Morgunblaðið - 27.06.1926, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 27.06.1926, Blaðsíða 3
 MORGUNBLAÐIB Mnnii eitir ÍtíÍÍHDÍ * Hainarlirði * daa- "¦V sbng í ,,Die Meistersinger von Nurnbeirg" : „Hjá Pjetri Jónssyni m við hjer í Bremeti fyrst hyað ágætur hetjutenór getu'r g.iíirt úr hlutverki Walter svo söngur Taléns varð þess vegna heldur máttlaus." Og ið blað: „í hlutverki Stolzings á Pj< sson sem stcndur hjer á landi VÍSt engan sinn jafningja." MORGUNBLAÐIÐ SLofnandi: Vilh. Pinaen. f g-efandi: Kjelag 1 Reýkjavlk. Ititstjórar: J6n Kjartansson, , Valtýr Stefánsson. Auplýsingastjóri: E. Hafberg-. Skrifstofa Austurstrfeti 8. Sfmi nr. 500. Auijlýsing-askrifst. nr. 700. Helmasímar: J. KJ. nr. 742. V. St. nr. 1220. E. Hafb. nr. 770. Aakriftag-jald innanlands kr. 2.00 á mánubi. Utanlands kr. 2.50. í lausasölu 10 ura eintakW. . P.jetiv hefir be'cið Morgunblaðið að bera öllum kunningjum sínum hjer kærar kveðjur með þakklæti fyrir allar kveðjur og hefllaósfcir, sem-honum haf'a borist., Og þótt hann ekki komist hingað heim í ,-, vonar hann að næsta ár verði hann ekki fyrir þeim von- brigðum. :im3ííívKaxftKmarm0mímm\Mumi%mmimmi iimiiiiimí ERLÉNDAR SÍMFREGNIR; Vínsmyglimarmá! nyrðra. Khöfn 25. júní. FB. Xvartanir enskra járnbrautar- manna. Símað er frá London, að járn- rautarmenn kvarti um lakari innukjör eftir verkfallið og elja alvarlega deilu óhjákvæmi- ega, nema bót verði ráðin á. VerSfesting frankans. Símað er frá París, að stjórn- ksrefjist þess sennilega, að nngið samþykki samning Ame- rí&u og Frakklands um ófriðar- kuldirnar, þar sem dollaralán sje Hauðsynlegt til þess að verðfesta rankann, en það mun því aðeins íanlegt, að þingið samþykki imningana. Samúðarskeyti. Vínbrúsar finnast reknir og vín er sett á land í salt- tunnum. FB. 29. júní 1926. Auk samúðarskeyta þeirra, sem *tjórninni hafa borist í tilefni af ondláti Jóns Magnússonar, for- sætisráðherra, hefir henni borist íjöldi samúðarskeyta víðsvegar að. F,rá Hans Hátign konungi ís- lands, frá hr. Fontenay sendi- herra fyrir hönd dönsku stjórn- arinnar, frá norslka aðalkonsúlat- biu í • Reykjavík, fyrir bönd norsku stjórnarinnar, frá fyrver- *ndi sendiherra Dana hjer, hr. Biiggild .ræðismanni í Montreal o. *• frv. Mörg innlend samúðar- skeyti hafa og borist. PJETUR JÓNSSON ÓPÉEIJSÖNCtVáRI. Fyrir stuttu barst blöðunum rekna 13 dunka, alla fulla, og hjer skeyti að norðan, um vín- í öðrum stað 3. Höfðu þessk' smyglunarmál. Var það sagt m. a. brúsar allir auðsjáanlega losnað að fjóri.r menn hefðu verið teiknir áf tengsli, sem hafði verið lagt og séttir í gæsluvarðhald. Að ehihverstaðar þar úti fyrir. Fór öðru leyti var ekkert nánar frá þá eijíandanum að verða skiljan- þessu sagt. iegt hvarf ankersins. Bn efeki Morgunbl. hefir frjett nokkru tókst leitarmönnum að finna nánar um - málið, eftir því, sem meira. Og var síðan haldið til frá þv't er sagt fyrir norðan, og Siglufja»rðar með veiðina. Var nú eni þetta helstu drættirnir. löllum ljóst, að eitthvað mundi Einn daginn kemur ísfirska vera görótt við komu „Tryggva" skipið „Tryggvi" inn á Siglu- og i'erðir bátsins. fjörð. Það er all-stórt vjelskip. Síðan var leitað vestur fynr Kváðust skipverjar vera á leið Siglufjörð og fanst þar eitthvað til Aknrey.rar. Fór það frá Siglu- af víhi. En nú e.r að segja frá firði eftir stutta viðdvöl. Bn bátnu'm. Hann hjelt til Eyjá- nokkru síðar kom það upp úr fjarðar, og kom við í Hrísey, og kafinu, að „Tryggvi" bafði ald-bað þar fyrir til geymslu 3 eða rei til Akureyrar