Vísir - 05.10.1957, Blaðsíða 1

Vísir - 05.10.1957, Blaðsíða 1
é7. árg. Laugardaginn 5. október 1957 234. tVL eyrílegur i umferön Bílar aka eftir fjölförnum uniferð- aræðum með 60-80 km. hraða og hafa komizt upp í 120 km. Lögreglan í Reykjavík hefur nýlega hafið herferð gegn öku- iiíðingum í bæmim, mönnum sem ekkert tillit taka til nmferð- arinnar, kæra sig kollótta mn alla slysahættu og aka með allt að 60—80 km. hraða um f jölfarn- ar umferðargötur í bænum. Samkvæmt upplýsingum, sem Vísir hefur fengið hjá lögregl- unni i Reykjavík hefur lögregl- an mælt ökuhraða bifreiða á ýmsum götum í bænum meðal . annars á miklum umferðaræð- um eins og Reykjanesbraut, Suð- urlandsbraut, Sundlaugavegi, Kaplaskjólsvegi og ýmsum öðr- um götum í bænum, þar sem um- ferð er mikil. Þessar mælingar eru gerðar með þeim hætti að ákveðin veg- arlengd er mæld út á hverjum : stað en skeiðklukka síðan sett af . stað um leið og bifreið ekur inn á svæðið og klukkan stoppuð um leið og bifreiðin er komin á enda : hins mælda svæðis. Með þessu er unnt að mæla hraða bifreiðar- arinnar mjög nákvæmlega. Mæl- ingarnar hafa leitt i ljós að mik- : ill fjöldi ökumanna ekur allt of hratt miðað við hina miklu um- ferð og slysahættuna á götunum, hvað þá ef miðað er við hinn /lögleyfða hraða, sem ekki er nema 25 km. í þéttbýlinu. Það á- kvæði er að vísu næsta úrelt orð- ið — og það er lögreglunni Ijóst — enda liggur nú fyrir næsta Al- þingi frumvarp til laga um breyt ingu á þessu ákvæði, þar sem gert er ráð fyrir heimild fyrir bæjarfélög að hækka hraðann upp í 40 km. En fjölda bila er ekið með rniklu meiri hraða en 40 km. og allmargir komast upp í 60 og jafnvel 80 km. hraða, sem er ó- forsvaranlegt með öllu og stór- hættulegt. Meira að segja hefur lögreglan tekið bíistjóra á leið- iri n imillieaegsev-t, inni á milli Reykjavíkur og Hafn arfjarðar, sem játuðu að hafa verið í kappakstri og voru komn- ir upp i 120 km. hraða! Þá menn, sem lögreglan hefur staðið að allt of hröðum akstri og telur hættulega fyrir öryggi og umferð á götum úti hefur lögreglan kært og mun halda því áfram svo lengi sem þeir halda uppteknum hætti í akstri. Hins vegar æskir hún þess að bifreiða- stjórar sjái sóma sinn í því að ifara gætilega í umferð og geri það ótilneyddir og án lagafyrir- mæla. 5000 iestir af skreið. Skreiðarframleiðsla á íslandi fyrra helming þessa árs var 5000 lestir. 60 af hundraði af framleiðsl- unni er þegar selt og þá mest- megnis til Nigeríu. Tveir skipsfarmar eru þegar farnir og mun Askja taka næsta farm bráðlega. Verð á skreið hefur hækkað, en skreiðin er greidd 'i frjálsum gjaldeyri. Til framleiðslu á 5000 lestum af skreið fara um 31 þús- und lestir af slægðum blautfiski. Nyjtr 1 stuttu fCfS ís ii J feí. J -j a Myndin sýnir hina hrikalegu fjalla- og jöklasýn við suðvestur- strönd Grænlands, þar sem skriðjöklar skerast miHi gnæfandi fjalla. Á mergun efnir Flugfélag íslands til skeinmíiferöar á þcssar slóðir. ólkurbú Fléamanna fyrir 45 milij. kr. Meðan unnið er að aukningunni, er hafizt handa um merkar endurbætur á framleiðsiu osta. Innanlandsflug stöðvaðist í gærkvöldi vegna þoku. Þrjar fluvgvélar ieppinst á Ak- ureyri i í gærdag lagði dimma þoku yf - ir Reykjavík og nágrenni svo að iimanlandsflug stöðvaðist. í gærkvöldi voru þrjár flugvél- ar tepptar á Akureyrí, þar var bjart veður, en lending i Reykja- vík var útilokuð. Utanlandsflugið gekk óhindr- að. Um tíu leytið var Loftleiða- vél að fara frá Reykjavík og Viscouhtvél var væntanleg um svipað leyti. Stöku sinnum birti til, en aldrei lengi í einu. , Nokkru áður en Vísir fór í prentun var blaðinu tjáð að Gull- gær. faxi, sem kom frá London með 22 farþega hefði hætt við lend- ingu í Reykjavík og fór flugvél- in til Akureyrar. Þar voru fyrir 3 Douglasvélar F. 1., Akureyrar- flugvélin og auk hennar flugvél, sem tók farm á Fagurhólsmýri og önnur með 20 farþega frá Hornafirði og Egilsstöðum. — Utlit var fyrir svipað veður i nótt. Er þetta í fyrsta skipti í sumar að millilandavél F. I. i á- ætlunarflugi frá útlöndum verð- ur að lenda á Akureyri. Eftir tvö til þrjú ár tekur til starfa hérlendis annað stærsta mjólkurbú á Norðurlöndum. Það er Mjólkurbú Flóa- manna, sem hér er um að ræða, því að fyrir um það bil þrem árum hófst þar bygging — stækkun og endurbygging að öllu leyti —- sem á að vera lokið árið 