Vísir - 02.10.1957, Blaðsíða 4

Vísir - 02.10.1957, Blaðsíða 4
VI S IB Miðvikudaginn 2. október 1957 WÍSIR. D A G B L A Ð yi«Jr kemur út 300 daga é árl, ýmist 8 eða 12 blaðsíður, Ettftjórl og ábyrgðarmaður: Hersteinn Pálsson. rákrifstoíur blaðsins eru í Ingólfsstræti 3. BitatjÓCTmrskrifstofur blaðsins eru opnar frá kl. 8,00—I8t00. Aðrar skrifstofur frá kL 9,00—18,00. Afgreiðsla Ingólfsstræti 3, opin frá kL fi?00—19,08. f| Sími 11660 (fimm línur). , •fj Útgefandi: BLAÐAÚTGAFAN VlSIR HJ. 7 Víslr kostar kr. 20,00 í áskrift á mánuW, kr. 1,50 eintakið í lausasölu. Félagsprantsnúðjan h.f. Tíminn og sagnfræði Tonbees. A&aííundurVerzfunarré&s íslaneh. Miunst 40 ára afmælis. — Ymsar ályktaiiit* fundarins. Leiðari Tímans á sunnudaginn var fjallaði að mestu um brezka sagnfræðinginn Arn- ! pld J. Tonbee, sem hér var á dögunum, og sögukönnun ' hans. Er helzt að skilja á höfundi leiðarans, að Tonbee sé framsóknarmaður og flytji ; þann boðskap, að samvinnu- stefnan sé hið eina „vonar- Ijós komandi kynslóða" og „líklegasti farkosturin fyrir j þjóðirnar til að komast á til ] fyrirheitna landsins". Talar blaðið í þessu sambandi um tvær aðgangsharðar sveitir, sem berjist um völdin í heim inum og einstökum' þjóðfé- lögum — annars vegar kapí- talismann og hinsvegar só- síalismann, og loks hinn gullna meðalveg þarna á milli, sem hér á íslandi er náttúrlega Framsóknarflokk- ] - urinn! Hann kvað geta kom- ið í veg fyrir að þessum sveitum Ijósti saman. Þar á að vera hin þriðja og rétta leið — „leið samvinnu og bræðralags og hins full- komna réttlætis í efnahags- legum greinum"!! Stjórnmálaskrif Tímans eru oft á þann veg, að annaðhvort fylgjast höfundar þeirra á- kaflega illa með þróun mál- anna eða þeir meta annað meira en þjónustuna við sannleikann. Vera má líka, að þeir séu orðnir þreyttir og staðnaðir' í hugsun, af því að tyggja upp sömu slagorðin og fjarstæðurnar mánuðum ! og jafnvel árum saman. Það er alveg út í hött að tala um kapitalistiskan öfgaflokk hér á íslandi. Hann er enginn til. Hins vegar er til hér sósial- istiskúr öfgaflokkur, sem á aðalsökina, ásamt " Frám- sóknarflokknum, á ófarnaði íslenzks efnahagslífs. Lík - lega hefur Framsóknar- ílokkurinn gleymt sér ger- samlega í baráttunni við hið ímyndaða „afturhaldslið kapitalismans", því ekki verður séð að hann hafi gert sér minnstu grein fyrir þeim voða, sem þjóðfélaginu ístáf- ar af áhrifum kommúniila, ef frá eru skildar hÓkkra: skámmaræður, sem Eysteinu hélt um þá.hér fyrr á ár'úm, þegar þeir vildu ekki fari' í ríkisstjóm með' Framsóku- armönnum. • • • ÞaS;er formaður Fcamsóknai'- flokksins, flokks s,hins Aðalfundur Verzlunarráðs Is- lands var haldinn í húsakynnuni ráðsins dagana 26. og 27. þ.m. 1 upphafi fundarins minntist Gunnar Guðjónsson, formaður ráðsins, kaupsýslumanna, er lát- ist höfðu frá því að siðasti að- alfundur var haldinn, og vottuðu fundarmenn hinum látnu virð- ingu sina með því að risa úr sætum. Fundarstjórar voru kosnir þeir Árni Arnason og Hjörtur Hjartarson. Fundarritari var Sveinn Finnsson. Formaður ráðsins, . Gunnar Guðjónsson, flutti ræðu-um efna- hagsmál þjóðarinnar Þorvai'ður J. Júlíusson, fram- kvæmdarstjóri ráðsins, flutti skýrslu um störf stjórnar ráðs- ins á starfsárinu. Eftirtaldar nefndir störfuðu á fundinum. Viðskipta- og verð- lagsmálanefnd, skattamálanefnd og allsherjarnefnd. Nefndirnar störfuðu að kvöldi fyrri fundar- dags og að morgni þess síðari. Umræður um tillögur nefndanna fóru fram seinni fundardaginn, en að þeim ioknum voru birt úrslit stjórnarkosninga. Stjórn V.