Vísir - 17.10.1953, Blaðsíða 1

Vísir - 17.10.1953, Blaðsíða 1
43. árg. Laugardaginn 17. ©któber 195S 237. tbl. Konttr hafa forgöngtt um söfn- tm í nýja sjiíkraflugvel. Tvær kvennadeildir SVFÍ heita 55 'þús. kr* Kvennadeild Slysavarnafé- lagsins í Beykjavík hét fyrir skemmstu 40 þús. kr. framlagi að gjöf til nýrrar og vándaðrar sjúkraflugvélar, sem brýn þörf er fyrir. ' Ljúka þarf 100 millj. kr. vióbótar- virkjun í Soginu innan 4 ára. • Nú hefir kvennadeildin Hraunprýði í Haf narfirði lagzt á sömu sveif og lofað 15 þús. króna .-framlagi í sama tilgangi. ; Hafa reykvískar og hafn- 'firskar konur þannig enn sýht stórhug sinn í verki til þeirra niála, sem varða líf, heilsu og öry'ggi álmennings ,í landinu. £r þess vert að mínnast af þessu tiíeíni, að það er fyrirdugnað bg.'fórnfýsi íslerizkra kvenna, sem aflað; hefir verið rhikils hiuta þess fjár, sem farið, hefir til kaupa £ þeim öryggistækj- .um, sem til era í landinú á sviði.-slysavarnanna; . j '. Sjúkraflugin hafa gengið aðí óskúm. tiL þessa, og aldrei slýs orðiðr Er hér þó ékki nerha ein lítil sjúkraflugvél, og oft brðið að 'fljúga í tvísýhu veðri, én alltaf hefir giftusamlega farið. Hefir flugmaðurinn, Björn Pálsson, líka almennings orð á sér fyrir áfæðí og gætrii. " : Samt má ekki loka^ augunum fyrir þeirri staðreynd, að þörf er nýrrar, vandaðrar sjúkra- flugvélar, sem búin er nýtzku tækjum, og getur áhættulaust flu.tt 2 menn, auk flugmanns, en oft er nauðsynlegt, að ljós- móðir eða læknir fylgi sjúk- lingi, en á það er vart hættandi í hinni litlu sjúkraflugvél, sem í notkun er. íslenzkar konur hafa nú tek- ið forystu til úrbóta. Þær hafa þegar í byrjun sóknar gert mik- ið átak, en munu ótrauðar halda sókninni áfram, þar til markinu er náð. Sjúklinaurínn belð dögum saman vegna veðurs. Bj. Pálsson Hugmaður kom hingað í fyrradad m«ð sjúkling frá Vopnafirði, sem beðið hafði flutnings dögum saman veðurs vegna. Þar sem daginn er nú allmjög tekið að stytta flaug Björn til Akureyrar kvöldið áður. Þaðan flaug hann til Vopnafjarðar, er bjart var orðið,.og lenti á leir- um innst: í firðinum. Var- þa-r • -snjólaust, en annars var: mik- inn snjó að sjá víða. á leiðinnii; — Þarna tók -Biörn við; hinum sjúka manni, Valdimar Jóhanni essyni, bóhda a" Teigh: Flaug hann svo aftuc til'Akuxeyrar og þaðanhingað og gekk flugið að óskum. Hátíðleg vígsla írafossstöðvarinnar, — mesta mannvirki á íslandi — í gær. Bretar hafa veitt landsvist 700 flóttamönnum, sem nú dveljast í Vestur-Þýzkalandi, Austurríki og Trieste._______ Irafossvirkjunin var vigð í gær að viðstöddu f jölmenni og voru þar á nieðal forseti ís- lands, ráðherrar, borgárstjór- ínn í Reykjavík, alþingismenn og bæjarfulltrúar, sendiherra Bahdaríkjánna, fulltrúi Al- þjóðabankans og fjöldi annarra manna. ... i Vígsluathöfnin vai' hátíðieg jmiög bg hoísf haeð ræðu börg- íarsf jóransl í\ Heykjavík; Gunri-' ars. Thorsddsen. Lýsti hann i ræðu slhhiþýðingú þessárriésta manriv^-kis, sém erin hefir verið byggt a fslándi. .Afi' írafos's- í