Vísir - 04.01.1957, Blaðsíða 7

Vísir - 04.01.1957, Blaðsíða 7
Föstudaginn 4. janúar 1957 VÍSIR „Sá, sem ekki vill læra af ingu .... að vopnum yrði snú-1 bcinu gildi þeirra styrjalda, fortíðinni, er dæmdur til að ið .... gegn borgaralegri' sem hafa byltingu í huga.“ cúdurtaka hana,“ j stjórn og flokkum í öllum Og félaga sínum Shlyapnikov Santayana. 'lÖndum ..., og að breytt yrði skrifaði hann: „Það er misskiln- KomiwúnistálhréyfÍTigin fædd- Öllum sérstökum löndum Ev- ingur hjá þér þegar þú heldur ist í cldsofni fyrri heimsstyrj- rópu í sameinuð lýðræðislönd.“ að borgárarnir vilji ekki héyra aldar. | Samverkamenn Leníns á frig nefndan á nafn...............Við Hún áleit stríðið vera „síð- næstu árum voru menn, sem megum ekki leyfa það, að við ustu fjörbrot kapitalisma og voru andvígir styrjöldum af séum álitnir vera einhverjir heimsdrottnunarstefnu“. Til- hvaða ástæðum sem vera skyldi. smáborgarar, einhverjir blaut- gangur hennar var, „að gera 1 þeirra hópi voru sósíalistar geðja „líberalar“ .... Tímabil heimsdrottnunarstvrjöld að úr ýmsum löndum og þeir voru byssustingjanna er komið .... borgarastyrjöld11, að nota sér hneykslaðir og skömmuðust sín Þar af leiðir, að við verðum að styrjöldina í þágu lieimsbylt- fyrir að baráttusöngur verka- bei'jast með því vopni.“ (Bréf, ingar. Lenín trúði því, að sér- lýðsins hafði ekki komið í veg skrifað 14. nóv. 1914). eignarstefnan hefði komið á fyrir styrjöld; þarna voru í Zinnnervald varð hinn litli þessum fjörbrotum, en væri menn, sem voru trúir baráttu- flokkur hans „Zimmervald- ekki fær um að sjá fyrir enda- söngnum og vildu viðhalda, eða vinstri“ til. Og uppástunga lokum þeirra. Stríðið gat að- koma á aftur sambandinu milli hans til þingsins heimtaði eins endað með bj'ltingu — heimsbyltingu. Það var skoðun Leníns. | Eí við festum okkur í huga hinar einföldu staðreyndir, um það, hvernig bolsivíkar gripu völdin í Rússlandi, og uppsprettu hins alþjóðlega kommúnisma, sjöum við glöggt, hvernig kommúnistar nota hin síbreytilegu heróp, sem þó allt- j af eru eins, um friðarhreyfing- ar, friðaráskoramr og friðsam- lega sambúð. Ef við gleym- um þeim er okkur hætt við að verða að snúa höfðinu eftir hverjum andblæstri. Þrjá • tegundir styrialda. Hermaiin D. Wolfe: „Sósíaíista? geta ekki verið á Lenín var enginn friðarins maðo.r. Hann áleit, að stríð væri óhjákvæmilegt, meðan „auð- valdshyggjan“ ráði. Hann trúði því cnnfremúr, að ef ,,bylting“ bry ist út í einhverju landi. þá yrð; hún annað hvort bæld nið- ur með styrjöld eða útbreidd með styrjöld. Þar næst voru tvær tegundir styrjaldar óhjá- kvæmilegar: Stj'rjaldir milli auðvaldslanda og styrjaldir miJli sósialistalanda og auð- valdslanda. Og á síðustu árum sínum bætti hann við einni styrjöld enn, og það var styrjöld milli nýlendna og móðurríkja þeirra. Þegar Lenín sagði „óhjá- kvEcmilegt". átti hann líka við. að „það væri æskilegt“. Árið 1913, þegar útlínur fyrri heims- styrjaldar voru þegar farnar að koma í ljós, skifaði Lenín Gorkj' á þessa leið: „Styrjöld milli Austurríkis r Pússlands væri mjög gagn I p fyrir byltinguna .... en ]■- ff eru ekki líkindi til að I’ranz Josef og Nikolaslia r ri okkur tiá ánægju.“ T anz Josef var þá Keisari í Austurríki og Ungverjalandi, en Nik:lasha var Nikulás II. yfir Rússlandi, og stríð það, er hann álei' að „verða myndi gagnl :gt fyrir byltinguna í allri Austur- Evrópu“ var styrjöld vcgna Balkanríkjanna. En næsía úr gerðu þeir Franz Josef.og Vi- kolasha Lenín „þá ánægju'*. „Sj': 7reinir um stj-riöldina.