Vísir - 31.10.1957, Blaðsíða 4

Vísir - 31.10.1957, Blaðsíða 4
VfSIR Vi Fimmtudaginn 31 október 1957. VÍSIR ÐAG8LAÐ Vísir kemur út 300 daga á ári, ýmist 8 eða 12 blaðsíður. Ritstjóri og ábyrgðarmaðúr: Hersteinn Pálsson. Skrifstofur blaðsíns eru í Ingólfsstræti 3. Riístjórnarskrifstofur blaðsins eru opnar frá kl. 8,00—18,00. Aðrar skrifstofur frá kl. 9,00—18,00.- \[ Afgreiðsla Ingólfsstræti 3, opin frá kL 9,00—19,00. Sími: 11660 (fimm línur). Útgefandi: BLAÐAÚTGÁFAN VÍSIR H.F. Vísir kostar kr. 20,00 í áskrift á mánuði, kr. 1,50 eintakið í lausasölu. Félagsprentsmiðjan h.f. Frá Alþingi: „Þai verður ekkert stríð" Undanfarið heíir verið heldur ófriðvænlegt fyrir botni Mið- jarðarhafs, og hefir því verið pi haldið fram af hálfu Sýrlend- Fjí inga og hinná nýju vina . þeirra, rússneskra kommún- ista og fieiri, að yfirvofandi . *' væri innrás frá Tyrklandi. Og þessu hafa svo fylgt hótanir af hálfu Rússa, sem ætla ekki að' láta ráðast á vini síria, án þess að gripa til viðeigandi ráðstafana þeim til aðstoðar, Á móti hafa Nato-þjóðirnar 1 látið heiminn vita, að ef ráð- izt verði á Tyrkland, sem er P eitt af aðildarríkjum A-banda- f lansins, muni önnur riki koma Tyrkjum til hjálpar. |>annig stóðu málin í byrjun vik- unnar, menn óttuðust veru- | lega, að til styrjaldar kynni í að draga, þvi að kommúnistar °g fylgifískar þeirra unnu aö því öllum árum að spilla möguleikunum: til samkomu- lags. Þegar Saud konungur bauðst til að miðla málum í r deilu þessari, gerðu Rússar r allt til að fá Sýrléndinga til að hafna öllum afskiptum af hans hálfu, og Sýrlendingar báðu hann blessaðan að vera ekki að reyna að koma í veg fyrir styrjöld bg vandræði. Fékk heimurinn þar sarinar- lega góða sýningu á því, hvernig friðardúfumenn haga baráttu sinni. TJndir miðja vikuna var efnt til samkvæmis í sendiráði Tyrkja í Moskvu, og kom þar : margt gesta — meðal annars þrenningin, sem nú ber hæst á himni kommúnismans, Krú- sév, Mikojan og Búlganín. Og aðalforingi klíkunnar komst svo að orði, að það mundi ekki verða neitt stríð, enda þótt Moskvuútvarpið væri einmitt að halda því fram á sömu stundu, að innrás Tyrkja í Sýrlandi gæti hafizt Pólitísk l>að hefir pft verið auglýst að undanförnu, að Tito, einvald- ur Júgóslavíu, muni verða meðal þeirra gesta, sem koma til Moskvu í tilefni af 40 ára afmæli byitingarinnar eftir viku. Það hefir átt að vera enn ein sönnun þess, að gróið [ væri um heilt í deilu rúss- neskra og júgóslavneskra r kommúnista um sjálfstæði .eða ösjálfstæði einstakra kommúnistaf lokka gagnvart herraþjóðinni rússnesku. Nú bregður hinsvegar syo við, ¦ að Tito lætur það hoð út ganga, að hann sé maður krankur, sVðíað Iæknar banni honum langíerðir mánuðum þá og þegar. Þetta kemur heim við hið fornkveðna, að gott ér að hafa tungur tvær og tala sitt með hvorri. Er það rauriar ekki í fyrsta sinn, sem það sannast á kommún- istum. / En ef til vill átta menn sig ekki til fulls á því, sem íólgið er í þeirri fullyrðingu Krúsévs, . að ekki verði neitt strið. Hún er í rauninni alger viðurkenn- ing á