stöðvarinnáf : er ; álíkal ' mildð feins og afl allra annarrá vatris- 'aífsstQðvá ,"var 'hér-á laridí í októbérbyrjun, og rneð henni er,: ásamt, öðrum aflstöðvum, Forseti íslartd& setur fyrri vélsr-!; sem fyrif voru, fullnægt í bili samstæðu írafossversins af stað.; rafmagnsþörf á Suðvest.urlandi tli almennrar notkunar. Ög þó er það svo, að þessi mikla orka dugar skammt frarri í timánn til þess að fullriægja hinni sí- vaxandi orkuþörf Suðurlands- búa. Fyrir.dyi-unx stendur enn- þá stórkostleg viðbótarvirkjun í Soginu, er kosta mun um 100 milljónir króna og þarf henni að vera lokið eftir fjögur ár. Er Sogið þá fullvirkjað méð samtals 90—100 þús. hestöfl og þegar það er fullnýtt þarf að leita til enn stórkostlegri virkj- unarmöguleika, sem kosta ekkf milljónir heldur milljarða kr írafossstöðin er sameign ríkií Gunnar Thoroddsen borgarstjóri flytur ræðu vi8 vígslu fra- fossversins í gær, (P. Thomsen tók myndirnar). ISiiþiiigifiu lauk í fyrrakvold. iHörg mikilvæg mál til umræðu, — næsta þing háð á Altureyri. 15. iðnþingi Islendinga, sem staðið hefur undanfarið hér í bænum, var slitið laust eftir miðnætti í fyrradag. Úr stjórn Landssambands iðnaðarmanna átti að ganga Einar Gíslason málarameistari, og var hann endurkjörinn. f varastjórn voru kjörnir: Gunn- ar Björnsson, bifreiðasmíða- meistari, Rv., Guðjón Magnús- son, skósmíðameistari, Hf., Gísli Ólafsson,bakaram., Rvík, Þóroddur Hreinsson, húsgagna- smíðam., Hf., og Guðm. H. Guð- mundsson, húsgagnasmíðam., Rvík. Samþykkt var að sæma Sveinbjörn Jónsson bygginga- meistara í Rvík heiðursmerki iðnaðarmanna úr gulli. Þá voru þau frú Kristólína Kragh, riár- greiðslumeistari, Rvík og Magn ús Kjartansson. málarameistari ,Hf-, sæmd heiðursmerki iðnað- armanna úr silfri. Næsta þing iðnaðarmanna verður haldið á Akureyri. Þenna dag var m. a. rætt um framtíðarhorfur iðnaðarsamtak anna, frv. til laga um iðju og ¦iðnað, bátasmíðar o. m. fl., og urðu umræður harðar um ýmis mál. Þingið mótmælti frv. til laga um Iðnaðarstofnun íslands í ^því formi sem það nú er. Þá lýsti þingið sig andvígt þeim starfsaðferðum iðnaðarmála- ráðherra að tilnefna nefndir i þýðingarmiklum málum iðnað- arins án þess að tilnefna full- trúa frá L.í. Þingið ítrekaði fym ályktan- dr 'sínar um bátasmiði og irin- flutning báta. Eldur í ffug- stöðvairskipi. Eldur kom upp í nótt í flug- vélaskipinu Leyte, sem er til viðgerðar í þurrkví í Boston. Þrjátíu ménn biðu bana, en um 20 voru fluttir í sjúkrahús vegna brunasára. ________ Eldurinn ,kviknaði að af- stáðinni sprengingu undir þilj- um og kviknaði þegar í skip- inu og allt fylltist af reyk og gerði það erfitt um vik við bj örgunarstarf ið. Eftir um það bil 3 klukku- stundir var búið að ráða nið- urlögum eldsins. Flugvélaskip Arabarík-n mót- mæla árás ísraels Utanríkisráðherrar Þríveld- anna hófu þegar í gær viðræður um Trieste-deiluna og viðhorf- ið í löndunum fyrir botni Mið- jarðarhafs, þar sem israelsk hersveit gerði skæða árás miðvikudagskvöld sL, ett