Vísir - 08.10.1953, Blaðsíða 5

Vísir - 08.10.1953, Blaðsíða 5
^immtudagirjn; 6. öktóber 1953.- tlSIR Srorpeyðingarstöðin verð- ur reist iiman §kamm§. Hún framleiðir lífrænan áburð fyrír hundruð þúsunda kr. á ári. ¦Er ætlað að vinna úv 45-50 Ic.stuni af sorpi á dag iil aö foyrja með. Nokkuð er siðan Reykjavík- urbær ákvað að byggja sorp- eyðingarstöð af svokallaðri JDano-gerð við Elliðaárvoginn. Nú hefur borgarstjórinn, Gunn- ar Thoroddsen, tjáði Vísi að þess verði væntanlega ekki iengi að bíða að hafist verði Jbanda um framkvæmdir í þessu nauðsynjamáli. Er gert ráð fyrir að sorp- stöðin framleiðir úr sorpinu. Hefur ræktunarráðunautur Reykjavíkurbæjar gert laus- lega áætlun um þörf fyrir slíkan áburð hér í bænum og telur hana vera 5—7 þúsund lestir á ári. En í rekstraráætluninni er hér þó farið varlega i sakirnar og salan ekki áætluð nema 2500 lestir. Auk þess er svo gert ráð fyrir töluverðum tekjum eyðingarstöðinni verði komið af pappírssölu sem tínduryrðiúr upp í tveimur járnklæddum sorpinu og eru þessar tekjur stálgrindarskemmiun sem áætlaðar um 400 þúsund kr. á standi í Tiámunda við Sandnám bæjarins við Elliðaárvog. Vísir hefur átt tal við Jón Sigurðsson borgarlækni um þetta mál, en hann hefur manna mest og bezt barizt fyrir íramgangi þess, og er auk þess ráðunautur borgarstjóra um allt, er að því lýtur. Kosíar hátt á 4. millj. kr. Borgarlæknir sagði að stofn- kostnaður við byggingu sorp- eyðingarstöðvarinnar væri áætl aður 3705 þúsund krónur, mið- að við það að stöðin geti tekið til starfa á næsta ári og bygg- ing hennar hafin í ár. Gert er ráð fyrir að síðar verði bætt við vélum eftir því sem þörf gerist. Gengið 'er út frá hagkvæmri greiðslutilhögun og. að stöðin sorpinu saman, tínir á sjáif- verði greidd upp á 6 árum. ári. — Til samanburðar má geta þess að kostnaðurinn við sorphaugana á Eiði nam árið 1951 um 140 þus. kr. í áliti nefndar sem bæjar- stjórn Reykjavíkur skipaði haustið 1948 til þess að gera tillögur um sorpéyðingu fyrir bæinn, og í áttu sæti þeir Jón Sigurðsson borgarlæknir, Ás- geir Þorsteinsson verkfræð- ingur og Þór Sandholt for- stöðumaður skipulagsdeildai bæjarins, segir svo um sorp- eyðingaraðferð þá sem fyrir- huguð er: Lífrænn áburður. „Dano-sorpeyðingaraðferð er í því fólgin að allt sorp er sett í vélasamstæðu, sem blandar Breytir auðnnm í gróðurlönd. I áliti nefndarinnar segir ennfremur að Dano-aðferðin sé mjög þiifaleg, fylgi henni lítið ryk og lítil lykt. Að sjálfsögðu Verða eftir málmhlutir og önnur efni, sem ekki verður brennt. Slíkan úrgang verður að setja í sérstaka hauga og þekja síðan, en mjög einfalt er að þekja þá einmitt með kom- postinu. í.lok viðtalsins sagði borgar- læknir að það sem afgangs yrði af kompostinu og ekki seldist til notkunar í bænum eða ná- grenni hans, mætti nota til uppfyllingar og jarðvegsbóta