“ Slr'ðið varð almennt. Og i stáð þess. að það væri aðeiris „gagnlegt fyrir byltinguna i allri Evrópu", áleit Lenín nú, að það yrði gagnlegt fyrir by.lt- inguna hvarvetna í öllum heirni. Fáeinum dögum eftir að styrjöldin hófst, las hann upp fyri" trúnaðarmönnum sínum „Sjö greinir um styrjöldina." Sjöunda greinin heimtaði áróð- ur í öllum löndum og öllúm herjum „fyrir sósíalistabylt- mótl ölium < sósíalistahreyfinga í hinum ýmsu löndum, sem voru þó í ófriði. En greinir Leníns heimt- uðu að baráttusöngurinn væri eyðilagður og vildi gera nýjan baráttusöng. Lenín hafði þegar (árið 1907) skrifað, að styrjöld væri ekki hægt að stöðva með verkfaíli. En svo komst hann í samband við syndikalista og vinstri-verklýðssinna, sem áJitu að hægt hefði verið að stöðva styrjöldina með verkfalli og hefði átt að gera það. Fyrirlitning friði. Þessir „friðarsinnar" sósíal- ista, alþjóðahj'ggju-menn og baráttumenn vinstri-verklýðs- sinna komu saman í Zimmer- vvatd í Sviss. Allur fjöldinn af þeim óskaði eftir friði: að stöðva styrjöldina þjáningarnar og blóðsúthellingarnar. Og þeir vildu réttlátan frið — án land- vinninga eða skaðabóta — frið, sem bæri ekki í sér íræ til síð- ari stjujalda. En Lenín haíði enga trú á bvi, að lýðræðislegur friður fengist við auðvaldshyggju- löndin. Öll stríðsárin hélt hann uppi stöðugum bardaga við alla, sem minntust á frið, í hverri mynd sem var. Það eru nægar sannanir í öllum verkym hans á þiim árum fj'rir fyrirlitningu þeir’'i, sem hann hafði á friði, öllum þeim sem töluðu um rrið af einlægni. „Friðarhj’ggja og stöðugt skraf um friðl“ skrifaði hann ‘cegar styrjöldin v«r sex mánaða, „eru í hópi þ»irra Iciða, sem notaðar eru til að blekkja verkalj'’ðinn. Við auðvaldshyggju, og sérstak- lega þar sem keisarastiórn ræffur. vcrða styrjaldir óhjá- kvæmilegar. Hinsvegar geta sósíaldemókratar (Lenín var ekki enn farinn að nota orð- ið kommúnisti) ekki ncitað 1“ ..borgarastyrjöld, ekki borgara- legan fnð.“ „Hveiskonar friðarsókn er blekking við fólkið“, svo hljóðaði opinber j’firlýsing frá „Zimmerwald-vinstri", sem Lenín Siafði skrifað, cf hún er ekki fj’rst og fremst grundvölluð á skýringum fyrir fjöldann um nauðsyn byltingar og þróun liinnar byltingarkenndu viðleitni fjöldans, sem alls staðar fer fram (upphot, mótmæli, bræðralág í skogröfunum, • verkföll, ögranir, bréf frá hermönnunum um að ætt- ingjar kaupi ekki stríðslána- bréf, og þessli.). Lenín deildí líka við því nær alla þá, sem í hans flokki voru, um minnsta frávik frá því, sem hann vildi vera láta. Hann skrifaði á móti Trotsky (ekki með honum enn) og réðst grimmilega á hann, því að hann Jrélt því fram, að vígorðið „bar- dagi fyrir frið“ mætti nota til þess að fá fjöldann til þess að taka þátt i byltingu. Þegar kona Lenins skrifar um þessi ár seg- ir hún, að hann hafi verið „úr hófi ósættanlegur". Herópið ,,afvopnui..“ Hann rej'ndi að merja sundur bolsivíkablaðið „Kommúnist", þegar ritstjórar þess litu ekki sömu augum og hann á minni báttar orðalag. Shlyapnikov skrifaði honum um deilur hans við „Kommúnist", „þær hafa haft mjög ill áhrif hér hjá okk- ur. „Allskonar vafi hefir gagn- tekið marga félaga um Lenín og samband hans við ýmsa mæta menn hann er óeftirgefanlegur, of óháttvís o. s. fiv. „V;ð höfum ekki svo mörgum á að skipa og ættum því að vera hugulsamari við fylgismenn okkar. Við heimtum öll, þar á meðal Jam- es„ að þú endurreisir „Komm- únist“.“ Lenin svaraði því: „Um Jamcs cr það að segja, að hann hefir aldrei rataff í stjórnmálum. Hann er alltaf á móti því að kljúfa — rífa í sundur. Jamcs er ágætis maður, en dómgreind lians í þessum efnum er mjög ábóta- vant.