að Greville brettið" fyrir neðan Kolviðarhól ^ft er vitnað til Frakklands, þegar talað er um þjóðfélag, | þar sem hver höndin er upp á móti annarri, og hver stétt Kynntu sér eða flpkkur otar sínum tpta, án þess að taka minnsta tillit til togaraútgerð. I viðtali við blaðamenn lögðu báðir áherzlu á þakklæti sitt -t'il þjóðarheildarinnar. Þar hafa s'etið að,. völdum á';Ufidanförnum átta til níu árum milli tíu og tutttígu ríkisstjó'rnir,.. og hefur hver af annarri jafnan hröklazt.fi'á.'þegar^hun. 'hefur ætíað að'Alþingis sem.hefði boðið. þeim gera einhverjar viðreisnarráðstafanir, er hefðu getað orðið 0g báðir föghuðu því að ¦'hafa þungbærar að einhverju leyti. „ j átt þess kost að ræða við ýmsa í lok síðustu vikú hófust þar í landi víðtækustu verkföll,' áhrifamenn hérlendis, meðal sem um getur víðast hvar. Kalla Frakkar þó ekki allt ömmu þeirra forseta íslands. sína í þeim efnum. í morgun virðist svo ný verkfallsalda veral Hér hafa þeir m. a. kynnt sér að rísa, og er ekki ólíklegt, að afleiðing þessarrar ókyrrðar verði,' togaraútgerðina, saltfisk- og að stjórn Laniels, er aðeins hefur setið fáar vikur, verði að skreiðarframleiðslu Howard var hér á styrjaldarár- unum framan af, þá á brezku herskipi. Hann kvaðst enn sem fyrr hrifinn af?'íslenzkri gest- risni, en mest kvaðst hann furða sig á framförum þeim, sem orð- ið hefðu í Reykjavík;síðan árið 1,942^ er harin var'hér síðast. SáSfræ5ingiur skoðar fílinn. hrökklast frá völdum. Londoh (AP). —¦ Borgar- stjórnin í Johannesburg í S.- Afríku ætlar að láta rannsaka skoðað eití dýrið í dýragarði borgar- j hraðfrystihús, en_ auk þess mnar. . : Er það fíll dýragarðsins, sem • | Ef verð labdbúnaðarafurða yrði hækkað hér í haust, mundi kynnt sér menningarmál eftir það kalla yfir atvinnulífið víðtæk verkföll, er állir mundu hafa' förígum m. a. skoðað Háskól- «álfræðm|? "' ætlað að athuSa> mikið tjón af. Hagnaðurinn af hverskonar hækkun mundi því ann og' Þjóðleikhúsið, en auk ^^^0 mikí óbelt^k borf þegar þurrkaður Úi. Við Verðum að' forða^t sarría [^sú^áTÓ^ ér fc W^ Hpwar^, Æækiferi. fö UH,., en, yar.mikill 'bamaviriún sé einhver versti vegarkafli, sem ég hef ekið í seinni tið. Vera kami að það sé búið að laga veginn þar nú, en það mátti ekki lengur við svo búið slanda. Annars er það hverju orði sannara, að viðhald vega í nágrenni Reykjavíkur er hvorki meira né betra, en það getur minnst verið. — kr. í Frakklí-ndi að renna í laxá, en hann er lax- áður.' Nr. 485......... Hver er sá vígvöllur, er virðar á stríða? Hermenn eru átta af hvorumtveggja, beita þeir fyrir sér börnum sextán, falla þau oi'tasí fyn- en þeir eldri. Svar við gáttu nr. 484: Snjóhús. ml

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.