Morgunblaðið - 27.06.1926, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 27.06.1926, Blaðsíða 4
MORGUNBLAÐIÐ ¦¦y • *-¦:: "¦:•¦•-• y-'i-\rm luglfslngadsg&ðk 5 MM Oniissandi í ferðalög eru sára- nr»búðapakkar; fást í „París". Til bragðbætis heima og heim- •n, fæst mikið, gott og ódýrt í Cremona, Lækjargötu 2. Per.sille, salat, spinat og körvel £a*>t í „Sóle3r", Bankastræti 14. Tóbaksvörur, allskona.r, í mestu úrvali í Tóbakshúsinu, Austur- stræti 17. € Vinna. Eadhússtúlku vantar í eldhúsið á Hótel Island. É Tapað. — FundiÖ. É ^to—¦!¦¦—¦—íiii i ¦nasaa—y Gullblýantur fundinn. A, S. f. yig&i' á. Flöskur. Vegna þess að vínflöskur hafa fallið í verði, borgum vjér fyrst um sinn fyrir 3/4 lítra flöskur 0,20. 3/8 lítra flöskur 0,15. Þareð vjer höfum mikið fyrirliggjandi af líterflösk- «m, verða þær ekki keyptar sem stendur. ífenisiferslun líklsins, Hesssars, Bipdiggarrð, Fyrir,li£g$jandí i. imMhsH § Ksn Sítnar 880 & 349. mtin keip að fara e"kki fram a það, að Wito legði tiiður völd. EQukkan 1 uin ii('>ttina gerðu ¦tenn Pilsudskys árás á Belvedere- höllina. Laust þar í harðan bar- daga, r.i' stóð í tvo sólarhringa ¦»eð litlum hljeum. Þessa tvo daga i 300 ínciiii. cti iiin 1000 særð- Eftir tvo sólarhringa náðu nppreistarmerin hÖlKnni á sitt en þá var forsetirib, Wíto og fjórnin á bak og burt. Höfðu fMið og koniist uiidan rjet.t • en höllin var tekin. Meðan á þessn stóð var alls- irverkfall um land alt, símar starfræktir og samgöngur aðar að mestu. En eftir sig- u»v Pilsudskyg í Varsjé var ÖU mótspyrna brotin á bak aftur þar í borginni. » Forsetinn og Wito hröklast frá völdum. Hinn 15. maí lagði forsetinn og stjórn Witos niður völd. Lýsíi PUgudaiky þá yfiff því, að hann vilcli eigi við neinum völdum taka. li.i"lt hann því fram, að allir Erjákilyndu flokkarnir s>t+i a'iS taka höndum saman um að mynda stjórn. Fól hann Ba*rtek að tnynda stjórn og ætlaði innau skamois að kalla . saman þjóðar- l'uiul. er kjósa skyldi forseta. Samblástur í Pósen gegn Pilsudsky. En brátt sást ófriðarblika í lofti. Aðalandstæðingur og ertki- fjandmaður Pilsudskys er Haller bershöfðingi. Hann var suður í Posen «r Diest gekk á í Varsjá. Söfnuðusl (il haus margir and- stæðingar PilsudskyH.Bárust bráít fregnir um. að Haller hefði í hyggju ao safna liði í Posen, halda til Varsjá og steypa Pil- sudsky af Stóli. Haller og hans menn kröfðust jicss. að þingið y»rði eigi kallað saman í Varsjá, 'heldur i Posen, því að í Varsjá væri svo miklar lýðæsingar, að þar yrði ekkeir inæði fii friðsamlegra þingstarfa. Sendi Pilsudsfcy menn til Posen til að semja við Haller og lið haris. En ekkert varð úr samkomulagi, |iví að andstæðingar Pilsudskys hugðu að neyta þess, að hanu ltefði ekki meiri hluta með sjer í þinginu. 'EÍ' þingið yrði kall- að saman utan Varsjár, þá mundu þeir geta steypt stjóra Pilsudskys. En Pilsudsky var ófáanlegur til þess að slaka til. Hann vildi fyrir hvern mun, að þingið tka'ini saman í Varsjá og ákvað að kalla það sainan 31. maí. DAGBÖK, Skýrsla um Alþýðuskólann' a Eiðum 1925—26, befir Morgun- blaðinu borist. 