Vísir - 16.05.1957, Blaðsíða 8

Vísir - 16.05.1957, Blaðsíða 8
Poír, 6tm ferast kaupendur YlSIS eftlr 19. fcver* mánaðar fá blaðið ókeypls til aiánaðamóta. — Sfrai KCC. Fimmtudasinn 16. maí 1357 Gangstétt verði gerð með kafla Suðurlandsbrautar. Ennfremur verði komið upp grind- um með sunnanverðri akbrautinni. Umferðarnefnd hefir lagt til við bæjaryfirvöldin, að hafizt verði jiegar í stað handa um aðgerðir við Suður Iandsbraj.it til að forða j)ar slysum. Fyrir tveimur árum hafði umferðarnefnd Reykjavíkur- bæjar þetta mál til meðferðar og þá hættu, sem skapazt hefir fyrir fótgangandi fólk á Suður- landsbraut. XJmferð um götuna er gífurleg, oft ekið þar næsta hratt, en hinsvegar ekki til . gangstéttir meðfram akbraut- inni. Reynslan hefir sýnt, að slysahætta fyrir fótgangandi vegfarendur er þarna mjög mikil og brýn nauðsyn að ráð- stafanir verði gerðar til að draga úr hættunni. Á fundi umferðarnefndar þann 8. maí sl. vísaði nefndin til fyrri samþykktar sinnar frá 25. maí 1955 varðandi umferð- arhættu á Suðurlandsbraut, og lagði jafnframt til að nú þegar yrði hafizt handa um að setja grindur meðfram götunni á nokkrum kafla. Þessi kafli er nánar til tekið á svæðinu milli hins nýja húss Landsíma Is- lands og Laugarbrekku. Yrði grindunum komið upp aS súnn- anverðu við götuna, en jafn- framt yrði gerð malbikuð eða hellulögð gangbraut sunnan- vert við grindurnar. Slík ráðstöfun yrði óefað til þess að draga mjög úr slvsa- hættu af vcldum umferðar. á Suðurlandsbraut og þvi æski- legt að hafizt yrði handa um framkvæmdir strax Á fundi umferðarnefndar 8. maí sl. voru mörg fleiri mál tii umræðu. M. a. lagði nefndin til, að bannaður yrði akstur úr Lækjargötu norðan Banka- . strætis til hægri inn í Auslur- stræti, að strætisvögnum ein- um undanskiidum. Lögregian hefir verið að prófa sig áfram með þetta að undanförnu og reypslan crðið á þann veg, að nú vill umferðarnefnd fá þenn- an akstur með öllu bannaðan. Ennfremur lagði nefndin til, að einstefnuakstur yrði ákveð- inn frá norðri til suðurs á Háa- leitisvegi milli Suðurlands- brautar og Ármúla. Þá vill nefndin og að borið verði ofan í uppfyllinguna austan við Gamla-Garð til bráðabirgða og komið þar upp bifreiðastæði þar til framtíð- arskipulag svæðísins hefir ver- ið ákveðið. Þessi bifreiðastæði yrðu til almennings afnota. Umferðarnefnd leggur til, að stöður fólksbifreiða yfir 10 far- þega, svo og vörubifreiða, sem eru yfir 1 smál. að burðar- magni, verði bannaðar á bif- reiðastæðum á Rauðarárstíg, milli Hverfisgötu og Skúlagötu. Loks vill nefndin láta fjar- lægja húsið Signýjarstaði á Hjarðarhaga. sem stendur þar á götustæ'ci og' orsakar slysa- hættu í umferð eins og það er staðsett nú. VlSIB etr *Cyrasta blaðið og þó þaS fjöl- breyttaswu — HringiS f sfma lSlt sg gvrnt áskrifendur. Akureyrmgar mó&mæfa Tewfik el Midani sem stjórnar áróðri alsírskra uppreistar- manna. Hann hefur skrifstofu í Kairo. iðja mótmælir innflutningi fullitnniiina iónadarvara. Telur ályktun ASÍ furðulega. Eftirfarandi samþykkt var g'erð á aðalfundi Verzlunar- mannafélags Akureyrar 6. þ. m. Verzlunarmannafél. á Ak- ureyri mótmælir harðlega hin- um ósanngjörnu