og þannig mætti t. d. græða upp holtin og auðnirnar í grennd við bæinn og gera að fögru óg nytjamiklu gróðurlandi þar sem áður voru auðnir einar og gróðursnauðir melar. Innlénd smíði að mestu. virkan hátt úr því stóra hluti, dósir og annað úr málmi, malar og tætir í sundur það, sem eft- Það verður dönsk verksmiðja j ir verður og blandar vel saman sem smíðar vélarnar að nokkru, að nýju. í vélunum er sorpið leyti, en vélsmiðjan Héðinn þó | jafnan í sambandi við súrefni væntanlegá að mestu, svo að loftsíns, svo að rotnun á sér þar 'fyrir bragðið vérður um all- ekki stað, og við blöndunina mikinn gjaldeyrissparnað að jafnast rakastig þurra og rakra ræða. Vélamar eiga að vinna | hluta sorpsins, svo að úr verð- úr 45—50 smálestum af sorpijur „homogent", kornótt, dálítið á einsettri vakt, eða hverjum 8 rakt, gljúpt, svo að segja lykt- klulikustundum. aríaust efni, mjög áþekkt mold, kallað Dano-kompost. Lífræn- um og ólífrænum efnum er þar svo'vel blandað saman, að rott- ur geta á engan hátt etið það, þótt nær dauða séu af hungri. Sama má segja um flugur og önnur skordýr." Ennfremur segir: „Garðyrkjumenn sækjast 17 'þus. smalestir af sorpi. Samkvæmt upplýsingum frá borgarlækni nam sorpmagnið í Reykjavík árið 1951 rösklega 17000 smálestum, eða nær 300 kg. á hvern íbúa bæjarins. Ár- ið 1948 komst sorpmagnið upp í um 400 kg. á hvern Reykvík- ing, en þá hefur það orðið mest, sem vitað erum. Síðan'hefuf það smám saman farið mihnk- andi, endá er álitið að sorp- magn standi almenpt í réttu hlutfalli við velmegun fólks. Svíár t. d. sem eru mjög auð-, ug þjóð, standa frémstir .allra þjóða um sorpmagn. En þó varð það svo, að árið 1948 komust Reykvíkingar fram 'úr Stofck- hólmsbúum. með sorpmagnið. Að vísu hafa Reykvíkingar nokkra sérstöðu í þessum efn- um vegna hitaveitunnar. Sorpeyðingarstöðin framleiðir áburð. Reksturskostr.aður við sorp- eyðinffarstöðina er áætlaður 470 þús. kr. á ári, eða röskar 27 krónur pr; smálest af sorpi. Til þéss að mætareksturskosthað- i num að; éinhvef j u leyti,' 'ér fyrirhugúð. sala á' aburði, sefm Nýbygging Menntaskólans Yfirlýsíng frá Eíib- ari 3§i8s«biú.ssjni. í „Vísi" 28. sept. er þess get- ið í . grein um 'undirbúning hinnar fyrirhuguðu nýju menntaskólabyggingar, „að kennarar Menntaskólans .... hafi starfað að þessum málum ásamt byggingarnefndinni". Til þess að fyrirbyggja hugs- anlegan misskilning þessara orða vil eg taka fram eftirfar- andi: ' Eg fylgdist með störfum byggingarnefndarinnar þar til í febrúar sl. En eg var í megin- atriðum ósammála byggingar- nefnd um tillögur hennar og ber 'því enga ábyrgð, hvorki beina né óbeina, á þeim upp- dráttum, sem nú hafa verið staðfestir af kennslumálaráðu- neytinu og samþykktir af byggingarnefnd Reykjavíkur. Helztu ástæður mínar voru þessar: 1. Byggingarnefnd miðar hið nýja skólahús við 20 ál- mennar kennslustofur eða ca. 500 nemendur í einsetnum skóla. Verði skólinn tvísetinn, getur hann því rúmað allt að skaðlega, ef loftræsting og annað hreinlæti er í góðu lagi). Eg tel aftur á móti, að 10—12 bekkjardeildir eða 250—300 nem. sé hámarksstærð æski- Iegs einsetins skóla. Eg tel líka, að ekki sé þörf meira viðbótar- húsnæðis en þetta fyrir menntaskólakennslu. 