1 eldri deild skól- ans' voru 16 nemendur síðasta skólaár. og í þeirri yngri sömu- leiðis. Kennara»r voru hinir sömu og áðnr, nema í stað Ólafs Kjart- anssonar Ikom eand. theol. Bald- ör Andrjesson. Fyrirkomulag kenslu og skólalíf var með svip- uðum hætti og áður. Sýning IVedepohls. Þess var gctið hjer í blaðinu í gaw, að aðgangur að henni væri ókeypis. En ]>ví var breytt á síðustu stundu. op' kostar aðgangnr 50 aura og er það til ágóða fyrir K.P.U.M. Sektir fyrir áfengisbrot. Meðau ,."\Tovn!i lá á Siglufirði nfj síðast. varð lögregluþjóni á Siglufirði reikað át í skipið, og sá hann tvo borgara vewa að drekka þar 81. Brá Iiann við og stefndi bryta skipsins upp á skrifstofu bæjar- fógeta, og var hann sektaður þar um 250 krónur. Mestur hiti hjer á landi í gær, var 16 stig, á Akurey»ri, minstur í Hornafirði, 9 stig. Sláttur liyi-jiii- Tiú ua'stu daga h.iw í nærsveitunum sumstaða,-, til dæmis í Mosfellssveit, og er það nokkru fyr en vant er. Gras hefir þotið npp nú síðustu vilkri. Jarðarför Jóns Magnússonar. — Ekki hefir verið ákveðið enn, hve nær forsætisráðherra verður jarð- aður, en Morgunblaðið hefir verið beðið að geta um það, að forsætis- ráðherrafrúin óski þess, að krans- ar sje ekki sendir á kistuna, þegar að jarðarförinni kemur, og er það samkv. ósk hinnar látnu. ! Suðurland fór til Borgarness í gær. Með því kemur aftu*r Magn- its Gruðmundsson, atvinnumálaráð- herra. Var hann á leiðinni norður í land, en sneri við, er fráfall for- sætisráðherra bar að höndum. Skip Sameinaða, Tjaldur og Botnia, eru væntanleg hingað í dag. Tjaldur mun verða neldur á undan. Listasafn Einars Jónssonar er opið í dag kl. 1—3. Fimtugsafmæli á hinn góð- kunni lögregluþjónn. Kristján Jónasson, í dag. Hann er enn hinn ernasti og he»rmannlegasti eins og sjá má, og fæstir muna þeir, sem Ijettari eru í spori held- nr en hann. Landkjörskosningamar. Tveír fundir voim haldnir hjer, annar í fyrralrröld, af E-listamönnum, en fhinn í gær af C-lista. Var E-lista- fundurinn daufur mjög, og sýndi lítið fylgi við listann, svo sem við var að búast. Enda tóku e&ki aðrir til máls en Sigurður Eggerz og Jakob Möller, og stóð fundur- inn stutt. TTm fund C-listans var öðru máli að gegna. Þar stóð upp hver ræðumaður S fætur öðr- um og lýsti fylgi sínu við listann. Sýndi fundurinn liið fastasta og öruggasta fylgi, eins og taunar kunnugt var áður. Morgunblaðið er 8 síður í dag, auk Lesbókar. 75 ára afmæli átti 24. þ. mán. ihinnj alkunni heiðursmaður og höfðingi Böðvar Þorvaldssoí) (kaupmaður á Akranesi og barst jtil hans fjöldi heillaóska víðs- jvegar að. auk þess fæ»rði scKknar- i presturínn og nokkrir helstu 'menn þar í plássinu, honum veg- lega minningargjöf (silfurbikar\ sem þakklætis- og virðingarvott íyrir heiðfvlegt starf í 40 ár. — Hann hefir alla tíma veitt stór- mannlega og rausnarlega ásamt sinni samhentu ágætiskonu, mót- töku öllum þeim mörgu, er komið hafa á hans fyrirmyndar heim- jili, alið