þvi, að Tyrkir og viriir þeirra ætla sér ekki að efna til vopnaviðskipta, ráðast á Sýrland. Þar með eru það viðurkennd ósannindi og ó- heiðarlegur áróður, sem Krú- sév og fjölmargir aðrir for- ihgjar kommúnista hafa hald- ib fram að undanförnu, að lýðræðisþjóðirnar væru að Úndirbúa styrjöld. Er mjög Heppilegt, að sjálfur páfi kommúnista nú á dögum skuli gera svo mikilvæga játn- ingu. Er þó ekki allt talið, sem í þess- ari játnihgu ér fólgið. Þar . sem það er nú viðurkennt með henni, að lýðræðisríkin : hyggi ekki á styrjöld, er það um Ieið viðurkennt, að ef styrjöld verði, hljóti hún áð vera verknaður kommún- , ista eða bandamanna þeirra. i Krúsév segir: Við ætlum ekki að leggja í stríð, svo að stríð ! mun ekki verða. Væri harla gott, ef hægt væri að treysta þessúm ummælum einvalds- herrans, en hingað til hefir hann ekki verið búinn kost- um sannsöglinnar írekar en aðrir af hans sauðahúsi. Þess vegna getur heimurinn ekki treyst því, að friður. verði til frambúðar, meðan slíkir menn segja hundruðum millj- óná fyrir verkum og hafa víg- búnað að æðsta boðorði til að tryggja aðstöðu síná til kúguriar og frelsisskerðingar. veikindi. saman. Þykja tíðindi þessi koma mjög á óvænt, því að Tito hefir verið við beztu heilsu árum saman og ekki látið á sjá að neinu leyti. Þau eru því.túlkuð á þannveg, að honúm þyki ástæðulaust að auðsýna Rússum lotningu og auðsveipni með heimsokri — sérstaklega af því að hahn haföi verið notaður sem eins- konar „geymsla", meðán vin- "ir Zukovs voru að leggja á ráðin um það, hvernig hórium skyldi bolað frá.i.Er því 'ekki aílt vinskapur þarna frekar • én ártnárs staðar í heiriú' • kommúriistá. 'r "¦ r*í •."'¦ < ¦•.'¦'.•¦ Engin erlend lán fekin til hafnargerða. Virkjunarframkvæmdir sitja fyrir. Fuhdiír var haldínn í Sámein- uðu þingi í gær. Ellefu mál voru á dagskrá. Fj'rst var tekin fyrir fyrir- spurn um lántöku til hafnar- gerða frá Magnúsi Jónssyni, 2. þingm. Eyfirðinga. Upplýsti hann að stjórnin hefði lýst yfir, að hún myndi taka út- lend lán til framkvæmdanna. Möguleikar sveitarstjórna til lán- töku væru mjög þrotnar, og því væri eðlilegt, að fagnað yrði þeim fregnum að ríkisstjórnin væri að afla lánsfjár. Eysteinn Jónsson upplýsti, að enn hefði ekkert verið gert i hafnarmálum. Fyrst lægi fyrir að annast virkjunarframkvæmd- ir í Soginu, vinna að raforku- áætlun dreiíbýlisins o. fl. Urinið hefði verið að öflun lánsfjár og hefði það fyrst og fremst runn- ið til ofangreindra framkvæmda. Ekki skortt lánsfjárheimildir og gengju slík mál vonum framar. Magnús kvaðst ekki vilja á neinn hátt misvirða þær framkvæmdir, sem þegar liefðu verið unnar. En. skýrt væri, að stjórnin hefði ekkert gert til að afla lánsf jár til liafnargerða. Önnur fyrirspurn var frá Magnúsi um framkvæmd til- lagna íslenzk-skandinavísku samgöngumálanefndarinnar, Skýrði hann frá því, að sett hefði verið á laggirnar nefnd til að stuðla að bættum samgöng- um milli Islands og hinna Norð- urlandanna á f undi Norðurlanda- ráðsins 1955. Hefði hann og Páll Zóphóníasson setið i hénni að