í. skipa nú eftirtaldir menn. Tilnefndir af félögum: Stefán Thorarensen, Isleifur Jónsson, Gunnar Ásgeirsson, Július Björnsson, Hans R. Þórðarson, Páll Þorgeirsson, Gunnar Guð- jónsson, Egill Guttormsson, gullna meðalhófs", sem fyrst og fremst á sök á því, að ,,ríkisbáknsdýrkendur sósí- alismans", féndur rikjandi þjóðskipulags, hafa nú verið leiddir til æðstu valda í ís- lenzku þjóðfélagi. Og þótt Hermann Jónasson hafi hælt sér af því, að hann hafi í stjórnarsamstarfinu neytt kommúnista til þess að hverfa frá fyrri stefnu sinni á ýmsum sviðum, þá verður ekki annað séð en kommún- istar hafi að verulegu leyti ráðið þeirri óheillastefnu, sem valin var í efnahags- málunum. Að sjálfsögðu ber þó fjármálasnillingur Fram- sóknar, Eysteinn Jónsson, aðal ábyrgðina, sem fjár- málaráðherra, og eru það j Björn Hallgrimsson og Gunnar hörmuleg örlög fyrir þennan Friðriksson. speking og postula „hins Kosnir: Hallgrímur Fr. Hall- gullna meðalhófs", að þurfá grimsson, Þoryaldur Guðmunds- að framkvæma fyrirskipanir son, Othar Ellingsen, Magnús J. niðurrifsaflanna í þjóðfélag- Brynjólfsson, Sveinn Guðmunds- inu og starfa með þeim að son, Haráldur Sveinsson. Kristi- þvi, að eyðileggja efnahags • J án Jóh. Kristjánsson, Tómas grundvöll þjóðarinnar. B.iörnssoh, Ingólfur Jónsson og Sigurður Ágústsson. 1 kjörnefhd voru kosnir þeir j Guido Bernhöft. Árni Árnason Tíminn endar þessar hugleið- ingar sinar um framsóknar- heimspeki Tonbees með og Páu Jóhannesson. Endurskoð- þeirri niðurstöðu, að sam- endur voru kosnir Hilmar Feng- . vinnustefnan sé það sem er og Syeinh Ólafsson. koma skál, af því að hún ] Að afloknu aðalfundinum á „uppræti ófrið" óg „beri í föstudaginn var 40 ára afmælis sér félagslegt og efnahags- J rlðsjns minnzt með hófi að Hótel legt réttlæti". Sé þessu j'Borg. Meðal gesta voru forseti þannig farið, hlýtur þessi íslands og frú. Ræður fluttu, stefna að vera orðin meira en 'forseti íslands, Gunnar Guðjóns- lítið afskræmd hér á íslandi. Er Samband íslenzkra Sam- vinnufélaga, með þeirri að- stöðu, sem því hefur verið sköpuð, af Framsóknar- mönnum, á kostnað annarra verzlunarsamtaka og ein- staklinga í landinu, tákn um „félagslegt og efnahagslegt réttlæti"? Ber hatur Fram- sóknarmanna á Reykjavík og skemmdarstarfsemi sú, . sem þeir hafa fyrr og síðar, ýmist staðið fyrir eða tekið þátt í gagnvart bæjarfélag- inu, vott um að þar sé stjórn- málaflokkur, sem þræða ; vilji hinn gullna meðalveg og láta allar stéttir og lands- • hluta njóta sama réttar? son, formaður V. 1.. Ingólfur Jónsson, fyrrv. ráðherra og Magnús Kjaran, stórkaupmaður. Athyglísverð mynd í Gamla Bíói. Kvikmynd S.