upp og kostað ítil menta í'Ieiri munaðarlaus börn, ! írefið stórgjafir 1\V'k.ju sinni m. ni otr sætir það undrun að slík- nra hjeraðshöfðingja skuli ekki ,hafa fyi'ir Iongu verið sýndur op- .inlici' sómi, en vonandi é hann það eftir, því hann á það marg- .faldlega skilið. i ¦ Jón Jónsson í Pirði í Seyði3- : f>>ði vsiv farþegi hingað á Clejser Hann segir aflalítið eystra og kuldatíð fram að sólstöðum. En er konungur kom tii Seyðisfjarð- ar breyttist veðnr og kom þá hver ' sólslkinsdagurinn á fætur ötVnim. SigurSur Kr. Einarsson, vjel- stjóri s.s. Ara, sonur Einars k Tóttum á Stokkseyri, varð bráð- kvaddur h.jer í bænnm hinn 19. júní. Hann va»r talinn með efni- legra vjelstjórum íslands, varð að eins tæpra 34 ára, en hafði þó, bæði meðal yfirmanna og sam- verkamanna unnið sjerstaka hylli. Hann hafði verið vjelstjóri á s.s. Ara síðan Marikús Ivarsson fór þaðan og stofnaði yjelasmiðjuna „Hjeðinn." Aðalfundur Eimskipafjelagfiinti stóð yfir í gær. Nánari frjettir af honum munu birtast í næsta blaði. Benedikt Sveinsson, alþingls- maður kom hingað með ,Nova.' Matvælasýning í H<>fn í haust. íslensk þátttaka. Nótabátsárar. Nótagarn, allsk.. Ræði, Snyrpilínur, Síldarnetanálar, ávalt ódýrast í Veida^færaversluninr ..GEYSIR" Pjelag bryta og matsveina í Danmörku efnir til matvælasýn- tngar í „Teknologisk Institut" í Höfn, dagana 30. dkt. til 10. nóv. næstk. Hafa slíkar sýningar verið haldnar áður. í sambandi við sýninguna verð- iir eldhús mikið og veitingasali).'. Verða í veitingasalnum framreidd ir ffjettir úr matvörutegundum þeim, scin á sýningunni cru. Pjelag þetta, sem gengst í'yrir sýningiuini, hefir snúið sjer tá' Jónasar Lárussonar bryta á Gull-; fossi, og spurt hann, livo»rt hann! vildi gangAst fyrir því, að á *ýi\-] ingu þessari væri sjerstök íslensk! deild, þar sem sýndar væru alls- konar íslenskar matvcVrur. Hefir Jónas tekið vel í þetta, og er hann eftir því scni hann hefir sagt Mbl., farinn að undiirbúa sýning- una af kappi. Hefir liann þegar fengið all- tnörg tillioð frá seljéndum ísl. matvara, uni að þeir láti honuin ; tje matvörur ðkeypis á sýninguna. Býst Jónas við því, að í sýningar- ejdhiisinu verði matreíðslumaður, scni er v.'iniM' að matreiða úr ísl. afurðum, svo trygt sje, að fram- reiðsla á íslenska matnum verði þarna í besta lagi. En til þess að sýning þessi komi ;,ð scm bestum notum, og veki sem mesta athygli, er áríðandi að vör- iii- þæ»r, sem þarna verða sýnd- ar og seldar, verði í alla staði sem bestar. Hélst œttu ng að vera þarna sem flestar tegundir af 's- lcnskuin mat. 3 Kr. 3.25 í lakið. Óbleigjað Ijereft frá kr. 0,45 mtr. m ií iiiia, m m ffi. íif?> DQiBuveskl og töskur, buddur, herraveski barnatöskur, mikið úrval ný- komið. Hvergi á landinu eins ódýrt. í l\mm * liss, Bankastræti 11. Smælki í tilhugalífinu. — Svoná talaðir þú alctrei við mig, meðan við vorum trúlofuð. — iNei. En nieðan við vorum. trúlofuð, baðstu mig heldur- aldrei um peninga.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.