Vísir - 31.10.1957, Blaðsíða 8

Vísir - 31.10.1957, Blaðsíða 8
Ekkert blað cr ódýrara í áskrift en Vísir, Látið hann færa yður fréttir og annað lestrarefni heim — án fyrirhafnar a£ yðar hálfu. Sími 1-16-60. 1mgS /M nqm WISIR Fimmtudaginn 31. október 1951 MuniS, að þeir, sem gerast áskrifendur Vísis eftir 10. hvers mánaðar, fá blaðið ókeypis til mánaðamótn. Farþegaflug F.Í.: Farþegar nærri 70 þiís. (yrstu 9 mánuði ársins. Farþegaflutningur aldrei meiri en nú, og á flugleiöum milli erlendra staöa jukust um 261% Á fyrstu þrem ársfjórðungum yfirstandandi árs, hefir orðið veruleg aukning á fiutningum :með flugvélum Flugfélags ís- lands, bæöi á flugléiðum milli u)g innanlands. Borið saman við s.l. ár heíir íaukningin orðið mest á flugleið- 'um milli staða erlendis og er þetta einkum áberandi eftir að Viscountflugvélarnar Gullfaxi og Hrimfaxi hófu áætlunarflug. Flugfarþegar til og frá Islandi voru fyi’stu níu mánuðina í ár, 12978, með flugvélum félagsins, en voru á sama tíma í fyrra 9804. Farþegatalan hefir því aukist um rúmlega 32 af hundraði. Eins og áður var drepið á, ihefir aðalfarþegafjölgunin átt sér stað milli staða erlendis, því að á fyrstu níu mán. þessa árs voru fluttir 1893 farþegar á þeim tlugleiðum, en voru í fyrra 524 Áukning á þeim áæilunum nem- ur því 261%. Póstflutningar milli landa námu i'úmlega 25 þús. kg. og höfðu aukist um 13 af hundraði. Vörur fluttar landa í milli námu 139,5 lestum og jukust um 6 af hundr- aði, Innanlandsflug. í innanlandsfluginu varð einn- Ig mikil farþegaaukning, enda þótt færri farþegar væru fluttir í febrúar og mars, en árið áður, Varð aukning það mikil í hinum jnánuðunum, að farþegatalan ;jókst á fyrstu þrem ársfjórðung- unum um 7,8%. Farþegar voru á þessu tímabili 51.268, en voru á sama tíma í fyrra 47.533. Vöruflutningar jukust á tíma- íbilinu um 21% og póstflutningar um 5% JLeiguflug. Mörg leiguflug voru farin á fyrstu niu mánuðum þessa árs Og fluttir farþegar og vörur. Far- Bridge: Einar og Lárus hafa forustuna. Fjórðaumferð tvimennings- Jceppni meistaraflokks B. R. var Spiluð á þriðjudagjskvöldið og’ ®ru þessir efstir: 1. Einar og Lárus 1027 st. 2. Agnar og Ólafur 981 — 3. Ásmund. og Jóhann 978—• 4. Kristján og Guðlaug. 977 — 5 Stefán og Kristinn 961 —- 6. Ásbjörn og Berndsen 958 — 7. Jóhann og Stefán 922 — 8. Haukur og Þórir 9,15 — Úrslitaumferðin verður spiluð 3 Skátaheimilinu kl. 2 á .Surinti- ðag. þegar í leiguflugferðum voru 1778. Alls hafa því flugvélár Flug- félags íslands flutt 67.917 fai'- þega fyrstu þrjá ársfjórðunga yfirstandandi árs. Fri’ir ári: w Her Rússa þok- ast á brort... 31. október: Rússar lialda. áfram að flytja lierlið sitt frá Budapest, en í útvarpi frels- issinna í Miskolc var sagt, að „mikill rússneskur herafli, lierfiokkar búnii’ loftvarna- byssum og skriðdrekum hefði verið látinn taka nýja stefnu og farið afhir inn í Ungverja- land". — Rússneski sendi- heiTann segir stjórniiuii að liersveitimar séu áreiðanlega á föruni samkvæmt beínni fyrjrsidpun Zlmkovs ...... Nagy forsætisráðlierra gerir kunnugt, að það var ekki hann lieldur fyrrverandi flokltóleiðtogar Matyas Rakosi og Erno Geiö, sem báðu um lijálp Rússa, þegar þjóðbylt- ingin iiófst . . . Nagy segir einnig, að sá niögúlelki sé fyrir liendi, að Úngvérjalaiid segi sig úr Varsjárbandalag- inu — Öngþveiti rikir áfranv í sunium hverfum Budapest, mehi Iiluti verkamanna og' nemenda neitar að iiverfa aft- m- til starfs í verksniiðjiumni og náms í skólumim fyrr en allt Jierlið Riissa sé farið úr landi, Eisenhower fer til Par- ísar og London. Eisenliower forseti