Islands hálfu. Nefnd þessi hefði starfað vel og skýrsla hennar verið lögð fyrir ráðið í febrúar í ar. Eysteinn upplýsti, að ráðu- neytinu hefðu borist orðsending frá Norðurlandaráði. Þar hefðu véríð borin fram þrjú eftirfar- andi atriði: Að unnið yrði að bættum gisti- húsakosti á íslandi, athugað, hvort unnt mundi verða að haía sérstakt ferðamannagengi á isl. krónunni og leyfa útlendingum að fara með meiri íslenzka pen- ga úr landi, og að æskilegt æri að islenzk skip hefðu við- omu i V.-Svíþjóð og V.-Noregi. •^íðasta atriðið væri í athugun -|já viðkomandi aðilUm. I' Um annað atriði væri það að segja, að ekki væri unnt að fram j|væma það öðruvísi en með því að greiða uppbætur af gjaldeyr- inum. Til slíkra framkvæmda þyrfti nýjar fjáröflunarleiðir og væru þær ekki tiltækar i bráð. Um gistihús sagði hann fátt, en í uppsiglingu væru ný veit- ingalög, sem myndu þá snerta gistihúsin jafnframt. . t i! Magnús Jónsson kvað þöfuð- tilgang sinn með fyrirsþurninni hafa verið, að á Alþingi kæmi fram, að málinu væri gaumur gefinri. En illt væri til þess að hugsa, að gjaldeyrismálum þjóð- 'arinnar væri'svo komið, að eng- inn er eitthvað um þau yissi, seldi gjaldeyri í bönkum vegna óhagstæðs verðs. Ferðamenn væru hundeltir til að ná af þeim gjaldeyririum og seldu hann loks einstaklingum, er á þeim lajgju. Ungur píanóleikari heldur fyrstu hljómleika sína. ; Nýlega er komin hingað til liandsins unglrú Steinunn S. Briem, pianóleikari, og mun hún dveljast hér nokkurn tima og æt! ár m. a. að halda tónleika í Þjóð- leikhúsinu n. k. sunnudag 3. nóv. Eru það fyrstu sjálfstæðu tón- leikar ungfrúarinnar, en hún hef- ur dvalizt við nám erlendis sið- astliðin 5 ár. Á efnisskráhni eru verk eftir eldri og yngri höfunda, og má þar á meðal nefna sónötu eftir brezka tónskáldið' William AI- wyn, e.n það verk hefur ekki ver- ið flutt hér á' landi fyrr. Önnur viðfangsefni eru 2 sónötur eftir Scarlatti, Partita í B-dúr eftir Bach, sónata Op. 31 nr. 3 eftir Beethbven, sónatína eftir Ravel og 2 verk éftir Chopin, Berceuse Op. 57, og Scherzo Op. 54. Ungfrú Steinunn hefur, sem fyrr segir, dvalizt ytra um all- langt skeið, en árið 1952 Iauk hún btu-tfararprófi frá Tónlistarskól- arium í Reykjavik, eftir 6 ára nam þar, og var kennari hennar lengst af Árni Kristjánsson, pían- óleikari, Þáhélt liún til Ehglands og var við nám í The Roval Aca- démy of .Music í Lohdon næstu 3 ár, en fórsiðan til Rómar, þar sem • húh hefur tjváldizt .siðastl. 2"ár.•'Kénharar hennár þai' vorii þeir Rodolfo Caporali og Carlo Zecchi, sem báðir eru vel þekktir píanókennarar á Italíu. Ungfrú Steinunn mun ekki éiga langa viðdvöl hér á landi að þessu sinni. Hún heldur aftur til Rómar innan skamms, en þar hyggst hún stunda nám enn um hríð. Jafnframt náminu mun hún koma fram opinberíega, og hefur þegar verið ákveðið, að hún haldi \önleika í Palazzo Flaminiai í vet- fcr. Einnig hefur ungfrú .