stjórn- Lig'var við Kóreu frá°Í95u7þar málamenn hafa hinar mestu áhyggjur af horfunum. Mótmælum rignir niður frá Arabalöndunum og árásin er almennt fordæmd. Sendíherra Breta í Tel Aviv hefur. fengið fyrirskipun um að bera fram mótmæli út af árásinni, sem hafi yakið hrylling brezku Ennfremur hefur fundurinn til meðferðar Trieste-deiiuna, og hefur það dregið lítið eitt úr ólgunni í bili. — Brott- f íutningi kvenna og barna bandarískra og brézkra her- raanna í Trieste er haldið áfram. til það kom heim til viðgerðar fyrir nokkrum mánuðum. illikil tnppskerai í Svíþjóð. St.hólmi. — Uppskera var svo mikil í Svíþjóð í sumar, að urm talsverðan kornútflutn- ingverður að ræða. Til dærnis hafa 50.000 lestir verið seldar til Brasilíu, 90.000 til Spánar, 20,000 til Þýzka- lands,, 10,000 til Júgóslavíu og 5,00a. til. Noregs. (SIP). og bæjar og sagði borgarstjórí að opnuri hénriar vekti fögnuð í' brj.óstuni, ekki aðeins Reyk- víkinga einna heldur og lands- mahna allfa. I lok ræðu sinnar bað horg- arstjóri. forseta fslands,. herra' Ásgeir Ásgeirsson, að opna stöðina með.því að setja yélar; hennar í gang. Um leið voru' vélar. Ljbsafossstöðvarinnaij . stöðyaðar. og1 "varð þá í bili myrkt í salnum, en er f orsetmrí' hafði. þrýst _á til þess gerðaris hnapp heyrðist þungur véla-* niður og siðan kvik'nuðu ljósi Með því ;var_stöðin.opnuð og" tekin. ¦ til almenningsnota. Ræða sú, er forsetinn flutti við þetta tækifæri er ; birt H öðrum stað í blaðinu í dag. i Raforkumálaráðh., Stein-n grímur Steinþórsson, tók til máls að lokinni fæðu forseta^ Rakti hann í stuttu máli þýð- ingu rafmagnsins fyrir alþjóð; síðan lýsti hann þætti íslenzku' ríkisstjórnarinnar í framkvæmd; írafossvirkjunarirmar og færði í því sambandi sendiherra , Bandaríkjanna á. íslandi og fulltrúa Alþjóðabankans, er þanra var viðstaddur, þakkir fyi-ir veitta aðstoð. Sagði ráð- herra að í málefnasamningi þeim, sem stjórnarflokkarnir hefðu gert við myndun núver- andi ríkisstjórnar, væri gert ráð fyrir meiri framlögum til virkjunarframkvæmda en, nokkru sinni áður. Síðasti ræðumaður var raf- magnsstjóri, Steingrímur Jóns- son og lýsti hann þeim áfanga, sem náðst hafi með þessari virkjun. Með henni hafi nú rætzt úr hinum mikla raf- magnsskorti sem ríkti orðið á veitusvæði Sogsins, og vonandi verði hægt að virkja það langt langt fram í tímann hverju sinni, að rafmagnsskorts þurfi ekki framar að gæta hér á Suðurlandi. Óskaði hann marin- virki þessu allra heilla og bless- unar um ókurina framtíð. " Að loknum ræðuhöldum voru vélar. og tæki og-.annar útbún- aðúr stöðvarinnar skbðað og síðan setzt að borðum. Þar voru og ýmsar ræður, ávarp og kveðjur fluttar. IVlau-iMíau árás misheppnast. 13 Mau-Maumenn voru felldir í gær. Öryggissveitir Breta lentu í bardaga við 50 manna flokk, sem gert hafði árás á trúboðs- stöð. Þeim, sem undan komust var veitt eftirför. Þrjár nunnur ¦ særðust í árás Mau- - Mau-.; manna. Nokkurra manna. er saknað. .....

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.