Vísir - 07.03.1957, Blaðsíða 4

Vísir - 07.03.1957, Blaðsíða 4
?fsnt Firnmiudaginn 7. marz 1957 ÐAGBLAÍ) Ritstjóri: Hersteinn Pálssoa. Auglýsingastjóri: Kristján Jónssoa. Skrifstofur: Ingólfsstræti 3, Afgreiðsla: Ingólfsstræti 3. Simi 1660 (fimm línur) Útgefandi: BLAÐAÚTGÁFAN VÍSIR HJF. Lausasala kr. 1,50. Félagspréntsmiðjan h,f. „Úttekt þjóðarbúsins": Lagfæra þarf skýrslu er- lendu hagfrættnganna. Síð&n imun rikisstjornih birta eitthvað úr heoinl. Fyrirspurn til ríkisstjórnar-1 standa á sér til að leyfa birt- innar um álitsgerð um efiia- j ingu hennar. Krðfur kommiínista. í Það er næsta fróðlegt að lesa um það við og við í Þjóðvilj- anum, að hin og þessi félög, sem eru undir handarjaðri kommúnista, bæði hér i Reykjavík og úti um land, hafi gert um það samþykktir, að varnarhðið skuli látið fara og Alþingi megi ekki vera með nein „undanbrögð" í því efni. Þrátt fyrir þetta hefir þess ekki orðið vart, að þingmenn kommúnista hafi hreyft málinu á þingi, og vill þó svo til, að meðol þeirra eru tveir menn, sem éru forvígismenn tveggja fé- lagá, er kommúnistar. stjórna og hafa einmitt nýverið gert ályktanir um brottför varn- j arliðsins. gær birtir svo Þjóðviljinn forustugrein um máiið — „Burt með herinn" — og er þar bent á það meðal ann- ; ars, að Bretar ætli að fækka talsvert í her sinum. Hins er vitanlega ekki getið, að sitt- hvað á að koma í stað þeirra manna sem heim verða sendir, því að Bretar telja, ! að"" þeir geti framkvæmt þetta, af því að þeir eru. að ) taka í notkun ný vopn, er f krefjast ekki eins mikils mannafla og hafður hefir . verið undir vopnum að und- anförnu. Þetta er því engan. veginn fullgild sönnun þess, að Bretar telji orðið svo miklu friðvænlegra í heim- inum en áður. Enda er ekki svo langt liðið frá ofbeldis- verkum Rússa í Ungverja- landi — sem eru raunar ekki á enda enn — að heimurinn sé búirin að gleyma því, hvernig kommúhistar sýndu eðli sitt, þegar ungverska þjóðin vildi skyridilega f á að vera frjáls og óháð. Þjóðviljinn sér ekki nema eina hlið á þessum málum, og er ekki við öðru að búast, þar sem hann hefir löngum ver- ið blindur að miklu leyti. Eftir atburðina í Ungverja- landi'— og undirróður kom- múnista í löndunum fyrir botni Miðjarðarhafs — gera flestir sér ljóst, að það er nauðsynlegt að vera vel á verði. Húsbændur kommún- istanna „íslehzku" eiga fyrst og fremst sök á því, að varn- arliðið verður hér éfram. Þeir hafa ráðið þróuninni í alþjóðamálum síðustu árin — illu heilli. En úr því að Þjóðviljinn hefir á reiðum höndum „fullgild- ar" sannanir fyrir þvi^ að nú sé öllu orðið óhætt aftur eins og fyrír einu ári, hvers. vegna gengur þá ekki flokkur hans fram fyrir skjöldu? Hvers vegna ber hann ekki fram á þingi tillögu um það, að ekki sé ástæða til að láta það- dragast lengur að framfylgja þeim vilja, er alþingi lét í ljós í yfirlýsingunni frá 23.!s6knin hefði Mf. marz á síðasta ári? Sé það einlæg trú hans, að friðvæn- legra sé, og sé hann eins ein- lægur í baráttu sinni fyrir varnarleysi landsins, og hann yill vera láta, þá getur hann ekki setið auðum höndum lengur og látið herinn alger- lega afskiptalausan. En sé kommúnistaflokkurinn fús til að gjalda ráðherra- dóminn með því að gera ekk- ert í því máli, sem hefir verið aðalbaráttumál hans — enda mesta hagsmunamál húsbænda hans — sex síð- ustu árin, þá geristhannbara „hernámsflokkur", eins og það heitir á máli hans stund- um og mun honum vafa- laust þykja, að hann sé kom- inn í góðan félagsskap. En hann ætti þá' líka að hætta að láta Þjóðviljann vera að birta kröfur um það, sem hann hefir alls ekki í huga hagsmál var á dagskrá sam- einaðs þings í gær. Ólafur Björnsson fylgdi' fyr- irspurninni úr hlaði og rifjaði upþ, að ríkisstjórríin hefði látið það verða eitt af -sínum fyrstu verkum að láta semja álitsgerð- ir um efnahagsmál. Það hefði vakið undi-un almennings, að 2 Vz mánuði ef tir