2. Til þess að rúma þennan nemen.dáfjölda, 500 nem. í einu, gerir byggingarnefnd ráð fyrir tveggja hæða húsi með kjallara og lágu risi. Húsið á að vera 16 m. breitt og 92 m. langt. Til austurs úr miðju húsinu á að vera 25 m. löng álma auk leikfimishúss o. fl. Eg álít svo stórt skólahús vera mjög óhægt og óæskilegt. 3. Um margt fleira var eg ósammála byggingarnefnd, en það verður ekki talið hér. Með þökk fyrir birtinguna, 6. qkt. 1953. Einar Magnússon, menntaskólakennari. Þing brezka verklýðsfélaga- sambandsins (TUC) stendur yf- ir þessa dagana í Douglas á eynni Mön. Tuttugu manns hafa drukkn að í flóðum í austurhéruðum Ecuadors. Stúlka — húshjálp Stúlka óskast í vist, hálfan eða allan daginn. Fjórir I heimilL Séi'herbergi. Upplýsingar í síma 7122. J*annJVwJ'W\!V''^iiF*FKJVWWJ*irtrfJ%J'ii^^ :.>*,ý**2 l \ Þessar líúffengu $ |J P U R fást ¦ flestum verzlunum Heildsölubirgöir: Jr- VJmmjólhóon & -J\va . varai'i ywjvwwwwwwiwvwuwwd-, rjvv^^j^^.u^vvvv^^^^j%^~^vvv^^-jvvv^^ 1000 nemendum. ,(Eg skal taka m.iog eftir kompöstmu semjþað fram,,,að eg.'.áljt tyísetn- hitagj.afa i gróðurréita o. þ. h. j ingú í skólahús á engan háttj-¦ og einnig er það mikið notað seni áburður á tún, í garða o. s. frv., enda hafa margar til- raunir sýnt, að hyað hjta- og áburðafgildi snertir, jafnast Dano-kompostið fyllilega á Við hrossátaðið. Annar aðalkostur 'kómpöst^ins er.fólginn í jarða- bóta'rmö'guleikum, »v.þess4 -.^Eftip nokkra mánuði, þegar gerjun- inni er lokið í kompostinu, lík- ist það alveg góðri gróðarmold og hefur einnig alla gróðrar- eiginleika hennar. Er kom- postið því selt mikið til' jarða- bóta í trjágörðum, ávaxta- görðum o. s. frv. og hefur reynzt ágætlega. Má rækta í kompostinu hverja ávexti, jurtir og.blóm sem er. Loks er kbíA^öátif noíað til unpfyllmg- áir"'við hafnargerðir, leikvalla- gerðir o. þ. h." MAGGE Fu)ltrúaráð Sjálfstæðisfélaganna Kafiih r-öld itjórn fulltrúaráðs Sjálfstæðisfélaganna í Reykjavík efnir til kaffi- ^kvclds fyrir fulltráana í Sjálfstæðishúsmu í kvöld 8. október kl. 8,30 s.d. Stuttar ræður: Bjarni Benediktsson, ráSherra Birgir Kjaran, hagfræðingur Frjálsar umræður Kaffíveitingar ;,; j ...jj.;. íCyikmyndasýning; u \n~ÁfÁw .,,: . .:¦ ¦¦;';>< M Fulltruar eru beSnir að sýna skírteiili við innganginn. Stiórn FulltrúaráSsins. J^tf^f^^^^^fl^wJf^ff^1fV^É^Iir^W^w/gtJ^l^^V^^^ft^ *p^ **JKj^*w£*ti't%lF'll1r^Jl^*Jmll^V'?'^*'*J*}B*^K?*1tf*^

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.