verðlagsá- kvæðurn, sem nú gilda, samkv. ákvörðun Innflutningsskrifstof- unnar. Félagið telur að ógern- ingur sé að veita viðskipta- mönnum verzlananna viðunandi þjónustu með lægri álágningu en gilti áður en bráðabirgða- lögin urn festingu verðlags o. fl. voru sett á s. 1. ári og að hinar nýju reglur séu ekki í neinu samræmi við raunveru- legan reksturskostriað verzlan- anna. Félagið telur, að hagsmunum viðskiptamannanna sé bezt borgið með frelsi í verzlunar- málunum og heilbrigðri sam- keppni um verðlag og vöruvai og skorar á innflutnings- og verðlagsyfirvöldin að gera inn- flutninginn sem frjálsastan og afnema verðlagsákvæði, til hagsbóta verzluninni og öllum almenningi í landinu“. geisai Asíu. Lundúnafregnir skýra frá ijiflúenzufaraldri, sem geisar í rnörgum löndum við Kyrrahaf. Kom fáraldur þessi fyrst upp í Japan og þegar hann var sem skæðastur, var álitið, að annar hver Tokyo-búi væri veikur að meira eða minna leyti. Þar er veikin nú í örri rénun,.-------- I Singapore hafa um 200,000 vejjkzt, en það er 6. hver maður í nýlendunni. ---------í Hong- kong hefir sami fjöldi tekið veikina, og' er það 10. hver maður, —-------í Ástralíu hefir verið ákveðið að reyna að verj- ast veikinni eftir megni. lifiacmlílan tekur sér Samræmdaf aögerðír tl öryggfs IBretfaitdi. Macmillan slqýrð; frá þvi við umræðuna um Súez 5 neðri mál- stofu brezkft þingslns í gær, að liann hefði tekið sér ráðunaut I einkaniálum og valið tii þess Sir Matiiew Slattery i Belfast, N orðiu'-lrland;, Sir Mathew íór í gær flugleiS- is til London og kvaðst mundu taka til starfa, Harin kvaö megin hlutverk sitt að samræma starf hins opinbera, skipasmíðasícðva, skipaféiagá: og oliufélaga á sviði flutnijagamálanna, skipasmiða o. s. frv., og tryggja þar með að- stöðu lands-.og -þjöðar á • sviði' oiiumálá, '!■ Mactnillan ságðv-! ræðú ’sinrii- i'-gáéf,. að Súezskurður væri ekki éins mikilváegur sem flutninga- ieið og áður, og mmntist á fyrir- hugaðar oiiuieiðslúr frá Persa- flóá ■ í þvi ’ sambandi ög áform um smíði svo stórra flutninga- skiþa-, að þau gætu ekki silgt um skúrðinn, og tók þar með undir álit þeirra; sem mælt hafa með þeifri iausn málanna, en á fundi helztó olíuíélaga hefur þegar Verjð ,"samþykkt, að leggja leíðsl- ’una miklu' frá Pérsaflóa til Miðjafðarhafs, og ákveði hefuf verið smiðí fjöida gríðarstórra ©líuskipa, sem eigá- að vera í föruirt á Teiðinm siiður fyrir ■ Afriku. A funrti stjórnar og trúnaðar- mannaráðs Iðju, felags verk- smiðjufóllis í Keykjavik iiiim 30. apríl s.l. voru gerðar eftirfur- andi álykt-anir: I. Stjói'n og trúnaðarmanna- ráð Iðju, féiags verksmiðjufólks í Reykjavik, beinir þeirri áskor- un til rikisstjórnarinnar. að hún hlúi að íslenzkum iðnaði og tryggi honum það góðan starfs- gruridvöll, að tryggt sé. að iðn- verkafólk fái notið til frambúðar þeirra kjarabóta, sem það nú hefir fengið með nýgerðum samningum \ið Félag íslenzkra iðnrekenda. Ennfremur mótmælir stjóm og trúnaðarmannaráð Iðju því að fluttar séu fullunnar íðnaðar- yörur, sem hljóía að valda sam- drætti í innlendum iðiiaði og rýra atvinnu iðnverkafólks. II. Fundur í stjórn og trúnað- armannaráði Iðju