“ ,,James“ var lej'ninafn flokksins á Önnu, systur Leníns, scm fylgdi honum í blindni og tilbað Siann. í grein um „herópið afvopn- un“ segir Lenín svo: „Sósíalistar geta ekki verið á móti öllum styrjöldum án þcss að hætta að vera sósíal- istar.....Nú sem stendur eru lýðræðislegar styrjaldir, svo sem uppreisíir undirok- aðra þjóða gcgn J>eim, sem vilja undiroka þær, ekki ó- mögulegar. Borgarastyrjaldir öreiganna gegn borgurum og fj'rir sósíalisma, eru ólijá- kvæmilegar. Svo geta verið styrjaldir gegn öðrum borg- aralegum effa afturhalds- löndum, sem sósíalisminn ræðst í þegar hann hefir sigrað í einu landi einung- is.“ .... „Einveldi er stjórnarfyrir- komulag, sem bj'ggist bein- línis á ofbeldi .... Ofbeldið cr ckki hnefinn, eða barefl- iff, Iieldur her. Ef við færum að koma með ,„afvopnun“ inn í áætlun okkar þýddi það aðeins þaff, að við værum á móti því að nota vopn. I þessu er ekki ögn af Marx- isma og það væri sama sem að segia, að við værum á móti ofbeldi! .... Sú stétt, sem er undirokuð og vill ekki læra að nota vopn á það skil- ið, aff með liana sé farið eins og þræla...... „Heróp okkar ætti að vera: Vopnið öreigana til þess að gcli sigrað borgarana, tekið eigur þeirra cgnarnámi og afvopnað þá.......Þá fyrst, er öreigarnir liafa afvopnað borgarana, geta þeir, án þcss að svíkja sitt sögulega starf, kastað öllum vopnum frá sér..... „Ef styrjöldin í dag vekur affeins hrylling og ótta aftur- haldssamra kristilegra sósí- alista og grátandi smáborg- ara, aðeins óbeit á hvers- konar vopnanotkun og á blóði og dauffa o. s. frv., þá hljótum við aö segja: Þjóð- félag auðvaldshyggjunnar hefir r.- a'lt '’erið hryllilegt. „Og ef þetta stríð .... cr nú að undirbúa hryllileg endalok fyrir það þjóðfélag, höfum við enga ástæðu tit þess að örvænta. En hin bcina þýðing þess — að „dreyma“ um afvopnun á þeim tíma. þegar fyrir aiiguin okknr allra er undirbúin hin eina réttláta bj’ltingarstyrjöld. nefnilcga borgarastyrjöld gcgn kcisaralegum borgur- um — af öflum borgaraliðs- ins, þá er þetta ekkert ann- að en bein örvænting...... „I dag cr hið keisaralcga borgaralið að undirbúa í styrjöld ekki affeins karl- menn, jheldur menn á æsku- aldri. Á morgun byrjar það kannske að undirbúa kvcn- fólk. Við bessti verðum við að segja: Þetta er gott! Þetta er framför! Því fyrr sem þetta skeður, því nær er vopnuð uppreist.“ Stundum dró hann úr víg- oi’ðum sínum til þess að gera þau aðgengilegri fyrir fjöldann. eða fyrir fólk, sem hann hélt að hann gæti fengið á sitt mál En hann gerffi það alltaf ljóst, að hin „vægari" vígorð notaði hann aðeins á vissu stigi, þegar hann var að safna saman fjöld- anum, fyrir hin sterkari og harðari vígorð. Og það var á- vallt greinilegt, að hverju hanr stefndi. Það var áberandi dyggð Len- íns, í fyrri heimsstyrjöldinm, hversu berorður hann var. Hanr. hafði þá ekki ennþá ríkisvaló. og þá ábyrgð, sem því fylgir. Hann hafði þá ekki ennþá notað sem vígorð, orðin „friðsamleg sambúð". Hann komst næst því í fyrri heimsstyrjöldinni, er hann spurði og svaraði þeirri spurningu, í gréin 13. okt. 1915.. hvað hann myndi gera ef bylt- ingin fleytti honum til valda L styrjöldinni. „Vér munduni," svaraði hann, „stinga upp á friðj viö öll þau lönd, sem eiga í bar dögum, mcð þeim skilyrðum. að þau veiti frelsi öllum ný- lendum sínium, öllum, sen* eru þeim ábangandi, öllum undirokuðum og öllum, sem búa við lakari skilyrði. En livorki Þj'zkaland, England né Frakkland mj'ndi fallast á þau skilj'rði, með þeirri stjórn, sem þau lönd hafa nú. Þá yrðum við að búa okkur undir það að rcka byltingar- stvriöld.“ Að stinga upp á friði, sen: enginn gæti fallist á, til undir- búnings fyrir styrjöld í bylt- ingarskyni — það var fyrsta frjóið að herbragði Leníns unr „friðsamlega sambúð“. Afgreiðslustúlku , I vantar á veitingastofu. Uppl. í síma 1373. t < Skílraíngaféíagíð GUNNLOGE i t byrjar œfjngar eftir jóíaírí laugarclaginn 5. janáar ’ í kl. 4 í Eddusalnum.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.