komið, og bafði 5 salttunnur. Var það auðsótt. En ekke.rt til þess spurst fyrir nokkr- h«ldur þótti gutla mikið í salt- um dögnm, það menn til vissu á imi. Var því strax, þega.r bátur- Siglufirði. En þó var þessu lít- inn var farinn, sent eftir hrepp- ii! gaumur gefinn. ióra upp á Arskógsströnd. Brá En einn maður hafði orðið eft- hann við og kom fram í eyna lend lán til þess að rjetta við fjárhaginn og atvinnulífið. En hægráuenn vc.ru , því mótfallnir og töldu eina ráðið, að þjóðin reyndi að berjast á eigin spýtui*. Út úr þessari deilu hefir komið ilos á flokkana og hver stjórn- larmyndunin .raik aðra. Er góður i jarðvegur fyrir slíkt þar í landi. I í fullt.rúaþingi þjóðarinnar eru 1443 þingmenn og skiftast í 20 | flokka. Stærstuir er hægrimarma- i f lokkurinn, sem á þar 160 atkv. í apríl hröklaðist stjc.rn Skryn- skis frá völdum og gefek þá í þjarki nokkrar viikur að mynda öýja stjórn, þar til forseti ]ýð- veldisins, Wojehechowsky fól luvgrimönnum stjórnarmyndun,%10. maí og tilnefndi Wito sem for- sa>tisráðhe.rra, eða fól honum stjórnarmyndun. Wito tekur við stjórn. Þegar daginn eftir að Wito tók við völdum birtist í blaðinu „Kurjer Paramny" samtal við Pilsudsky mf).rs4kálk, þar sem hann segir. að stjórn Witos hafi ekki meiri hluta þjóðarinnar með sjer og auk þeSs sje nokkrir ráðherr- a.r Witos alóhæfir menn. Pilsudsky marskálkur er nafn- togaður maður og einhver fræg- asti og áhrifamesti Pólverji, sem nú «r uppi. Vöktu þessi ummæíi hans því geysimilkla athygli. í rúm 30 ;',-; hefir Pilsudsky staðið mjög framarlega í verkalýðshreyf- ingu Pólverja, en þótt undarlegt megi \Vðast. hefir hann jafn- framt komið siíipulagi á pólska herinn. Þer het'ii- hann í aldar-' fjórðupg staðið í fylkingarbrjósti. m Alullar p Sumarsjöl H ue í mörgum og fallegum ^ litum. frá 37,00 hjá m I Elil! Iliilni 1 =]UmEÍ:ERE!y^QJcíiy^|t'-,i íanS^^anCTarliaiianlbn! ir af því á Siglufirði. Fjékk hann og sló upp hið skjótasta eina sjer nfi lánaðan vjelbát undir ein-' tunnuna. Gaus þá upp stesrfkariJHann l>arðist ¦ fyrir myndun ber hverju yfirskyni, og Ijet í hann lykt og annarskonar, en venja erldeilda gegn ánauðaroki Eússa. 10 salttunnuœ, og fór síðan út að sje af salti. Var tunnan fuU Hann gekk með mikinn herafla á fjörð. áfengi, hverskonar, befir hönd Þjóðverjum 1914 til þess að bov.jast gegn Rússum. Hann hjelt liði sínu iim í Varsjá í nóvember Eftir nokkurn tíma kemur hann Morgbl. ekki frjett. aftur. Tekur þá eigandi bátsins Þótti. nú auðsætt, að þarna væri eftir því, að anker, sem bátnum um uíeiri háttar vínsmyglun a8J191,8 og var honum þar tökið sem átti að fylgja, er horfið-. Tunnun- íæða, og að brúsarnir í Hjeðins-Jþjððarsiýrl^; og sigurhetju. um hefir og fa^kkað. og kassa- íirðinum og tunnurnar væru úr! Blaðið, sem Inrti samtalið vi'ð Irot ymislkonar voru komin í bát- sama sjóðnum. Var því kært yfi,r: Pilsudsky, var gert upptækt. — inn. En hitt var þó eftirtektar- ]:essu lil bæjarfógeta á Siglufirði: Vakti sú ráðstöfun hinna.r nýju verðast, að bátsmenn voru allir og Akureyri. Og afleiðing þeirrar stjórnar geysimiklar œsingar, meira og minna ölvaðir. Fanst kæru var handtekning þeirra honum þetta alt grunsamlegt, en manna, sem frá var sagt í slkeyt- ljet þó kyrt liggja um sinn. ítiii. einkum meðal hermanna. Mið- daginn 12. maí var haldinn !'j(;hiH>!!nui' i'undur meðal her- Hann er nú koniinn heim til sín, pftir nær þriggja mánaða spítala- en þott hann. sem betur fer, s.ie á góðum batavegi, er hann bó pkki c.rðinn alfrískur aftur. Var hað vegna blóðeitrunar, er að hoii Um gékk, svo að um tíma var tví- ^ýní nni líf hans. Tekur það hann feflaust nokkurn tíma að fá fulla krafta aftur, svo að því miður eru h'til líkiiifli til, að hann geti komið pingað heim í sumaff — og hafði Pann þó hlakkað afarmikið til bess. En snemma í ágúst byrjar 'Uinn að syngj;] aftur í Bremen °g víðar. Pjetur er mj.Qg vinsæll í Bre- !