félags verk- smiðjufólks í Revkjavik lýsir yfir undrun sinni vegna ályktun- ar miðstjórnar og efnahagsmála- nefndar A. S. I. frá 23. apríl s.l. þar sem, þrátt fyrir minnkandi kaupmátt launa, áherzla er lögð á að ástæðulaust sé fyrir laun- þega að leita eftir bættum kjör- um við vinnúveiténdur. Séi'staklega mótmælir fundur- inn þvi, að ályktun þessi skyldi vera birt einmitt þann dag, sem líkur \,oru á, að verksmiðjulolk í Reykjavík næði bættum kjör- um á friðsamlegan hátt og án aðstoðar A. S. í. Stór gufubor keyptur. Bæjarsjóður Reykjavíkur og ríkissjóður hafa fest kaup á stór virkum jarðbor til að bora eft- ir gufu, og kostar hann 6 mililj. kr. frá verksniiðiu. Hafa kaup þessi verið í und- irbúningi um alllangt skeið, og nú hefur tekizt að fá lán til fimm ára með lágum vöxtum til að greiða 80% af andvirði borsins. Borinn mun koma til landsins um mitt sumar, og í fyrstu verða boraðar víðar hol- ur niður í 600 m. dýpi til gufu vinnslu, enda er hægt að bora með honum gegn talsverðum gufuþrýstingi. Síðar mun verða borað niður í allt að 1800 m. dýpi. Frilrlk IX. rællr vll Friðrik Damakcimngiur ræðir við leiðtoga flokkamia í dag sm myjiclii?,n mýirirar'ríkisstjómar.. . H. C. Hártsén fdrsætisráð-' herra- gékk á fuhd koriúngs í gaér, eftir a$. kúnnugt var orð-" ið J um 'úrslic ' kösnirígáriria,og baðst .Íausnar fýrir'sig' og'íiji: Danir úr leik í heimskeppni. England sigraði Dani í gær I knattspyrnukappleik, sem er þáttur í keppnmni rnn lieims* meistaratignina. Jafntefli varð í fyrri hálf- leik 1:1, en Bretar skoruðu 3 í síðari og Danir ekkert. Sigr- uðu Bretar því með með 4:1. Englandi nægir nú jafntefli í keppnni við Eire, í Dyflinni, næstkomandi sunnudag, til þess að taka þétt í úrslita- keppninni, sem fram fer í Stokkhólmi í júní næsta sumar. Blblían er mest lesin. Biblían mun vera sú bók, sem mest er lesin í heiminum, hvaS sem ,,metsölubókum“ líður. Ameríska biblíufélagið skýr- ir frá því að Biblían hafi verið gefin út í heild eða kaflar henn- ar á 1109 tungum og málýzkum. Valur 5 — Þróttur 0. '-O) - (l-O). sma. I gærkvöld iéku Yalur og Þróttur. Leikuririn var frernur til- þrifalítill og daufur. Valsmenn höfðu yfirburði allari Ieikinn og voru vel að sigrinum komnir. Lið Þróttar lék nú mun veikar en síðast og virtist flesta leik- menn skorta þann baráttuvilja er einkenndi liðið þá. Valsmenn voru ávallt fljótari á knöttinn og ákveðnari. Hefur liðið ef- laust lært mikið af hinu óþægi- lega tapi gegn Víking, og ékki er ólíklegt að það muni reýnast K.R. og Fram. þungt í skaúti. ’ Þfátt fyrir -margár góðár til- • raimir .tókst; Val e&ki að skora fyrr 'éri 'eftir tæpari hálftímá: Oft lá markið í loftinu. en Al- exander markvörður Þróttar greip oft vel inn í og varði a£ prýði. Undir lok hálfleiksins skor- aði Valur þrjú mörk með stutta millibili. | Eftir að hafa náð þessari y:- irburðastöðu dró úr ákveðni Valsmanna og vor síðari hálf- leikur þófkenndur óg iítt iriark- verður. Mörk Vals skon:ðu: Hörður, Björgvin, Mátthías. Elías (falleg asta markið) og Ægir hvér sitt mark. Dómari vár Háulcur Óskars- son. . • Kormákr. [

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.