samþykkt ráð- stafana, sem taldar væru byggð ar á þessum álitsgerðum, jskyldu niðurstöður þeirra enn fekki hafa verið birtar. Þrátt fyrir það að margsinnis hefði verið lýst yfir því af hálfu stjórnarflokkanna, að þessi „út- tekt þjóðarbúsins" skyldi fara fram „fyrir opnum tjöldum í augsýn alls almennings", hefði aðeins ein tala verið birt: Fimm hundruð milljónir, sem sagt væri að flytja þyrfti til sjávar- útvegsins frá öðrum atvinnu- greinum. Birting í imdirbúningi. Hermann Jónasson, forsætis- ráðherra, stóð síðan upþ tií svars og skýrði frá þvi, að til athugunar væri að birta nokk- uð af þeim gögnum, sem rann- til. Til þess að búa þau til birtingar, þyrfti hins vegar að vinna tals- vert mikið verk, auk þess sem afla þyrfti sérstaks leyfis hinna erlendu sérfræðinga. Það leyfi hefði enn a. m. k. ekki verið farið fram á. Ólafur Björnsson tók þá til máls á ný og taldi nú kveða við talsvert annan tón í hv. for- sætisráðherra en þegar hann og málgagn hans, Tíminn, hefðu á s. 1. ári í endurtekin skipti gefið hátíðlegar yfirlýsingar um að öll gögn skyldu lögð fram. Benti hann á hversu mikil- vægt það væri fyrir þjóðina, að fá sem haldbezta vitneskju um, hvernig hag hennar .væri komið. að framkvæma. Blaðið verð-' inga vir aðeins því móti. Tiygging ekki einhfít. '. Vetrarvertíðin er nú hálfnuð, og frain. að þessu hefir hún brugðizt vonum manna. í byrjun voru gæftir með af- brigðum stopular en síðan Minnzt á aðra skýrslu.' Hermann Jónasson undi þess- ari ádeilu illa og gaf þa skýr- ingu á undirbúningi birtingar- innar, að álit hinna erl. sérfræð- þyrfti að „orða um", til "' ^"-," "" * þess að hægt væri að birta það. Reyndi hann síðan að drepa málinu á dreif með alllöngu tali um skýrslu, er Benjamín Eir- íksson, Jóhannes Nordal, Klem- enz Tryggvason og Ólafur bátanna verði jafnvel enn Björnsson sömdu fyrir síðustu lélegri en þá. Þá hafa aíla- ríkisstjórn síðla árs 1955 og brögð togara einnig verið ekki hefur verið birt. léleg, bæði vegna ógæfta og Vegna þessa upplýsti Ólafur fiskleysis. \ Björnsson að svo stuttur frestur loks fór að gefa á sjóinn, Ríkisstjórnin gékkst fyrir því, hefði verið veittur til samníng- hefir afli verið miklu rýrari en í fyrra, en þá var hann sv,o lélegur, að flestir bátar munu hafa verið reknir með tapi. Verði ekki snöggleg og mikiL þreyting til batnaðar nú, yirðast; ekki horfur & ¦¦fíðru :en aðeins fari og t. d. í fyrra og útkoma sumya að tryggt var hærra fiskverð ar þeirrar skýrslu, að ekki hefði að þessu sinni.en áður, enda þá yerið ,um fullnaðar verk að hefir það verið aramÖtahlut- ^æða. — Hinsvegar mundi ekki verk stjórnarinnar á undan- förnum árum. En því miður ¦er slík trygging.5ekkiveiiih.Kt; Hún er til lítils, ef ekki fæst - fiskur úr sjó. Og verða þá að lípma nýsúrræði..Þannig .,mun ,¦ þettaí-vganga^. méðan "tekið er meira af framleiðsl- unni.en hún getur tmdir ris- 'ið. ' - Ekkcrt átti að birta. Gyfli Þ. Gísíason kvaddi sér síðari hljóðs, sagði áð sér fynd- ist kostulegt að um álitin væri spurt og skýrði síðan frá því, að hann hefði á fyrsta degi eftir komu sérfræðinganna tjáð þeim aðspurður, að ekki mundi þurfa að birta álit þeirra, og hefðu þeir hagað starfi sínu eftir því. Magnús Jónsson taldi þessar nýju upplýsingar Gylfa, að þeg- ar í upphafi hefði alls ekki ver- ið ætlunin að birta álitið, hljóta að yekja mikla undrun. Vhtist reynslan enn ætla að staðfesta, að ekki væri hægt að gera ráð fyrir efndum á loforðum núver- andi ríkisstjórnar. Torsótt verk. Hermann Jónasson tók nú enn til máls og lagði sig mjög fram um að réttlæta það ráðs- lag, sem Gylfi hafði komið upp um, en hann sjálfur bersýnilega ætlað að láta liggja í láginni. Sóttist það erfiða verk líttt. Gerðu þeir Jóharm Hafstein, Ólafur Thors og Bjarni Bene- diktsson að lokum harða at- lögu að ríkisstjórninni, sem stóð jafn afhjúpuð, þó að Gylfi Þ. Gíslason gerði tvær tilraunir