mun einn- iög fara til Lundúna í desember. Kvað hann svo að orði við fréttamenn í gær, að sér væri mjög að skapi að fara einnig þangað í heimsókn, en forsetinn var þá núbúinn að staðfesta, að hann ætlaði að sitja aukafund Nato í desember í París. Diefen- baker forsætisráðherra Kanada og dr. Adenauer kanzslari Vestur-Þýzkalands hafa ákveðið að sitja fundinn og munu for- sætisráðherrar allra Natoríkj- anna, sem lieimangengt eiga, einnig gera það, Samsæri gegn Nasser. Hérréttur í Kairo liefur dærnt 13 Egypta í fangelsi fyrir sam- særisáform gegn Stjórn Nass- ers, Voru þeir dæmdir í 3-—7 ára fangelsí, en fimm voru úr kommúnisíaflokknum, sem Mikið skortir á Á iundi í Sveinafélagi iuis- gagnasmiða, sem haldinn var þ. 29. okt. vav gerð eftiríarandi sanvþykkt: „Fundur haldinn í Sveina- ] félagi liúsgagnasmiða í Reykjavík, þriðjudaginn 29. okt. 1957, telur mikið skorta á, að núverandi ríkisstjórn liafi tekizt að lialda dýrtiðmni í skefjum og bilið milli lcaup- gjakls og verölags hafi breyzt á verri veg fyrir vinnandi fðlk. — Fundurinn telur |>ó rétt, að segja ekki upp samn- inguin að svo stöddu, eu bíða átekta í von iim að takast inegi að ná jafnvægi í kaup- gjalds- og verðlagisjmálum.“ Rúm 23 þiís. manns genp skiialandsgönguna. * 1 40 iskéltiiii skairsf eðiginn nemandi úr ieik. f skíðalandsgöngmmi i fjrra- vetur tóku 23235 ísleiidimgai- þátt eða 14,3% allra landsmaiMiia, Um það bil helmingur þátttak- enda voru 18 ára og yngri. Rúm- lega 10 þúsund voru úr sveitum og kauptúnum. Gangan fór fram á tímabilinu 3. marz til 30. apríl s.l. Vega- lengdin var 4 km. og máttu þátt- takendur ráða gönguhraðanum sjálfir, en urðu hins vegar að Ijúka göngunni í elnni lotu. Þátttakendur voru úr 13 kaup- Frá IAís|síií,«|íjiii : Húsnæðisskortur iðnaðarins ntjög tilfinnanlegur. 2 ályktanir á fundi í gær. Iðnþing fslendinga hélt á- fram störfum í gærmorgun. Reikningar og skýrsla stjórnar- innar voru lögð fram og sam- þykkt. Eftir hádegið var fundum haldið áfrarn og var fyrst til umræðu skipulagsmál bygg- ingariðnaðarins. Landssam- bandsstjórn var falið að fjdgj- ast vel með þeim málum. Rætt var einnig um yfirbyggingar almenningsbifreiða og húsnæð- isþörf iðnaðarins. Samþykkt var eftirfai’andi ályktun um húsnæðisþörfina: „Þar sem mjög skortir á, að á undanförnum árum hafi ver- ið fullnægt byggingarþörf iðn- aðarmanna á iðnaðarhúsnæði, skorar 19. Iðnþing íslendinga á fjárfestingaryfirvöld að rýmka til mikilla muna leyfisveitingar til iðnaðarhúsnæðis. Jafnframt felur þingið Landsambands- stjórn að fylgja þessu máli eftir af fremsta megni.“ Einnig var birt yfírlýsíng um yfirbyggingarmálið og skulu hér birtar nokkrar glefsur úr af “kauptúnunum stöðum af 14, aó vísu voru ekkí göngustaðir nema í 12. 6 kaup- staðir náðu þátttöku, sem vár 30% og hærri. Almennust var þátttakan hjá Ólafsfirðingum, Þar var hún 66.5% af ibúunum. Annar var svo Siglufjörður með 52.2% og þriðji Sauðárkrókur með 48.8%. 1 20 sýslum af 24 var géngið. í 4 sýslum luku 30% íbú- anna göngunni. Hæsta þátttöku höfðu íbúar Suður-Þingeyjar- sýslu, eða 56.7% af ibúunum, Þar næst var Vestur-lsafjarðar- sýsla með 43,4 % og þriðja Eyja- fjarðarsýsla með 42,5%. Gengið var í 23 íþróttahéröð- um. 1 9 íþróttahéröðum hefur þátttakan verið 30% eða meira. Hæstri þátttöku af íþróttahéröð- unum náði Ólafsfjörður með 66.5% Annað íþróttahéraðið að þátttöku er Héraðssamband Suð- ur-Þingeyinga með 52,6%, og þriðja er svo 'íþróttabandalag Siglufjarðar með 52.2%. Til þess að sýna enn betur, hve þátttakan var almennj er rétt að henni: Allsherjarnefnd hafa borizt kvartanir