Í.B.S., Sigur lífsins, sem nú er sýnd í Gamla Bíó cr athyglisverð mynd, sem állir ættu að sjá. Myndin er allvel gerð, en það sem gerir hana athyglis- 1 Viðskipta- og verðlagsmálanefnd Viðskiptamál. Fyrir nokkrum árum mörkuðu stjórnarvöld landsins þá stefnu, að viðskiptin við útlönd og inn- anlands skyldu vera sem frjáls- ust og haftaminnst, og að at- vinnuvegirnir skyldu standa á eigin fótum ári styrkja. Þessi stefna var einnig yfirlýst með þátttöku i alþjóðasamtökum, er vinna að eflingu frjálsta við- skipta og hafa náð góðum ár- angri, aðildarþjóðunum til mik- illa hagsbóta. Nú hefur verið horfið af þess- ari braut hér á landi, tekin upp höft og auknir styrkir, og vikizt undan merkjum hinnar alþjóð- legu samvinnu. Það er augljóst, að með lögunum um útflutnings- sjóð hefur ekki tekizt að ná jafn- vaigi í greiðsluviðskiptunum við útlönd. Verzlun landsmanna hef- ur á ný verið færð í fjötra og þjónusta hennar við almenning lömuð. Aðalfundur V. í. 1957 varar eindregið við þessari óheillaþró- un og bendir á nauðsn þess, að gerðar verði sem fyrst ráðstaf- anir, sem miði að sem frjálsust- um viðskiptum, enda hefur reynzlan sýht, að frjáls viðskipti við eðlilegar aðstæður skapa hagstæðust verzlunarkjör fyrir neytendur. Fundurinn gerir sér ljóst, að naiiðsynlegt skilyrði fyrir þvi, að þessu marki verði náð, sé það, að fjáríesting og neyzla þjóðar- innar verði ekki meiri en raun- verulegar þjóðartekjur leyfa. Það er því nauðsynlegt, að ríki og bæjarfélög, sem ráða fir mikl- um hluta þjóðarteknanna stuðli að jafnvægi með því að stilla í hóf framkvæmdum sínum og öðrum útgjöldum. Það erennfremur höfuðnauð- syn, að skapað verði traust á verðgildi peninga, svo að sparn- aður eflist, en hann er undirstað- an undir eðlilegri, haftalaustri fjárfestingu. Þótt slíkar ráðstafanir komi ekki sízt niður á verzlunarstétt- inni, telur fundurinn þær óhjá- kvæmilegar, til þess að frjálst og heilbrigt efnahagslíf fái þróazt. Allsherjarnefnd. Aðalfundur V. í. 1957 vekur at- hygli á því, að yfirfærsla fyrir frilistavörum sé að. miklu leyti stöðvuð, og því sé orðinn skortur á ýmsum nauðsynjavörum, og valdi það truflunum í ýmsum greinum atvinnulífsins, sem ráða þyrfti bót á sem fyrst. Jafnframt gerir aðalfundurinn kröfu til þess, að innflutningsyf- irvöld og gjaldeyrisbankar hafi nánara samstarf við V. 1. um reglur þær og áætlanir, sem gerð ar eru vara. um innflutnirig slíkra verða er að hún greinir frá einum mesta sigri - íslendinga á sviði heilbrigðismála. Myndin hefur verið gerð á þremur s.l. árum og er hún Ekki benda kosningatölurn- j útbúin með íslenzkum, döíisk- ar hér til að margir Reyk-|um og enskum .skýringartexta. Myndin hefur verið sýnd víðs- \regar í Danmörku. • Gunnar R. Hansen réði gerð; myndarinnar og samdi tónlist- ina við hana, én Gunn£d.>;B.únar Ólafsson sá um myndatökuna. víkingar líti svo á. Fæstir þeirra trúa því, að '„fram- sóknarmenriskan" sé. „von- arljós komandi kynslóða". Það væri hka. Ijóta.. villu-. ljósið. ' . ! Skattam álanef nd. j Aðalfundur V. í. 1957 vill emiþá ei-nu sinni v'ekja athygli á, að brýna anuðsyn ber til, a3 nú þegar verði hfaizt handa um gagngerða . endurskoðitn á lög- gjöf um 'skatt- og útsvars- - greiðslur fyrirtækja. • Fjöldi fyrirtækja .greiðir nú meira en hréinar tekjur sínar í skatta, en samvhihuíélög pg ' Framh,a :5. síðu.