til að bæta fyrir frumhlaup sitt og mæla vanefndunum bót. Jóhann Hafstein fordæmdi þau vinnubrögð, sem forsætis- ráðherra hafði skýrt frá, að breyta ætti áliti hinna erlendu sérfræðinga, áður en til greina kæmi, hvort eitthvað af því ætti að birta. firímseyingar vilja byggja fslagsíieimili. Fra fréttarltara Vísis Akureyri í gær. Samkvaemt upplýsingimi fra Grimsey er óvenju mikill snjðr þar á eynni. Frost hafa líka komizt upp i 10 stig, sem ekki er heldur algengt. Rauðmagaafli hefur verið tregur fram til þessa sökum ógæfta og líka vegna kuldans. Hinsvegar hefur vænn þorskur íengizt oft í rauðmaganetin þá sjaldan að gefið hefur og unnt hefur verið að vitja um. Catalínaflugvél lenti i Gríms- ey í gær en flugferðir þangað eru nú fíitíðar. Á flugvellinum var litill snjór og lending gekk að óskum. Nýlega hefur verið stofnað kvenfélag í Grímsey. Stofnend- ur eru 11 konur. Meðal fyrir- hugaðra verkefna kvenfélagsins er bygging félagsheimilis í eynni og virtist mikill áhugi ríkjandi i því máli. Formaður kveníélagsins var kjörin Ingi- fojörg Jónsdóttir. ,: i. Húsavikiirhátar hafa. ,. sótt- ,mjög á Grímseyjarmið; .þegar gefið hefur- og aflað vel,, eink- urn. vestan yið eyna* Kvikmyndin „Saga Borgar- ættarinnar", sem Nýja Bíó hðf sýningar á fyrir nokkru, hefur nú verið sýnd yfir 30 sinnum, og allar horfur, að sýningum á henni muni verða haldið eitt- hvað áfram vegna ágætrar að- sóknar. Gott timanna tih.ii. Þetta verður að teljast gott tímanná tákn. Það er alltaf — sennilega á öllum tímiun — f ull- mikið um það, að nðldrað sé í anda þessara orða: Heimur versnandi fer, jafnvel þðtt aug ljóst sé, að heimurinn fari, þrátfc fyrir allt, að ýmsu batandi, og í •mörgu stórbatnandi, eins óg í 1 Ijós mundi koma, ef menn færu að gera samanburð á ýmsu forð- um daga og nú. En um alla tíma má margt gott segja, og vissu- lega er það gott timanna tákn, er í ljós kemur, að menn kunna ekki aðeins að meta það, sem nýtt er og gott, heldur og allt „gamalt og gott." Eitt af því gamla, sem menn kunna aug ljóslega að meta, á þessum tima tækninnar, er ofannefnd kvik mynd, þrátt fyrir frumstæða tækni tíma, er hún var gerð. Sanngrildi. Það, sem héf kemur til greina, er sanngildililutanna, hvort sem það er Ijóð, saga, kvikmynd eða eitthvað annað — að menn kunna þrátt fyrir allt, sem trufl- ar og glepur á vorum tíma, að meta það sem gott jafnt í menn- ingu gamla sem nýja tímans. Það er útvarpað dægurlögum og ljóðum, sem særa smekk margra, útvarpað sýknt og heil- agt, en á hátíðarstund, heima eða úti í náttúrunni, er menn taka lagið, eru það tiðast ljóð gömlu skáldanna, sem fyrir val- inu verða. • Æskan luifst ei síður af því gamla. Og æskan hrífst af því gamla, þrátt fyrir það að raddir heyrist um, að hún kunni ekki að meta neitt nema jazz og „rokk". Ég , man ekki betur en að ég heyrði í-addir um það, þegar farið var að sýna Sögu Borgarættarinnar aftur, að það mundi verða gamla fólkið og miðaldra eitt, sem mundi kunna að meta hana, en svo kemur þð í ljós að æskan f jölmennir á sýningar í vaxandi mæli, og nýtur þess, sem mynd- in hefur að bjoða, og finnur jaínvel nautn í hinni þöglu tækni gamla timans. — Niður-. staðan af þessu verður sú, að það muni alveg óhætt að draga dálítið úr nöldrinu gamla og líta oftar á björtu hliðarnar. Von Brentano á fundi Dullesar. Von IJrentano utanríkisráff - herra Vestur-Þýzkalands hef- ur rætt við Dulles í Washington. Að loknum fundi utanríkis- ráðherranna í gær var birt sameiginleg tilkynning þess. efnis, að það væri stefna ríkis- stjórna V.-Þýzkalands og Bandaríkjanna, að atburðir á seinustu tímum hefðu sýnt enri frekar en áður mikla nauðsyri sameiningar Þýzkalands, og myndu ríkisstjörnirnar áfram stefna að því marki, að samein - ing kæmist á óg að hið sam- eboaða Þýzkaland. yíðt alger- légt frjálst lýðræðisrikil .,

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.