í'('i) og hív.'ina blöðin mjög veik- todi hans, og þótt ágætis siingvar- *i" hafi verið fengnir frá ýmsum um til að syngja hlutveiik Returs, sakna þau 'hinnar blie,- n rai'da." hans og prýðilegr- p Eramkomu. Segir eitt blaðið m. er Talén frá Stadtsop. í Berlín Síðan fór vjelbátutrinn aftur, Eitthyað mun hafa verið sett manna í Varsjá. Ve^ru þar sam- en eigandinn vildi vita gerla um af víni úr „Tryggva" í land á þetta. Fjekk hann sje* menn o<x Skatra. En hvað mildð það er, kH, og hjelt út á Siglunes, og hefir Mbl. ekki frjett um. áustur með því. og alt inn að j Málið er nú undw rannsókn Hvanndölum. í Hjeðinsfirðinum norðanlands. utanverðum að anstan, fundu þeir ; •Tirf^^'mmrrr^iMBi^iiiiMiiiMiregnnmiiiMiiiiiirimnwMimii Uppreisnin í Póllandi. Hingað til hefir lítið venð í'rá byltingunni í Póllandi hjer í blaðinu, en hún er einn af merkustu viðburðum álfunnar síðustu mánuðina.Og þegar skeyti V'; að berast hingað uin byH- ingu þessa, voru það fæstir hjer er kunnu nein deili á tildrögum hennar. Bn til þess að gera sjer grein fyrir því, c.r nauðsynlegast að líta ögn til ba'ka. Aðdragandi byltingarinnar. Q-engismálið hefir orðið Pólver- juni, sem mörgum öðrum, erfitt mgs, og eru það þeir erfið- leikar, sem framar öðru hafa komið byitinguriói á stað, Áríð 1924 voiu ge.-ðar ráðstafanir tU þess áð stöðva gengisbreyting- arnar. Var liigleidd ný mynt- eimng, iloty, er átti að jafngilda gullfraiika. Stiiðvunin, eða stýf- ingin, inistókst. í fyrra fór gengi hinnaj* nýju myntaf að falla og iieí'ir i'arið fallandi síðan. Mikið var deilt um hvað gera skyldi. Vildu vinstrimenn flestir taka er- Lestaffarfi og í heildsölu, hvergi eins ódýr. Veiðar>fæi*ayei*$!itniii Q'EYSI R" 99 Danskir vindlar eru bestir Bestir danskro vindla eru W U L F F S Heildsölubirgðir jafnan fyrirliggj- andi. cU^t^rpo^^u u: þyktar hótanir til stjórnarinnar og ásiiorun um að leggja niðu völd. ^Forseta lýðveldsins leist þá ekki á bli'kuna. Ætlaði hann að reyna að stilla til friða.r og fara á fund þennan. A leiðinni til fundarins mætti hann Pilsudsky gekk á tal við hann og fór þess á leit að hann þaggaði niður óeirðir og æsingar. En Pilsudsky svaraði ekki öðru en því, að þá yrði stjó»rn Witos að hafa sagt af sjer fyrir kluklkan 7 um kvöld- ið. Bf það ráð yrði tekið, þá tnundi öll óánægja vera úti og enginn maður bæra á sjer. Byltingin hefst. Forsetinn þvorneitaði að láta stjórnina fara frá. Sneri hann við og hjelt til hallarinnar Bel- vedere. Að vörmu spori kom nefnd manna frá fylgismönnum Pilsudskys td þess að íreyna að koma sætt á, svo að komist yrði JðHfUðOM^ Crepe Serviettur i ótal gerðum nýkomnar í BerslunInsíbjargar Jolmson hjá borgarastyrjöld. Forsetinn þverneitaði nefndinni um áheyrn og jafnframt gaf hann út skipun um það, að bada niður uppreist- ina. Um klutókan 7 um kvöldið byrjuðu ba»rdagar í Varsjá og náði Pilsudsky mestuni hluta borg- arinnar á sitt vald um nóttina, Belvedere-höll, en þangað var öll stjórnin komin ásamt for- seta, og var höllin varin af nokkr- um hc.rmönnum, sem hjeldu trygð við stjórnina. En forseti sat við<

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.