- ¦ • Fundu Irar Anie.riku. 1 timaritinu Irish Digest birtist nýlega grein sem nefnist „Did the Irish diseover America?" (Fundu Irar Ameriku?), eftir Charles Duff. Drepur höfundur- inn á það, sem segir i fornum íslenzkum sögum (Landnáma Eyrbyggja saga), til stuðnings þvi, að Irar kunni að hafa fundið Ameríku. Nefnir hann og, að frægir fræðimenn, er litil kynni hafi haft af sjó og farmennsku, hafi farið um það háðulegum orðum, að Irar hafi getað siglt til fjarlægra landa í segldúks- bátum, en á vorum tímum hafi menn siglt á flekum heimsálfa milli, og hafi þó Irar til forna átt miklu vandaðri skip én segl- dúksbáta. Guðleifur Guðmundsson. Höfundurinn segir frá Guð- leifi, sem um getur í Eyrbyggju, en sú frásögn ,er skáldleg og skemmtileg og vissulega er ekki ótrúleg hrakningasaga sæfar- endanna, Guðleifs og félaga hans. Þessi kafli sögunnar nefn- • ist „Sögn um Björn Breiðvik- ingakappa". Bak þá langi; vestur í haf. Guðleifur hét maður. Hamt var sonur Gunnlaugs hins auðga úr Straumfirði, bróðir Þorfinns, er Stúrlungar eru frá komnir. * Guðleifur var farmaður mikill. Hann átti knörr mikinn, en ann- an .Þórólfur, soniir EyraLofts, þá er þeir börðust við Gyrð.' son Sigvalda jarls. Þá lét Gyrð- ur auga sitt. — Það var ofar- lega á dögum Ólafs hins helga, ' að Guðleifur.. hafði kaupferð vestur til Dyflinnar. En er hann sigldi vestan ætlaði hann til ís- lands. Hann sigldi fyrir vestan írland og fékk áustari veður og- landnyrðinga, og rak langt vest- ur í haf og i útsuður, svo að þeir vissu ekki.til landa. En þá var mjög á liðið sumar, og hétu þeir mörgu, að þá bæri úr haf- inu. Eigi vissu l>eir hvert Iand það var. Og þá kom þar, að þeir urðu við land varir. Það var rhikið land, en eigi vissu þeir hvert land það var. Það.ráð tóku' þeir Guðleifur, að þeir sigldu að íánd- inu, því að þeim þótti illt að eiga lengur við hafsmegnið. Þeir fengu þar höfn góða. Og er þeir höfðu þar litla stund við land verið þá koma menn til fundar við þá. Þeir kenndu þar engan mann, en helzt þótti þeim, sem þeir mæltu irsku. Brátt kom til þeirra svo mikið fjölmenni, að það skipti mörgum hundruðiim. Þessir menn veittú þeini að- göngu og'.tóku þá höndum aila og ráku þá síðan á land upp. Þá voru þeir færðir á mót eitt og dæmt um þá. Það skildu þeir, að sumir vildu, að þeir væri drepnir, en sumir vildu, að þeim væri skipt á vistir og ,væri þejr . þjáðir..... Mikill máðúr og g'arpleg^ir. Og er flokk þennan bar þang- ¦ að að, sjá þeir.að undir merkinu reið mikill'maður'.qg garplegur • og var þá mjög á efra aldur og- j hvítur fyi'ir hærum. Allir menn, > er þa'r voru fyrir, hnigu þeim > manni og fögnuðu sem herra i sínum. Fundu þeir þá brátt, að '• þangað yar skfltið ráðum og at- ; kvæðum.sem harin var. Síðan sendi þéssi maður efth' j *þeim Guðleifi.; Og er þeir komu fyrir þennan• mann, þá•'•mælti

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.