frá bifreiða- smiðum, þar sem kvartað er mjög undan innflutningi yfir- byggðra bifreiða. Hefur nefnd- eru 12, sem hafa hærri þátttöku én 30% íbúanna. Bezta þátttakan var hjá Hólmvíkingum, eða 61.3% af íbúúnum. Þai’næst voru Flateyringar með 55.3% og þá in kynnt sér þessi mál allýtar- ibúar Höfðakaupstaðar með 53%. lega og lítur svo-á að hér sé um j sveitum var þátttakan svo hkt ástand að ræða og áður í góðj að i 42 sveitum hafa 30% málum skipasmiða. Alítur hún ibúanna eða fieil-i tekið þátt í heppilegt að nota sér þá reynslu iandsgöngunni. Almennust var ei af þeim vandræðum leiddi þátttakan I Norðfjarðarhreppi til úrbóta fyrir bifreiðasmiði. eða 70%, þá í Giimsey 68.3% og Samþykkir Iðnþingið að svo þriðji i röðinni er Bárðardal- kjósa þriggja manna nefnd úr ur með 67%. Bezta þátttaka eins hópi bifreiðasmiða, sem starfi félags er þátttaka félagsmanna að þessu máli í samráði við og Ungmennafélagsins Fjöllungs, á vegum Landssambandsstjóm sem er á Hólsfjöllum í Norður- ar og leitist hún við að leysa Þingeyjarsýslu, 80.3%. vandann við innflutningsyfir- Athyglisverðust er þátttaka í- völdin og ríkisstjórnina og aðra búa Eyjafjarðar eða íþróttahér- þá aðila, er um málið kunna að fjalla. Fundir héldu áfram í morg- un. Danskur verkfræðingur ffytur erindi um byggingamál. Danskur verkfræðingur, Malm ström að nafni ,hefur starfað hér á landi undanfarið á veg'um fé- lag'smálaráðuneytisins og hús- nseðismálastjórnarinnar. Flytur hann erindi í Iðnskólan- lun í lcviild og er það einkum ætl að þeiin, sem starfa við húsa- byggingar. Á fundi með fréttamönnum í gær skýrði félagsmálaráðlierra frá því að fulltrúar Islands hjá S. þ. hefðu óskað eftir að hingað kæmu sérfræðingar i bygginga- málum til leiðbeiningar. Malmström nýtur mikils álits 1 heimalandi sínu, þar sem hann gegnir fjöldamörgum trúnaðar- stöðum á sviði byggingamála. Rekur hann einnig verkfræði- skrifstofu og sér hann nú um byggirigu 3000 íbúa, sem hann hefur skipulagt. Byggingaaðferð-1 ir Malmströms hafa sparað % af kostnaði við vinnu og mikið í efni og hafa auk þess stytt bygg- ingartímann um helming. Malmström kvað bygginga- kostnað í Danmörku hafa lækk- að um 10% síðan 1952. Aðalástæð una kvað hann vera betri skipu- lagningu vinnunnar og öllu er lýtur að byggingamálunum.’ Á sama tima hafa vinnulaun og efni hækkað talsvért. Malmström verkfræðingur hefur greitt fyrir þvi að 5 eða 6 íslenzkir byggingamenn færu til Norðurlanda til að kynna sér nýjungar í byggingum þ£ir. Erindi Malmström í Iðnskólan- um verður flutt á dönsku og hefst fyrirlesturinn kl. 8,30. — Mun hann að honum ioknum svara fjTirspumum. aðeins Eyjafjarðar. Þar hafa í- búarnir gengið í öllum hi’eppum héraðsins. Eins og áður getur átti keppn- in að vera einnig á milli skóla. Svo hefur farið, að af framhalds- skólunum eru það 9 skólar, sem skila 100% þátttöku í göngunni, sem sé, allir nemendur hafa lok- ið göngunni. Svo lcoma 7 fram- hald$skólar sem eru með á milli 75 og 99%. í um 30 barnaskólum luku allir nemendur landsgöng- unni. Einna athyglisverðust er þátttaka nemenda úr unglinga- og barnaskóla Laugarness í Reykjavik, sem er einn af stærstu skólum landsins, þar sem rúmlega 60% nemendanna gengu. 1 sambandi við landsgönguna voru seld skiðamerki. Alls seld- ust um 10 þúsund merki, og hef- ur sala skíðamerkjanna því gefið Skiðasambandi íslands nokkurn ágóða og veitti eigi af, því sjóðir þess hafa ávallt verið rýrir. Ýmis verðlaun og viðurkenn- inar voru veittar fyrir jafnbezta almennasta þátttöku i skiðagöng- unni.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.