1959—60, og verð- ur til þessara framkvæmda varið hvorki m'eira né minna en 45 milljónum króna. Mjólkurbú Flóamanna er fyrir löngu vaxið upp úr þeim þröngu og óhentugu húsakynn- um, sem það hefur orðið að búa við um langt skeið, því aS það tekur nú við 5—7 sinnum meira mjólkurmagni, en því var ætlað að taka á móti í öndverðu. Mesta mjólkurmagn, sem búið hefur tekið á móti á þessu ári er 105 þús. lítrar, en1 nýja stöðin á að geta tekið við i 175 þús. lítrum, og með við- bótum á geymum á að vera' hægt að tvöfalda það magn með litlum tilkostnaði. En jafnframt aukningunni, sem nú er unnið við af kappi 5— en að henni verðúr vikið riáuár bráðlega hér í blaðinu — hefst -búið handa um mikla nýjung i ostagerð hér á landi, eins og gétið hefur verið laus- lega í auglýsingum. Eru það bæði smurostar og bráðostar, sem hafin er framleiðsla á, en ostar þessir eru með bragði af hangikjöti, rækjum, tómötiun, steinsmára úr Alpafjöllum, sveppum úr N.-Afríku o. fl. Er hér ura mikla og ágæta viðbót að ræða, að því er þessa fram- leiðslu snertir, og verður væntanlega til þess að auka neyzlu þessarrar hollu mat- vælategundar til muna. Vísir mun ínnan skamms segja nánar frá þessum gagn- geru breytingum og endurbót- um, sem unnið er við á Mjólk- búi Flóamanna um þessar mundir. Mjólkurbústjóri er Grétar Símonarson, og formað- ur félagsstjórnar Egill Thorar- ensen. i^- Djilas var fluttur úr'faqgelsi í réttársal í flag. Saksóknari Jús'úslavíu las kafla úr bók ÍMiiSj „ií.n n;'ja gtétt". Ilann fJr fram á þunga hegningu. — Framhald réttarhaldanna vurða fyi'ir Iuktuni liyrum. Djllas mótmælti cnéð þessum orðum: „t>á neiía ég að svara spurninguni. Ég síend við allt sem ég hef ság't. Þetía yrði ]jú í þriðja sinn, sem haldinn er rétrur yfir mér fyrir lukt- um djTum." -^ Flokksþingi verkalýðsflokks- ins í Brighion er lokið. Á- kveðið var, að næsta ríkis- stjórn, sem verkamenn mynda, leggi 1% þjóðsir- teknanna til framfara í ný- Iendunum. -^jj- Zhukov marskálkur er lagð- ur af stað sjóleiðis frá hafn- arbæ á Krímskaga til opin- berrar heimsóknar í Júgó« slavíu. i -^- Hjálparstofnun Sameinuðn þjóðanna í þágu arabiskra flóttamanna sér fyrir 900.000 manns. Fé er aðeins fyrir hendi til 2. niánaða útgjalða. Lágjnarks-áætlun fyrir næsta næste ár er upp á 41 millj. dollara. Á þessu ári greiða Bandaríkin og Bretland \w\ 90% kostnaðarins. £ ÖIl vinna stöðvaðist í Tiuiis í gær — svo og viðskipti og umferð til að mótmæla meintri skerðingu Frakba á landamærum Tunis. < Ókeypis námsbækur handa nemendum við skyldunám. Hín nýju lög voru samþykkt á aijitngi í fyrra. Námsbókanefnd kvaddi blaða- menn á fund sinn í gær í Tjarn- arcafé og ræddi við þá imi ríkis- útgáfu skólabóka. Forni. nefnd- arinnar, séra Jönas Gíslason, hafði orð fyrir nefndinni. Sagði hann m. a.: Lög um Ríkisútgáfu námsbóka voru fyrst sett árið 1936. Samkv. þeim var rikisútgáfunni gert að sjá barnaskólunum fyrir ókeyp- is námsbókum. Hinn 27. marz 1956 samþykkti Alþingi ný lög um ríkisútgáfu námsbóka, sem fela i sér ýmsar breytingar. Veigamesta breyting in er sú, að nú skal sjá öllum némendum við skyldunám fyrir ókeypis námsbókum, einnig nem endum við nám i unglingaskól- um. Við þessa breytingu eykst starfsemi útgáfunnar mjög mik- ið. En óhjákvæmilega hlýtur að liða nokkur tími, þar til breyt- ingin er komin á að fullu, þvi að undirbúningur að útgáfu náms- bóka krefst langs tima og mikill- ar vinnu. Nú i haust verður byi-jað að framkvæma þetta nýja lagaá- kvæði. Unglingum, sem stunda nám í 1. bekk gagnfræða- eða unglingaskóla og námsbókagjald hefur verið greitt fyrir, verða látnav í té eftirtaldar bækur: 1. Kennslubók í stafsetningu eftir Árna Þórðarson og Gunnar Guð- mundsson, eða Stafsetning og stilagerð eftir Friðrik Hjartar. 2. Reikningsbók handa fram- haldsskólum, I. hefti, eftir Bene- dikt Tómasson og Jón Á. Gissur- arson. 3. Lesbók handa ungling- um, I. hefti. Árni Þórðarson, Bjarni Vilhjálmsson og Gunnar Guðmundsson völdu efnið. -í. Kennslubók i dýrafræði fyrri hluti — Hryggdýrin — eftir Bjarna Sæmimdsson. — Afhend- ing bókanna fer fram í skóluh- um. — Þess skal getið, að Dýra- fræði Bjarna Sænumdssonar 4. útgáfa (öll bókin) verður einn- ig til sölu fyrir nemendur í 2. bekk unglingaskóla og aðra, sem kann að vanta bókina í heild.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.