-Stein- ímni boðizt að halda tóníeika á vegum: þýzk-italska mie'rifíi'ngar- sarnbandshis eftir nýár. Þá: erú Kynning á ísl. hestinum. I viðtölum við Gunnar Bjarna. son ráðunaut var hér í blaðinu fyrir skemmstu sagt frá kynn- ingunni á íslenzka hestinum er- lendis, þeim takmárkaða útflutn- ingi á hestum, sem átt hefur sév stað, þeim miklu vinsældum og hrifni, sem íslenzki hesturinn nýt ur erlendis hjá hinum nýju eig- endum og öllum, sem fengið hafa kynni af honum — og einnig var vikið að skilningleysi þvi, sem mjög hefur gætt hérlendis, á því starfi, sem hér er verið að vinna, en það er í stuttumáliað hagnýta þann markað, sem er fyrir is- lenzka reiðhesta og reiðhestaefni eiiendis, er þar hefur skapazt eftirspurn að og mjög er vax- andi, en greiðsla tryggð í góðum gjaldeyri. Því furðulegra er skiln ingsleysið, eða sinnuleysið, sem ríkjandi er um þéssi mál, þar sem hestaeign landsmanna er mikil og þörfinfyrir hesta hefur stórhiinnkað, og virðist hyggi- legra, að ala upp valda hesta til útflutnings fyrir gott vérð, en til átu innanlands, og þar sem sauð- fjáreignin hefur stóráukizt, en verðið á útfluttu kindakjöti miklu lægra en það, sem gildir innanlands. # Hér er ekki um aé ræða „brölt" eða „draunióra". Þótt furðulegt sé verður þess vart, að af sumum er litið svo á, sem hér sé um „brölteða „draum óra" einstaklinga; að ræða og þá fyrst og fremst' hrossaræktar- ráðunautarins, Gunnar Bjarna- sonar,— hins míkla áhugamanns um þessi mál. Þessu fer þó fjarri. Hér hef ur sem sé um 8 ára skeið verið að því unnið að vilja Bún- aðarþings og stjórnar Búnaðarfé- lags Islands, að ganga úr skugga um hvort íslenzk hrössarækt geti átt sér framtíð, sem framleiðslu- grein fyrir erlendan márkað, og það er þetta, sem G. Bj. hefur haft með höndum. Hann telur það nú liggja ljóst fyrir, að ef hesturinn eigi framtíö fyrir sér á erlendum markaði, þá sé það ein- göngu íslenzki reiðhesturinn, og þessi reynsla krefjist algerlega nýrra kynningar á hesíinum, þar sem hann var áður fyrr aðeins kunnur sem námuhestur og smá- bændahestur. Og það er þessi kynning, sem nú er í' fullum gangi. t .-• Kynningin á hestirtunt er líka landkynning. Það er vert að vekja athygli á þvi, að þessi kynning á ísl. hest- inum er lika landkynning — mik- il og góð. Það er vegna kynna á íslenzka hestinum, að gerðar hafa verið tvær kvikmyndir í Þýzkalandi af íslenzka hestinum, eftir kvikmyndahandriti Ursulu Bruns. Kvikmyndahandritið . að þeirri síðari kemur út í skáld- söguformi, en hið íyrra seldist. í 90—100 þús. eintökum, og mynda bókin „Ponies" með myndiun úr nýju kvikmyndinni litprentuð í 2. útg. Kvikmyndirnar báðar, sem Arca-Film gaf út kostuðu sam- kvæmt íslenzku peningagildi 15 —18 millj. kr. G. Bj. segir um- þetta í Búnaðarritinu: „Þetta er þó á engan hátt góðgerðarstarf- semi, hvorki frá hendi frú Bruns eða Arca-Film, heldur hefur hest- urinn okkar verið þeim mikil gi'óðalind, og er nú verið að ránn saka og ræða hvernig þriðja kvik myndin verði bezt gerð. Þetta er okkur ekki sizt gleðiefni. í dóm- og.líkur á að hún komi fram i ítalská 'sjórivarpinu á næsta; ári^ en það ér ekki f ullráðio erinþí'i,

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.